Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Učebnice fyziky včera, dnes a zítra Učebnice fyziky včera, dnes a zítra Oldřich Lepil Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha 6. března 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Učebnice fyziky včera, dnes a zítra Učebnice fyziky včera, dnes a zítra Oldřich Lepil Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha 6. března 2014."— Transkript prezentace:

1 Učebnice fyziky včera, dnes a zítra Učebnice fyziky včera, dnes a zítra Oldřich Lepil Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha 6. března 2014

2 Vývoj učebního plánu fyziky na střední škole gymnaziálního typu 

3 Učebnice pro gymnázia Jeništa, J. – Mašek, B. – Nachtikal, F.: Fysika pro vyšší gymnasia, díl I. a II. JČMF Praha 1911. * * * Mašek, B. - Jeništa, J. – Nachtikal, F. – Štěpánek J.: Fysika pro vyšší třídy středních škol, díl I. a II. JČMF Praha 1936. Devorecký, H. – Šmok, M.: Fysika pro vyšší třídy středních škol, díl I. a II. JČMF Praha 1935 – 36. Herolt, E. – Ryšavý, V.: Fysika pro vyšší třídy středních škol, díl I. a II. Česká grafická unie, Praha 1935. Učebnice pro gymnázia (od počátku století do 40. let) Jeništa, J. – Mašek, B. – Nachtikal, F.: Fysika pro vyšší gymnasia, díl I. a II. JČMF Praha 1911. * * * Mašek, B. - Jeništa, J. – Nachtikal, F. – Štěpánek J.: Fysika pro vyšší třídy středních škol, díl I. a II. JČMF Praha 1936. Devorecký, H. – Šmok, M.: Fysika pro vyšší třídy středních škol, díl I. a II. JČMF Praha 1935 – 36. Herolt, E. – Ryšavý, V.: Fysika pro vyšší třídy středních škol, díl I. a II. Česká grafická unie, Praha 1935.

4 Osnovy fyziky z roku 1948 čtyřleté gymnázium III. třída Úvod. Mechanika. Astronomie. Vlastnosti kapalin a plynů v klidu. Nauka o proudění tekutin – fyzika letu. Molekulární vlastnosti. Nauka o vlnění. Akustika. Termika. IV. třída Nauka o magnetismu. Nauka o elektřině. Nauka o světle. Nauka o záření a stavbě hmoty. Základy astrofyziky.

5 Učebnice pro gymnázia (50. léta) Chytilová, M. – Pavlík, B. – Šoler, K. – Vlach, B.: Fysika pro třetí třídu gymnasií, SPN, Praha 1951. Bělař, A. – Hlavička, A. – Lehar, F. – Pavlík, B. – Pírko, Z.: Fysika pro čtvrtou třídu gymnasií, SPN Praha 1951.

6 Osnovy fyziky z roku 1953 (jedenáctiletá střední škola) 9. ročník Úvod. Mechanika. 10. ročník Molekulární fyzika a teplo. Základy nauky o vlnění a akustice. Geometrická optika. 11. ročník Elektřina. Nauka o záření a stavbě atomu. 11. Ročník Astronomie 1 hodina

7 Učebnice fyziky pro jedenáctiletou střední školu Kašpar, E. – Chytilová, M. – Vlach, B.: Fysika pro devátý ročník, SPN, Praha 1953 Šoler, K. – Fuka, J. – Lehar, F.: Fysika pro desátý ročník, SPN, Praha 1954. Rudolf, V. – Fuka, J. – Hlavička, A.: Fysika pro jedenáctý ročník, SPN, Praha 1955. Voroncov-Veljaminov, B. A.: Astronomie pro jedenáctý ročník, SPN, Praha 1955 (upravil F. Link).

8 Osnovy fyziky z roku 1961 (střední všeobecně vzdělávací škola): 1. ročník Úvod. Mechanika. 2. ročník Molekulová fyzika a termika. Kmity a vlnění, akustika. Elektřina a magnetismus I. 3. ročník Elektřina a magnetismus II. Optika. Stavba atomu. Astronomie. Závěr.

9 Učebnice fyziky pro SVVŠ (60. léta) Marek, J. – Chytilová, M. – Kašpar, E. – Vanýsek, V.: Fyzika pro I. ročník SVVŠ, SPN, Praha 1965. Vanovič, J. – Sokol, E. – Thern, L. – Vlach, B.: Fyzika pro II. ročník SVVŠ, SPN, Praha 1965. Fuka, J. – Klimeš. B. – Lepil, O. – Rudolf, V. – Široký, J. – Vanýsek, V.: Fyzika pro III. ročník SVVŠ, SPN, Praha 1965. Živný, F. – Lepil, O.: Praktická cvičení z fyziky. SPN, Praha 1965.

10 Doplňky k učivu fyziky pro gymnázium 1972 – 1974 Autoři: M. Chytilová, B. Vlach, O. Lepil, J. Fuka

11 Osnovy fyziky z roku 1983 gymnázium 1. ročník Úvod. Formy a příčiny mechanického pohybu. Gravitační pole. Elektrické pole. 2. ročník Struktura a vlastnosti látek. Elektrický proud v látkách. 3. ročník Magnetické pole. Kmitání a vlnění. 4. ročník Světlo a záření. Stavba atomu. Astrofyzika. Fyzikální obraz světa.

12 Učebnice fyziky pro gymnázia (80. léta) Vachek, J. – Bednařík, M. – Klobušický, K. – Maršák, J. – Novák, J. – Šabo. I.: Fyzika pro I. ročník gymnázií, SPN Praha 1984. Svoboda, E. – Bartuška, K. – Baník, I. – Kotleba, J. – Tomanová, E.: Fyzika pro II. ročník gymnázií, SPN, Praha 1985. Lepil, O. – Houdek, V. – Pecho, A.: Fyzika pro III. ročník gymnázií, SPN Praha 1986. Pišút, J. – Frei, V. – Fuka, J. – Lehotský, D. – Široký, J. – Tomanová, E. – Vanýsek, V.: Fyzika pro IV. ročník gymnázií, SPN, Praha 1987.

13 Další publikace projektu Volitelný seminář ve 4. ročníku Nepovinné cvičení z fyziky v 1. – 4. ročníku

14 Sbírky úloh z fyziky pro gymnázia I. díl: E. Tomanová, M. Rakovská, I. Baník, K. Bartuška, I. Volf, V. Koubek (1988) II. díl: V. Koubek, O. Lepil, J. Pišút, M. Rakovská, J. Široký, E. Tomanová (1989) Sbírka úloh z fyziky pro studijní obory SOU a SOŠ F. Barták, M. Bednařík, O. Lepil, M. Široká (1988)

15 Doplňky k učivu fyziky pro třídy se zaměřením na matematiku Autoři: 1. ročník: J. Vachek, I. Volf; 2. ročník: E. Svoboda, D. Kluvanec; 3. ročník: O. Lepil, D. Kluvanec; 4. ročník: V. Frei, K. Bartuška, M. Miler, M. Široká.

16 Osnovy fyziky z roku 1999 čtyřleté, popř. osmileté gymnázium 1. (5.) ročník Fyzikální veličiny a jejich měření. Mechanika. 2. (6.) ročník Molekulová fyzika a termika. Mechanické kmitání a vlnění. 3. (7.) ročník Elektřina a magnetismus. 4. (8.) ročník Optika. Speciální teorie relativity. Fyzika mikrosvěta. Astrofyzika. Fyzika v širších souvislostech.

17 Fyzika pro gymnázia, Prometheus, Praha 2000-2002 Autoři: K. Bartuška, M. Bednařík, O. Lepil, M. Macháček, E. Svoboda, P. Šedivý, M. Široká, I. Štoll

18 Lepil, O. - Bednařík, M. - Hýblová, R.: Fyzika pro střední školy I a II, Prometheus, Praha 2013. 4. a 5. přepracované vydání. Svoboda, E., Bartuška, K., Bednařík, M., Lepil O., Široká, M.: Přehled středoškolské fyziky, Prometheus, Praha 2014, 5. přepracované vydání. Štoll, I.: Fyzika pro netechnické obory SOŠ a SOU, Prometheus, Praha 2001.

19 Sbírky úloh

20 Aktuální problémy tvorby učebnic Učebnice pro diferencované vzdělávací programy Změny obsahu výuky Koncepce posilující aktivní formy vzdělávání Modernizace formální stránky učebnic Využití nových informačních technologií

21 Najdeme inspiraci v zahraničí ?

22 Elektronické učební texty Charakteristiky interaktivita, multimediální zpracování učební informace, hypertextové zpracování učební informace.

23 Multimediální učebnice http://www.opencollege.com/ http://physics.ru/ DEMO

24

25

26 Hypertextová učebnice http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hph.html

27 Science for All Americans http://www.project2061.org/publications/sfaa/online/sfaatoc.htm http://www.project2061.org/publications/sfaa/online/sfaatoc.htm

28

29 Horners Advanced Physics Course http://www.york.ac.uk/org/seg/salters/physics/index.html http://www.york.ac.uk/org/seg/salters/physics/index.html Course Unit Physics at work, rest and play The Sound of Music (Travelling and standing waves, Reflection and refraction, Photons and atomic energy levels) Technology in Space (DC circuits; resistance, current, emf and power, Temperature and resistance, Energy and temperature change) Higher, Faster, Stronger (Graphs, equations of motion, Projectiles, Force, mass and acceleration, Kinetic and potential energy) Physics for life Good Enough to Eat (Viscosity and liquid flow, Mechanical properties of materials, Refraction and polarisation) Digging up the Past (DC electric circuits; resistivity, Diffraction and superposition, Photoelectric effect) Spare Part Surgery (Structure and properties of materials, Doppler effect, Reflection, refraction, lenses) Working with physics

30 Moving with physics Transport on Track (DC circuits and switching, Force, momentum, work and energy, Magnetic fields: electromagnetic force, Electromagnetic induction, Capacitors: exponential discharge) The Medium is the Message (Digital and analogue signals, Capacitors: energy, Fibre optics: fraction; exponential attenuation, Uniform electric field, Charged particles in a magnetic field) Probing the Heart of Matter (Alpha scattering:nuclear model of the atom, Electrostatic force between point charges, Collisions: momentum and energy, Motion in a circle, Mass-energy interconversion, Charged particles in electric and magnetic fields, The quark-lepton model) Reach for the Stars (Inverse-square law for radiation, Universal gravitation; gravitational field, Energy conservation: gravitational, kinetic, Motion in a circle, Nuclear fusion, fission and radioactive decay, Molecular kinetic theory) Build or Bust? (Simple harmonic motion, Forces vibrations, resonance and damping, Waves in solids; refraction, Mechanical properties of solid)

31 Physics in Action Communication 1. Imaging 2. Sensing 3. Signalling Designer Materials 4. Testing Materials 5. Looking Inside Materials Understanding Processes Waves and Quantum Behaviour 6. Wave Behaviour 7. Quantum Behaviour Space and Time 8. Mapping Space and Time 9. Computing the Next Move http://fdslive.oup.com/www.oup.com/oxed/secondary/scienc e/advancingphysics/index.html

32 Lepil, O.: K vývoji učebnic fyziky pro střední školu gymnaziálního typu, MFI roč. 22 (2013), č. 4 (Příloha), P-16-30. Dostupné na: http://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/78/0


Stáhnout ppt "Učebnice fyziky včera, dnes a zítra Učebnice fyziky včera, dnes a zítra Oldřich Lepil Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha 6. března 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google