Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

5/ Typy diplomacie, státní propagace, krajané - cíle diplomacie jsou mnohovrstevné - specializované instituce (Česká centra, CzechTrade, CzechTourism,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "5/ Typy diplomacie, státní propagace, krajané - cíle diplomacie jsou mnohovrstevné - specializované instituce (Česká centra, CzechTrade, CzechTourism,"— Transkript prezentace:

1 5/ Typy diplomacie, státní propagace, krajané - cíle diplomacie jsou mnohovrstevné - specializované instituce (Česká centra, CzechTrade, CzechTourism, CzechInvest, obchodní komory, …) - jednotná státní propagace - menšiny (diplomatická práce s nimi)

2 Diplomacie se nezaobírá pouze politickými otázkami -vedle vlastní politické diplomacie provádí stát diplomatické aktivity, kterém se snaží prosadit národní zájmy v oblastech kultury, ekonomiky, vědy, sportu, turistiky, aj. -tuto činnost provádějí pracovníci čs. diplomatických misí (často specializovaní) - v řadě míst jim napomáhají specializované české státní instituce

3 Specializované čs. instituce působící v zahraničí - Nemají diplomatický statut Česká centra -příspěvková organizace MZV ČR pro propagaci ČR v zahraničí -působí zejména v oblasti kultury, obchodu, cestovního ruchu; zabezpečují účast na světových výstavách, informační servis o ČR -21 center na 3 kontinentech (Evropa + Tel Aviv, Tokio, N.York) CzechTrade - příspěvková organizace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPaO) - poskytuje informační, asistenční a poradenské služby čs. exportérům - má síť zahraničních (33) a regionálních kanceláří v ČR CzechInvest - příspěvková organizace MPaO ČR - posiluje konkurenceschopnost české ekonomiky prostřednictvím podpory malých a středních podnikatelů, podnikatelské infra- struktury, inovací a získáváním zahr. investic z oblasti výroby, služeb a technologických center; i prostředky z EU - v krajských městech síť regionálních kanceláří

4 Specializované čs. instituce působící v zahraničí CzechTourism (Česká centrála cestovního ruchu) - příspěvková organizace Ministerstva pro místní rozvoj ČR - propagace ČR jako atraktivní turistické destinace v zahraničí (od r. 2003 i v tuzemsku) - 23 zastoupení ve 25 zemích Hospodářská komora České republiky - zřízena zákonem - podpora příležitostí pro podnikání a jeho rozvoj - má zahraniční sekci, která zajišťuje hospodářský styk se zahraničím, usnadňuje procedury v mezinárodním obchodě, navazuje a rozvíjí styky s obdobnými institucemi v zahraničí, je členem různým mezinárodních organizací (EUROCHAMBRES, EHSV, EUAPME, …) regionálně zaměřené komory (v ČR jich působí cca 60; např. Komora pro hospodářské styky se SNS, Česko-turecká smíšená komora, Česko- řecká asociace podnikatelů, Česko-kubánská obchodní smíšená komora, …) Svaz průmyslu a dopravy (nestátní podnikatelský svaz); …

5 Jednotná státní propagace ČR v zahraničí -snaha o koordinaci prezentace České republiky v zahraničí jako moderní rozvinuté demokratické země s bohatou a svébytnou kulturou a identitou, s přírodními krásami, země s kvalitním lidským kapitálem, …, která jako partner je hodna pozornosti a zájmu lidí v cizích zemích -materiál „Východiska Koncepce jednotné prezentace ČR v zahraničí“, přijatý usnesením vlády č. 239 dne 17.3.2004 -týká se hlavně státní správy a institucí působících v zahraničí -jednotné používání argumentace, příkladů věcí a osob, vizuálních znaků na oficiálních dokumentech, státního znaku, marketingového loga ČR, barev, nástrojů prezentace (audiovizuální, internet, propagační materiály, účast na mezinárodních akcích, …) apod. -koordinačním místem těchto aktivit je MZV ČR -při vytváření koncepce jednotné prezentace se využívají četné příklady ze zahraničí

6 Jednotná státní propagace ČR v zahraničí (pokrač.) „V naší zemi je celá řada jedinečných osobnosti, děl a zajímavosti, jež zasluhuji pozornost. Nemůžeme však spoléhat na to, že se vždy objeví nějací nadšenci a ukáží světu všechny pozoruhodnosti naší země. Chceme-li, aby je svět objevil, musíme mu je ukazat sami.” (z Manuálu vizuálního stylu) jednotný vizuální styl prezentace ČR byl vybrán ve veřejné soutěži v roce 2005, v níž zvítězil návrh designérského studia Side2 - jeho základními prvky jsou grafická podoba loga, písma, barvy a doplňkové prvky vizuálního stylu

7 České menšiny v zahraničí („krajané“) -k českému původu se hlásí asi 2 miliony lidí, tj. jako pětina obyvatel- stva ČR (někteří z nich ale již česky nemluví) -emigrace probíhala ve vlnách a z různých příčin – 16. -18. stol. nábo- ženskopolitické důvody, 19.-začátek 20.stol. ekonomické důvody (více než 1 milion osob), po 1939, 1948 (přes 100.000 lidí), 1968 (asi 250.000 lidí) politické důvody (vysoký podíl intelektuálů a politicky prominentních lidí); emigrace i nyní -Přibližné současné počty: 1) USA – 1,600.000, 2) Kanada – 120.000, 3) Rakousko – 55.000, 4) Německo – 50.000, 5) Slovensko – 47.000, 6) V.Británie – 40.000, 7) Argentina – 30.000,... -Usnesení vlády o programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí – dotace za více než 50 mil. Kč ročně -Na MZV ČR zmocněnec pro krajanské záležitosti


Stáhnout ppt "5/ Typy diplomacie, státní propagace, krajané - cíle diplomacie jsou mnohovrstevné - specializované instituce (Česká centra, CzechTrade, CzechTourism,"

Podobné prezentace


Reklamy Google