Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁZEV ŠKOLY: GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA, LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.1082 NÁZEV MATERIÁLU: VY_32_INOVACE_1A_16_Motivace_potreby_frustrace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁZEV ŠKOLY: GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA, LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.1082 NÁZEV MATERIÁLU: VY_32_INOVACE_1A_16_Motivace_potreby_frustrace."— Transkript prezentace:

1 NÁZEV ŠKOLY: GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA, LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.1082 NÁZEV MATERIÁLU: VY_32_INOVACE_1A_16_Motivace_potreby_frustrace TÉMA SADY: ZSV pro 1.a 2. ročník SŠ ROČNÍK: 1. ročník DATUM VZNIKU: Duben 2013 AUTOR: Mgr. Irena Hanzalová Autorem materiálu a všech jeho částí, není- li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Hanzalová

2 Anotace Materiál seznamuje žáky formou úkolů a prezentace s pojmy motivace, potřeby, hodnoty, frustrace, deprivace. Nejdříve se žáci sami zamyslí nad danými pojmy a nad tím, co ovlivňuje jejich jednání. Poznají koncepci A. Maslowa a jednotlivé pojmy. Rozbor textů na konci DUMu umožňuje žákům lépe pochopit frustraci a deprivaci. Hodnocení z výuky: DUM slouží k probírání i procvičování, je srozumitelný a praktické příklad žáky baví.

3 Motivace, potřeby, frustrace, deprivace

4 1. Vypište všechno, co potřebujete k tomu, abyste měli radost / byli spokojení 2. Zkuste uvedené potřeby roztřídit do skupin na biologické, psychické a kulturní 3. Udělejte v každé skupině pořadí tří pro vaši spokojenost nejdůležitějších potřeb

5 Potřeba = stav nedostatku nebo nadbytku něčeho Vede jedince k činnosti a) Potřeby biologické (primární, vrozené) - vytváří se ve vztahu jedinec - příroda - potřeba dýchání, potravy, vyprazdňování, spánku, pohybu, rozmnožování, bezpečí… b) Potřeby sociální 1. kulturní – vznikají ve vztahu člověk – kultura, individuální - potřeba vzdělání, číst noviny, poslouchat hudbu, navštěvovat galerii,… 2. psychické – vznikají ve vztahu člověk – člověk, utváří se individuálně, ve všech etapách lid.života - potřeba radosti, štěstí, lásky, přátelství, úcty, úspěchu, opory, zázemí, pomoci,

6 Pyramida potřeb: Abraham Maslow  Potřeby na nižší úrovni klasifikace musí být dostatečnou měrou uspokojeny dříve, než se uplatní potřeby vyšší  Výjimky Láska x úcta Seberealizace x fyziologická frustrace chybí potřeba lásky (u poruch osobnosti) Potřeba bezpečí Fyziologické potřeby Potřeba lásky Potřeba úcty Sebe- realizace

7 Motivace  Vnitřní proces člověka, který aktivizuje lidské chování – dodává energii  základním prvkem je MOTIV (pohnutka) Motiv = specifický aktivační činitel, který vede ke konkrétnímu chování či jednání jedince zaměřenému na uspokojení jeho určitých potřeb Hlavní motivy: potřeby, zájem, ideál, zvyk Aktivita člověka začíná motivem a končí realizací motivu.

8 - spojena s uspokojováním potřeb = vlastnost, kterou jedinec přisuzuje objektu, situaci, události, činnosti - vytváří se a rozrůzňují v procesu socializace Např.: jedinec přisuzuje hodnotu materiálnímu zabezpečení, proto bude usilovat (má potřebu) o vysoký výdělek. Hodnota

9  Zájem: Získaný motiv, projevuje se kladným vztahem člověka k předmětům, činnostem, které ho upoutávají po stránce poznávací nebo citové vyvíjejí se v činnosti z potřeb, vloh, schopností a citových vztahů  Záliba – vyhraněný, ústřední zájem

10 Frustrace  Psychický stav a chování člověka vyvolané překážkou na cestě k určitému cíli / k uspokojení potřeb  Doprovázena pocity zklamání, vzteku, bezmoci  Ovlivňuje chování člověka – stres x aktivační činitel  Frustrační tolerance = schopnost snášet frustrační stav, je individuální

11 Deprivace = strádání - Projevuje se ve vývoji člověka, v chování i prožívání - Dlouhodobé (chronické) neuspokojování potřeb nebo nedosahování vytyčených cílů - biologická – nedostatek tepla, světla, spánku - senzorická – nedostatek podnětů - sociální – sociální izolace, ztráta kontaktů - citová – neuspokojení potřeby lásky, jistoty - motorická – nemožnost přiměřeného pohybu

12 Rozlište frustraci x deprivaci 1. Fanoušek, který stál dlouhou frontu, aby si zakoupil lístek na vytoužený koncert oblíbené skupiny, těsně před tím, než se dostal na řadu, však lístky vyprodali. 2. Zanedbávané dítě, které nepociťuje lásku a pozornost rodičů. 3. Starý a osamělý člověk, o kterého se příbuzní a děti nezajímají. 4. Pracovník, který pozná, že výsledky jeho nadstandardně odváděné práce nevedou k předpokládanému zvýšení platu, na rozdíl od druhého kolegy, který neodevzdává tak dobrou práci, ale je „zadobře s nadřízeným“.

13 Mají uvedené osoby frustrační toleranci vysokou či nízkou? Jak byste reagovali vy? 1. Jana si byla jistá, že se líbí spolužáku Milanovi, že ten jí vyzná lásku. Namísto vyznání ji však Milan poprosil, zda by mu domluvila rande se svou nejlepší kamarádkou. Zdrcená Jana utekla s pláčem domů, kde vyházela všechnu svou kosmetiku do odpadkového koše s výkřiky, že „to stejně nemá cenu, aby o sebe dbala“, a poté snědla celé balení zmrzliny a zapila ho půl lahví maminčina likéru.

14 2. Karel stál již od rána frontu na vstupenky na koncert své oblíbené zahraniční kapely, která u nás hostuje poprvé a pouze jedním koncertem. Těsně před ním však lístky doprodali. Karel si ulevil peprnou nadávkou a pak se odebral domů, kde začal na internetu hledat další místa, kde bude kapela pokračovat v turné a kde by se mohl jejich koncertu zúčastnit.

15 3. Paní Nováková čerstvě vytřela podlahu. O několik minut později se vrátil domů její manžel ze zahrady a přes vytřenou podlahu přešel ve špinavých botách. Paní Nováková ho hlasitě připodobnila k domácímu zvířeti a přetáhla ho po hlavě mokrým hadrem na podlahu.

16 4. Maminka se s malou dcerou chystala na rodinnou oslavu. Obě byly již téměř na odchodu, když se dítě s výkřikem „pít“ natáhlo na stůl pro sklenici kakaa, a protože pořádně nedosáhlo, zvrhlo její obsah na sebe a zamazalo si bílé sváteční šatičky. Maminka se několikrát zhluboka nadechla, poté vzala dítě do koupelny, kde je umyla, převlékla do jiných šatů. Na místo MHD objednala taxíka a s dcerou odjely.

17 Zdroje DOLEŽALOVÁ, Ladislava; VLKOVÁ, Marie. Občanský a společenskovědní základ. Psychologie: cvičebnice: řešení. Kralice na Hané: Computer Media, 2012, ISBN 978-80- 7402-089-6. DVOŘÁK, Jan a kol. Odmaturuj ze společenských věd. Brno: Didaktis, 2008, ISBN 978-80-7358-122-0. ČÁP, Jan; MAREŠ, Jiří. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2001, ISBN 80-7178-463-X. DENGLEROVÁ, Denisa a kol. Společenské vědy pro střední školy, 1. díl. Učebnice. Brno: Didaktis, 2009, ISBN 978-80- 7358-144-2.


Stáhnout ppt "NÁZEV ŠKOLY: GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA, LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.1082 NÁZEV MATERIÁLU: VY_32_INOVACE_1A_16_Motivace_potreby_frustrace."

Podobné prezentace


Reklamy Google