Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Technické materiály - test. Technické materiály Akovy, přírodní materiály, syntetické materiály, provozní a pomocné látky B oceli, nekovy, vrstvené materiály,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Technické materiály - test. Technické materiály Akovy, přírodní materiály, syntetické materiály, provozní a pomocné látky B oceli, nekovy, vrstvené materiály,"— Transkript prezentace:

1 Technické materiály - test

2 Technické materiály Akovy, přírodní materiály, syntetické materiály, provozní a pomocné látky B oceli, nekovy, vrstvené materiály, provozní a pomocné látky C kovy, nekovy, kombinované materiály provozní a pomocné látky D kovy, nekovy, kombinované materiály, provozní paliva a brusiva 1.Technické materiály dělíme na: C

3 Technické materiály Aje Fe+C (kterého je maximálně od 2,14 % do 5% + ostatní legující prvky) B je slitina Fe+C (kterého je maximálně 2,14% + ostatní legující prvky) C je slitina Fe+C (kterého je maximálně 3,14% + ostatní legující prvky) D je Fe+C (kterého je maximálně od 2,14 % do 8% + ostatní legující prvky) 2.Ocel je: B

4 Technické materiály A nežádoucí - dostanou se do materiálu při výrobě( Si, P ) žádoucí - prvky, které přidáváme ke zlepšení mechanických vlastností ( V, Cr, Mo, W, Co atd. ) B nežádoucí - dostanou se do materiálu při výrobě ( Cr, Mo, V, W, Co ) žádoucí - prvky, které přidáváme ke zlepšení mechanických vlastností ( P, Si, atd. ) žádoucí - prvky, které přidáváme ke zlepšení mechanických vlastností ( P, Si, atd. ) C pouze žádoucí - prvky, které přidáváme ke zlepšení mechanických vlastností ( Si, P, atd. ) D pouze nežádoucí - dostanou se do materiálu při výrobě( Cr, Mo, V, W, Co ) 3.Ostatní legující prvky jsou prvky, které jsou: A

5 Technické materiály Akyslíkové a slitinové B tvářené a legované C konstrukční a nelegované D uhlíkové a slitinové 4.Podle složení dělíme oceli na: D

6 Technické materiály Aslitinové a rychlořezné B obvyklých jakostí a ušlechtilé C uhlíkové a wolframové D kvalitní a podřadné 5.Podle čistoty dělíme oceli na: B

7 Technické materiály Aocelek B krevel C hnědel D magnetovec 6.Největší procento železa obsahuje: D

8 Technické materiály Aželezná ruda koks (palivo) kychtový plyn - podporuje hoření B železná ruda koks (palivo) struskotvorné přísady (mají čistící účinky) C železná ruda černé uhlí - palivo struskotvorné přísady (mají čistící účinky) D železná ruda koks (palivo) saze - obsahují potřebný uhlík 7.Vsázku pro vysokou pec tvoří: B

9 Technické materiály Aocel, struska, vysokopecní plyn B litina, ocel, vysokopecní struska C surové železo, vysokopecní struska, vysokopecní plyn D železná ruda, slitiny barevných kovů, vysokopecní struska 8.K produktům vysoké pece patří: C

10 Technické materiály Acementování B zkujňování C žíhání D eloxování 9.Proces přeměny surového železa v ocel se nazývá: B

11 Technické materiály Akyslíkových konvertorech a elektrických pecích B v kuplovnách a martinských pecích C v tandemových a kalících pecích D v kuplovnách a kalících pecích 10.Přeměna surového železa a ocelového odpadu v ocel probíhá v: probíhá v: A

12 Technické materiály Aze železné rudy a odpadových surovin v kuplovnách nebo v elektrických pecích, taví se při teplotě 1200°C B ze surového železa a odpadových surovin v kuplovnách nebo v elektrických pecích, taví se při teplotě 1200°C C ze surového železa a odpadových surovin v kuplovnách, taví se při teplotě 1800°C D z legovaných ocelí a ocelových odpadových surovin ve vysoké peci, taví se při teplotě 1600°C 11.Litina se vyrábí: B

13 Technické materiály Aslitina Fe+C (2,14% - 8% )+Si,Mn, P B slitina Fe+Ni (2,14% - 4% )+W,Mn, P C slitina Fe+C (2,14% - 4% )+Si,Mn, P D slitina Fe+C (0,1% - 2% ) +Si,Mn,Co 12.Litina je: C

14 Technické materiály Ašedou, tvárnou, bílou, temperovanou B konstrukční, tvárnou, bílou, temperovanou C šedou, tvárnou, nástrojovou, temperovanou D šedou, nástrojovou, bílou, legovanou 13.Litinu dělíme na: A

15 Technické materiály Aferit B lupínkový grafit C globulární cementit D cementární perlit 14.Pevnost a houževnatost šedé litiny snižuje: B

16 Technické materiály Anízkotavitelné - W, Mo, Ni vysokotavitelné - Sn, Zn, Pb B nízkotavitelné - Sn, Zn, Pb vysokotavitelné - W, Mo, Ni C nízkotavitelné - Sn, W, Pb vysokotavitelné - Zn, Mo, Ni D nízkotavitelné - Ni, Zn, Pb vysokotavitelné - W, Mo, Sn 15.Podle teploty tání dělíme neželezné kovy: B

17 Technické materiály Ahustotu 2700 kg/m 3, bod tání 660°C, mezi slitiny hliníku patří dural a siluminium, vyrábí se z bauxitu B hustotu 4700 kg/m 3, bod tání 260°C, mezi slitiny hliníku patří stelit a alpaka, vyrábí se z bauxitu C hustotu 2700 kg/m 3, bod tání 660°C, mezi slitiny hliníku patří burel a siluminium, vyrábí se z galenitu D hustotu 1700 kg/m 3, bod tání 660°C, mezi slitiny hliníku patří dural a ferosilisium, vyrábí se z bauxitu 16.Hliník má: A

18 Technické materiály Ahustotu 9960 kg/m 3, bod tání 1483°C, tvoří slitiny - bronz (Cu+Sn) a mosaz (Cu+Zn) B hustotu 8960 kg/m 3, bod tání 1083°C, tvoří slitiny - bronz (Cu+Sn) a mosaz (Cu+Zn) C hustotu 8960 kg/m 3, bod tání 1083°C, tvoří slitiny -dural (Cu+Sn) a tombak (Cu+Zn) D hustotu 4960 kg/m 3, bod tání 1683°C, tvoří slitiny -pakfong (Cu+Sn) a mosaz (Cu+Zn) 17.Měď má: B

19 Technické materiály A- termoplasty (teplem se nevytvrzují) - reaktoplasty a elastomery (teplem se vytvrzují) B - termoplasty (teplem se vytvrzují) - reaktoplasty a elastomery (teplem se nevytvrzují) C - termoplasty a duromery(teplem se nevytvrzují) - reaktoplasty a plastomery (teplem se vytvrzují) D - termoplasty a plastomery (teplem se vytvrzují) - reaktoplasty a elastomery (teplem se nevytvrzují) 18.Plasty plasty dělíme: A

20 Technické materiály Apolypropylen - PP B polyreutan C polyethylen - PE D polyvinylchlorid - PVC 19.Mezi termoplasty nepatří: B

21 Technické materiály Afenolformaldehyd B epoxidy C polyamid D silikony 20.Mezi reaktoplasty a elastomery nepatří: C

22 Technické materiály Achladící kapaliny B hutní polotovary C paliva a maziva D brusné a leštící prostředky 21.Mezi pomocné technické materiály nepatří: B

23 Použité zdroje: FISCHER, Ulrich. Základy strojnictví. 1.vyd. Praha: Europa- Sobotáles, 2004, 290 s. ISBN 80-867-06095. HLUCHÝ, Miroslav, Rudolf PAŇÁK a Oldřich MODRÁČEK. Strojírenská technologie 1. 3., přeprac. vyd. Praha: Scientia, 2002, 173 s. ISBN 80-718-3265-0. KOCMAN, K., PROKOP, K. Technologie obrábění. Brno: Akademické nakladatelství CERN Brno,s.r.o.,2001. 274 s. ISBN 80-214-196-2. KŘÍŽ, R., VÁVRA, P. a kol. Strojírenská příručka. Praha: Scientia, spol. s r. o., 1996. 220 s. ISBN 807183-024-0.


Stáhnout ppt "Technické materiály - test. Technické materiály Akovy, přírodní materiály, syntetické materiály, provozní a pomocné látky B oceli, nekovy, vrstvené materiály,"

Podobné prezentace


Reklamy Google