Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Průvodce pro studenty 1. ročníku bakalářského studijního programu na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně akademický rok.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Průvodce pro studenty 1. ročníku bakalářského studijního programu na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně akademický rok."— Transkript prezentace:

1 Průvodce pro studenty 1. ročníku bakalářského studijního programu na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně akademický rok 2013/2014

2 Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Struktura Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta technologická FT (U1) Fakulta managementu a ekonomiky FaME (U2) Fakulta multimediálních komunikací FMK (U4 + U16) Fakulta aplikované informatiky FAI (U5) Fakulta humanitních studií FHS (U2 + U10) Fakulta logistiky a krizového řízení FLKŘ (UH) V akademickém roce 2012/ studentů.

3 Dislokace budov

4 Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Kontaktní adresa, IČO, DIČ, bankovní spojení Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta multimediálních komunikací Studijní oddělení Štefánikova Zlín IČO: DIČ: CZ

5 Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Vedení Fakulty multimediálních komunikací Děkanka FMK: doc. MgA. Jana Janíková, Proděkan pro pedagogickou činnost: Mgr. Pavel Proděkanka pro rozvoj a sociální záležitosti: Mgr. Ing. Olga Jurášková, Proděkan pro tvůrčí činnost: MgA. Libor Proděkan pro mezinárodní vztahy: Mgr. Richard Tajemnice: Ing. Alena

6 Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Fakultní pracoviště Ústav marketingových komunikací (ÚMK) Ateliér Animovaná tvorba (AAT) Ateliér Audiovize (AAV) Ateliér Design oděvu (AOD) Ateliér Design obuvi (AOB) Ateliér Průmyslový design (APD) Ateliér Prostorová tvorba (APT) Ateliér Design skla (ADS) Ateliér Reklamní fotografie (ARF) Ateliér Grafický design (AGD) Ateliér Vizuální komunikace (AVK) Ateliér 3D design (A3D) Kabinet teoretických studií (KTS) Komunikační agentura (KOMAG)

7 Studijní oddělení Bakalářské studijní programy Mediální a komunikační studia a Teorie a praxe audiovizuální tvorby Mgr. Hana Ponížilová Tel.: , Mobil: Bakalářský studijní program Výtvarná umění Bc. Ing. Gabriela Nesrstová Tel.: Navazující magisterské studijní programy Mgr. Anna Ryšavá Tel.: studenty>Studijní oddělení Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně

8 Studijní oddělení – úřední hodiny Budova U4, místnost č. 213 Prezenční forma studia Pondělí9:00-11:00 13:00-15:00 Úterý9:00-11:00 Středa9:00-11:00 13:00-15:00 Čtvrtek9:00-11:00 Kombinovaná forma studia Pátek 9:00-11:0013:00-15:00 (ve dnech konzultací) Dodržujte, prosím, úřední hodiny. Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně

9 Informace na webových stránkách Základní informace najdete na >Aktuality – nutno sledovat průběžně >Intranet>Pro studenty – důležité odkazy >Základní studijní předpisy >Studijní a zkušební řád UTB ve Zlíně >Směrnice děkanky doplňující Studijní a zkušební řád UTB >Časový plán akademického roku >Rozvrhy >Změny výuky >Formuláře pro studenty >Stipendia >Státní závěrečné zkoušky Je v zájmu studenta, aby sledoval a dodržoval směrnice, vyhlášky a další dokumenty. Zanedbání některých povinností může vést až k vyloučení ze studia! Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně

10 Časový plán akad. roku 2013/2014 Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Zápisem ke studiu se stáváte studenty FMK. Akademický rok 2013/2014 začíná a končí Zahájení výuky – prezenční forma studia (studijní program Mediální a komunikační studia v 9:00 hod., budova U44, místnost č. 215, studijní programy Výtvarná umění a Teorie a praxe audiovizuální tvorby dle osobního rozvrhu studenta) Imatrikulace studentů 1. ročníku bakalářského studia – pátek (vhodný slavnostní oděv) Zimní semestr Výuka v ZS (14 týdnů) – Vánoční prázdniny – Zkouškové období – Opravné zkouškové období –

11 Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Letní semestr Výuka v LS (14 týdnů) – Zkouškové období – Opravné zkouškové období – Letní prázdniny – Výjimky Výuka odpadá (Státní svátek) Výuka odpadá (Velikonoční svátek) Rektorský den sportu Výuka odpadá (Státní svátek) Výuka odpadá (Státní svátek) Akademický rok 2014/2015 od Zahájení zápisu pro akad. rok 2014/ Zahájení výuky akad. roku 2014/2015 studenty>Časový plán akademického roku

12 Předzápis předmětů pro akad. rok 2013/2014 Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Předzápis předmětů se uskutečňuje přes webové rozhraní na adrese portal.utb.cz>Studium>Předzápis portal.utb.cz Předzápis předmětů pro zimní semestr akad. roku 2013/2014 bude v termínu od od 7:00 hodin do do 15:00 hodin. fakultě>Úřední deska>Vnitřní normy - SD – Zápisy do 1. ročníků nebo na webové stránce FMK v Aktualitách Předzápis sportovních aktivit pro zimní semestr akad. roku 2013/2014 bude v termínu od od 7:00 hodin do do 24:00 hodin. tělesné výchovy

13 Předzápis předmětů Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Student je povinen přihlásit se v období předzápisu (na zimní i letní semestr) alespoň jednou do IS/STAG a vytvořit si svůj studijní plán (registrace povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů). Předzápis je povinný – předměty nezapsané v IS/STAG nelze absolvovat! Neprovedení předzápisu je důvodem k ukončení studia. Poplatky za změny v zápisu - univerzitě>Úřední deska>Směrnice kvestora č. 3/2011www.utb.cz fakultě>Úřední deska>Vnitřní normy>Směrnice děkanky SD – Předběžné zápisy pro akad. rok 2013/2014 nebo na webové stránce FMK v Aktualitách

14 Cizí jazyk – angličtina – prezenční forma studia Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Výuku zajišťuje Ústav anglistiky a amerikanistiky Fakulty humanitních studií UTB ve Zlíně. Garantem výuky na FMK je Mgr. Hana Atcheson, tel , budova U2/330A. V průběhu studia bakalářského studijního programu jsou studenti prezenční formy povinni absolvovat pět nebo šest semestrů předmět Cizí jazyk – angličtina 1–14. Studenti si v prvním roce studia zvolí dle svých znalostí úroveň předmětu (nejvýše však CJ9 Angličtina – Upper Intermediate). Předmět CJ1 Angličtina – Elementary si volí pouze ti studenti, kteří dosud nestudovali angličtinu. Studenti bakalářských studijních programů Výtvarná umění a Teorie a praxe audiovizuální tvorby mají ve 3. roce studia v letním semestru povinný předmět Angličtina pro výtvarná umění.

15 Sportovní aktivity – prezenční forma studia Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Výuku zajišťuje Ústav tělesné výchovy Fakulty managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně, budova U5 na Jižních svazích. - Student absolvuje během bakalářského studia čtyři sportovní aktivity a získá celkem 4 kredity. -Student si může zapsat pouze jednu sportovní aktivitu na semestr. -Alespoň v jednom ze čtyř semestrů musí student splnit plavání. -Pokud má student již splněny čtyři sportovní aktivity, nebude mu umožněno zapsání si dalších (bude vyškrtnut). -Pro zájemce o další sportovní vyžití nabízí ÚTV členství ve Vysokoškolském sportovním klubu. Další informace o sportovních aktivitách (studenti zapsaní do osvobození ze SA, reprezentanti apod.) naleznete na >Struktura>Ústav tělesné výchovy.www.utb.cz/fame.

16 Kreditový systém Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Pro hodnocení studia se užívá kreditový systém, kompatibilní se systémem ECTS, umožňující mobilitu studentů v rámci evropských vzdělávacích programů. Každému předmětu je přiřazen počet kreditů. Zakončením předmětu získá student příslušný počet kreditů. Předměty jsou zakončeny: a)zápočtem, b)klasifikovaným zápočtem, c)zkouškou nebo d)zkouškou po předchozím udělení zápočtu. Předmět, jehož absolvování je pro daný studijní program nutnou podmínkou pro jeho řádné ukončení a který student nezakončil, si musí zapsat znovu. Předmět lze znovu zapsat pouze jednou (celkem tedy dvakrát).

17 Zápočet, klasifikovaný zápočet a zkouška Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Student se přihlašuje k zápočtům, klasifikovaným zápočtům a zkouškám prostřednictvím IS/STAG. Student má možnost získat zápočet v kterémkoliv ze zveřejněných termínů. Student má možnost získat klasifikovaný zápočet v řádném nebo prvním opravném termínu. Student má možnost vykonat zkoušku v jednom z těchto termínů: řádný, první opravný a druhý opravný. Bez zápisu na některý z řádných termínů se nelze zapsat na termín opravný! fakultě>Úřední deska>Vnitřní předpisy>Studijní a zkušební řád UTB ve Zlíně a Směrnice děkanky doplňující SZŘ UTB

18 Klasifikační stupnice ECTS Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Stupeň ECTSSlovní vyjádřeníČíselné vyjádření A výborně1 B velmi dobře 1,5 C dobře 2 D uspokojivě 2,5 E dostatečně 3 FX nedostatečně F nedostatečně

19 Podmínky pro pokračování ve studiu Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Podmínkou pro pokračování ve studiu po ukončení 1. roku studia je získání minimálně 50 kreditů. Student, který splnil tuto podmínku, si zapíše do 2. roku studia: a)všechny nezakončené povinné a povinně volitelné předměty 1. roku studia, b)povinné, vybrané povinně volitelné a volitelné předměty 2. roku studia. Do 2. roku studia je student povinen zapsat si předměty v takové skladbě, aby dodržel minimální studijní zatížení 50 kreditů za akad. rok. Studijní zatížení pro studium ve standardní době je 60 kreditů za akad. rok. fakultě>Úřední deska>Vnitřní normy>Směrnice děkanky SD – Předběžné zápisy pro akad. rok 2013/2014 nebo na webové stránce FMK v Aktualitách

20 Studium v zahraničí Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně -Fakulta vypisuje na pobyty v zahraničí výběrové řízení. spoluprácewww.utb.cz/fmk -Informace o přesném datu konání výběrového řízení a jeho konkrétních podmínkách poskytuje proděkan pro mezinárodní vztahy – Mgr. Richard Vodička – -Na zahraniční studijní pobyt či stáž mohou vycestovat studenti jakékoliv formy studia, kteří mají řádně ukončený 1. ročník. Další informace – Mezinárodní oddělení UTB ve Zlíně spolupráce

21 Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Přerušení studia Na základě písemné žádosti studenta je stanovena doba přerušení studia tak, aby byly dodrženy všechny zásady řádu v souladu s příslušným studijním programem. Přerušení studia v době, kdy je předpoklad pro nesplnění studijních povinností, nelze povolit. Přerušení studia v průběhu prvního semestru bakalářského nebo navazujícího magisterského studijního programu je možné pouze ve výjimečných případech, zejména z důvodů zdravotních. Studium lze souvisle přerušit nejvýše na polovinu standardní doby studia. Studium lze přerušit i opakovaně, celková doba přerušení studia nesmí překročit polovinu standardní doby studia. Zanechání studia Rozhodne-li se student studia zanechat, oznámí své rozhodnutí písemně děkance fakulty. fakultě>Úřední deska>Vnitřní předpisy>Studijní a zkušební řád UTB ve Zlíně a Směrnice děkanky doplňující SZŘ UTB

22 Uznání zkoušek a zápočtů Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Studentovi, který absolvoval studijní program nebo jeho části, nebo studuje jiný studijní program na vysoké škola v ČR nebo v zahraničí, nebo úspěšnému absolventovi CŽV, lze na jeho písemnou žádost uznat absolvované části studia nebo jednotlivé zápočty a zkoušky. Jednotlivé zápočty a zkoušky mohou být uznány pouze v případě, že od splnění studijní povinnosti uplynula doba kratší než pět let. Zkouška může být uznána, pokud výsledná známka je klasifikována stupněm „výborně“, „velmi dobře“ nebo „dobře“ (podle ECTS stupně „A“, „B“, resp. „C“). Pro uznání předmětů je třeba vypsat formulář, doložit požadované materiály (výpis dosažených studijních výsledků a anotace absolvovaných předmětů), získat vyjádření garanta předmětu a podklady předat na studijní oddělení (do 14 dnů od zahájení příslušného semestru). studenty>Formuláře pro studenty

23 Stipendia - prezenční forma studia Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně - Ubytovací stipendium – elektronická žádost v IS/STAG – (na začátku semestru, upřesněno ve směrnici) -Sociální stipendium – písemná žádost a potvrzení vydané orgánem státní sociální podpory (rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5) -Prospěchové stipendium – písemná žádost u zápisu do dalšího ročníku -Mimořádné stipendium – písemná žádost studenty>Stipendia fakultě>Úřední deska>Vnitřní předpisy >Stipendijní řád UTB ve Zlíně >Směrnice děkanky ke Stipendijnímu řádu UTB ve Zlíně

24 Poplatky Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně - Poplatek za delší studium - Poplatek za další studium Poplatky za studium upravuje § 58 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. univerzitě>Úřední deska>Směrnice rektora č. 3/2013 Žádost o přezkoumání rozhodnutí, snížení poplatku, prominutí poplatku, odložení termínu splatnosti poplatku studenty>Formuláře pro studenty

25 Koleje, menza Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Koleje a menza Zlín Štefánikova Zlín Příjem žádostí k ubytování studentů budoucích 1. ročníků probíhá do Žádost je možné podat elektronicky v systému KOLEJE ON-LINE. Další informace naleznete na >Ubytování studentů.www.utb.cz/kmz/ Záležitosti ohledně ubytování na kolejích nevyřizuje studijní oddělení. Se svými požadavky se obracejte přímo na koleje UTB. Studenti mají možnost stravování ve studentské menze UTB (Štefánikova 2431, restaurace U13…). Všechny informace (platba, vkládání peněz, provozní doba...) naleznete na

26 Knihovna Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Ústřední knihovna UTB ve Zlíně je veřejně přístupnou knihovnou. V jejích fondech se nacházejí knihy, odborné časopisy, denní tisk, CD, audiokazety, videokazety, diplomové a disertační práce, elektronické informační zdroje (databáze, elektronické časopisy, elektronické knihy…). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Ústřední knihovna Nám. T. G. Masaryka Zlín Informace o knihovně naleznete na

27 Průkaz studenta Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Formulář žádosti o vystavení průkazu studenta UTB ve Zlíně odevzdají studenti při zápisu ke studiu. UTB ve Zlíně vydává průkaz ve dvou provedeních: - průkaz s licencí ISIC (pouze prezenční forma studia) - standardní průkaz (bez licence ISIC) Student může mít podle své volby pouze jeden typ průkazu. Průkaz slouží pro: - vstup do univerzitních objektů, vybraných prostor a učeben, - vstup a výpůjční proces v knihovně, - stravování v zařízeních Kolejí a menz, - úhrada reprografických služeb (kopírování, tisk), - nákup v prodejně skript a suvenýrů. univerzitě>Interní informace>Informace CVT> Průkaz studenta

28 Přístup do IS/STAG - STudijní AGenda Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně IS/STAG je databázový informační systém, který používá Univerzita Tomáše Bati pro vedení studijní agendy. Do systému je možno se přihlásit přes portál na adrese (instrukce pro přihlášení jsou uvedeny na úvodní stránce portálu).http://portal.utb.cz ID uživatele – uživatelské jméno, přidělené Centrem výpočetní techniky heslo – rodné číslo (bez lomítka nebo s lomítkem). V případě, že neznáte své uživatelské jméno ani heslo, použijte formulář user.utb.cz. Pokud máte v databázi IS/STAG správně vyplněn svůj soukromý , bude na něj zasláno vaše uživatelské jméno a heslo do portálu. user.utb.cz Své heslo si můžete kdykoliv sami změnit pomocí formuláře na adrese passwd.utb.cz. passwd.utb.cz

29 Osobní složka studenta Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Moje údaje – data jsou z e-přihlášky Úprava osobních údajů studenta -Rodné číslo, místo narození - zkontrolujte! -Změnu trvalého bydliště, příjmení apod. je nutno nahlásit na studijním oddělení do 3 dnů. -Adresu určenou pro doručování, telefon, mobil a si aktualizují studenti sami. -Číslo účtu – slouží k bezhotovostní výplatě stipendií. Student zodpovídá za správnost všech údajů!

30 Osobní složka studenta Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně -Výkaz o studiu -Vizualizace studia – NE!!! -Zápis na termíny - přihlášení na zápočty, klasifikované zápočty a zkoušky – pouze přes IS/STAG! Povinností studenta je kontrolovat své studijní výsledky – zkoušející mohou zadat hodnocení pouze přihlášeným studentům. -Kvalifikační práce -Předzápis předmětů (na zimní a letní semestr) – rozvrh výuky -Moje údaje (žádost o ubytovací stipendium – pouze přes IS/STAG!) -ECTS - výjezdy

31 IT služby Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně IT služby na FMK Školní - https://webmail.utb.cz IS/STAG - Wi-fi připojení (síť eduroam) - Reprografické služby - PrintCentrum – U42/253A Informace naleznete na službywww.utb.cz/fmk/

32 Termíny konzultací – kombinovaná forma studia Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Studijní obor Marketingové komunikace Zimní semestrLetní semestr 4. a a a a a a a a a a Studijní obor Multimedia a design Zimní semestrLetní semestr 11. a a a a a a a a a a studenty>Rozvrhy

33 Bc. Hana Ponížilová: Analýza konkurenčního prostředí Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Děkuji za pozornost a přeji hodně úspěchů při studiu


Stáhnout ppt "Průvodce pro studenty 1. ročníku bakalářského studijního programu na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně akademický rok."

Podobné prezentace


Reklamy Google