Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Multikulturní poradenství. Pomoc učitelům Ideologie multikulturalismu, interkulturalismu, inkluzivního vzdělávání Organizace na pomoc ve vzdělávání MŠMT.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Multikulturní poradenství. Pomoc učitelům Ideologie multikulturalismu, interkulturalismu, inkluzivního vzdělávání Organizace na pomoc ve vzdělávání MŠMT."— Transkript prezentace:

1 Multikulturní poradenství

2 Pomoc učitelům Ideologie multikulturalismu, interkulturalismu, inkluzivního vzdělávání Organizace na pomoc ve vzdělávání MŠMT dotační tituly SIM + CPIV (centra podpory inkluzivního vzdělávání) Neziskové organizace http://www.inkluzivniskola.cz/ Formy: doučování, lektorování, volnočasové aktivity edukační materiály, (etnob u s si n e s),

3 Nedostatky (Svoboda 2010) Učitelé neidentifikují kořeny potíží Malá míra informovanosti Nepochopení dalších problémů menšin (Nezájem o školu?) Etnizace a mýtizace problémů Tlak na segregaci + být mezi svými je lepší Absence systémové podpory – únik ke krátkodobě efektivním strategiím – rezignace Rizikové chování = důsledek výchovy v rodině, škola nenese zodpovědnost Rezignace na individuální plány Nepracuje se se třídou jako sociální skupinou Škola neselhává

4 Pedagogické ideologie Hájková, Vanda, Strnadová, Iva. Inkluzivní vzdělávání, Grada: Praha 2010 s.42 – idea výkonově vyrovnaných tříd (věk) je třeba zvládat (fiktivní průměr) v české škole v přístupu učitelů nalézáme Koncepty modelů separačního (založený na asimilačním a segregačním pojetí) (Romové - odmítají, USA – neosvědčilo se) Koncepty modelu přizpůsobení ( asimilační a ignorující, popř. pozitivně diskriminující) (USA desegregace – neosvěčilo se) Inkluzivní model = budoucnost, zahrnující různorodost – akceptace různosti a odmítání toho, že rozdílnost bude překonána selekcí a asimilací

5 Typy vzdělávacích systémů Segregační - oddělení vzdělávaných dětí dle klíče: sociální postavení x etnická příslušnost x náboženství, pohlaví – reprodukce sociálního systému (i v demo zemích jako pozůstatky) Integrační – škola pro běžné děti x děti které se významným způsobem odlišují od normy ( rozumové nadání, kulturní a sociální zvyklosti, rodinné uspřádání (děti z DD), mohou být za mimořádných podmínek integrovány Inkluzivní – hlavní vzdělávací proud pro všechny, nezávisle na jejich speciálních potřebách = podstata lidské diverzity nepozoruje děti skrze specializované profese – učitel jeho role inegrační a aktivní spolupráce s ostatními odborníky Situace ČR – míšení prosegregačních, prointegračních a proinkluzivních strategií – problém zejména ve vztahu k romským dětem (Evropský soud x praxe = negramotnost ano či ne) (Nikolai 2010)

6 Strategie přístupu k heterogenitě Zvládání heterogenity a společenské přístupy na úrovni přístupu k jedinci: 1.Segregativní – akcent na odlišnost, oddělené vzdělávání 2.Asimilační – odlišnost ignorována, korigována terapií a rehabilitací s cílem splynout 3.Integrační – odlišnost akceptována soužití odlišných vítáno nezbytné za podmínky vyrovnání příležitostí těm, kteří jsou odlišností znevýhodněni 4.Inkluzivní – různorodost přínosná pro celou společnost (Hájková, Strnadová 2010) – jako je společnost to zažít již v hlavním proudu vzdělání

7 Řešení dle Ogbu uznání různých druhů menšin a na ně vázaných kulturních odlišností, k aktivitě učitele a obecně lidi zapojené do tvorby vzdělávacích programů. Aktivně komunitu nedobrovolné menšiny, 1.„učit děti oddělovat postoje a chování, které vedou k akademickému úspěchu od těch, které vedou ke ztrátě etnické identity a kultury nebo jazyka 2.„její členové uznávají akademický úspěch a cení si ho“ (46) 3.„učit děti uznat a přijmout odpovědnost za jejich školní přizpůsobení a akademický výkon“ 4.„ střední třída z nedobrovolné menšiny potřebuje přehodnotit a změnit svou roli vůči komunitě. – propast mezi střední a nižší třídou Střední třída z nedobrovolné menšiny musí vůči mládeži z menšiny přehodnotit svou roli. – přijmout závazek Chybí vzory

8 Poradenské služby a)Segregační – změřit výkon a poslat do typu školy b)Integrace – identifikace normy a odlišení subnormální populace (vyhledávání možných subnormálních jedinců a doporučení podmínek pro jejich integraci c)Inkluzivní – diagnostika do pozadí. a)Práce s kolektivem b)Multidicsiplinární diagnostika pro navržení vhodné ped. I psychologické intervence SIM + CPIV (centra podpory inkluzivního vzdělávání) = v duchu inkluzivního vzdělávání zkompetentňovat učitele

9 Východiska pro současnost Kulturní psychologie x sociokulturní psychologie Nehledat podstatu v odlišnosti kulturně ohraničených skupin (KP) X ale zaměřit se na otázku procesů v multikulti společnosti, procesy dynamiky kulturní změny.

10 Nikolai (2010) „Bez akceptace segregačních, integračních nebo inkluzivních mechanismů ze strany školských poradenských zařízení nemůže vzdělávací systém fungovat.“ Spoluodpovědnostza stav a podobu vzdělávacího systému

11 Důvody (požadavky) inkluzivního vzdělávání Důvody humánní - úcta k lidem Právní - respektování práv minorit Pragmatické - rozšiřujeme naše poznání a osobnost (Bendl 2003)

12 Multikulturní kompetence (MKP – Sue a kol. 1992) I.Uvědomění si vlastních předpokladů Názory a postoje : 1.vědomí vl. kult. dědictví a hodnot+respekt k jinak. 2.Vědomí, že kult. zázemí ovlivňuje psych. Procesy 3.Schopnost rozpoznat limity svých kompetencí 4.Nemají potíže s odlišnostmi mezi sebou a jinými na základě víry, kultury a etnicity Znalosti: 1.Specifické znalosti o svém rasovém a etnickém dědictví a jak to ovlivňuje jejich perspektivu o normalitě 2.Jak útlak, diskriminace ovlivňuje je osobně a jejich práci 3.Vědí o svém vlivu na druhé 4.Vědí o komunikačních stylech druhých Dovednosti: 1.Hledání zkušeností 2.Snaha o sebereflexi v rovině rasové a etnické

13 Multikulturní kompetence II. Porozumění světovému názoru Názory a postoje : 1.Nepředsudečné porovnání vl. názorů s názory klienta 2.Vědomost o svých stereotypech a předsudcích vůči menšinám Znalosti: 1.Informace o skupině, se kterou pracují 2.Jak rasa a minorita utvářejí osobnost a její volby 3.Znalost sociopolitického kontextu Dovednosti: 1.Znalost relevantních výzkumů 2.Obohacovat mezikulturní dovednosti 3.Zájem o jedince z menšin i mimo poradenské situace

14 Multikulturní kompetence III. Rozvoj intervenčních strategií a technik Názory a postoje : 1.Respekt vůči přesvědčení a hodnotám v rovině tělesného a duševního fungování 2.Respekt vůči domorodým praktikám a jejich pomáhacímu systému 3.Bilingválnost přínosem Znalosti: 1.Osvěčenost pomáhacích praktik 2.Vědomost o institucionálních bariérách 3.Interpretace výsledků a rad v kontextu kulturních a jazykových charakteristik 4.Znalost sociálních struktur menšiny 5.Znalost diskriminačních praktik Dovednosti: 1.Škála komunikačních praktik 2.Rozlišení problému předsudek x problém klienta 3.Spolupráce s tradičními autoritami 4.Jazyk klienta 5.Vědomí kulturního omezení testů 6.Na odstranění předsudků – výcviky 7.Odpovědnost za vzdělání klienta

15 Stačí IZ na problémy vzdělávání? Škola místo sociální mobility x místo reprodukce sociální nerovnosti Rovné podmínky všem x individuální vzdělávací plán s ohledem na možnosti a potencionality – zažít úspěch a úctu Přísně hierarchizovaný svět ekonomického trhu x komunitní představa společnosti = výchova pro nerovnost či výchova k sociální rovnosti?

16 Multukulturní poradenství V každodenních kontaktech vznikají významy idividuálních a kolektivních významů diverzity a jinakosti (Multikulti poradenství 188)


Stáhnout ppt "Multikulturní poradenství. Pomoc učitelům Ideologie multikulturalismu, interkulturalismu, inkluzivního vzdělávání Organizace na pomoc ve vzdělávání MŠMT."

Podobné prezentace


Reklamy Google