Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dopravní zeměpis Libanonu a Kypru Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Petr Hospodarz. Dostupné z Metodického portálu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dopravní zeměpis Libanonu a Kypru Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Petr Hospodarz. Dostupné z Metodického portálu"— Transkript prezentace:

1 Dopravní zeměpis Libanonu a Kypru Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Petr Hospodarz. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 Vlajka Libanonu zdroj 1

3 Vlajka Libanonu Červená barva na vlajce symbolizuje sebeobětování a mír. Cedr značí sílu, posvátnost a věčnost. Bílá barva vyjadřuje mír. Podle jiného výkladu symbolizuje bílá a červená barva znesvářené kmeny Kajsovců a Jemenců, které žily v Libanonu v letech 634 až 1711. zdroj 1

4 Libanon (Libanonská republika) 10 452 km 2 4 144 000 obyvatel Bejrút 1 500 000 Tripolis 250 000

5 Poloha Libanonu zdroj 2

6 Politická mapa Libanonu zdroj 3

7 Obyvatelstvo Většinu populace tvoří Arabové – 4 % obyvatelstva jsou Arméni. Poměrně vysoká hustota zalidnění – až 490 obyvatel na km 2. V zemi je asi 300 tisíc palestinských uprchlíků a mnoho tisíc uprchlíků z Iráku. Převažují muslimové (60 %), křesťané tvoří 39 %. úředním jazykem je arabština – křesťanská komunita používá francouzštinu, – v obchodním styku se mluví také anglicky.

8 Mešita a kostel v Bejrútu zdroj 4

9 Hospodářství Těží se pouze stavební suroviny. Hlavní překážkou současného exportu zemědělských produktů do zemí EU je jejich nižší kvalita. Počet turistů do země však stále stoupá – o dalším nárůstu zájmu turistů rozhodne politická a bezpečností stabilita a infrastruktura pobřežních i horských středisek.

10 Železniční doprava Železniční tratě mají celkovou délku 401 km – 319 km normálního rozchodu, – 82 km rozchodu 1 050 mm. Železniční systém je nepoužitelný z důvodů bojů v 80. letech a v r. 2006. V rámci plánů pro rozšíření bejrútského přístavu do Tripolisu vláda do budoucnosti uvažuje o revitalizaci železnice pro nákladní přepravu na trati Bejrút – Tripolis.

11 Mapa tratí za bývalého provozu zdroj 5

12 Budova železniční stanice v Bejrútu (r. 2007) zdroj 6

13 Tragický stav železnice u Sidonu (2007) zdroj 7

14 Stav ozubnicové železnice z Bejrútu (2007) zdroj 8

15 Silniční doprava Celkem je k dispozici přes 7 000 km silnic různé kvality: – mezinárodní silnice měří 756 km, – většina silnic neodpovídá evropským standardům. Díky častým konfliktům byly poškozeny mosty a silnice, které se však postupně opravují. Hlavní silnice jsou tedy propustné, ale za cenu časových ztrát díky dopravním kongescím.

16 Důležité libanonské silnice. Spojení Bejrút – Damašek.

17 Letecká doprava Celkem je v Libanonu 7 letišť – 5 letišť má zpevněnou RWY. Beirut Rafic Hariri International Airport – nejvýznamnější a největší libanonské letiště, – 9 km od centra Bejrútu, – zatím dosažitelné pouze taxíkem, – odbaví ročně přes 5,5 mil. cestujících, – hub národní libanonské letecké společnosti Middle East Airlines

18 Pobočka společnosti MEA v Paříži zdroj 9

19 Námořní doprava Nejdůležitější libanonské přístavy jsou v Bejrútu a v Tripolisu. Přes bejrútský přístav prochází 70 % dovozu a 30 % vývozu. Přístav v Bejrútu lze také využít jako překladiště pro námořní přepravy z Dálného východu i do některých evropských zemí (Řecko, Malta) a Turecka. Oba přístavy jsou postupně rekonstruovány. Čeká se obnova menších přístavů: – Sidon a Tyre

20 Přístav Bejrút Jeden z nejrušnějších přístavů ve východním Středomoří. Je také významnou vstupní branou pro přepravu nákladů do Sýrie, Jordánska a států Perského zálivu. Přístavu zatím chybí železniční napojení, ale podle dlouhodobých plánů se předpokládá. zdroj 10

21 Nejdůležitější libanonské přístavy

22 Specifika cestování Dlouhodobě není doporučeno cestovat do jižních oblastí Libanonu kvůli zhoršené bezpečnostní situaci: – platí tam zvláštní bezpečnostní režim, – oblast je pod kontrolou jednotek OSN (UNIFIL), – zamýšlenou cestu je dobré ohlásit místním bezpečnostním složkám a UNIFIL. K přepravě jsou používány taxíky, případně tzv. hromadná taxi: – nedoporučuje se zastavovat náhodným vozidlům taxislužby na ulici.

23 Kypr zdroj 11

24 Vlajka Kypru zdroj 12

25 Vlajka Vlajku prý navrhl kyperský učitel. Barva mapy připomíná název ostrova odvozený od slova cuprum (měď). Bílá barva vlajky je symbolem míru. Olivové větévky mají symbolizovat přátelské soužití Turků a Řeků. zdroj 12

26 Kypr 9 251 km 2 890 000 obyvatel Nikósie 236 000 obyvatel Limassol 187 000 obyvatel Asi 37 % ostrova kontrolují turečtí vojáci. 3 % území zabírá nárazníkové pásmo, v němž operují vojenské jednotky OSN – UNFICYP. 3 % rozlohy zabírají vojenské základny Velké Británie. Najděte na mapě zeměpisné souřadnice uvedených měst.

27 Nikósie Největší město na Kypru. Od r. 1974 se rozděluje na: – řeckou část (jižní část města), – tureckou část (severní část města), – obě části města jsou rozděleny demilitarizovanou zónou OSN. Mešita Selimiye je jednou z dominant hlavního města a nachází se v turecké části: – původně římskokatolická katedrála, – poté přebudována na mešitu.

28 Rozdělená Nikósie zdroj 13

29 Mešita Selimiye se vztyčenou vlajkou Severokyperské turecké republiky zdroj 14

30 Obyvatelstvo Řečtí Kypřané tvoří 75,4 % a turečtí Kypřané 10 %. Cizinci s trvalým pobytem na Kypru 14,6 %. Řečtí Kypřané se hlásí k řecké pravoslavné církvi, turečtí Kypřané k islámu. Úřední jazyky: řečtina a turečtina. Další nejčastěji používaný jazyk: angličtina. Arcibiskupský palác v Nikósii zdroj 15 K jakému náboženství patří budova arcibiskupského paláce?

31 Pravidla vstupu Turistům, kteří by vstoupili na Kypr na severu, hrozí, že jim přechod na území kontrolované vládou nebude umožněn: – vstup na ostrov přes letiště či přístavy nekontrolované vládou je považován vládou řeckých Kypřanů za nelegální. Pokuta až 500 EUR. Na území severního Kypru mohou turisté vstupovat legálními přechody: – pobyt přes noc na okupovaných územích kyperské úřady nedoporučují.

32 Hospodářství Ekonomika využívá hlavně sektoru služeb – podíl služeb na HDP přesahuje 80 %. K nejdůležitějším složkám sféry služeb patří cestovní ruch. Největším průmyslovým odvětvím je zpracovatelský průmysl: – vyváží se farmaceutické výrobky, potraviny, nápoje či elektronické zboží. Podíl zemědělství na tvorbě HDP je velmi nízký – sucho převažuje během převážné části roku. Proč je zemědělská výroba na Kypru nákladově náročná? Zjistěte, jaké jsou hlavní plodiny kyperského zemědělství.

33 Severokyperská turecká republika Státní útvar se znaky samostatné republiky. V čele stojí prezident. Obyvatelstvo vyznává islám. Republiku uznává pouze Turecko. Řecká část zamítla sjednocený Kypr v referendu před vstupem do EU. Členem EU je tedy pouze jižní část ostrova. V ekonomice taktéž dominuje sektor služeb. Veškerý severokyperský export a import je realizován prostřednictvím Turecka. Ve kterém roce vstoupila řecká část Kypru do Evropské unie?

34 Vlajka Severokyperské republiky zdroj 16

35 Červená barva vyplňuje Severokyperskou tureckou republiku zdroj 17

36 Doprava Kypru Na ostrově se nevyskytují železnice. Přeprava spočívá na silniční dopravě. Celkem je postaveno 14 671 km silnic – 12 321 km silnic včetně 257 km dálnic kontroluje vláda, zbytek turečtí Kypřané. Dálnice vedou v těchto směrech:  Nikósie – Larnaka – Limassol,  Nikósie – Ayia Napa,  Limassol – Paphos.  Počítá se s jejím prodloužením do města Polis.

37 Důležité komunikace na Kypru

38 Dálnice A6 zdroj 18

39 Námořní doprava Námořní doprava má největší podíl dopravních oborů na tvorbě HDP. Nejvýznamnějším přístavem je Limassol: – využívá se pro překládku zboží do malých přístavů na Blízkém východě, – je určen také pro dovoz obilí, – přístav slouží rovněž pro osobní dopravu. Druhým významným přístavem je Larnaka. Přístav Vasiliko je určený pro dovoz ropy. Přístavy Famagusta a Kyrenia se nacházejí v turecké části ostrova.

40 Přístav Limassol zdroj 19

41 Námořní doprava Kyperské obchodní loďstvo patří mezi největší na světě – celkovou tonáží se řadí na třetí místo v EU a v tomto hledisku je 9. na světě! Průměrné stáří lodí je však 16 let a kvalita nižší. Cílem vlády je zlepšit pověst kyperské vlajky. Mnoho lodí registrovaných na Kypru však v kyperských přístavech neoperuje.

42 Kyperské přístavy

43 Letecká doprava Celkem je na Kypru 15 letišť – zpevněnou RWY má 13 letišť. Nejdůležitějším letištěm pro osobní dopravu je Larnaka. Pro charterové lety se používá letiště v Paphosu. Obě letiště prošla v nedávné době rekonstrukcí. Přistává zde asi 100 leteckých společností – z toho je přibližně 70 charterových. Letiště v Nikósii se pro leteckou dopravu nepoužívá a funguje jako sídlo mírové mise OSN.

44 Současný stav (2012) terminálu letiště v Nikósii zdroj 20

45 Larnaca International Airport Letiště leží 4 km jihozápadně od Larnaky. Odbaví přes 5 mil. cestujících za rok. Nový terminál z r. 2008 zdroj 21

46 Paphos International Airport Letiště se nachází 5,5 km jihovýchodně od města Paphos. Druhé největší letiště v zemi – odbaví asi 2,7 mil. cestujících. Letiště je využíváno hlavně turisty na západním pobřeží Kypru. Nový terminál byl otevřen v r. 2008. zdroj 22

47 Ercan International Airport Letiště v části ovládané tureckými Kypřany – položeno východně od hlavního města Kypru. Pravidelné lety do tureckých měst: – Adana, – Istanbul, – Izmir, – Antalya, – Antakya. Lety z ostatních zemí musí nejprve přistát v Turecku.

48 Boeing 737-800 Cyprus Turkish Airlines zdroj 22

49 Mezinárodní letiště na Kypru

50 Specifika cestování po Kypru Vozidla jezdí po levé straně. Mezi územím kontrolovaným vládou a Severokyperskou tureckou republikou funguje několik hraničních přechodů – některé z nich (v hlavním městě) jsou určeny pouze pro pěší. V Nikósii funguje městská hromadná doprava – tzv. “modré autobusy“. zdroj 24

51 Přechod pro pěší na ulici Ledra v Nikósii zdroj 25

52 Specifika cestování po Kypru Turisté při krátkodobých cestách mohou používat mezinárodní řidičský průkaz: – trajekty z Evropy odplouvají z Řecka, – do turecké části Kypru odplouvají turecké trajekty. zdroj 26

53 1. Jak se nazývá hlavní město Libanonu? A. Tripolis B. Nikósie C. Bejrút D. Damašek

54 2. Jaký je úřední jazyk v Libanonu? A. libanonština B. turečtina C. arabština D. hebrejština

55 3. V Libanonu převažuje: A. islám a judaismus B. křesťanství a judaismus C. islám a křesťanství D. pouze křesťanství

56 4. Ve kterém městě není přístav? A. Tripolis B. Sydon C. Tyre D. Zahlé

57 5. Jak se nazývá hlavní město Kypru? A.Nikósia B.Limassol C.Famagusta D.Larnaka

58 6. Jak se nazývá hlavní letiště Kypru? A.Paphos B.Larnaka C.Nikósie D.Limassol

59 7. Jak se nazývá hlavní letiště v turecké části Kypru? A. Larnaca International Airport B. Paphos International Airport C. Famagusta International Airport D. Ercan International Airport

60 8. Jak se nazývá nejvýznamnější přístav Kypru? A. Famagusta B. Kyrenia C. Larnaka D. Limassol

61 Použité zdroje HOSPODARZ, P. Dopravní zeměpis. 2. vyd. Praha: rok vydání a ISBN neuvedeno, strana 69–70. KARTOGRAFIE PRAHA, a.s.: Lexikon vlajek a znaků zemí světa, Kartografie Praha, Praha, ISBN 80- 7011-776-1, str. 109, 113. MZV České republiky: Encyklopedie států, Asie, Libanon [online] [cit. 2012-02-14] dostupný z WWW: http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/blizky_vychod/libanon/index.html MZV České republiky: Encyklopedie států, Evopa, Kypr [online] [cit. 2012-04-14] dostupný z WWW: http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/kypr/index.html CIA: The World Factbook – Cyprus [online] [cit. 2012-04-14] dostupný na WWW: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/maps/maptemplate_cy.html CIA: The World Factbook – Lebanon [online] [cit. 2012-04-14] dostupný na WWW: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/maps/maptemplate_le.html

62 1.Borb. [cit. 2012-02-14]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Lebanon.svg 2.Eli+. [cit. 2012-02-14]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lebanon_%28orthographic_projection%29.svghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lebanon_%28orthographic_projection%29.svg 3.Rehman. [cit. 2012-02-14]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map_of_Lebanon.png 4.Lebnen18. [cit. 2012-02-14]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ChurchMosque.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:ChurchMosque.jpg 5.Vardion. [cit. 2012-02-14]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:LebanonRailwayMap.png http://commons.wikimedia.org/wiki/File:LebanonRailwayMap.png 6.Philippe Berthelot. [cit. 2012-02-14]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:La_gare_de_Beyrouth.JPG 7.Philippe Berthelot. [cit. 2012-02-14]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:La_voie_emport%C3%A9e_par_la_mer_%C3%A0_Sa%C3%AFda.JPGhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:La_voie_emport%C3%A9e_par_la_mer_%C3%A0_Sa%C3%AFda.JPG 8.Philippe Berthelot. [cit. 2012-02-14]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Voie_%C3%A0_cr%C3%A9maill%C3%A8re.JPG http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Voie_%C3%A0_cr%C3%A9maill%C3%A8re.JPG 9.WhisperToMe. [cit. 2012-02-14]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:MEAofficeParis.JPGhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:MEAofficeParis.JPG 10.Ismail Küpeli. [cit. 2012-02-14]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hafen_von_Beirut.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hafen_von_Beirut.jpg 11.Rei-artur. [cit. 2012-02-14]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:LocationCyprus.svg 12.Vzb83. [cit. 2012-02-14]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Cyprus.svg Zdroje obrázků

63 1.Hansueli Krapf. [cit. 2012-02-14]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:2010-07-07_10-43-21_Cyprus_Nicosia_Nicosia.jpg 2.eLNuko. [cit. 2012-02-14]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:St_sophia.jpg> 3.Xenophon. [cit. 2012-02-14]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nicosia_-_Erzbischof-Palast_2.jpg 4.Dbenbenn. [cit. 2012-02-14]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Turkish_Republic_of_Northern_Cyprus.svg 5.AteshCommons. [cit. 2012-02-14]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:NCyprus_location.svg 6.TomasNY. [cit. 2012-02-14]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:A6_Motorway_Cyprus_towrds_Paphos.JPG 7.HG32. [cit. 2012-02-14]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cranes_Limassol_Harbour_20110703.jpg 8.Dickelbers. [cit. 2012-02-14]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nicosia_Airport_insite.JPG?uselang=cs 9.ChristosSpirou. [cit. 2012-02-14]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Larnaca_airport_by_night_Republic_of_Cyprus.jpg 10.TomasNY. [cit. 2012-02-14]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paphos_Airport_panoramic.jpg Zdroje obrázků

64 1. Arpingstone. [cit. 2012-02-14]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kthy_b737-800_tc-mso_arp.jpg 2. Wikiturk. [cit. 2012-02-14]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crossing_Ledra_Street.jpg 3. YoungNicosia. [cit. 2012-02-14]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nicosia_public_blue_buses_in_Solomos_Square_station_Republic_of_Cyprus.jpg 1. Iflvico99. [cit. 2012-02-14]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:MV_WISTERIA_stern.jpg Zdroje obrázků


Stáhnout ppt "Dopravní zeměpis Libanonu a Kypru Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Petr Hospodarz. Dostupné z Metodického portálu"

Podobné prezentace


Reklamy Google