Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Uničov, Moravské nám. 681 Ročník1. ročník strojírenských oborů Typ šablonyIII/2 Inovace a zkvalitnění.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Uničov, Moravské nám. 681 Ročník1. ročník strojírenských oborů Typ šablonyIII/2 Inovace a zkvalitnění."— Transkript prezentace:

1 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Uničov, Moravské nám. 681 Ročník1. ročník strojírenských oborů Typ šablonyIII/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oborStrojírenská technologie TémaOpakovací test – shrnutí učiva - Technické materiály Jméno autoraIng. Hana Sochová Vytvořeno31. 5. 2012 Metodický popis (anotace) Souhrnné opakování učiva zaměřené na železné kovy a hutní polotovary formou prezentace a zobrazením řešení na pokyn učitele.. Číslo materiáluVY_32_INOVACE_20Sch Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0153

2 Vlastnosti technických materiálů a jejich zkoušení Výroba surového železa Výroba oceli Značení ocelí a polotovary 100 200 300 400 500

3 Vlastnosti a zkoušení technických materiálů 100 Teplota tavení a tuhnutí technických materiálů je vlastnost, která je důležitá například pro technologie: -slévání -tváření -svařování -obrábění -povrchové úpravy -tepelné a chemické zpracování atd.

4 Vlastnosti a zkoušení technických materiálů 200 Nejdůležitější chemickou vlastností, kterou zkoumáme zejména u kovových materiálů a která vypovídá o odolnosti vůči prostředí se nazývá: odolnost vůči korozi - korozivzdornost

5 Vlastnosti a zkoušení technických materiálů 300 Vhodnost materiálů pro specifické technologie nebo pracovní podmínky se určuje tzv. technologickými vlastnostmi. Uveďte příklady technologií a co budeme zjišťovat? - pro tváření – zkoušky hloubením, lámavosti, střídavým ohybem, navíjením, krutem, zkoušky trubek - pro tepelné a chemické zpracování – zkoušky kalitelnosti - pro svařování – zkoušky svařitelnosti materiálů - pro slévání – zkoušky zabíhavosti roztaveného materiálu - pro obrábění – zkoušky obrobitelnosti - pro agresivní a abrazivní prostředí – zkoušky odolnosti proti opotřebení

6 Vlastnosti a zkoušení technických materiálů 400 Uveďte příklady mechanických zkoušek statických a dynamických, jaký je mezi nimi rozdíl? statické zkoušky – zatížení pomalu a klidně vzrůstající sílou -zkouška tahem, tlakem, krutem, střihem (smykem), zkoušky tvrdosti dynamické zkoušky - síla působí rázem nebo je v čase periodicky proměnná - zkoušky rázem v ohybu a krutu, únavové zkoušky

7 Vlastnosti a zkoušení technických materiálů 500 Navrhněte příklady reálných situací, při kterých je třeba provádět mechanické zkoušení technických materiálů za jiných než běžných teplot. nízké teploty – potrubí, stavební technika, letecký a kosmický průmysl vysoké teploty – součásti parních a plynových turbin, kotlů, pece, motory

8 Výroba surového železa 100 Vyjmenujte rudy nebo jiné druhy surovin, ze kterých se získává surové železo. magnetovec krevel hnědel ocelek chamosit kyzové výpalky hutní odpad

9 Výroba surového železa 200 Jaké palivo se používá pro vysoké pece? dřevěné uhlí – starší způsob hutnický koks elektrická energie – u obloukových elektrických pecí

10 Výroba surového železa 300 Jaké jsou produkty vysoké pece? surové železo vysokopecní struska vysokopecní plyn

11 Výroba surového železa 400 Jakým způsobem lze chránit tavnou lázeň před nadměrným nasycováním uhlíkem? přídavkem struskotvorných přísad (např. vápenec) Tyto přísady dále chrání tavnou lázeň před oxidací a mají čisticí funkci - přebírají z taveniny nežádoucí látky.

12 Výroba surového železa 500 Vyjmenujte jednotlivé části vysoké pece a ve které její části se dosahuje nejvyšších teplot? Popis shora: -sazebna - kychta -šachta -zarážka (cca 2000°C) -rozpor -podstava s válcovou nístějí

13 Výroba oceli 100 Jaká je horní hranice obsahu uhlíku v ocelích (slitiny železa a uhlíku)? obsah uhlíku smí být maximálně 2,11% (slitiny s vyšším obsahem uhlíku se řadí k litinám)

14 Výroba oceli 200 Jak se nazývá proces výroby oceli a co je podstatou tohoto procesu? Jedná se o zkujňování. Princip tohoto procesu - tekuté surové železo i ocelový odpad se zbavují oxidací (spalováním) přebytečného množství uhlíku a dalších prvků (P a S) s případným dodáním dalších prvků (např. Mn, Al, Si atd.)

15 Výroba oceli 300 Uveďte názvy zařízení pro výrobu oceli: - konvertory - pece (elektrické, indukční, vakuové)

16 Výroba oceli 400 Jaké výhody má technologie výroby oceli ve vakuových pecích? - lze odstranit prchavé prvky škodlivé i ve stopových množstvích (Zn, Pb, Bi, Cd) - dosažení přesně žádaného složení ocelí - pro výrobu nejnáročnějších slitin ocelí

17 Výroba oceli 500 Vyjmenujte způsoby odlévání oceli: - do kovových forem (kokily), v nich ocel tuhne na ingoty – určeno pro další zpracování v kovárnách a válcovnách - do pískových, hliněných nebo žáruvzdorných forem – zde tuhne na odlitky - ve velkých ocelárnách se plynule (kontinuálně) odlévá ocel přímo do žádaných tvarů (bez dalšího zahřívání)

18 Značení ocelí a polotovary 100 Oceli můžeme podle použití rozdělit do dvou hlavních skupin, jsou to oceli: 1.konstrukční (třídy 10 až 17) 2.nástrojové (třída 19)

19 Značení ocelí a polotovary 200 Jakým způsobem se značí oceli vhodné ke tváření podle České státní normy a uveďte alespoň základní význam značení. 1.barevně 2.číselně ve formátu 1X XXX.XX

20 Značení ocelí a polotovary 300 K normalizovaným polotovarům patří: předvalky (bloky, sochory) tyče (kruhové, čtvercové…) plechy pásy trubky dráty tenkostěnné profily

21 Značení ocelí a polotovary 400 Jak se nazývá dokument, ve kterém lze zjistit chemické složení konkrétního materiálu a jaké další informace tento dokument obsahuje? Dokument se nazývá „materiálový list“ a kromě chemického složení uvádí také: - mechanické vlastnosti (pevnostní, tvárnosti) - použití - značení v různých národních normách - další případné vlastnosti

22 Značení ocelí a polotovary 500 Navrhněte možné druhy polotovarů pro tyto obrobky: kruhová tyč plech nebo plochá tyč sestava: 1. díl plech 2. díl trubka kruhová nebo šestihranná tyč


Stáhnout ppt "Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Uničov, Moravské nám. 681 Ročník1. ročník strojírenských oborů Typ šablonyIII/2 Inovace a zkvalitnění."

Podobné prezentace


Reklamy Google