Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Marcela Koubová. Dostupné z Metodického portálu ; ISSN 1802-4785. Provozuje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Marcela Koubová. Dostupné z Metodického portálu ; ISSN 1802-4785. Provozuje."— Transkript prezentace:

1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Marcela Koubová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV). Výroba surového železa vypracovala: Ing. Marcela Koubová Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace

2 Nejznámější železné rudy V přírodě se železo vyskytuje ve formě sloučenin v mnoha rudách, např.:  magnetit (magnetovec) Fe 3 O 4 – s obsahem 40–70 % Fe  hematit (krevel) Fe 2 O 3 – s obsahem 40–65 % Fe  limonit (hnědel) Fe 2 O 3 · x H 2 O – s obsahem 25–45 % Fe  siderit (ocelek) FeCO 3 – s obsahem 25–40 % Fe

3 Výroba surového železa ve vysokých pecích Surové železo se vyrábí ve vysokých pecích redukcí železných rud působením uhlíku obsaženém v palivu. Dále se do vysoké pece přidávají struskotvorné přísady a vhání se vzduch. Železná ruda se před zavážkou do vysoké pece upravuje – drcením, tříděním (od hlušiny), pražením, spékáním a obohacováním. Ve vysoké peci se postupně redukuje na nižší oxidy (FeO) až k roztavenému surovému železu u dna pece.

4 Palivo dodává potřebné teplo pro hutní proces, dále také uhlík nebo oxid uhelnatý potřebný pro redukci železných rud. Jako palivo se používá hutnický koks. Lze využít i elektrickou energii, pak se musí přidávat dřevěné uhlí nebo koks, aby se do pece dostal potřebný uhlík. Struskotvorné přísady (vápenec, oxidy křemíku) jsou látky, které se přidávají do vysoké pece. Přebírají z rudy a koksu nežádoucí látky, které se pak usazují jako struska na povrchu roztaveného železa, chrání železo před oxidací.

5 Produkty vysoké pece Hlavním produktem vysoké pece je surové železo. Surové železo vytéká ze spodní části vysoké pece zvané nístěj. (Vypouštění železa se nazývá odpich.) Je to slitina železa a uhlíku (více než 2 %), dále obsahuje např. mangan, chrom, křemík, fosfor a další příměsi. Je křehké, není kujné. Není vhodné přímo k výrobě součástí, ve slévárnách se z něj po přetavení zhotovují odlitky, v ocelárnách se z něj vyrábí ocel.

6 Vedlejšími produkty jsou vysokopecní struska a vysokopecní plyn. Struska vytéká z pece nad surovým železem z opačné strany. Používá se jako přísada do betonu, k výrobě stavebních prvků. Vysokopecní plyn se odvádí v horní části pece. Je hořlavý. Používá se k předehřevu vzduchu pro vysokou pec.

7 Další vývoj výroby surového železa Vývoj směřuje ke snižování spotřeby koksu nebo jeho úplnému odstranění při výrobě. – Ve vysokých pecích lze koks částečně nahradit prachovým uhlím. – Dále lze využít technologie tavné redukce – zdrojem tepla i redukčním prostředkem je uhlí přímé redukce – palivem je zemní plyn.

8 Zdroj HLUCHÝ, Miroslav. KOLOUCH, Jan. Strojírenská technologie 1. 3., přeprac. vyd. Praha: Scientia, 2002, 266 s. ISBN 80-718-3262-6.


Stáhnout ppt "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Marcela Koubová. Dostupné z Metodického portálu ; ISSN 1802-4785. Provozuje."

Podobné prezentace


Reklamy Google