Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA maturitní obor: STAVEBNICTVÍ zaměření: POZEMNÍ STAVITELSTVÍ 6.Lešení Zpracoval: Ing. Josef Svoboda Předmět: Pozemní stavitelství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA maturitní obor: STAVEBNICTVÍ zaměření: POZEMNÍ STAVITELSTVÍ 6.Lešení Zpracoval: Ing. Josef Svoboda Předmět: Pozemní stavitelství."— Transkript prezentace:

1 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA maturitní obor: STAVEBNICTVÍ zaměření: POZEMNÍ STAVITELSTVÍ 6.Lešení Zpracoval: Ing. Josef Svoboda Předmět: Pozemní stavitelství (PS) Ročník studia: III.

2 6.Lešení Dočasná stavební konstrukce určená pro práce ve výškách vně i uvnitř stavby. Kce. lešení musí být dostatečně únosná a bezpečná.

3 6.Lešení Ocelová lešení Rozdělení dle typu:  a) nepohyblivá ocelová lešení,  b) pojízdná ocelová lešení,  c) pohyblivé pracovní plošiny (závěsná lešení).

4 6.Lešení a) Nepohyblivá ocelová lešení U nás nejvíce užívané: a.1) nepohyblivá trubková lešení se svěrnými spojkami a.2) nepohyblivá stavebnicová lešení HAKI

5 6.Lešení a) Nepohyblivá ocelová lešení a.1) nepohyblivá trubková lešení se svěrnými spojkami Typová trubková lešení Obvykle se uplatňují ve dvou variantách, a to buď jako pomocná trubková lešení s šířkou pracovní podlahy 1 000 mm, nebo jako lehká trubková lešení s šířkou pracovní podlahy 1 500 mm.

6 6.Lešení a) Nepohyblivá ocelová lešení a.1) nepohyblivá trubková lešení se svěrnými spojkami Typová trubková lešení Základní prvky: podkladní prahy pro osazení nánožek (z prken, fošen, popř. z dřevěného roštu) nánožky, tzv. patky, pro osazení trubkových sloupků upínací spojky pro křížové spojem dvou navzájem kolmých trubek pracovní podlahy z podlahových dílců nebo prken nastavovací spojky určené pro osové nastavení dvou trubek Pomocné části trubkového lešení jsou zábradlí, záklopky, výstupní žebříky, ochranná bednění a ochranné stříšky.

7 6.Lešení

8 Nánožka (patka) trubkového lešení (A – pohled, B – půdorys) 1 – podkladový práh, 2 – nánožka, 3 – trubkový sloupek, 4 – otvor pro přibití nánožky k podkladovému prahu Špatné osazení

9 6.Lešení Upínací spojka trubkového lešení 1 – utahovací šroub, 2 – čep, 3 – jazýček, 4 – trubkový podélník, 5 – závěsný hák spojky, 6 – trubkový sloupek

10 6.Lešení Pracovní podlaha trubkového lešení z podlahových dílců 1 – podlahový dílec, 2 – drátěná příponka, 3 – zarážkové prkno

11 6.Lešení Nastavovací spojka trubkového 1 – pevná čelist, 2 – pohyblivá čelist, 3 – kroužek, 4 – utahovací šroub

12 6.Lešení

13 a) Nepohyblivá ocelová lešení a.1) nepohyblivá trubková lešení se svěrnými spojkami Kce. a kotvení trubkového lešení Při montáži je nejdůležitější založení celé konstrukce lešení. Dalším činitelem, na němž závisí stabilita a prostorová tuhost celého lešení, je způsob zavětrování a zakotvení lešení.

14 6.Lešení a) Nepohyblivá ocelová lešení a.1) nepohyblivá trubková lešení se svěrnými spojkami Kce. a kotvení trubkového lešení Podélné úhlopříčné ztužení slouží k zachycení vodorovných sil od zatížení pracovních podlah a od účinků větru. Toto ztužení probíhá křížově po celé vnější podélné ploše od nánožek až k nejvyššímu podlaží a to pod úhlem 45°. Podélné úhlopříčné ztužení

15 6.Lešení a) Nepohyblivá ocelová lešení a.1) nepohyblivá trubková lešení se svěrnými spojkami Kce. a kotvení trubkového lešení Pro zajištění tuhosti lešení v příčném směru slouží příčné úhlopříčné ztužení, které musí být vždy v krajních podpěrách, tedy na obou čelech lešení, počínaje prvním podlažím nad terénem. Příčné úhlopříčné ztužení

16 6.Lešení a) Nepohyblivá ocelová lešení a.1) nepohyblivá trubková lešení se svěrnými spojkami Kce. a kotvení trubkového lešení Při opravách průčelí budov se lešení kotví do zdiva pomocí kotevních šroubů. Pro vlastní kotvení lešení se použije kotevní trubka o délce 2 m, opatřená na konci hákem z betonářské oceli. Kotvení do zdiva

17 6.Lešení

18 a) Nepohyblivá ocelová lešení a.2) nepohyblivá stavebnicová lešení HAKI Jedná se o typové lešení, které se skládá z typových konstrukčních prvků spojovaných bez jakýkoli montážních pomůcek.

19 a) Nepohyblivá ocelová lešení a.2) nepohyblivá stavebnicová lešení HAKI Konstrukční prvky stavebnicového lešení HAKI Patky lešení jsou určeny pro osazení svislých prodlužovacích sloupků lešení Svislé prodlužovací sloupky se vyrábějí v délkách 3 m a 2 m a na koncích jsou opatřeny bajonetovým uzávěrem pro rychlé vzájemné spojení jednotlivých sloupků. Příčníky jsou zhotoveny jako příhradové dvoutrubkové nosníky v délce 1,20 m ze svařovaných trubek. Na obou koncích příčníku jsou na trubky přivařeny záchytky (celkem čtyři) pro uchycení do závěsných třmenů na sloupcích. Po uchycení v závěsném třmenu je jejich poloha zajištěna na každém konci gravitační pojistkou. Podélníky mají obdobnou konstrukci jako příčníky, ale mají délku 3 m.

20 6.Lešení a) Nepohyblivá ocelová lešení a.2) nepohyblivá stavebnicová lešení HAKI Konstrukční prvky stavebnicového lešení HAKI Podélníky mají obdobnou konstrukci jako příčníky, ale mají délku 3 m. Zavětrovací zařízení je nutné především v obou krajních polích lešení. Kotevní souprava slouží pro zakotvení lešení do zdiva Zábradlí dvoutrubkové, a to ve výši 0,5 m a 1 m nad pracovní podlahou. Pracovní podlahy buď z podélně uložených prken nebo z lešenářských podlážek. Závěsný žebřík je lehký a snadno přenosný, pro komunikační spojení mezi jednotlivými podlažími lešení.

21 6.Lešení

22 Osazení sloupku na patce (lešení HAKI) 1 – roznášecí deska patky, 2 – noha patky, 3 – přestavitelný svorník se závlačkou a řetízkem, 4 – otvor pro přestavení svorníku, 5 – otvor pro přibití roznášecí patky k podkladu, 6 – záchytné oko patky (kotvení k terénu), 7 – sloupek osazený na patku

23 6.Lešení Osazení příčníku a podélníku na sloupek (lešení HAKI) 1 – nosná trubka sloupku, 2 – nosná trubka příčníku, 3 – nosná trubka podélníku, 4 – záchytka na konci příčníku (resp. podélníku), 5 – závěsný třmen sloupku 1 2 3 4 5

24 6.Lešení b) Pojízdná ocelová lešení Pojízdná ocelová lešení se podle druhu a účelu stavy používají buď vně, nebo uvnitř objektů. U nás nejvíce užívané: b.1) pojízdná trubková lešení se svěrnými spojkami b.2) pojízdná stavebnicová lešení HAKI

25 6.Lešení b.2) Pojízdná stavebnicová lešení HAKI

26 6.Lešení

27

28 c) Pohyblivé pracovní plošiny Kromě stabilních lešení se často uplatňují pohyblivé pracovní plošiny, které slouží jako závěsné lešení. U nás nejvíce užívané: c.1) závěsná lávka ZL c.2) závěsná klec ZK-1

29 6.Lešení ZÁVĚSNÉ KLECE

30 6.Lešení ZÁVĚSNÉ LÁVKY

31 6.Lešení Bezpečnostní předpisy – montáž, používání lešení  Na všech pracovních podlahách lešení musí být pořádek a montážní materiál i nářadí musí být zabezpečeny proti pádu.  Pokud montážník pracuje na podlaze lešení bez zábradlí → zajištění ochranným pásem.  Lešení v blízkosti elektrického vedení, vypnutí elektrického proudu.  Veškeré práce na lešení musí být okamžitě přerušeny při začínající bouřce nebo při silnějším větru (39 až 49 km.h-1).  Všechny otvory v pracovních podlahách lešení musí být zajištěny ochranným zábradlím proti pádu pracovníků.  Výstup z jedné pracovní úrovně na druhou úroveň lešení je zajištěn pomocí žebříků.  Otvory pro výstup v podlahách lešení nesmějí být situovány nad sebou.

32 6.Lešení Výrobci:  www.peri.cz  www.haki.cz  www.hesco.cz  www.alve.cz


Stáhnout ppt "STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA maturitní obor: STAVEBNICTVÍ zaměření: POZEMNÍ STAVITELSTVÍ 6.Lešení Zpracoval: Ing. Josef Svoboda Předmět: Pozemní stavitelství."

Podobné prezentace


Reklamy Google