Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální informační a monitorovací systém pro cestovní ruch.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální informační a monitorovací systém pro cestovní ruch."— Transkript prezentace:

1 Regionální informační a monitorovací systém pro cestovní ruch

2 Terminologie RIMS = regionální informační a monitorovací systém CTIS = celostátní turistický informační systém DM = destinační management TIC = turistické informační centrum

3 Proč RIMS? - vybrané výstupy a přínosy  Podklady pro rozhodování DM: výstupy monitoringu – toky návštěvníků, ekonomické údaje, stav značení stezek, silnic a sídel, inventarizace potenciálu CR atd.  Propagace regionu: na Internetu (potenciální a vracející se návštěvníci, domácí a zahraniční, touroperátoři – profily, rozdíly jazykových verzí), další média  Podpora prodeje služeb – rezervace a plný E-business  Řízení toků návštěvníků – vyhodnocení a dostupnost dat z monitoringu, informace podávané na TIC, mapy, směrovky, informační materiály  Podpora zdravé konkurence – standardizace služeb, certifikace, informovanost, propagace i pro malé subjekty  Ovlivňování spokojenosti návštěvníků – lepší orientace v destinaci, dostupnost relevantních informací (místní, o službách)  Zvyšování únosné kapacity území – snižování časoprostorové koncentrace návštěvníků na přetížených místech, vyšší disperze návštěvníků v území  Prodlužování délky pobytu návštěvníků – dostupnost rozsáhlejší nabídky služeb, atraktivit a tras  Vracející se návštěvníci

4 Účel online části RIMS propagace periodicky aktualizovaná informační základna (využití v dalších informačních kanálech, při rozhodování na regionální a celostátní úrovni) komunikační kanál (vlastní databáze kontaktů, URL institucí, firem, specializované portály, kontakty pro komunikaci zvnějšku, internetová telefonie, videokonference, chat, diskusní skupiny) poskytování informací informace (cíleně – podle role, profilu; rozdělení propagace/služby CR a atraktivity; úrovně podrobnosti) metainformace – na WWW (region – kvalita a mimorgionální), další zdroje informací o regionu (mapy, plány, průvodci, CD ROM atd.) poradenství podávání grantů a kontakty na agentury a organizace, kontakty na odborníky, manuály, dohody, důležité zdroje informací výstupy monitoringu a statistická data

5 Zásady pro online část RIMS technologie aktivních stránek s online aktualizací na dálku implementace speciálních funkcí na pozadí (vyhodnocení návštěvnosti, sledování aktuálnosti odkazů na URL) vícevrstvé informace stručné (zejména funkce prezentace) podrobné v rámci RIMS (využití objektů, hyperlinků, zvětšování náhledů, volby postupu procházení stránek atd.) odkazy mimo RIMS –v regionu, v celé ČR, ve světě –IISCR, koordinované v regionu, ostatní přehlednost a koncepčnost propojení jednotlivých částí informačního systému (mapa stránek, kvalitní design, vyhledávání, logická struktura, hyperlinky atd.) selektivní zpřístupnění informací role profily registrace – „příchozí“, autorizované osoby a organizace, DM

6 Zásady pro online části RIMS vyhledávání informací vlastní online – hyperlinky, fulltext, logické třídění, aktivní mapy, GIS odkazy mimo – regionální (atraktivity, služby CR), celostátní (IISCR, databáze služeb a atraktivit, regionální IS) minimalizace reklamy reklama „na pozadí“ (sponzorování stránek, větší rozsah informací, zprávy o subjektu, partneři serveru) decentně vyhrazené reklamní místo dlouhodobý rozvoj s postupným zaváděním nových částí a nových technologií ( GIS, IPIX, video atd.) pravidelná aktualizace dat s celoplošným pokrytím propojení na destinační management koordinace s dalšími systémy (RRA, IISCR, kraje, celostátní IS)

7 Východiska RIMS Flexibilita struktury Různé finanční modely Spolupráce s IISCR Několik různě propojených částí (viz součásti IS v CR) Dlouhodobost rozvoje Propojenost s DM a dlouhodobě udržitelným rozvojem Různé zájmové skupiny, kterým RIMS „slouží“

8 Struktura RIMS

9 regionální správa manažerská a výkonná vrstva spoluprac. subjekty TIC DM WWW informační kiosky propojení na WWW, na reg. správu (informační povinnost) značení tras a směrovky k TIC, atraktivitám, dopravním terminálům, poskytovatelům služeb plány, mapy v terénu měst, částí regionu, tematické–turistické a naučné stezky, cyklostezky CTIS, regionální, krajské, tištěné materiály propagační materiály, průvodci, mapy, plány, časopisy, denní tisk další média video, CD ROM, DVD, rozhlas, televize informační tabule trasy,CHKO, atraktivity, provozovny služeb CR legislativa, vyhlášky obcí Vnější prostředí a subjekty národní subjekty– ČCCR, ČSÚ aj. veřejná správa a samospráva Složky RIMS domácí a zahraniční návštěvníci rezidenti místní i externí subjekty CR orgány EU celostátní, mezinárodní IS

10 Funkcionální model RIMS - zásady zahrnutí všech aktérů – aspekty financování, komunikace, motivace, podpory díky RIMS, rozdílnosti potřeb co největší množství informací poskytováno zdarma vyváženost informační a propagační funkce plošné pokrytí regionu – stejná struktura i rozsah informací pravidelná aktualizace informací propojení dalších regionálních i nadregionálních IS působení na zvyšování kvality regionálních IS (doporučení, know-how, podmínka propojení do regionálního IS, dohody)

11 Funkcionální model RIMS - zásady strukturovat RIMS podle vhodných segmentů uživatelů - využití rolí, zjemnění pomocí profilů, vyhledávání, vhodné logické struktury stránek, ucelených projektů a produktů typické role: –domácí a zahraniční návštěvník (jazyky, obsah) –rezident –místní samospráva –DM –novinář

12 Funkcionální model RIMS - základní vztahy a funkce

13 RIMS DM strateg. a operativní rozvoj, podklady pro rozhodování DM, dálková správa vybraných částí, nastavení práv přístupu, kontrola, získání prostředků pro financování Podnikatelé zainteresovaní na RIMS (resp. DM pověřené subjekty) rozvoj technologií pro RIMS a garance jeho funkčnosti, oslovení místních podnikatelů, zdroj financí pro RIMS a pro ně (propagace, rezervace) státní správa a samospráva – regionální úroveň podklady pro rozhodování, spolufinancování včetně grantů pro dílčí části, rozvoj dílčích částí (např. značení v terénu), podklady pro monitoring CTIS metodická a technologická podpora, koordinace, prosazování standardů, obousměrné toky dat (rezervace, aktualizace prezentace), finance pro RIMS (z propagace v IISCR a z rezervací prostřednictvím IISCR), struktura dat sjednocená s RIMS Návštěvníci cíl prezentace, využívání rezervace, vyhledání info, orientace v terénu, marketingový výzkum, profily Místní podnikatelé zadání rozsahu a obsahu prezentace, rezervace v RIMS, IISCR –prostředky pro financování RIMS kooperace, dohody státní správa – národní úroveň granty, legislativa, podklady pro rozhodování národní subjekty – např. ČCCR granty, standardy, propojení RIMS na WWW spravované zahran zastoupeními kooperace, dohody Rezidenti

14 Funkcionální model RIMS - toky dat

15 RIMS DM dálková správa, nastavení práv přístupu Realizátor části RIMS zadávání dat, fyzická realizace, integrita obce, regionální správa podklady pro rozhodování IISCR Návštěvníci vyhledání služeb a atraktivit, orientace v terénu Místní podnikatel kontrola realizace národní subjekty - státní správa, ČCCR, ČSÚ aj. statistika, marketingový výzkum, další inf. kooperace, dohody dotazy, profily, připomínky, rezervace aktualizace, rezervace, prezentace informace o ČR, profesní informace, technologie podklady pro monitoring podklady pro prezentaci a rezervaci oslovení, smlouva kontrola TIC podklady pro marketingový průzkum a pro rozhodování aktualizace info region, rezervace info ČR, rezervace info ČR, statistiky profesní info

16 role – běžný návštěvník

17 „Potřeby“ návštěvníka získat motivaci k návštěvě (různé smysly, rozhodnutí racionální a iracionální, individuální zájmy) najít vhodné služby (a nasmlouvat si je, ověřit, vyhodnotit; základní, doplňkové – oboje mohou být současně motivací k návštěvě) orientace v území – předem a během pobytu (mapy, plány, vytváření mentálních map) vytvoření programu pobytu – předem, během pobytu vitální informace během pobytu – kontakty na služby, počasí, sníh, voda, doprava, restaurace, ubytování

18 Návštěvník vstupní stránka motivace k návštěvě lokalizace volby režimu práce – země odkud, role, zda vstupní animace atd. domovská stránka motivace k návštěvě, základní informační okruhy, vyhledávání, dostupné jsou databáze služeb explicitně základní informace o regionu základní informační okruh region v různém kontextu, fotogalerie, videogalerie, elektronické brožury služby CR vyhledání podle kritérií, lokalizace, představení služby, možnost vyhledání kombinace služeb a atraktivit (hledám místo, kde je ubytování, restaurace, sportovní vyžití atd.) atraktivity CR vyhledání podle kritérií, lokalizace, představení, možnost vyhledání kombinace atraktivit a služeb, trasy, zprostředkovatelské CK CZ, Angl, Něm (PL, Hol.)

19 role – novinář

20 „Potřeby“ novináře novinky a zajímavosti z území kontakty na důležité osobnosti získat motivaci k návštěvě najít vhodné služby orientace v území vytvoření programu pobytu zvláštní programy pro novináře (pozvánky na vernisáže, otevírání kapacit atd.) překrývá se s potřebami návštěvníka

21 Novinář vstupní stránka motivace k návštěvě lokalizace volby režimu práce – země odkud, role, zda vstupní animace atd. domovská stránka motivace k návštěvě, základní informační okruhy, vyhledávání, dostupné jsou databáze služeb explicitně základní informace o regionu základní informační okruh region v různém kontextu, fotogalerie, videogalerie, elektronické brožury služby CR vyhledání podle kritérií, lokalizace, představení služby, možnost vyhledání kombinace služeb a atraktivit (hledám místo, kde je ubytování, restaurace, sportovní vyžití atd.) atraktivity CR vyhledání podle kritérií, lokalizace, představení, možnost vyhledání kombinace atraktivit a služeb, trasy, zprostředkovatelské CK CZ novinky a zajímavosti z území kontakty na důležité osobnosti nabídka akcí

22 Základní charakteristika regionu motivační fotografie mapa s vyznačením polohy vůči významným destinacím/vysílajícím regionům dostupnost – vůči vysílající zemi (silnice a hraniční přechody, letiště, nádraží); z významných českých destinací (Praha, Krkonoše pro Český ráj) historicko-geografický popis (vývoj území a populace a obraz tohoto vývoje v současnosti, s důrazem na potenciál pro CR, propojení na další informace) hudba video

23 role – destinační management

24 Potřeby destinačního managementu kontrola (zpětná vazba) a management (různé formy) obsahu a způsobu prezentace regionu editace dat – informace o činnosti DM, dohody, vzorové formuláře, studie, politika DM atd. komunikace – telefony, kontakty, e-maily, nástroje komunikace (I-telefonie, videokonference), diskusní skupiny zdroj informací - důležité URL (granty, portály aj.), statistiky a marketingové analýzy (region, regiony, ČR, EU, svět – primární data a linky), linky na nástroje udržitelnosti CR, GIS – výstupy podklady pro propagační materiály data o území (GIS, statistika, projekty a výzkumné studie)

25 destinační management vstupní stránka volby režimu práce – země odkud, role, atd. domovská stránka základní informační okruhy, vyhledávání, dostupné jsou databáze služeb explicitně základní informace o regionu základní inform. okruh služby CR atraktivity CR autentizace, selektivně volby 1.prezentace regionu (kontrola obsahu) 2.monitoring, statistické informace a další podklady pro rozhodování 3.editace dat …. kromě vstupní stránky pouze CZ statistická data data monitoring data o území modul informací a komunikace

26 Finanční aspekty RIMS

27 Zdroje financí a podpory pro RIMS institucionální podpora a sdružení prostředků obcí prostředky VÚSC provozovatelé služeb CR – propagace, rezervace, marketingové analýzy nad daty IS propojení externích linků do RIMS? (další regiony, místa v ČR) granty (EU, ČCCR) – rozvoj IS (propojení do CTIS, integrace v území atd.) prostředky za využití dat jinými subjekty (mobilní operátoři, firmy provozující celostátní IS)

28 Zdroje financí a podpory pro RIMS institucionální podpora a sdružení prostředků obcí: –přímé financování některých částí RIMS v souladu se strategií rozvoje CR v obci – infoboxy, plány, směrovky, tištěné materiály –dohoda o výši příspěvku základní/ rozšířený, resp. vyčlenění části prostředků sdružených obcemi na podporu rozvoje CR –?obce, které nechtějí spolupracovat prostředky VÚSC (kraje) –spolupráce s RRA (nedublování aktivit, využití části informací) –filtrování údajů pro prezentaci krajů – podpora pro rozvoj RIMS –rozvoj dalších technologií pro RIMS – GIS –přímé financování některých částí RIMS v souladu se strategií – značení turistických tras

29 Zdroje financí a podpory pro RIMS provozovatelé služeb CR –propagace formou zveřejnění informace o službách - základní, rozšířená, smluvní –sponzorování serveru/ partner serveru –reklamy –další služby poskytované v rámci dohody – zasílání odborných informací (tematické články, statistiky, trendy CR atd.) – zpracovávány centrálně pro ČR –rezervace – přes CTIS, přes RIMS (smluvní vztahy) –marketingové analýzy nad daty IS (spokojenost se službami, přání návštěvníků, složení návštěvníků atd.) –zvýhodněné propojení kanálů propagace v rámci RIMS – nabídka online/tištěné materiály/CD ROM atd.

30 RIMS DM získání prostředků pro financování RIMS - dohody se státní správou a samosprávou, granty, dohody o finančních tocích z rezervací a placených prezentací na úrovni regionu i celostátní Podnikatelé zainteresovaní na RIMS zdroj financí pro RIMS a pro ně (placená prezentace, rezervace, vytváření WWW stránek subjektů CR), různé finanční modely ve vztahu k IISCR a místním podnikatelům státní správa a samospráva – regionální úroveň spolufinancování včetně grantů pro dílčí části, rozvoj dílčích částí (např. značení v terénu) CTIS finance pro RIMS - z propagace a rezervací prostřednictvím IISCR, z dohod (mobilní operátoři) Návštěvníci rezervace, postupně i plný E- business Místní podnikatelé placená prezentace, rezervace, směrovky v terénu, prostředky pro tištěné prezentace - financování RIMS kooperace, dohody státní správa – národní úroveň granty národní subjekty – např. ČCCR granty EU granty kooperace, dohody

31 Finanční model – varianta 1, existence DM, propojení na CTIS

32 RIMS DM region – obce, VÚSC spolufinancování včetně grantů pro dílčí části, rozvoj dílčích částí (např. značení v terénu) CTIS propagace a rezervace prostřednict vím IISCR, dohody (mobilní operátoři) Návštěvníci rezervace (E- business), zakoupení propagačních materiálů, CD ROM, video aj. Místní podnikatelé národní a nadnárodní subjekty – ČCCR, státní správa, EU úspora času, úspora za rezervace online vstupní poplatky, propagace a rezervace prostřednict vím RIMS směrovky v terénu prezentace online a tištěná, online rezervace, směrovky v terénu, vytváření WWW stránek úspory za propagaci a nasmlouvání služeb, noví obchodní partneři, více návštěvníků profit z efektivních rozhodnutí granty online rezervace kooperace, dohody o finančních tocích z rezervací a placených prezentací TIC (subjekt naplňující daty RIMS) podíl - rezervace a placené prezentace Realizátor části RIMS podíl - rezervace a placené prezentace spolufinancování provozu některých TIC kooperace, smluvní podpora realizace části RIMS rezervace

33 Finanční model – varianta 2, existence DM, bez propojení na CTIS

34 RIMS DM region – obce, VÚSC spolufinanc. včetně grantů pro dílčí části, rozvoj dílčích částí (např. značení v terénu) Návštěvníci rezervace (E- business), zakoupení propagačních materiálů, CD ROM, video aj. Místní podnikatelé národní a nadnárodní subjekty – ČCCR, státní správa, EU kooperace, smluvní podpora realizace části RIMS úspora času, úspora za rezervace online směrovky v terénu prezentace online a tištěná, online rezervace, směrovky v terénu, vytváření WWW stránek úspory za propagaci a nasmlouvání služeb, noví obchodní partneři, více návštěvníků profit z efektivních rozhodnutí granty online rezervace kooperace, dohody o finančních tocích z rezervací a placených prezentací TIC (subjekt naplňující daty RIMS) podíl - rezervace a placené prezentace Realizátor části RIMS podíl - rezervace a placené prezentace spolufinancování provozu některých TIC

35 Finanční model – varianta 3, neexistence DM, propojení na CTIS

36 RIMS region – obce, VÚSC spolufinancování včetně grantů pro dílčí části, rozvoj dílčích částí (např. značení v terénu) CTIS propagace a rezervace prostřednict vím IISCR, dohody (mobilní operátoři) Návštěvníci rezervace (E- business), zakoupení propagačních materiálů, CD ROM, video aj. Místní podnikatelé národní a nadnárodní subjekty – ČCCR, státní správa, EU úspora času, úspora za rezervace online vstupní poplatky, propagace a rezervace prostřednict vím RIMS směrovky v terénu prezentace online a tištěná, online rezervace, směrovky v terénu, vytváření WWW stránek úspory za propagaci a nasmlouvání služeb, noví obchodní partneři, více návštěvníků profit z efektivních rozhodnutí granty online rezervace TIC (subjekt naplňující daty RIMS) Realizátor části RIMS podíl - rezervace a placené prezentace smluvní podpora realizace části RIMS spolufinancování provozu některých TIC rezervace

37 Finanční model – varianta 4, neexistence DM, bez propojení na CTIS

38 RIMS region – obce, VÚSC spolufinancování včetně grantů pro dílčí části, rozvoj dílčích částí (např. značení v terénu) Návštěvníci rezervace (E- business), zakoupení propagačních materiálů, CD ROM, video aj. Místní podnikatelé národní a nadnárodní subjekty – ČCCR, státní správa, EU úspora času, úspora za rezervace online směrovky v terénu prezentace online a tištěná, online rezervace, směrovky v terénu, vytváření WWW stránek úspory za propagaci a nasmlouvání služeb, noví obchodní partneři, více návštěvníků profit z efektivních rozhodnutí granty online rezervace TIC (resp. jiný subjekt naplňující daty RIMS) Realizátor části RIMS podíl - rezervace a placené prezentace smluvní podpora realizace části RIMS spolufinancování provozu některých TIC

39 Metodika realizace RIMS

40 Metodika budování RIMS - priority minimální „žádoucí“ varianta –ustavení a aktivity koordinátora RIMS (dílčí části RIMS) –analýza potenciálu regionu pro RIMS –dlouhodobá koncepce rozvoje RIMS zahrnující způsob jeho financování, zapojené subjekty, organizační strukturu a kompetence, systém sběru dat –vybudování WWW stránek s propojením na další IS včetně CTIS –systém sběru dat – základ, postupné precizování, rozšiřování tematické i z hlediska hloubky obsahu

41 RIMS - analýza v regionu Analýza WWW (struktura dat a způsob implementace), názorů na další rozvoj WWW – cílový stav, Analýza současného způsobu sběru dat, kooperace TIC, HW a SW vybavení TIC Názory v regionu na možnosti spolupráce s CTIS Spolupráce s místními podnikateli při tvorbě a naplňování WWW

42 RIMS - analýza kooperace s CTIS spolupráce CTIS s regionálním IS (modely), funkce TIC, sběr a aktualizace dat pro CTIS, finanční toky – propagace, rezervace Doporučení a standardy pro IS v CR – state of the art, další vývoj, propagace a využit

43 Inventura a analýza podmínek v regionu pro vytvoření RIMS zaměření: potenciál fyzický, organizační, motivační, finanční, technologický toky dat existující IS a jejich perspektiva forma: sekundární data, dotazníky, osobní rozhovory subjekty analýzy: TIC, podnikatelé (aktivní a pasivní účastníci), veřejná správa organizuje: destinační management

44 Název, adresa, kontaktní osoba (tel., e-mail), WWW stránky Vyplnil: Vybavení prostředky ICT – počítač, software, způsob připojení na internet Dosavadní zapojení do regionálního IS (sběr dat, realizace částí IS), možnost potenciálního zapojení Vzdělání pro práci s ICT – stávající, resp. potřeby dalšího dovzdělání Obsah, plošný rozsah (region, část regionu apod.) a způsob poskytování informací Majitel/ zřizovatel TIC; právní forma Členství ve sdruženích, asociacích Spolupracuje se subjekty Další poznatky, názory ve vztahu k regionálnímu IS dotazník pro analýzu TIC

45 Motivace potenciálních účastníků pro vstup do RIMS

46 Výhody zapojení do RIMS a CTIS pro TIC poskytování informací nad solidní informační základnou, zahrnující celou ČR (region, okolní regiony) snížení pracnosti získávání informací (rozdělení území mezi TIC, další subjekty?) metodická a technologická podpora odpovídající pozice TIC v infrastruktuře CR možnost provádět rezervace a získávat finanční prostředky užší spolupráce s podnikatelským sektorem v regionu úspora finančních prostředků za provozování vlastního IS výměna zkušeností

47 Výhody zapojení do RIMS a CTIS pro regionálního provozovatele (podnikatelský subjekt) exklusivita – oficiální informační systém napojený na DM (větší zájem podnikatelů ve službách CR o propagaci a rezervaci přes IS, větší návštěvnost, propojení na zahraniční servery v rámci CTIS a jeho aplikací) poskytování informací nad solidní informační základnou, zahrnující celou ČR (region, okolní regiony) – důvěryhodnost regionálního IS vyřešení problému získávání informací - rozdělení území mezi TIC, další subjekty?, koordinace propojení dalších IS metodická a technologická podpora ze strany koordinátora CTIS možnost provádět rezervace a získávat finanční prostředky užší spolupráce s podnikatelským sektorem v regionu možnost získat ve spolupráci s DM prostředky na financování systému (zejména pro jeho vybudování, podstatné zkvalitnění)

48 Propojení na CTIS - SWOT V souvislosti se SWOT analýzou si položit otázky: –Jak překonat problémy a potlačit hrozby? –Jak posílit výhody a jak využít příležitosti (rozvinutí potenciálu – např. GIS, mapy, zavádění moderních webových technologií)? –Vede i využití SWOT analýzy k závěru, že propojení RIMS s CTIS je výhodné?

49 Výhody aneb co může nabízet propojení na CTIS  Prezentace na oficiálních stránkách (medializace URL, propojení na další oficiální stránky, centrální podpora)  Garance dlouhodobého technologického rozvoje a rozšiřování rozsahu stránek  Technologická, materiální a konzultační podpora (pro centrum RIMS, pro TIC)  Oslovení potenciálního klienta dalšími kanály (mobilní sítě, informační stojany) – vyšší objem rezervací a více klientů oslovených prezentací regionu  Diferentní propojení na informace na regionální úrovni (filtrování kraje, turistické regiony aj.)  Podpora standardizace  Nižší cena řešení (řešení jen jednou)

50 Nevýhody CTIS (aktuálně) resp. kde by mohl mít samostatný RIMS výhody  Úroveň regionu – snižování zisku za realizaci rezervace služby prostřednictvím CTIS ve srovnání s přímou rezervací přes RIS  Nároky na koordinaci a vůli spolupracovat - na úrovni CTIS, regionu

51 Příležitosti – co je třeba rozvíjet, plánovat, diskutovat, realizovat Koordinace aktivit – stejná problematika a stejná data se nezpracovávají a nezjišťují duplicitně – vyšší ekonomická efektivita, možnost dosažení vyšší kvality (kooperace – co kdo umí nejlépe), možnost nasmlouvání důležitých podkladů (mapové podklady, fotogalerie atd.) Možnost získání multilicence pro software (např. pro tvorbu WWW aplikací) Aktivizace lidského potenciálu v regionu s podporou shora i na úrovni regionu – zaškolení, inspirace, diskuse a konzultace Dosažení komplexnějšího řešení

52 Hrozby – čemu se vyhnout obloukem Přílišný důraz na komerční stránku aktivit na úrovni IISCR Nepružnost vývoje CTIS, zejména pro úroveň regionů Nedůvěra potenciálních partnerů v CTIS – historie (např. délka vývoje IISCR, jeho kvalita a obsah - malé množství zahrnutých objektů a akcí) Přílišný důraz na komerční stránku projektu na úrovni regionů Různé regionální subjekty (softwarové firmy, TIC, podnikatelé, úředníci státní správy a samosprávy) - nepochopení významu, podstaty a prostředků koordinace mezi regionálním IS a CTIS Nedostatečná finanční podpora ze strany státní správy a samosprávy Konflikt finančních zájmů RIMS a CTIS


Stáhnout ppt "Regionální informační a monitorovací systém pro cestovní ruch."

Podobné prezentace


Reklamy Google