Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Manuál pro studenty 1. ročníku Manuál pro studenty 1. ročníku Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity 1. října 2010 Manuál pro studenty 1. ročníku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Manuál pro studenty 1. ročníku Manuál pro studenty 1. ročníku Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity 1. října 2010 Manuál pro studenty 1. ročníku."— Transkript prezentace:

1 Manuál pro studenty 1. ročníku Manuál pro studenty 1. ročníku Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity 1. října 2010 Manuál pro studenty 1. ročníku

2 Představujeme Vám Představujeme Vám Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Studentská 13, 370 05 České Budějovice http://ksr.ef.jcu.cz/

3 Studijní program - Ekonomika a management Bakalářský studijní program 1. Strukturální politika EU pro veřejnou správu (nově akreditovaný) – denní i dálkové studium (nově akreditovaný) – denní i dálkové studium Navazující magisterské programy 2. Strukturální politika EU a rozvoj venkova – denní studium 3. Management of Regional Development - denní studium

4 Vedení katedry KSR Vedoucí katedry: doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc. (garant oboru) Tajemník katedry: Ing. Radka Prokešová Studijní poradce: Ing. Petra Pártlová, Ph.D. Sekretářka katedry: Ing. Markéta Klimešová

5 Fakulty Jihočeské univerzity Zemědělská fakulta Přírodovědecká fakulta Ekonomická fakulta Zdravotně sociální fakulta Pedagogická fakulta Filozofická fakulta Teologická fakulta Fakulta rybářství a ochrany vod Ústav fyzikální biologie

6 Jaký je rozdíl mezi fakultou a katedrou?

7 ZÁKLADNÍ INFORMACE O STUDIU 1. KREDITNÍ SYSTÉM STUDIA NA EKONOMICKÉ FAKULTĚ JU student musí získat minimálně 40 kreditů za první rok studia student musí získat minimálně 20 kreditů za první semestr studia!!! ontrola dosažení 20 kreditů 25. 2. 2011 Kontrola dosažení 20 kreditů 25. 2. 2011 student musí získat minimálně 80 kreditů za každé dva po sobě jdoucí akademické roky student nesmí překročit maximální dobu studia standardní tempo studia je 60 kreditů za akademický rok

8 Počet kreditů pro úspěšné ukončení studia u bakalářských studijních oborů 180 kreditů u navazujících magisterských oborů 120 kreditů

9 Typy předmětů: Obsah studia příslušného studijního oboru je vymezen studijním plánem. http://www.ef.jcu.cz/education/studujici/modra-kniha-pro-ar-2010-2011/modra_kniha Předměty zařazené do studijního plánu mohou mít statut předmětů: povinných - takové předměty, které student daného oboru musí absolvovat; povinně volitelných - student musí získat stanovený minimální počet kreditů z jednotlivých daných bloků povinně volitelných předmětů (touto volbou se student odborně profiluje); výběrových - ostatní předměty nabízené fakultou jako výběrové, příp. předměty zařazené do studijních plánů jiných oborů.

10 Zakončení studia daného předmětu Kredity studenti získávají za úspěšné absolvování předmětu podle stanovených podmínek. Student může zkoušku z daného zapsaného předmětu opakovat nejvýše dvakrát (první, resp. druhá opravná zkouška). Je-li předmět zakončen zkouškou, stačí pro jeho absolvování a získání kreditů známka „dobře“.

11 2. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD JU celé znění na www v sekci Studium – Studijní předpisy - Studijní a zkušební řád JU - Opatření děkana č. 11/2009 upravující pravidla studia na EF JU.Studijní a zkušební řád JUOpatření děkana č. 11/2009 http://www.ef.jcu.cz/education/studujici Nutno prostudovat!!! Na neznalost Studijního a zkušebního řádu JU nebude brán v případě problémů zřetel.

12 Doba studia Rozlišuje se standardní doba studia a celková maximální doba studia. Standardní doba studia na EF: - u studijních oborů bakalářských studijních programů činí 3 roky; - u studijních oborů navazujících magisterských studijních programů činí 2 roky. Při překročení standardní doby studia o více než 1 rok je stadium zpoplatněno.

13 Kontrola a hodnocení studia Zápočet Uděluje se za splnění požadavků stanovených vyučujícím v souladu se sylabem předmětu; udělení zápočtu se zapisuje do výkazu o studiu (indexu), neudělení ne. Zápočet uděluje vyučující. Při neudělení zápočtu - na žádost studenta je vedoucí katedry povinen komisionelně přezkoumat. Zkoušky a opravné zkoušky Zkoušky a opravné zkoušky se konají u učitelů, kteří předmět přednášeli, ve výjimečných případech určuje vedoucí katedry. Klasifikace zkoušky: - výborně (1), - výborně minus (1,5), - velmi dobře (2), - velmi dobře minus (2,5), - dobře (3), - nevyhověl(a) (4). Slovy se zapisuje do indexu, „nevyhověl“, až když známku již nelze opravit, tj. po neúspěšném druhém opravném termínu.

14 Přihlašování na IS/STAG na zkoušku se student přihlašuje přes portálové rozhraní IS/STAG – IS/STAG, Studijní plány – Přihlašování na zkoušky http://www.ef.jcu.cz/education/studujici Jméno: osobní číslo studenta (např. E00963) Heslo: x a rodné číslo prohlížení údajů v systému IS/STAG – Navigace – Studium, vzdělávání – Informační systém studijní agendy IS STAG – Portál IS STAG – zde se student může přihlásit pod svým jménem nebo vybrat záložku Prohlížení IS/STAG (musí znát zkratku katedry a hledaných předmětů) http://www.jcu.cz/

15 Průběh studia Formou předběžného zápisu si student předběžně volí svůj osobní studijní plán pro příští akademický rok. Termín a organizaci předběžného zápisu stanoví děkan v souladu s opatřením rektora o zásadách kreditního systému na JU a harmonogramem akad. roku. Provádí se elektronicky přes IS/STAG. Předběžný termín: červen 2011 (pro ak. r. 2011/2012 - 2. rok studia). Neprovedení předběžného zápisu a neomluvení do 5 dnů a nepožádání o změnu termínu – je důvodem k ukončení studia.

16 Další informace o průběhu studia, jako zápis do akademického roku, opakované zapsání předmětu, uznání zápočtů a zkoušek, přerušení studia, zanechání studia atd. uvedeny ve Studijním a zkušebním řádu JU.

17 Informace pro kombinované studium KS je založené především na samostatném studiu, konzultacích, vypracování individuálních úkolů a skládání zkoušek. Kombinované studium na EF je organizováno formou 4 konzultací za semestr (pátky), a to podle počtu předmětů, pro každý zapsaný předmět vymezena časová dotace 4 krát 2 vyučovací hodiny. První a poslední konzultace je povinná: - první konzultace - zadání úkolů, - poslední konzultace - pro zápočty.

18 3. ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY Veškeré informace o průběhu studia na studijním oddělení – Renata Pigošová Úřední hodiny Studijního oddělení ŘÍJEN - ČERVEN: pondělí 8:00 - 11:00 pondělí 8:00 - 11:00 Úterý 12:00 - 15:00 Úterý 12:00 - 15:00 Středa 8:00 - 11:00 12:00 - 17:00 čtvrtek zavřeno Pátek 10:00 - 14:00 a to pouze ve dnech, kdy probíhají konzultace pro studenty kombinovaného studia MIMO ÚŘEDNÍ HODINY je pro studenty studijní oddělení až na výjimky UZAVŘENO! Informace o předmětech katedry KSR – Markéta Klimešová, č. dv. A215, klimem06@ef.jcu.cz, 387 772 515 klimem06@ef.jcu.cz

19 Důležité informace – Harmonogram akademického roku 2010/2011 http://www.ef.jcu.cz/education/studujici

20 Důležité informace Brožury na stránkách EF: Průvodce prváka na EF Co by měl vědět student nastupující do 1. ročníku http://www.ef.jcu.cz/education/studujici Jednorázové změny ve výuce – průběžně sledovat!!! (bloková výuka, náhradní termíny výuky atd.) http://www.ef.jcu.cz/

21 Zřízení uživatelského účtu na EF JU - pod tímto heslem se student přihlásí v učebnách k PC a na WiFi síť Pokud se někomu nepodaří přihlásit – kontaktuje paní Pudivítrovou z Výpočetního střediska EF JU - pudij@ef.jcu.cz nebo tel.: 387 772 579pudij@ef.jcu.cz

22 IMATRIKULACE

23 Za celý kolektiv katedry KSR přejeme úspěšné absolvování 1. ročníku.


Stáhnout ppt "Manuál pro studenty 1. ročníku Manuál pro studenty 1. ročníku Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity 1. října 2010 Manuál pro studenty 1. ročníku."

Podobné prezentace


Reklamy Google