Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Testování životního prostředí podle tabulek pro zvěř spárkatou © 2014 Ing. Tomáš Kušta, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Testování životního prostředí podle tabulek pro zvěř spárkatou © 2014 Ing. Tomáš Kušta, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Testování životního prostředí podle tabulek pro zvěř spárkatou © 2014 Ing. Tomáš Kušta, Ph.D.

2 Příslušná legislativa Vyhláška 491/2002 o způsobu stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře a o zařazování honiteb nebo jejich částí do jakostních tříd Vyhláška 553/2004 Sb. o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě

3 Plán mysliveckého hospodaření v honitbě  vymezuje cíle a záměry mysliveckého hospodaření na myslivecký hospodářský rok  hospodářský rok 1. dubna – 31. března  výjimka: sele a lončák prasete divokého a krocan divoký 25. dubna – 24. dubna  vypracování části plánu: 1)do 25. dubna – plán chovu a lovu spárkaté zvěře, plán péče o zvěř, plán počtu loveckých psů 2)do 25. července – plán lovu ostatních druhů, plán chovu a lovu pro drobnou zvěř, plán společných lovů zvěře

4  § 1  Druhy spárkaté zvěře, pro které se honitba zařazuje do jakostních tříd: daněk evropský (Dama dama), jelen lesní (Cervus elaphus), jelenec běloocasý (Odocoileus virginianus), kamzík horský (Rupicapra rupicapra), muflon (Ovis musimon), prase divoké (Sus scrofa), sika Dybowského (Cervus nippon Dybowskii), sika japonský (Cervus nippon nippon) a srnec obecný (Capreolus capreolus).  Podmínky upravuje příloha č. 1.  V případě heterogenity podmínek v honitbě se použije aritmetický průměr z příslušných bonitních stupňů. Zařazování honiteb nebo jejich částí do jakostních tříd pro spárkatou zvěř

5 Normované stavy spárkaté zvěře  §2  Normovaný stav spárkaté zvěře mimo srnce obecného (Capreolus capreolus) se v honitbě (mimo obor) určuje: 1)Pro souvislé lesní pozemky nebo honební pozemky porostlé keři či dřevinami o minimální výměře 50 ha =„lesní celek“ (pokud zvěř danou lokalitu využívá). 2)Výsledný normovaný stav nesmí být nižší než stanovený minimální stav pro honitbu. 3)Celkový normovaný stav pro honitbu nepřekročil normované stavy uvedené v příloze č. 2. 4)Výsledný počet spárkaté zvěře (mimo prasete divokého) nesmí překročit v honitbě souhrnný počet spárkaté zvěře – příloha č. 2 (přepočítávací poměr spárkaté zvěře – viz dále).

6 1 jedinec spárkaté zvěře je roven: 1 jedinci jelena lesního (Cervus elaphus) 1 jedinci siky japonského (Cervus nippon nippon) 1 jedinci siky Dybowského (Cervus nippon Dybowskii) 2 jedincům jelence běloocasého (Odocoileus virginianus) 2 jedincům daňka evropského (Dama dama) 2 jedincům muflona (Ovis musimon) 4 jedincům srnce obecného (Capreolus capreolus) 4 jedincům kamzíka horského (Rupicapra rupicapra)

7  Normovaný stav srnce obecného (Capreolus capreolus) 1)Určuje se zvlášť pro lesní celek a polní část honitby; celkový normovaný stav je dán součtem. 2)Stejně jako u předchozí spárkaté zvěře musí být dodrženy minimální stavy a dodržen souhrnný počet spárkaté zvěře.  Normovaný stav spárkaté zvěře v oboře 1)Normovaný stav zvěře nesmí klesnout pod minimální stav daného druhu. 2)Maximální normovaný stav zvěře: 1 ks sp. zvěře /2 ha Poznámka: Normované stavy jsou stanoveny v ks/1000 ha. V honitbě o výměře větší, či menší než 1000 ha se stavy přepočítávají na skutečnou výměru lesního celku, v případě srnce obecného i na výměru polní části honitby.  Normovaný stav v oblasti chovu zvěře Určí se součtem normovaných stavů spárkaté zvěře v jednotlivých honitbách, které do oblasti chovu náleží, s výjimkou obor.

8 Případy, kdy se normovaný zvěř neurčuje § 3 Zvěř se v dané honitbě nevyskytuje (výjimka § 5 zákona o myslivosti– př. zavádění nového druhu zvěře). Chov druhu v honitbě není možný. Nelze dodržet stanovený minimální stav. Poměr pohlaví a koeficient očekávané produkce § 4 ♂ : ♀ = 1 : 1; ve výjimečných případech u kamzíka horského (Rupicapra rupicapra) ♂ : ♀ = 1 : 2 KOP vztažen k dospělým samicím KOP lze stanovit jiný než ve vyhlášce (př. rekreace; povodně…) KOP u srnce obecného (Capreolus capreolus) se stanoví jako vážený aritmetický průměr. Dle KOP se určuje věková struktura.

9 Příloha č. 2 Normovaný a souhrnný počet jedinců spárkaté zvěře v honitbě dle jednotlivých jakostních tříd

10 Minimální stav spárkaté zvěře  § 5  Minimální stav zvěře v honitbě, vyjma obor (ks/1000ha):  Po přepočtu na skutečnou výměru lesního celku, nesmí výsledný počet klesnout pod 5 kusů, aby se dala zvěř v honitbě chovat.  Pozn.: Pro polní pozemky je minimální stav srnce obecného 10 ks/1000ha. Opět po přepočtu nesmí být stav nižší než 5 kusů.  Minimální stav srnce obecného se určí součtem („les“ + „pole“).  V oboře se určí stav, aby byla zachována přirozená reprodukce. !!! Nesmí být vyšší než normovaný. prase divoké jelen lesní, sika japonská a dybowského jelenec běloocasý, daněk skvrnitý, muflon kamzík horskýsrnec obecný 510152025

11

12 Příklad č. 1 – honitba „Xa“, % list. dřevin 45% Výskyt spárkaté zvěře jelen lesní…les 450 ha prase divoké…les 450ha Srnec obecný…pole 696 ha Srnec obecný les…les 450 ha druh pozemkůvýměra (ha) les450 („jeden celek“) pole686 voda4 ostatní10 celkem1150

13 Příloha č. 1

14 Ilustrační snímky honitby

15

16

17

18

19

20 Výsledky – II. jakostní třída minimální stavnormovaný stavSPSZKOPpoměr pohlaví jelen lesní nelze normovat !!! prase divoké srnec obecný "pole"6,96 => 833,4 => 32 35,52 0,8 1 : 1 "les"11,25 => 1243,2 => 421 celkem2074 1) 0,9 věková skladba♂ 28 ks : ♀ 28 ks : mláďata 18 ks ♂ 38% : ♀ 38% : mláďata 24% věkové třídy u dospělých ♂ I. (41%)11,48 => 11 ks II. (24%)6,72 => 7 ks III. (35%)9,8 => 10 ks Celkem28 ks 1) Lze stanovit mezi min. – norm. s., nesmí překročit SPSZ.

21 Příklad č. 2 – honitba „Xb“, % list. dřevin 10% Výskyt spárkaté zvěře jelen lesní…les 4190 ha muflon…les 1500ha prase divoké…les 4190 ha Srnec obecný…pole 309 ha Srnec obecný les…les 4190 ha druh pozemkůvýměra (ha) les4190 („jeden celek“) pole298 voda1 ostatní11 celkem4500

22 Ilustrační snímky honitby

23

24

25

26 minimální stav normovaný stav opravenýSPSZKOPpoměr p. jelen lesní41,9 => 4267,04 => 6646 92,18 0,71 : 1 muflon22,5 => 2440,5 => 40260,91 : 1 prase divoké20,95 => 2241,9 => 40 ------------ - ---------3,51 : 1 srnec obecný "pole"3,09 !!!----------------------- 92,18 1 : 1 "les"104,75 => 106268,16 => 268132 1 celkem106268132 1 Výsledky – III. jakostní třída

27 Věková skladba jelen lesní ♂ 40% : ♀40% : mláďata 20% ♂ 18 ks : ♀ 18 ks : mláďata 10 ks muflon ♂ 38% : ♀ 38% : mláďata 24% ♂ 10 ks : ♀ 10 ks : mláďata 6 ks prase divoké ♂ 37,5% : ♀ 37,5% : selata 25% ♂ 15 ks : ♀ 15 ks : mláďata 10 ks srnec obecný ♂ 37% : ♀ 37% : mláďata 26% ♂ 49 ks : ♀ 49 ks : mláďata 34 ks

28 % zastoupení věkových tříd u dospělých samců jelen lesní I. (44%)8 ks II. (37%)7 ks III. (19%)3 ks muflon I. (37%)4 ks II. (37%)4 ks III. (26%)2 ks prase divoké I. (28%)4 ks II. (46%)7 ks III. (26%)4 ks srnec obecný I. (41%)20 ks II. (24%)12 ks III. (35%)17 ks

29 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Testování životního prostředí podle tabulek pro zvěř spárkatou © 2014 Ing. Tomáš Kušta, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google