Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ježek západní (Erinaceus europaeus)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ježek západní (Erinaceus europaeus)"— Transkript prezentace:

1 Ježek západní (Erinaceus europaeus)

2 Ježek východní (Erinaceus concolor)

3 Krtek obecný (Talpa europaea)

4 Rejsek obecný (Sorex araneus)

5 Rejsek malý (Sorex minutus)

6 Rejsek horský (Sorex alpinus)

7 Rejsec vodní (Neomys fodiens)

8 Rejsec černý (Neomys anomalus)

9 Bělozubka šedá (Crocidura suaveolens)

10 Bělozubka bělobřichá (Crocidura leucodon)

11 Vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros)

12 Vrápenec velký (Rhinolophus ferrumequinum)

13 Netopýr pestrý (Vespertilio murinus)

14 Netopýr večerný (Eptesicus serotinus)

15 Netopýr severní (Eptesicus nilssonii)

16 Netopýr velký (Myotis myotis)

17 Netopýr východní (Myotis blythi)

18 Netopýr velkouchý (Myotis bechsteini)

19 Netopýr brvitý (Myotis emarginatus)

20 Netopýr řasnatý (Myotis nattereri)

21 Netopýr vodní (Myotis daubentonii)

22 Netopýr pobřežní (Myotis dasycneme)

23 Netopýr vousatý (Myotis mystacinus)

24 Netopýr Brandtův (Myotis brandti)

25 Netopýr stromový (Nyctalus leisleri)

26 Netopýr rezavý (Nyctalus noctula)

27 Netopýr hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus)

28 Netopýr nejmenší (Pipistrellus pygmaeus)

29 Netopýr parkový (Pipistrellus nathusii)

30 Netopýr Saviův (Hypsugo savii)

31 Netopýr ušatý (Plecotus auritus)

32 Netopýr dlouhouchý (Plecotus austriacus)

33 Netopýr černý (Barbastella barbastellus)

34 Vlk obecný (Canis lupus)

35 Liška obecná (Vulpes vulpes)

36 Liška polární (Alopex lagopus)

37 Šakal obecný (Canis aureus)

38 Psík mývalovitý (Nyctereutes procyonoides)

39 Mýval severní (Procyon lotor)

40 Medvěd hnědý (Ursus arctos)

41 Lasice kolčava (Mustela nivalis)

42 Lasice hranostaj (Mustela erminea)

43 Tchoř tmavý (Putorius putorius)

44 Tchoř světlý (Putorius eversmanni)

45 Kuna lesní (Martes martes)

46 Kuna skalní (Martes foina)

47 Jezevec lesní (Meles meles)

48 Vydra říční (Lutra lutra)

49 Norek americký (Lutreola vison)

50 Norek evropský (Lutreola lutreola)

51 Kočka divoká (Felis silvestris)

52 Rys ostrovid (Lynx lynx)

53 Veverka obecná (Sciurus vulgaris)

54 Sysel obecný (Cittelus cittelus)

55 Křeček polní (Cricetus cricetus)

56 Hraboš polní (Microtus arvalis)

57 Hraboš mokřadní (Microtus agrestis)

58 Hrabošík podzemní (Microtus subterraneus)

59 Norník rudý (Clethrionomys glareolus)

60 Hryzec vodní (Arvicola terrestris)

61 Ondatra pižmová (Ondatra zibethicus)

62 Myš domácí (Mus musculus)

63 Myš západoevropská (Mus domesticus)

64 Myšice lesní (Apodemus flavicollis)

65 Myšice křovinná (Apodemus sylvaticus)

66 Myšice malooká (Apodemus uralensis)

67 Myšice temnopásá (Apodemus agrarius)

68 Myška drobná (Micromys minutus)

69 Potkan (Rattus norvegicus)

70 Krysa obecná (Rattus rattus)

71 Myšivka horská (Sicista betulina)

72 Plch velký (Glis glis)

73 Plch lesní (Dryomys nitedula)

74 Plch zahradní (Eliomys quercinus)

75 Plšík lískový (Muscardinus avellanarius)

76 Bobr evropský (Castor fiber)

77 Nutrie (Myocastor coypus)

78 Zajíc polní (Lepus europaeus)

79 Králík divoký (Oryctolagus cuniculus)

80 Prase divoké (Sus scrofa)

81 Srnec obecný (Capreolus capreolus)

82 Jelen lesní (Cervus elaphus)

83 Jelen sika (Cervus nippon)

84 Jelenec běloocasý (Odocoileus virginianus)

85 Los evropský (Alces alces)

86 Daněk evropský (Dama dama)

87 Kamzík horský (Rupicapra rupicapra)

88 Koza bezoárová (Capra aegagrus)

89 Muflon (Ovis musimon)

90 Paovce hřivnatá (Ammotragus lervia)

91 Zubr evropský (Bison bonasus)


Stáhnout ppt "Ježek západní (Erinaceus europaeus)"

Podobné prezentace


Reklamy Google