Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Specifika lokality EPO a TDK obsah prezentace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Specifika lokality EPO a TDK obsah prezentace"— Transkript prezentace:

0 ŠKOLENÍ VEDOUCÍCH PRÁCE A ODPOVĚDNÝCH OSOB DODAVATELŮ KE SPECIFIKA LOKALITY POŘÍČÍ (EPO) A DVŮR KRÁLOVÉ (TDK) Povinný SKČ_VP_1976r03, SKČ_VP_1977r03 PRG-ZPD P1C

1 Specifika lokality EPO a TDK obsah prezentace
1. BOZP, FYZICKÁ OCHRANA, ŘÍZENÍ PRACÍ Systém orientace v areálu a na zařízeních lokality Dopravní řád lokality, vstupy/vjezdy Kontaktní místa pro ohlášení/povolení prací Specifické zákazy, příkazy lokality Rizika a opatření spojená s pohybem v lokalitě, Registr rizik BOZP Kontakt BOZP 2. PO A HP Zajištění požární ochrany Kontakty útvaru PO a HP Základní informace OJ Požární poplachová směrnice Místa pro evakuaci a kouření Povinnosti a zákazy Činnosti s nebezpečím vzniku požáru Důležitá telefonní čísla 3. OŽP Ochrana vod Kontakty OŽP

2 Specifika lokality EPO 1. orientace v areálu
dfggd Specifika lokality EPO 1. orientace v areálu vstup na elektrovelín- výtah do 1.patra vrátnice strojovna WC Povinný FK7 CHÚV zadní vrátnice FK8 skládka paliva skládka biomasy 2

3 Specifika lokality tdk 1. orientace v areálu
dfggd Specifika lokality tdk 1. orientace v areálu vrátnice Povinný strojovna administrativní budova kotelna CHÚV vstup do elektrovelínu skládka paliva 3

4 Specifika lokality EPO 1. vstupy, vjezdy
PRG-ZPD P1C Specifika lokality EPO 1. vstupy, vjezdy hlavní vrátnice zadní vrátnice celoroční provoz otevírána pouze pro návoz biomasy pro vstup a vjezd tel.: tel.: Povinný

5 Specifika lokality TDK 1. vstupy, vjezdy
PRG-ZPD P1C Specifika lokality TDK 1. vstupy, vjezdy hlavní vrátnice celoroční provoz pro vstup a vjezd tel.: ,3 Povinný

6 Specifika lokality EPO a TDK 1. vstupy, vjezdy
PRG-ZPD P1C Specifika lokality EPO a TDK 1. vstupy, vjezdy Vstup/vjezd našich zhotovitelů do areálu EPO pouze s platnou smlouvou s ČEZ. s platnou identifikační kartou (IK) pro vstup s platnou IK pro dlouhodobé vjezdy nebo jednorázový vjezd vstup osob pouze hlavní vrátnicí Průkazy ke vstupu: Nepovinný Vedoucí práce Zaměstnanec dodavatele Za nerespektování smluvní sankce 5.000,- Kč

7 Specifika lokality EPO a TDK 1. DOPRAVA
PRG-ZPD P1C Specifika lokality EPO a TDK 1. DOPRAVA 15 km/hod. v celém areálu EPO 15 km/hod. v celém areálu TDK Zákaz vjezdu soukromým osobním vozidlům. Vymezené plochy a parkoviště pro parkování jsou označeny dopravní značkou, parkujeme pouze na vyznačených místech. Platí: Pravidla silničního provozu (svislé a vodorovné dopravní značení, přednost vozidel zprava apod.) Místní provozní instrukce EPO Dopravní řád EPO Návštěvní řád EPO – součást Řádu fyzické ochrany EPO Zákaz stání vozidel mimo vyhrazená místa Povoleno používání jízdních kol – musí být řádně označena, evidována a kontrolována Za nerespektování smluvní sankce 5.000,- Kč Povinný 7

8 Specifika lokality EPO 1. PRVNÍ POMOC
PRG-ZPD P1C Specifika lokality EPO 1. PRVNÍ POMOC První pomoc: 155 popř. 112 směnový inženýr tel , elektrovelín tel Adresa zdravotnického zařízení pro poskytnutí ZPP: MUDr. Luboš Tuček, Benešova 141, Trutnov Poříčí Povinný

9 Specifika lokality EPO 1. Místa k ohlášení událostí
PRG-ZPD P1C Specifika lokality EPO 1. Místa k ohlášení událostí Nastanou-li mimořádné události: podle potřeby přivolat pomoc: tel. IZS 150, 155, 158 popř. 112 směnový inženýr , elektrovelín Dále musí být události ohlášené příslušným zaměstnancům ČEZ, a. s. EPO: Požár požární technik lokality Milan Beran tel.: Úraz koordinátor BOZP lokality Ondřej Bicek tel.: Ekologická havárie ekolog lokality Vladimír Neffe tel.: Krádeže, konflikty ostraha Zdeněk Pokorák tel.: Povinný OJVT – lokalita Poříčí INFORMACE O TELEFONNÍCH ČÍSLECH Telefonní ústředna celá linka Směnový inženýr 2206, 2313, 721  Vrátnice 2343 Technik / Koordinát or BOZP 2214, 720  Technik PO 2275, 724  Ekolog 2265, 606  OJVT – lokalita Poříčí POKYNY PRO PŘÍPAD VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI ÚRAZ 155, 2206, 2211 ,2343 SI, el.velín, vrátnice POŽÁR 150, 2206, 2211 ,2343 Ekologická havárie Krádež, vloupání 2207, Technik OMO Elektřina 2211 El. velín

10 Specifika lokality TDK 1. PRVNÍ POMOC
PRG-ZPD P1C Specifika lokality TDK 1. PRVNÍ POMOC První pomoc: 155 popř. 112 směnový inženýr tel elektrovelín tel , Adresa zdravotnického zařízení pro poskytnutí ZPP: MUDr. Vlasta Matoušová, JUTA 01, Dvůr Králové nad Labem, , tel Povinný

11 Specifika lokality TDK 1. Místa k ohlášení událostí
PRG-ZPD P1C Specifika lokality TDK 1. Místa k ohlášení událostí Nastanou-li mimořádné události: podle potřeby přivolat pomoc: tel. IZS 150, 155, 158 popř. 112 směnový mistr tel , elektrovelín , 212 Dále musí být události ohlášené příslušným zaměstnancům ČEZ, a. s. EPO: Požár požární technik lokality Milan Beran tel.: Úraz koordinátor BOZP lokality Ondřej Bicek tel.: Ekologická havárie ekolog lokality Vladimír Neffe tel.: Krádeže, konflikty ostraha Zdeněk Pokorák tel.: Povinný OJVT – lokalita Teplárna Dvůr Králové POKYNY PRO PŘÍPAD VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI ÚRAZ 155, 3211, 3232 , 3315 SI, el.velín, vrátnice POŽÁR 150, 3211, 3232 , 3315 Ekologic ká havárie 150, 3211, 3232, 3315 Krádež, vloupání 3232, Technik OMO Elektřina 3211 El. velín OJVT – lokalita Teplárna Dvůr Králové INFORMACE O TELEFONNÍCH ČÍSLECH Telefonní ústředna celá linka Směnový inženýr 3315 Vrátnice 3232 Technik / Koordinátor BOZP 2247, 720  Technik PO 2275, Ekolog 2265,

12 PRG-ZPD P1C Specifika lokality EPO 1. řídící pracoviště PRO OHLAŠOVÁNÍ PRACÍ interní Přehled řídících pracovišť pro ohlašování prací: (zahájení, přerušení, ukončení práce) Bloky 1-3, nebloková zařízení místnost SI, strojovna +8m u severního schodiště tel: , Elektrozařízení místnost elektrovelínu, strojovna +8m tel.: Chemické režimy provozní budova 2. patro vlevo- mistr chemie tel: , Povinný – NAFOTIT VŠECHNA ŘÍDÍCÍ PRACOVIŠTĚ

13 PRG-ZPD P1C Specifika lokality EPO 1. řídící pracoviště PRO OHLAŠOVÁNÍ PRACÍ dodavatelská Pro ohlašování prací na zařízení provozované dodavatelsky: (zahájení, přerušení, ukončení práce) Zauhlování místnost SI, strojovna +8 m u severního schodiště tel: , případně velín zauhlování Povinný – NAFOTIT VŠECHNA ŘÍDÍCÍ PRACOVIŠTĚ 13 13

14 PRG-ZPD P1C Specifika lokality TDK 1. řídící pracoviště PRO OHLAŠOVÁNÍ PRACÍ interní Přehled řídících pracovišť pro ohlašování prací: (zahájení, přerušení, ukončení práce) Kotelna, strojovna místnost SM, provozní budova Elektrozařízení místnost elektrovelínu, strojovna +7m tel.: Chemické režimy provozní budova tel.: , dveře č. 60 Povinný – NAFOTIT VŠECHNA ŘÍDÍCÍ PRACOVIŠTĚ

15 PRG-ZPD P1C Specifika lokality TDK 1. řídící pracoviště PRO OHLAŠOVÁNÍ PRACÍ dodavatelská Pro ohlašování prací na zařízení provozované dodavatelsky: (zahájení, přerušení, ukončení práce) Zauhlování kotelní velín, kotelna +7m tel: Povinný – NAFOTIT VŠECHNA ŘÍDÍCÍ PRACOVIŠTĚ 15 15

16 Specifika lokality EPO 1. používání OOPP
PRG-ZPD P1C Specifika lokality EPO 1. používání OOPP Povinné používání ochranné přilby, prac. oděvu a obuvi: Všechna technologická zařízení a přístupové cesty k nim, zejména objekty: kotelna, strojovna, CHUV, zauhlování, mísící centrum při pohybu pod jeřábovými dráhami, pasovými dopravníky atd. Doporučené používání chráničů sluchu: Kompresorová stanice, redukční stanice páry, příjmové místo biomasy Ostatní OOPP na základě zhodnocených rizik a vlastních činností Nepovinný

17 Specifika lokality TDK 1. používání OOPP
PRG-ZPD P1C Specifika lokality TDK 1. používání OOPP Povinné používání ochranné přilby, prac. oděvu a obuvi: Všechna technologická zařízení a přístupové cesty k nim, zejména objekty: kotelna, strojovna, CHUV, zauhlování při pohybu pod jeřábovými dráhami Doporučené používání chráničů sluchu: strojovna Ostatní OOPP na základě zhodnocených rizik a vlastních činností Nepovinný

18 SPECIFIKA LOKALITY EPO 1. VÝZNAMNÁ RIZIKA A OPATŘENÍ
PRG-ZPD P1C SPECIFIKA LOKALITY EPO 1. VÝZNAMNÁ RIZIKA A OPATŘENÍ Zvýšená hladina hluku – poškození sluchu Kompresorová stanice, redukční stanice páry, příjmové místo biomasy Zvýšená hladina prachu – poškození dýchacích cest, zasažení očních sliznic Objekty zauhlování – používání respirátorů a brýlí Možný výskyt toxických plynů (CO – oxid uhelnatý) - otrava Objekty zauhlování- na všech částech Objekt kotelny- na pasech 73,74 instalováno stabilní monitorovací zařízení od 30 ppm spustí ventilaci, u vyšších hodnot zvuková a světelná signalizace Výskyt zdrojů neionizující záření – „elektromagnetické separátory“ zauhlování – začátek pasů na C most, A most přesypová věž PD1 a PD2 na dopravě biomasy Povinný

19 SPECIFIKA LOKALITY TDK 1. VÝZNAMNÁ RIZIKA A OPATŘENÍ
PRG-ZPD P1C SPECIFIKA LOKALITY TDK 1. VÝZNAMNÁ RIZIKA A OPATŘENÍ Zvýšená hladina hluku – poškození sluchu strojovna Zvýšená hladina prachu – poškození dýchacích cest, zasažení očních sliznic objekty zauhlování – používání respirátorů a brýlí Možný výskyt toxických plynů (CO – oxid uhelnatý) - otrava zauhlovací pasy, kotelna z kotelny na zauhlování instalovány měřicí přístroje koncentrace CO Výskyt zdrojů neionizující záření – „elektromagnetické separátory“ Povinný

20 Specifika lokality EPO a TDK 1. ŘÍZENÍ PRACÍ - důležitá upozornění
PRG-ZPD P1C Specifika lokality EPO a TDK 1. ŘÍZENÍ PRACÍ - důležitá upozornění Pro lokalitu EPO a TDK je vydána provozní instrukce (PI): EPO rev3- Zajišťování elektrických zařízení v ČEZ, a.s., OJ Teplárny Hodonín, Poříčí, Tisová, Trmice, lokalita Poříčí 20 Povinný

21 Specifika lokality EPO a TDK 1. důležitá upozornění Řízení prací
PRG-ZPD P1C Specifika lokality EPO a TDK 1. důležitá upozornění Řízení prací Sociální zázemí zaměstnanců dodavatelů Pravidla chování ČEZ, a. s., KE, kap. 4.2, písm. g): Povinnosti smluvního partnera před zahájením činnosti Mimo jiné………….…Smluvně nebo na základě písemného potvrzení s příslušným zaměstnancem ČEZ stanovit a zajistit způsob zabezpečení hygienických potřeb svých zaměstnanců, tzn. sociální zařízení, šatny apod. na dobu výkonu prací…………….. V EPO jsou sociální zařízení v provozní budově, na velíně MC. V TDK jsou sociální zařízení v provozní budově. 21 Povinný

22 Specifika lokality EPO a TDK 1. důležitá upozornění
PRG-ZPD P1C Specifika lokality EPO a TDK 1. důležitá upozornění Dodavatel (zhotovitel) pro naplnění povinností vyplývajících z dokumentu ČEZ_SD 0039 Pravidla chování v ČEZ, a. s., KE NEPRODLENĚ informuje KOO BOZP EPO o vzniku pracovního úrazu svého zaměstnance nebo zaměstnance svých subdodavatelů za účasti KOO BOZP EPO objasňuje příčiny a okolnosti vzniku pracovního úrazu spolupracuje s KOO BOZP EPO při zkoušce pro zjištění přítomnosti alkoholu nebo jiných návykových látek a sám se jí na výzvu KOO BOZP podrobuje Povinný

23 Specifika lokality EPO a TDK 1. KONTAKT za oblast BOZP
PRG-ZPD P1C Specifika lokality EPO a TDK 1. KONTAKT za oblast BOZP Koordinátor BOZP v lokalitě EPO – Ondřej Bicek tel.: nebo mail: Další odpovědné osoby ČEZ jsou uvedeny v Seznamu příslušných zaměstnanců ČEZ, který naleznete na stránkách Povinný

24 Specifika lokality EPO a TDK 2. zajištění požární ochrany
V ČEZ, a. s., OJ EPO a TDK zajišťují požární ochranu požární hlídky a preventivní požární hlídky v nepřetržitém provozu, riziková pracoviště jsou pod nepřetržitým dohledem elektrické požární signalizace (EPS), v době sníženého provozu (plánované opravy) zajišťují požární ochranu určení zaměstnanci provozu prostřednictvím členů preventivních požárních hlídek, v mimopracovní době zajišťují požární ochranu Elektrárny Poříčí a Teplárny Dvůr Králové zaměstnanci bezpečnostní agentury formou kontrolních obchůzek areálu.

25 Specifika lokality EPO a TDK 2. kontaktní osoby - PO a HP
Koordinátor PO a HP Milan Beran tel.: mob.: Ohlašovny požáru Elektrárna Poříčí tel.: Elektrovelín Teplárna Dvůr Králové tel.: Elektrovelín tel.: Vrátnice

26 Specifika lokality EPO 2. základní informace oj
Provoz EPO Skládka paliva - max tun uhlí Zauhlování - nebezpečí výbuchu s následným požárem uhelného prachu, - zauhlovací cesty jsou na přesypech skrápěny, mosty A,B,C mají požární přepážky a zavodněné požární potrubí - SHZ spinklerové, - zauhlování a zásobníky uhlí na kotlích FK7,8 chráněné SHZ drenčerovým (nezavodněné požární potrubí, trysky), - PHP práškové, vodní, rozvodny sněhové, EPS, deugra – kabel, hydrantový rozvod Strojovna turbogenerátory – SHZ CO2 - velké množství oleje – nádrže chlazeny a hašeny SHZ drenčerovým (nezavodněné požární potrubí, trysky - PHP práškové, CO2, EPS, (hydranty na kótě 0m) Kotelna FK7,8 - nebezpečí výbuchu uhelného prachu na + 32,5 m, - podavače kotlů FK 7,8 odděleny turnikety, chráněné SHZ parním - PHP práškové, pěnové, hydranty, tlačítka EPS. Kotelna K3, technologie hašena SHZ parním, EPS, PHP – prášek, voda, Chemické provozy - CHÚV, kyselina solná, hydroxid sodný, hydrazin hydrát, chlorid železitý, čpavek PHP prášek, voda, hydrantová síť Sklady hořlavých kapalin a technických plynů - nebezpečí požáru a výbuchu, EPS, práškové PHP

27 Specifika lokality TDK 2. základní informace oj
Provoz TDK Skládka paliva – max tun uhlí Zauhlování - nebezpečí výbuchu s následným požárem uhelného prachu, zauhlovací cesty jsou skrápěny, na přesypech použit ANTIDET HRD - práškový nezavodněné požární potrubí - SHZ drenčerové, - zauhlování a zásobníky uhlí na kotlích K1,2 chráněné SHZ drenčerové (nezavodněné požární potrubí, trysky), - PHP práškové, vodní, rozvodny sněhové, EPS, deugra - kabel, hydrantový rozvod, Strojovna - velké množství oleje – nádrž chlazena a hašena SHZ drenčerovým (nezavodněné požární potrubí, trysky, EPS - PHP práškové,CO2, EPS, (hydranty na kótě 0m) Kotelna K1,2 - nebezpečí výbuchu uhelného prachu na + 17 m, - monitoring zemního plynu, - PHP práškové, vodní, hydranty, tlačítka EPS, Chemické provozy - CHÚV, kyselina solná, hydroxid sodný hydrazin hydrát, chlorid železitý, čpavek - PHP prášek, voda, hydrantová síť, tlačítka EPS, Sklady hořlavých kapalin a technických plynů - nebezpečí požáru a výbuchu, EPS, práškové PHP

28 Specifika lokality EPO 2
Specifika lokality EPO 2. PROTIPOŽÁRNÍ ZAŘÍZENÍ (SHZ – stabilní hasicí zařízení) 1. čerpací stanice + požární vodovodní řád s hydranty 2. SHZ na vodní mlhu venkovní transformátory T5, T1, T9, T6, T2, T3, T7 olejové nádrže TG 1, TG 2 (s pěnidlem), TG 3 3. sprinklerové SHZ zauhlovací mosty A, B, C 4. drenčerové SHZ trasa zauhlování FK7, FK8 uhelné zásobníky 1+2 pro FK7, FK8 5. SHZ na oxid uhličitý CO2 turbogenerátor TG 1, TG 2 zdvojená podlaha NCD FK7, FK8 elektrorozvodna FK7 elektrorozvodna FK8 elektrorozvodna pod popílkovými sily 6. hašení mlýnských okruhů K3 + K4 a dávkovacích redlerů FK7 + FK8 parou 7. AHZ nová přístavba FK7 elektrorozvodna 8,4m, 27,3m hydraulická stanice 12,4m TOTAL LG generátor lehké pěny pro hašení kabelových prostorů 8. protipožární skříně 9. elektrická požární signalizace (EPS)

29 Specifika lokality EPO a TDK 2. požární poplachové směrnice EPO a TDK

30 Specifika lokality EPO 2. vyhrazená místa EPO - kouření
Zákaz kouření platí v celém areálu kromě vyhrazených míst viditelně označených tabulkou „Kouření povoleno“ a vybavených popelníkem. (Smluvní partner nesmí zřizovat nová místa pro kouření bez souhlasu ČEZ.)

31 SPECIFIKA LOKALITY EPO 2. SEZNAM MÍST VYHRAZENÝCH KE KOUŘENÍ V EPO
Provozní budova – vyhrazená šatna Provozní budova – odpočívárna v dílně provozních zámečníků na výrobním bloku Provozní budova – NCD na chodbě u výtahu Mísící centrum – na chodbě u WC Kuchyňka 2. NP v budově Teplárenství Kuřárna v administrativní budově EPOTRANS – svačinárna G-TEAM – kovárna (bývalý R.O.K.) I&C Energo - kancelář MaR v přízemí provozní budovy I&C Energo – místnost pro kouření v budově č. 8 SD KD - dílna provozních zámečníků Energetické opravny Prunéřov - vyhrazený prostor na dílně Ferotherm – WC Siegel - kancelář p. Siegela Stavoizolace – dílna Pramara – vyhrazený prostor v „mokrém prostředí“ kuchyňka odd. regionální nákup Venkovní prostory: prostor před vrátnicí prostor před administrativní budovou od podatelny prostor před administrativní budovou od kuchyně prostor před vstupem do provozní budovy prostor před ohřívárnou SD KD prostor u šaten pod investicemi prostor před dílnou G-TEAM prostor před dílnou Ferotherm prostor před trastily 1 a 2

32 Specifika lokality TDK 2. vyhrazená místa TDK - kouření
Zákaz kouření platí v celém areálu TDK, kromě vyhrazených míst viditelně označených tabulkou „Kouření povoleno“ a vybavených popelníkem. (Smluvní partner nesmí zřizovat nová místa pro kouření bez souhlasu ČEZ.)

33 SPECIFIKA LOKALITY TDK 2. SEZNAM MÍST VYHRAZENÝCH KE KOUŘENÍ V TDK
Administrativní budova – místnost dodavatele Provozní budova – velín redukční stanice Provozní budova – prostor před kotelním velínem Provozní budova – prostor před vstupem na elektrovelín ze strojovny R.O.K. – sklad ND v místnosti obsluhy R.O.K. – místnost v dílně oprav provozní budova Venkovní prostory: prostor před vrátnicí (směrem do teplárny) prostor před úpravnou vody (u dveří k administrativní budově) prostor u dveří dílny rozvodu tepla

34 Specifika lokality EPO 2. povinnosti všech osob v oj EPO
nahlásit na elektrovelín a vedoucímu pracoviště (směnový inženýr, technolog, mistr,) zahájení, přerušení a ukončení činností s nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu, nahlásit na elektrovelín, směnovému inženýrovi (mistrovi) a technikovi PO používání požárně nebezpečných látek a to: - druh, množství a umístění těchto látek + předat požárně technické charakteristiky (např. bezpečnostní listy) nahlásit na elektrovelín činnost, která může zapříčinit spuštění hlásičů elektrické požární signalizace (EPS), (např. použití jeřábu pohybujícího se v paprsku lineárního hlásiče EPS) nahlásit na elektrovelín a směnovému inženýrovi (mistrovi) změny průjezdních profilů komunikací v areálu a zajistit dle dopravního řádu a pravidel chování ČEZ na těchto komunikacích předepsaný průjezdní profil nahlásit ihned na ohlašovnu požáru každý požár vzniklý při činnostech, které provozují.

35 Specifika lokality TDK 2. povinnosti všech osob v oj TDK
nahlásit na elektrovelín a vedoucímu pracoviště (směnový mistr, technolog,) zahájení, přerušení a ukončení činností s nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu, nahlásit na elektrovelín, směnovému mistrovi a technikovi PO používání požárně nebezpečných látek a to: - druh, množství a umístění těchto látek + předat požárně technické charakteristiky (např. bezpečnostní listy) nahlásit na elektrovelín činnost, která může zapříčinit spuštění hlásičů elektrické požární signalizace (EPS), (např. použití jeřábu pohybujícího se v paprsku lineárního hlásiče EPS) nahlásit na elektrovelín a směnovému mistrovi změny průjezdních profilů komunikací v areálu a zajistit dle dopravního řádu a pravidel chování ČEZ na těchto komunikacích předepsaný průjezdní profil nahlásit ihned na ohlašovnu požáru (elektrovelín, vrátnice) každý požár vzniklý při činnostech, které provozují.

36 SPECIFIKA LOKALITY EPO A TDK 2
SPECIFIKA LOKALITY EPO A TDK 2. ČINNOSTI S NEBEZPEČÍM VZNIKU POŽÁRU, VÝBUCHU před zahájením požárně nebezpečných činností se vyhodnotí podmínky požární bezpečnosti (i v přilehlých prostorách) - zda se jedná o činnost vyžadující zvláštní požárně bezpečnostní opatření = vystavení „S/V příkazu“) → tzn. Oprávněná osoba ČEZ rozhodne zda musí být vystaven „S/V příkaz“ Na předaném pracovišti za požární ochranu zodpovídá po dobu činnosti zhotovitel prací!! „S/V příkaz“ musí být vystaven vždy zejména na těchto pracovištích: Provoz EPO Strojovna TG Kotelna FK7, včetně nové přístavby Kotelna FK8 Kotelna K 3,4 Elektroprovoz Zauhlování Příjmové místo biomasy, zadřevňovací linka Čerpací stanice, sklad LTO včetně stáčecího stanoviště a místnost ohřívačů Sklad hořlavých kapalin Sklad technických plynů Shromaždiště nebezpečných odpadů Propan butanová stanice FK7,8 Revizní věž Provoz TDK Strojovna TG 1,3 Kotelna K 1,2,3 Špičková kotelna Elektroprovoz Transformátory T 1,2,3,5,6,10 Zauhlování Olejové hospodářství, stáčiště nafty a LTO Nádrže LTO Čerpací stanice nafty Sklad technických plynů Redukční stanice plynu Pokud je rozhodnuto oprávněnou osobou ČEZ, že příkaz S/V není třeba vystavovat, platí pro provádění požárně nebezpečných prací základní povinnosti dané §3, odst. 4, 5, 7, 8, 9, a §4 vyhlášky č. 87/2000 Sb.

37 SPECIFIKA LOKALITY EPO A TDK 2
SPECIFIKA LOKALITY EPO A TDK 2. ČINNOSTI S NEBEZPEČÍM VZNIKU POŽÁRU, VÝBUCHU Oprávněná osoba ČEZ vystavuje „S/V příkaz“ a stanovuje podmínky provádění práce, např.: Pracoviště musí být uklizeno. Hořlavé předměty musí být odstraněny nebo překryty nehořlavým materiálem. Musí být zajištěna vzájemná koordinace prací. Pracoviště musí být ohraničeno a označeno. Před opuštěním místa sváření se musí prostor řádně uklidit a zkontrolovat, zda nemůže dojít ke vznícení – požáru.

38 Specifika lokality EPO 2. Požární evakuační plán

39 Specifika lokality TDK 2. Požární evakuační plán
Požární evakuační plán upravuje postup při evakuaci osob, zvířat a materiálu a obsahuje: určení osoby, která bude evakuaci řídit určení osob a prostředků, s jejichž pomocí bude evakuace prováděna (zaměstnanci zařazení do PPH) určení cest a způsobu evakuace (schodiště budovy, zákaz použití výtahů), místa, kde se evakuované osoby shromáždí způsob zajištění první pomoci grafické znázornění směru únikových cest Účinnost požárního evakuačního plánu se ověřuje cvičným požárním poplachem.

40 SPECIFIKA LOKALITY EPO A TDK 2. MÍSTA PRO SOUSTŘEDĚNÍ EVAKUOVANÝCH OSOB
Elektrárna Poříčí Parkoviště před správní budovou vně areálu – všichni zaměstnanci ČEZ, nájemci, dodavatelé Teplárna Dvůr Králové Prostor parkoviště před administrativní budovou mezi bývalou požární zbrojnicí a nádržemi LTO nebo parkoviště vně areálu TDK naproti hlavní bráně za ulicí 28.října - všichni zaměstnanci ČEZ, nájemci, dodavatelé Vedoucí evakuace v TDK rozhodne, které ze shromaždišť vybere s přihlédnutím k bezpečnosti shromážděných osob při zásahu IZS!!

41 Specifika lokality EPO 2. Havarijní štáb
Havarijní štáb (HŠ): aktivován na lokalitě při vzniku mimořádné události řídí činnosti na elektrárně po dobu trvání MU (řešení MU, minimalizace následků) spolupracuje se směnovým inženýrem (SI) Smluvní partner je povinen akceptovat a respektovat pokyny směnového inženýra (SI) Havarijního štábu (HŠ)

42 Specifika lokality EPO 2. PLÁN SHROMAŽDIŠTĚ EPO
Havarijní štáb nebo směnový inženýr mohou v případě vzniku mimořádné události vyhlásit tato ochranná opatření: shromáždění evakuace Plán shromaždiště Smluvní partner je povinen akceptovat a respektovat tyto pokyny

43 Specifika lokality TDK 2. Havarijní štáb
Havarijní štáb (HŠ): aktivován na lokalitě při vzniku mimořádné události řídí činnosti na teplárně po dobu trvání MU (řešení MU, minimalizace následků) spolupracuje se směnovým mistrem (SM) Smluvní partner je povinen akceptovat a respektovat pokyny směnového mistra (SM) Havarijního štábu (HŠ)

44 Specifika lokality TDK 2. PLÁN SHROMAŽDIŠTĚ TDK
Havarijní štáb nebo směnový mistr mohou v případě vzniku mimořádné události vyhlásit tato ochranná opatření: shromáždění evakuace Plán shromaždiště Smluvní partner je povinen akceptovat a respektovat tyto pokyny

45 Specifika lokality EPO a TDK 2. důležitá telefonní čísla 
Elektrárna Poříčí Ohlašovna požárů Elektrovelín Technik PO EPO Požární hlídka SDKD 2314, Směnový inženýr EPO 2206, 721  voda, plyn Směnový mistr (SV VB) 2313, Mistr elektro EPO Teplárna Dvůr Králové Ohlašovna požárů Elektrovelín Vrátnice Směnový mistr voda, plyn Směnový mistr elektro Elektrovelín

46 Specifika lokality EPO a TDK 3. OCHRANA VOD
Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách, v platném znění Pro dodavatele jsou nejdůležitější § 16 a § 39 § vypouštění zvlášť nebezpečných závadných látek (příloha č.1 VZ) do kanalizace Kanalizace je ve většině OJ zakončená biologickou čistírnou OV, v EPO je přímo napojena na Městskou ČOV v Bohuslavicích nad Úpou. V případě vniknutí těchto látek do kanalizace a následně do ČOV dochází k úhynu bakterií, nebo ke změně prostředí optimálního pro čistící procesy a k částečnému omezení účinnosti čištění až úplnému kolapsu ČOV. Je proto zakázáno vylévat do výlevek nebo kanalizace jakékoliv oleje, ředidla, barvy a jiné látky, které by mohli na ČOV způsobit havárii. § 39 - nakládání se závadnými látkami, které mohou ohrozit jakost vod Každý, kdo zachází se závadnými látkami, je povinen učinit přiměřená opatření, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich prostředí. Vylévání nebo vypouštění závadných látek do půdy (na jakýkoli rostlý terén) ohrožuje jakost podzemních vod a je ze zákona zakázáno. EPO má vypracován havarijní plán pro případ úniku závadných látek, kterým se dodavatel musí řídit. Informaci o HP podá kontaktní osoba.

47 mobil: (+420) 721 660 983 Specifika lokality EPO a TDK 3. OCHRANA VOD
POSTUP V PŘÍPADĚ HAVÁRIE činit okamžité opatření k odstranění příčin a následků havárie okamžitě informovat směnového inženýra EPO: mobil: (+420) Únik netěkavých ropných látek zamezit dalšímu úniku – uzavřít, utěsnit zdroj RL zamezit šíření znečištění – ucpat kanalizaci, svod prosáklých a dešťových vod, obsypat či obložit skvrnu sorbentem (vapex, písek, sorpční rohože, hadry,…) Únik těkavých látek - ! riziko výbuchu a požáru výparů zamezit jiskření, vypnout el. spotřebiče opuštění a odvětrání prostor Odpad vzniklý při likvidaci havárie – zneškodnit jako nebezpečný odpad v uzavřených sudech a plastových pytlích – nasycené sorbenty Smluvní partner je povinen zajistit při svých činnostech prostředky pro likvidaci nehodových událostí v souvislosti s OŽP.

48 Specifika lokality EPO a TDK 3. KONTAKTY – oblast OŽP
Ing. Vladimír Neffe, ekolog Martina Pajerová, vodohospodář  (+420)  (+420) veškeré informace o rizicích, ohrožení ŽP a únicích látek kontrolní činnost pravomoc zastavit činnost smluvního partnera, pokud je v rozporu s ochranou ŽP pravomoc navrhovat uložení sankce za porušení zásad OŽP (viz. sazebník pokut)

49 Konec prezentace, děkujeme za pozornost
Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Specifika lokality EPO a TDK obsah prezentace"

Podobné prezentace


Reklamy Google