Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŠKOLENÍ VEDOUCÍCH PRÁCE A ODPOVĚDNÝCH OSOB DODAVATELŮ KE SPECIFIKA LOKALITY POŘÍČÍ (EPO) A DVŮR KRÁLOVÉ (TDK) 1. 4 2016 SKČ_VP_1976r03, SKČ_VP_1977r03.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŠKOLENÍ VEDOUCÍCH PRÁCE A ODPOVĚDNÝCH OSOB DODAVATELŮ KE SPECIFIKA LOKALITY POŘÍČÍ (EPO) A DVŮR KRÁLOVÉ (TDK) 1. 4 2016 SKČ_VP_1976r03, SKČ_VP_1977r03."— Transkript prezentace:

1 ŠKOLENÍ VEDOUCÍCH PRÁCE A ODPOVĚDNÝCH OSOB DODAVATELŮ KE SPECIFIKA LOKALITY POŘÍČÍ (EPO) A DVŮR KRÁLOVÉ (TDK) 1. 4 2016 SKČ_VP_1976r03, SKČ_VP_1977r03

2 SPECIFIKA LOKALITY EPO A TDK OBSAH PREZENTACE 1. BOZP, FYZICKÁ OCHRANA, ŘÍZENÍ PRACÍ  Systém orientace v areálu a na zařízeních lokality  Dopravní řád lokality, vstupy/vjezdy  Kontaktní místa pro ohlášení/povolení prací  Specifické zákazy, příkazy lokality  Rizika a opatření spojená s pohybem v lokalitě, Registr rizik BOZP  Kontakt BOZP 2. PO A HP  Zajištění požární ochrany  Kontakty útvaru PO a HP  Základní informace OJ  Požární poplachová směrnice  Místa pro evakuaci a kouření  Povinnosti a zákazy  Činnosti s nebezpečím vzniku požáru  Důležitá telefonní čísla 3. OŽP  Ochrana vod  Kontakty OŽP 1

3 SPECIFIKA LOKALITY EPO 1. ORIENTACE V AREÁLU 2 vrátnice strojovna FK8 FK7 CHÚV skládka paliva vstup na elektrovelín- výtah do 1.patra WC skládka biomasy zadní vrátnice

4 SPECIFIKA LOKALITY TDK 1. ORIENTACE V AREÁLU 3 vrátnice administrativní budova strojovna kotelna skládka paliva vstup do elektrovelínu CHÚV

5 SPECIFIKA LOKALITY EPO 1. VSTUPY, VJEZDY hlavní vrátnice zadní vrátnice celoroční provoz otevírána pouze pro návoz biomasy pro vstup a vjezd tel.: +420 492 102 443tel.: +420 492 102 443 4

6 SPECIFIKA LOKALITY TDK 1. VSTUPY, VJEZDY hlavní vrátnice celoroční provoz pro vstup a vjezd tel.: +420 492 103 232,3 5

7 SPECIFIKA LOKALITY EPO A TDK 1. VSTUPY, VJEZDY Vstup/vjezd našich zhotovitelů do areálu EPO pouze s platnou smlouvou s ČEZ.  s platnou identifikační kartou (IK) pro vstup  s platnou IK pro dlouhodobé vjezdy nebo jednorázový vjezd  vstup osob pouze hlavní vrátnicí Průkazy ke vstupu: 6 Vedoucí práce Zaměstnanec dodavatele Za nerespektování smluvní sankce 5.000,- Kč

8 SPECIFIKA LOKALITY EPO A TDK 1. DOPRAVA 15 km/hod. v celém areálu EPO 15 km/hod. v celém areálu TDK Zákaz vjezdu soukromým osobním vozidlům. Vymezené plochy a parkoviště pro parkování jsou označeny dopravní značkou, parkujeme pouze na vyznačených místech. Platí:  Pravidla silničního provozu (svislé a vodorovné dopravní značení, přednost vozidel zprava apod.)  Místní provozní instrukce EPO1 0 014 Dopravní řád EPO  Návštěvní řád EPO – součást Řádu fyzické ochrany EPO  Zákaz stání vozidel mimo vyhrazená místa  Povoleno používání jízdních kol – musí být řádně označena, evidována a kontrolována Za nerespektování smluvní sankce 5.000,- Kč 7

9 SPECIFIKA LOKALITY EPO 1. PRVNÍ POMOC První pomoc:155 popř. 112  směnový inženýr tel. 492 102 206, 721 660 983  elektrovelíntel. 492 102 211 Adresa zdravotnického zařízení pro poskytnutí ZPP:  MUDr. Luboš Tuček, Benešova 141, Trutnov Poříčí 499 612 390 8

10 SPECIFIKA LOKALITY EPO 1. MÍSTA K OHLÁŠENÍ UDÁLOSTÍ Nastanou-li mimořádné události: podle potřeby přivolat pomoc:  tel. IZS150, 155, 158 popř. 112  směnový inženýr 721 660 983, elektrovelín 492 102 211 Dále musí být události ohlášené příslušným zaměstnancům ČEZ, a. s. EPO: Požár požární technik lokality Milan Berantel.: 724 446 888 Úrazkoordinátor BOZP lokality Ondřej Bicektel.: 720 737 195 Ekologická havárieekolog lokality Vladimír Neffe tel.: 607 569 655 Krádeže, konfliktyostraha Zdeněk Pokoráktel.: 724 147 568 9 OJVT – lokalita Poříčí INFORMACE O TELEFONNÍCH ČÍSLECH Telefonní ústředna 49210 + celá linka Směnový inženýr 2206, 2313, 721 660 983 Vrátnice2343 Technik / Koordinát or BOZP 2214, 720 737 195 Technik PO 2275, 724 446 888 Ekolog2265, 606 803 435 OJVT – lokalita Poříčí POKYNY PRO PŘÍPAD VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI ÚRAZ155, 2206, 2211,2343SI, el.velín, vrátnice POŽÁR150, 2206, 2211,2343SI, el.velín, vrátnice Ekologická havárie 150, 2206, 2211,2343SI, el.velín, vrátnice Krádež, vloupání 2207,724147568Technik OMO Elektřina2211El. velín

11 SPECIFIKA LOKALITY TDK 1. PRVNÍ POMOC První pomoc:155 popř. 112  směnový inženýr tel. 492 103 315  elektrovelín tel. 492 103 211, 492 103 212 Adresa zdravotnického zařízení pro poskytnutí ZPP:  MUDr. Vlasta Matoušová, JUTA 01, Dvůr Králové nad Labem, 544 01, tel. 499 623 633 10

12 SPECIFIKA LOKALITY TDK 1. MÍSTA K OHLÁŠENÍ UDÁLOSTÍ Nastanou-li mimořádné události: podle potřeby přivolat pomoc:  tel. IZS150, 155, 158 popř. 112  směnový mistr tel. 492 103 315, elektrovelín 492 103 211, 212 Dále musí být události ohlášené příslušným zaměstnancům ČEZ, a. s. EPO: Požár požární technik lokality Milan Berantel.: 724 446 888 Úrazkoordinátor BOZP lokality Ondřej Bicektel.: 720 737 195 Ekologická havárieekolog lokality Vladimír Neffe tel.: 607 569 655 Krádeže, konfliktyostraha Zdeněk Pokoráktel.: 724 147 568 11 OJVT – lokalita Teplárna Dvůr Králové INFORMACE O TELEFONNÍCH ČÍSLECH Telefonní ústředna49210 + celá linka Směnový inženýr3315 Vrátnice3232 Technik / Koordinátor BOZP2247, 720 737 195 Technik PO2275, 724 446 888 Ekolog2265, 607 569 655 OJVT – lokalita Teplárna Dvůr Králové POKYNY PRO PŘÍPAD VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI ÚRAZ155, 3211, 3232, 3315SI, el.velín, vrátnice POŽÁR150, 3211, 3232, 3315SI, el.velín, vrátnice Ekologic ká havárie 150, 3211, 3232, 3315SI, el.velín, vrátnice Krádež, vloupání 3232,724147568Technik OMO Elektřina3211El. velín

13 Přehled řídících pracovišť pro ohlašování prací: (zahájení, přerušení, ukončení práce)  Bloky 1-3, nebloková zařízení místnost SI, strojovna +8m u severního schodiště tel: 492 102 206, 721 660 983  Elektrozařízení místnost elektrovelínu, strojovna +8m tel.: 492 102 211  Chemické režimy provozní budova 2. patro vlevo- mistr chemie tel: 492 102 381, 720 737 188 SPECIFIKA LOKALITY EPO 1. ŘÍDÍCÍ PRACOVIŠTĚ PRO OHLAŠOVÁNÍ PRACÍ INTERNÍ 12

14 13 Pro ohlašování prací na zařízení provozované dodavatelsky: (zahájení, přerušení, ukončení práce)  Zauhlování místnost SI, strojovna +8 m u severního schodiště tel: 492 102 206, 721 660 983 případně velín zauhlování SPECIFIKA LOKALITY EPO 1. ŘÍDÍCÍ PRACOVIŠTĚ PRO OHLAŠOVÁNÍ PRACÍ DODAVATELSKÁ 13

15 Přehled řídících pracovišť pro ohlašování prací: (zahájení, přerušení, ukončení práce)  Kotelna, strojovna místnost SM, provozní budova  Elektrozařízení místnost elektrovelínu, strojovna +7m tel.: 492 103 211  Chemické režimy provozní budova tel.: 492 103 227, dveře č. 60 SPECIFIKA LOKALITY TDK 1. ŘÍDÍCÍ PRACOVIŠTĚ PRO OHLAŠOVÁNÍ PRACÍ INTERNÍ 14

16 15 Pro ohlašování prací na zařízení provozované dodavatelsky: (zahájení, přerušení, ukončení práce)  Zauhlování kotelní velín, kotelna +7m tel: 492 103 341 SPECIFIKA LOKALITY TDK 1. ŘÍDÍCÍ PRACOVIŠTĚ PRO OHLAŠOVÁNÍ PRACÍ DODAVATELSKÁ 15

17 SPECIFIKA LOKALITY EPO 1. POUŽÍVÁNÍ OOPP 16 Povinné používání ochranné přilby, prac. oděvu a obuvi: Všechna technologická zařízení a přístupové cesty k nim, zejména  objekty: kotelna, strojovna, CHUV, zauhlování, mísící centrum  při pohybu pod jeřábovými dráhami, pasovými dopravníky atd. Doporučené používání chráničů sluchu: Kompresorová stanice, redukční stanice páry, příjmové místo biomasy Ostatní OOPP na základě zhodnocených rizik a vlastních činností

18 SPECIFIKA LOKALITY TDK 1. POUŽÍVÁNÍ OOPP 17 Povinné používání ochranné přilby, prac. oděvu a obuvi: Všechna technologická zařízení a přístupové cesty k nim, zejména  objekty: kotelna, strojovna, CHUV, zauhlování  při pohybu pod jeřábovými dráhami Doporučené používání chráničů sluchu:  strojovna Ostatní OOPP na základě zhodnocených rizik a vlastních činností

19 SPECIFIKA LOKALITY EPO 1. VÝZNAMNÁ RIZIKA A OPATŘENÍ Zvýšená hladina hluku – poškození sluchu  Kompresorová stanice, redukční stanice páry, příjmové místo biomasy Zvýšená hladina prachu – poškození dýchacích cest, zasažení očních sliznic  Objekty zauhlování – používání respirátorů a brýlí Možný výskyt toxických plynů (CO – oxid uhelnatý) - otrava  Objekty zauhlování- na všech částech  Objekt kotelny- na pasech 73,74 instalováno stabilní monitorovací zařízení od 30 ppm spustí ventilaci, u vyšších hodnot zvuková a světelná signalizace Výskyt zdrojů neionizující záření – „elektromagnetické separátory“  zauhlování – začátek pasů na C most, A most  přesypová věž PD1 a PD2 na dopravě biomasy 18

20 SPECIFIKA LOKALITY TDK 1. VÝZNAMNÁ RIZIKA A OPATŘENÍ Zvýšená hladina hluku – poškození sluchu  strojovna Zvýšená hladina prachu – poškození dýchacích cest, zasažení očních sliznic  objekty zauhlování – používání respirátorů a brýlí Možný výskyt toxických plynů (CO – oxid uhelnatý) - otrava  zauhlovací pasy, kotelna  z kotelny na zauhlování instalovány měřicí přístroje koncentrace CO Výskyt zdrojů neionizující záření – „elektromagnetické separátory“ 19

21 SPECIFIKA LOKALITY EPO A TDK 1. ŘÍZENÍ PRACÍ - DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ Pro lokalitu EPO a TDK je vydána provozní instrukce (PI): EPO1 6 002rev3- Zajišťování elektrických zařízení v ČEZ, a.s., OJ Teplárny Hodonín, Poříčí, Tisová, Trmice, lokalita Poříčí 20

22 Sociální zázemí zaměstnanců dodavatelů Pravidla chování ČEZ, a. s., KE, kap. 4.2, písm. g): Povinnosti smluvního partnera před zahájením činnosti Mimo jiné………….…Smluvně nebo na základě písemného potvrzení s příslušným zaměstnancem ČEZ stanovit a zajistit způsob zabezpečení hygienických potřeb svých zaměstnanců, tzn. sociální zařízení, šatny apod. na dobu výkonu prací…………….. V EPO jsou sociální zařízení v provozní budově, na velíně MC. V TDK jsou sociální zařízení v provozní budově. 21 SPECIFIKA LOKALITY EPO A TDK 1. DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ ŘÍZENÍ PRACÍ 21

23 SPECIFIKA LOKALITY EPO A TDK 1. DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ Dodavatel (zhotovitel) pro naplnění povinností vyplývajících z dokumentu ČEZ_SD 0039 Pravidla chování v ČEZ, a. s., KE  NEPRODLENĚ informuje KOO BOZP EPO o vzniku pracovního úrazu svého zaměstnance nebo zaměstnance svých subdodavatelů  za účasti KOO BOZP EPO objasňuje příčiny a okolnosti vzniku pracovního úrazu  spolupracuje s KOO BOZP EPO při zkoušce pro zjištění přítomnosti alkoholu nebo jiných návykových látek a sám se jí na výzvu KOO BOZP podrobuje 22

24 SPECIFIKA LOKALITY EPO A TDK 1. KONTAKT ZA OBLAST BOZP 23 Koordinátor BOZP v lokalitě EPO – Ondřej Bicek tel.: 720 737 195 nebo 492 102 247 mail: ondrej.bicek@cez.cz Další odpovědné osoby ČEZ jsou uvedeny v Seznamu příslušných zaměstnanců ČEZ, který naleznete na stránkách http://www.cez.cz/cs/o-spolecnosti/pro-dodavatele/pravidla-chovani.html

25 SPECIFIKA LOKALITY EPO A TDK 2. ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY  V ČEZ, a. s., OJ EPO a TDK zajišťují požární ochranu požární hlídky a preventivní požární hlídky v nepřetržitém provozu,  riziková pracoviště jsou pod nepřetržitým dohledem elektrické požární signalizace (EPS),  v době sníženého provozu (plánované opravy) zajišťují požární ochranu určení zaměstnanci provozu prostřednictvím členů preventivních požárních hlídek,  v mimopracovní době zajišťují požární ochranu Elektrárny Poříčí a Teplárny Dvůr Králové zaměstnanci bezpečnostní agentury formou kontrolních obchůzek areálu. 24

26 SPECIFIKA LOKALITY EPO A TDK 2. KONTAKTNÍ OSOBY - PO A HP Koordinátor PO a HP Milan Beran e-mail: milan.beran@cez.cz tel.:+ 420 492 102 275 mob.:+ 420 724 446 888 Ohlašovny požáru Elektrárna Poříčí tel.:+ 420 492 10 2103Elektrovelín Teplárna Dvůr Králové tel.:+ 420 492 10 3211Elektrovelín tel.:+ 420 492 10 3233Vrátnice 25

27 SPECIFIKA LOKALITY EPO 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE OJ Provoz EPO Skládka paliva- max. 50 000 tun uhlí Zauhlování - nebezpečí výbuchu s následným požárem uhelného prachu, - zauhlovací cesty jsou na přesypech skrápěny, mosty A,B,C mají požární přepážky a zavodněné požární potrubí - SHZ spinklerové, - zauhlování a zásobníky uhlí na kotlích FK7,8 chráněné SHZ drenčerovým (nezavodněné požární potrubí, trysky), - PHP práškové, vodní, rozvodny sněhové, EPS, deugra – kabel, hydrantový rozvod Strojovna - turbogenerátory – SHZ CO 2 - velké množství oleje – nádrže chlazeny a hašeny SHZ drenčerovým (nezavodněné požární potrubí, trysky - PHP práškové, CO 2, EPS, (hydranty na kótě 0m) Kotelna FK7,8 - nebezpečí výbuchu uhelného prachu na + 32,5 m, - podavače kotlů FK 7,8 odděleny turnikety, chráněné SHZ parním - PHP práškové, pěnové, hydranty, tlačítka EPS. Kotelna K3,4 - technologie hašena SHZ parním, EPS, PHP – prášek, voda, Chemické provozy - CHÚV, kyselina solná, hydroxid sodný, hydrazin hydrát, chlorid železitý, čpavek - PHP prášek, voda, hydrantová síť Sklady hořlavých kapalin a technických plynů - nebezpečí požáru a výbuchu, EPS, práškové PHP 26

28 SPECIFIKA LOKALITY TDK 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE OJ Provoz TDK Skládka paliva– max. 18 000 tun uhlí Zauhlování- nebezpečí výbuchu s následným požárem uhelného prachu, - zauhlovací cesty jsou skrápěny, na přesypech použit ANTIDET HRD - práškový nezavodněné požární potrubí - SHZ drenčerové, - zauhlování a zásobníky uhlí na kotlích K1,2 chráněné SHZ drenčerové (nezavodněné požární potrubí, trysky), - PHP práškové, vodní, rozvodny sněhové, EPS, deugra - kabel, hydrantový rozvod, Strojovna- velké množství oleje – nádrž chlazena a hašena SHZ drenčerovým (nezavodněné požární potrubí, trysky, EPS - PHP práškové,CO 2, EPS, (hydranty na kótě 0m) Kotelna K1,2 - nebezpečí výbuchu uhelného prachu na + 17 m, - monitoring zemního plynu, - PHP práškové, vodní, hydranty, tlačítka EPS, Chemické provozy - CHÚV, kyselina solná, hydroxid sodný hydrazin hydrát, chlorid železitý, čpavek - PHP prášek, voda, hydrantová síť, tlačítka EPS, Sklady hořlavých kapalin a technických plynů - nebezpečí požáru a výbuchu, EPS, práškové PHP 27

29 1.čerpací stanice + požární vodovodní řád s hydranty 2.SHZ na vodní mlhu  venkovní transformátory T5, T1, T9, T6, T2, T3, T7  olejové nádrže TG 1, TG 2 (s pěnidlem), TG 3 3.sprinklerové SHZ  zauhlovací mosty A, B, C 4.drenčerové SHZ  trasa zauhlování FK7, FK8  uhelné zásobníky 1+2 pro FK7, FK8 5.SHZ na oxid uhličitý CO 2  turbogenerátor TG 1, TG 2  zdvojená podlaha NCD FK7, FK8  elektrorozvodna FK7  elektrorozvodna FK8  elektrorozvodna pod popílkovými sily 6.hašení mlýnských okruhů K3 + K4 a dávkovacích redlerů FK7 + FK8 parou 7.AHZ nová přístavba FK7  elektrorozvodna 8,4m, 27,3m  hydraulická stanice 12,4m 7.TOTAL LG 200 - generátor lehké pěny pro hašení kabelových prostorů 8.protipožární skříně 9.elektrická požární signalizace (EPS) SPECIFIKA LOKALITY EPO 2. PROTIPOŽÁRNÍ ZAŘÍZENÍ (SHZ – STABILNÍ HASICÍ ZAŘÍZENÍ) 28

30 SPECIFIKA LOKALITY EPO A TDK 2. POŽÁRNÍ POPLACHOVÉ SMĚRNICE EPO A TDK 29

31 SPECIFIKA LOKALITY EPO 2. VYHRAZENÁ MÍSTA EPO - KOUŘENÍ Zákaz kouření platí v celém areálu kromě vyhrazených míst viditelně označených tabulkou „Kouření povoleno“ a vybavených popelníkem. (Smluvní partner nesmí zřizovat nová místa pro kouření bez souhlasu ČEZ.) 30

32 SPECIFIKA LOKALITY EPO 2. SEZNAM MÍST VYHRAZENÝCH KE KOUŘENÍ V EPO 1.Provozní budova – vyhrazená šatna 2.Provozní budova – odpočívárna v dílně provozních zámečníků na výrobním bloku 3.Provozní budova – NCD na chodbě u výtahu 4.Mísící centrum – na chodbě u WC 5.Kuchyňka 2. NP v budově Teplárenství 6.Kuřárna v administrativní budově 7.EPOTRANS – svačinárna 8.G-TEAM – kovárna (bývalý R.O.K.) 9.I&C Energo - kancelář MaR v přízemí provozní budovy 10.I&C Energo – místnost pro kouření v budově č. 8 11.SD KD - dílna provozních zámečníků 12.Energetické opravny Prunéřov - vyhrazený prostor na dílně 13.Ferotherm – WC 14.Siegel - kancelář p. Siegela 15.Stavoizolace – dílna 16.Pramara – vyhrazený prostor v „mokrém prostředí“ 17.kuchyňka odd. regionální nákup 18.Venkovní prostory: a) prostor před vrátnicí b) prostor před administrativní budovou od podatelny c) prostor před administrativní budovou od kuchyně d) prostor před vstupem do provozní budovy e) prostor před ohřívárnou SD KD f) prostor u šaten pod investicemi g) prostor před dílnou G-TEAM h) prostor před dílnou Ferotherm i) prostor před trastily 1 a 2 31

33 SPECIFIKA LOKALITY TDK 2. VYHRAZENÁ MÍSTA TDK - KOUŘENÍ Zákaz kouření platí v celém areálu TDK, kromě vyhrazených míst viditelně označených tabulkou „Kouření povoleno“ a vybavených popelníkem. (Smluvní partner nesmí zřizovat nová místa pro kouření bez souhlasu ČEZ.) 32

34 SPECIFIKA LOKALITY TDK 2. SEZNAM MÍST VYHRAZENÝCH KE KOUŘENÍ V TDK 1. Administrativní budova – místnost dodavatele 2. Provozní budova – velín redukční stanice 3. Provozní budova – prostor před kotelním velínem 4. Provozní budova – prostor před vstupem na elektrovelín ze strojovny 5. R.O.K. – sklad ND v místnosti obsluhy 6. R.O.K. – místnost v dílně oprav provozní budova 7. Venkovní prostory: a) prostor před vrátnicí (směrem do teplárny) b) prostor před úpravnou vody (u dveří k administrativní budově) c) prostor u dveří dílny rozvodu tepla 33

35 SPECIFIKA LOKALITY EPO 2. POVINNOSTI VŠECH OSOB V OJ EPO  nahlásit na elektrovelín a vedoucímu pracoviště (směnový inženýr, technolog, mistr,) zahájení, přerušení a ukončení činností s nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu,  nahlásit na elektrovelín, směnovému inženýrovi (mistrovi) a technikovi PO používání požárně nebezpečných látek a to: - druh, množství a umístění těchto látek + předat požárně technické charakteristiky (např. bezpečnostní listy)  nahlásit na elektrovelín činnost, která může zapříčinit spuštění hlásičů elektrické požární signalizace (EPS), (např. použití jeřábu pohybujícího se v paprsku lineárního hlásiče EPS)  nahlásit na elektrovelín a směnovému inženýrovi (mistrovi) změny průjezdních profilů komunikací v areálu a zajistit dle dopravního řádu a pravidel chování ČEZ na těchto komunikacích předepsaný průjezdní profil  nahlásit ihned na ohlašovnu požáru každý požár vzniklý při činnostech, které provozují. 34

36 SPECIFIKA LOKALITY TDK 2. POVINNOSTI VŠECH OSOB V OJ TDK  nahlásit na elektrovelín a vedoucímu pracoviště (směnový mistr, technolog,) zahájení, přerušení a ukončení činností s nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu,  nahlásit na elektrovelín, směnovému mistrovi a technikovi PO používání požárně nebezpečných látek a to: - druh, množství a umístění těchto látek + předat požárně technické charakteristiky (např. bezpečnostní listy)  nahlásit na elektrovelín činnost, která může zapříčinit spuštění hlásičů elektrické požární signalizace (EPS), (např. použití jeřábu pohybujícího se v paprsku lineárního hlásiče EPS)  nahlásit na elektrovelín a směnovému mistrovi změny průjezdních profilů komunikací v areálu a zajistit dle dopravního řádu a pravidel chování ČEZ na těchto komunikacích předepsaný průjezdní profil  nahlásit ihned na ohlašovnu požáru (elektrovelín, vrátnice) každý požár vzniklý při činnostech, které provozují. 35

37 SPECIFIKA LOKALITY EPO A TDK 2. ČINNOSTI S NEBEZPEČÍM VZNIKU POŽÁRU, VÝBUCHU  před zahájením požárně nebezpečných činností se vyhodnotí podmínky požární bezpečnosti (i v přilehlých prostorách) - zda se jedná o činnost vyžadující zvláštní požárně bezpečnostní opatření = vystavení „S/V příkazu“) → tzn. Oprávněná osoba ČEZ rozhodne zda musí být vystaven „S/V příkaz“  Na předaném pracovišti za požární ochranu zodpovídá po dobu činnosti zhotovitel prací!! „S/V příkaz“ musí být vystaven vždy zejména na těchto pracovištích: 36 Provoz EPO  Strojovna TG  Kotelna FK7, včetně nové přístavby  Kotelna FK8  Kotelna K 3,4  Elektroprovoz  Zauhlování  Příjmové místo biomasy, zadřevňovací linka  Čerpací stanice, sklad LTO včetně stáčecího stanoviště a místnost ohřívačů  Sklad hořlavých kapalin  Sklad technických plynů  Shromaždiště nebezpečných odpadů  Propan butanová stanice FK7,8  Revizní věž Provoz TDK  Strojovna TG 1,3  Kotelna K 1,2,3  Špičková kotelna  Elektroprovoz  Transformátory T 1,2,3,5,6,10  Zauhlování  Olejové hospodářství, stáčiště nafty a LTO  Nádrže LTO  Čerpací stanice nafty  Sklad technických plynů  Redukční stanice plynu Pokud je rozhodnuto oprávněnou osobou ČEZ, že příkaz S/V není třeba vystavovat, platí pro provádění požárně nebezpečných prací základní povinnosti dané §3, odst. 4, 5, 7, 8, 9, a §4 vyhlášky č. 87/2000 Sb.

38 SPECIFIKA LOKALITY EPO A TDK 2. ČINNOSTI S NEBEZPEČÍM VZNIKU POŽÁRU, VÝBUCHU 37 Oprávněná osoba ČEZ vystavuje „S/V příkaz“ a stanovuje podmínky provádění práce, např.:  Pracoviště musí být uklizeno.  Hořlavé předměty musí být odstraněny nebo překryty nehořlavým materiálem.  Musí být zajištěna vzájemná koordinace prací.  Pracoviště musí být ohraničeno a označeno.  Před opuštěním místa sváření se musí prostor řádně uklidit a zkontrolovat, zda nemůže dojít ke vznícení – požáru.

39 38 SPECIFIKA LOKALITY EPO 2. POŽÁRNÍ EVAKUAČNÍ PLÁN

40 39 SPECIFIKA LOKALITY TDK 2. POŽÁRNÍ EVAKUAČNÍ PLÁN Požární evakuační plán upravuje postup při evakuaci osob, zvířat a materiálu a obsahuje: určení osoby, která bude evakuaci řídit určení osob a prostředků, s jejichž pomocí bude evakuace prováděna (zaměstnanci zařazení do PPH) určení cest a způsobu evakuace (schodiště budovy, zákaz použití výtahů), místa, kde se evakuované osoby shromáždí způsob zajištění první pomoci grafické znázornění směru únikových cest Účinnost požárního evakuačního plánu se ověřuje cvičným požárním poplachem.

41 SPECIFIKA LOKALITY EPO A TDK 2. MÍSTA PRO SOUSTŘEDĚNÍ EVAKUOVANÝCH OSOB Elektrárna Poříčí Parkoviště před správní budovou vně areálu – všichni zaměstnanci ČEZ, nájemci, dodavatelé Teplárna Dvůr Králové Prostor parkoviště před administrativní budovou mezi bývalou požární zbrojnicí a nádržemi LTO nebo parkoviště vně areálu TDK naproti hlavní bráně za ulicí 28.října - všichni zaměstnanci ČEZ, nájemci, dodavatelé Vedoucí evakuace v TDK rozhodne, které ze shromaždišť vybere s přihlédnutím k bezpečnosti shromážděných osob při zásahu IZS!! 40

42 SPECIFIKA LOKALITY EPO 2. HAVARIJNÍ ŠTÁB 41 Havarijní štáb (HŠ):  aktivován na lokalitě při vzniku mimořádné události  řídí činnosti na elektrárně po dobu trvání MU (řešení MU, minimalizace následků)  spolupracuje se směnovým inženýrem (SI) Smluvní partner je povinen akceptovat a respektovat pokyny směnového inženýra (SI) Havarijního štábu (HŠ)

43 SPECIFIKA LOKALITY EPO 2. PLÁN SHROMAŽDIŠTĚ EPO 42 Havarijní štáb nebo směnový inženýr mohou v případě vzniku mimořádné události vyhlásit tato ochranná opatření:  shromáždění  evakuace Plán shromaždiště Smluvní partner je povinen akceptovat a respektovat tyto pokyny

44 SPECIFIKA LOKALITY TDK 2. HAVARIJNÍ ŠTÁB 43 Havarijní štáb (HŠ):  aktivován na lokalitě při vzniku mimořádné události  řídí činnosti na teplárně po dobu trvání MU (řešení MU, minimalizace následků)  spolupracuje se směnovým mistrem (SM) Smluvní partner je povinen akceptovat a respektovat pokyny směnového mistra (SM) Havarijního štábu (HŠ)

45 SPECIFIKA LOKALITY TDK 2. PLÁN SHROMAŽDIŠTĚ TDK 44 Havarijní štáb nebo směnový mistr mohou v případě vzniku mimořádné události vyhlásit tato ochranná opatření:  shromáždění  evakuace Smluvní partner je povinen akceptovat a respektovat tyto pokyny Plán shromaždiště

46 SPECIFIKA LOKALITY EPO A TDK 2. DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA  Elektrárna Poříčí  Ohlašovna požárů 2103 492 102 103  Elektrovelín 2211 492 102 211  Technik PO EPO 2275 724 446 888  Požární hlídka SDKD2314, 492 102 314  Směnový inženýr EPO2206, 721 660 983 voda, plyn  Směnový mistr (SV VB) 2313, 492 102 313  Mistr elektro EPO2208 721 512 742 Teplárna Dvůr Králové  Ohlašovna požárů 3211 492 103 211 Elektrovelín 3233 492 103 233 Vrátnice  Směnový mistr 3315 724 653 051 voda, plyn  Směnový mistr elektro 3208 492 103 208  Elektrovelín 3211 492 103 211 45

47 46 SPECIFIKA LOKALITY EPO A TDK 3. OCHRANA VOD Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách, v platném znění Pro dodavatele jsou nejdůležitější § 16 a § 39 § 16 - vypouštění zvlášť nebezpečných závadných látek (příloha č.1 VZ) do kanalizace Kanalizace je ve většině OJ zakončená biologickou čistírnou OV, v EPO je přímo napojena na Městskou ČOV v Bohuslavicích nad Úpou. V případě vniknutí těchto látek do kanalizace a následně do ČOV dochází k úhynu bakterií, nebo ke změně prostředí optimálního pro čistící procesy a k částečnému omezení účinnosti čištění až úplnému kolapsu ČOV. Je proto zakázáno vylévat do výlevek nebo kanalizace jakékoliv oleje, ředidla, barvy a jiné látky, které by mohli na ČOV způsobit havárii. § 39 - nakládání se závadnými látkami, které mohou ohrozit jakost vod Každý, kdo zachází se závadnými látkami, je povinen učinit přiměřená opatření, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich prostředí. Vylévání nebo vypouštění závadných látek do půdy (na jakýkoli rostlý terén) ohrožuje jakost podzemních vod a je ze zákona zakázáno. EPO má vypracován havarijní plán pro případ úniku závadných látek, kterým se dodavatel musí řídit. Informaci o HP podá kontaktní osoba.

48 47 SPECIFIKA LOKALITY EPO A TDK 3. OCHRANA VOD POSTUP V PŘÍPADĚ HAVÁRIE  činit okamžité opatření k odstranění příčin a následků havárie  okamžitě informovat směnového inženýra EPO : mobil: (+420) 721 660 983 Únik netěkavých ropných látek zamezit dalšímu úniku – uzavřít, utěsnit zdroj RL zamezit šíření znečištění – ucpat kanalizaci, svod prosáklých a dešťových vod, obsypat či obložit skvrnu sorbentem (vapex, písek, sorpční rohože, hadry,…) Únik těkavých látek - ! riziko výbuchu a požáru výparů zamezit jiskření, vypnout el. spotřebiče opuštění a odvětrání prostor Smluvní partner je povinen zajistit při svých činnostech prostředky pro likvidaci nehodových událostí v souvislosti s OŽP. Odpad vzniklý při likvidaci havárie – zneškodnit jako nebezpečný odpad v uzavřených sudech a plastových pytlích – nasycené sorbenty

49 SPECIFIKA LOKALITY EPO A TDK 3. KONTAKTY – OBLAST OŽP Ing. Vladimír Neffe, ekolog Martina Pajerová, vodohospodář  (+420) 492 102 325  (+420) 492 102 240  veškeré informace o rizicích, ohrožení ŽP a únicích látek  kontrolní činnost  pravomoc zastavit činnost smluvního partnera, pokud je v rozporu s ochranou ŽP  pravomoc navrhovat uložení sankce za porušení zásad OŽP (viz. sazebník pokut) 48

50 KONEC PREZENTACE, DĚKUJEME ZA POZORNOST Děkuji za pozornost 49


Stáhnout ppt "ŠKOLENÍ VEDOUCÍCH PRÁCE A ODPOVĚDNÝCH OSOB DODAVATELŮ KE SPECIFIKA LOKALITY POŘÍČÍ (EPO) A DVŮR KRÁLOVÉ (TDK) 1. 4 2016 SKČ_VP_1976r03, SKČ_VP_1977r03."

Podobné prezentace


Reklamy Google