Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Návykové látky Ch_077_Léčiva a návykové látky_Návykové látky Autor: Ing. Mariana Mrázková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Návykové látky Ch_077_Léčiva a návykové látky_Návykové látky Autor: Ing. Mariana Mrázková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace."— Transkript prezentace:

1 Návykové látky Ch_077_Léčiva a návykové látky_Návykové látky Autor: Ing. Mariana Mrázková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

2 Anotace:  Digitální učební materiál je určen pro opakování, upevňování a rozšiřování, seznámení, procvičování a srovnávání učiva 9.ročníku.  Materiál rozvíjí, podporuje, prověřuje, vysvětluje učivo – léčiva a návykové látky.  Je určen pro předmět chemie a ročník devátý.  Tento materiál vznikl ze zápisu autora jako doplňující materiál k učebnici: Novotný,P., za kolektiv. Chemie pro 9.ročník základní školy, SPN a.s., Praha 1998.

3 NÁVYKOVÉ LÁTKY

4 Definice návykové látky jsou chemické látky primárně působící na centrálně nervovou soustavu, kde mění mozkové funkce a způsobují dočasné změny ve vnímání, náladě, vědomí a chování

5 Bývají využívány: - k rekreačním účelům - jako entheogen pro rituální a duchovní účely - jako nástroj pro studium a rozšíření mysli - jako léčivo

6 Historie ● užívání člověkem sahá do prehistorie ● nejstarší záznamy o kulturním užívání pocházejí z doby před pěti tisíci lety. ● v 19. století bylo izolováno mnoho aktivních složek z různých psychoaktivních rostlin, jako například morfin, kokain nebo mezkalin ● během 20. století začalo být rekreační užívání, výroba a obchodování s psychoaktivními látkami většině států světa kriminalizováno, přesto se objevovaly nové drogy, jež ještě nebyly kriminalizovány, např. amfetaminy nebo LSD ● v dnešní době výrobou „tvrdých“ drog zabývá především organizovaný zločin, někdy nazývaný „narkomafie“

7 Konopí (cannabis) ● MARIHUANA ("tráva", "marijánka"), HAŠIŠ ("haš") - obě drogy jsou produktem rostliny cannabis sativa, indického konopí ● vzhled, forma: obdoba tabákových listů, semínka (marihuana), kousky různě zbarvené, nejčastěji tmavohnědé pryskyřice (hašiš), tmavá olejnatá tekutina (hašišový olej), někdy forma různých cukrovinek či pečiva ● způsob užití: kouření (cigareta = "joint", ev. dýmka – hašiš, ústy (jídlo - cukrovinky, pití - čaj) ● účinky: velmi odliššné (dle typu drogy, resp. obsahu účinné látky, kterou je tetrahydrocannabiol - THC) - od mírné euforie až po halucinace (nejčastěji zrakové) ● příznaky: nepřirozená veselost, rozjařenost, rozšířené zornice, zarudlé oči, zrychlený puls, výrazně zvýšená chuť k jídlu, pot páchne po spáleném listí či trávě ● rizika: zhoršení koncentrace, postřehu, prodloužení reakčního času (riziko dopravních nehod!) ● při chronickém užívání: poruchy nálady, "flashbacky" - viz Halucinogeny, poruchy paměti, vznik psychické závislosti, chronické záněty sliznic, spojivek, neplodnost, riziko poškození plodu, poruchy imunity, krvetvorby, rakovina plic

8 Těkavé látky (solvencia, inhalancia) ● jsou to různé chemické látky, ve formě organických rozpouštědel, ředidel, lepidel, čistících prostředků, barev (např. TOLUEN, TRICHLORETYLEN, ale též BENZIN aj.) ● vzhled, forma: plechovky, lahve s chemikáliemi či jejich zbytky, tuby (lepidla), někdy spreje ● způsob užití: inhalace (čichání, vdechování) výparů, snaha o jejich koncentraci vede k inhalaci v omezeném prostoru (pod dekou, nasazování igelitových sáčků na obličej apod.) ● účinky: psychický útlum, obluzenost, spavost, poruchy vnímání ● příznaky: chemický zápach z úst, dechu, šatů, zasněnost, opile vzezření, rozšířené zornice, zarudlé oči, vyrážka v okolí úst a nosu, stopy chemikálií na rukou či oděvu ● rizika: možnost předávkování s následnou těžkou otravou, končící někdy úmrtím, poruchy orgánů (jater, mozku, plic, krve), funkční poruchy (zhoršení paměti, zvýšená únavnost), psychická závislost

9 Tlumivé látky ● NEOPIÁTOVÁ ANALGETIKA (léky proti bolestem), BARBITURÁTY (léky s obsahem barbiturátů, např. Fenobarbital), HYPNOTIKA (léky "na spaní"), SEDATIVA (léky "na uklidnění"), ANXIOLYTIKA (léky proti úzkostem, např. benzodiazepiny, diazepam) ● vzhled, forma: různobarevné tablety, dražé, kapsle, injekční ampule ● způsob užití: injekce, ústy (tablety) ● účinky: relaxace - uvolnění, při vyšších dávkách celkový útlum (tělesný i duševní) ● příznaky: zpomalené myšlení, setřelá a zpomalená řeč, apatie, ospalost, otupělost, opilé vzezření, náladovost ● nález pomůcek: injekce, jehly či lékovky, obaly od léků ● rizika: vznik psychické i fyzické závislosti, možnost předávkování s následnou otravou, bezvědomím, úmrtím, při náhlém vysazení riziko epileptických záchvatů (zvláště u barbiturátů) ● při chronickém užívání: bolesti hlavy, deprese, úzkosti, agresivita

10 Druhy závislosti Fyzická závislost ● na droze je stavem organismu vzniklým zpravidla dlouhodobějším a častým požíváním drogy (u některých drog může jít dokonce o krátkodobou konzumaci trvající několik týdnů, výjimečně i dnů) ● organismus fyzicky závislý na droze se jí přizpůsobil, zahrnul ji do své látkové výměny, takže na přerušení přisunu této drogy reaguje poruchou - abstinenčními příznaky, které můžou skončit až smrtí

11 Psychická závislost ● je duševní stav vzniklý konzumací drogy, který se projevuje přáním drogu opět požívat ● vznik PZ je vázán na prožití jistých požitků ● PZ na droze je vlastně často závislostí na některé okolnosti, které požívání drogy provázejí (společnost, doba, prostředí, forma drogy, …) ● je-li přerušeno podávání drogy, neměly by se dostavovat žádné tělesné abstinenční příznaky, jsou ovšem projevy naší psychiky zpravidla doprovázeny i projevy fyzickými - třesem, pocením atd. ● PZ je nejsilnějším faktorem, který vede k zneužívání drogy, tedy nejčastěji k její opětovné nadměrné konzumaci

12 Použité zdroje ● Návykové látky a jejich dopad na zdraví člověka. In: Cussik.blog.cz [online]. 2010 [cit. 2013-08-06]. Dostupné z: http://cussik.blog.cz/0801/navykove- latky-a-jejich-dopad-na-zdravi-cloveka ● Přehled drog a jejich účinků. In: Www.volny.cz [online]. 1994 [cit. 2013-08- 06]. Dostupné z: http://www.volny.cz/kackotr/rodice/prehled.html ● Ilustración - Hoja de marihuana verde. In: Es.123rf.com [online]. 2013 [cit. 2013-08-06]. Dostupné z: http://es.123rf.com/photo_9930755_hoja-de- marihuana-verde.html ● Psychoaktivní droga. In: Cs.wikipedia.org [online]. 2013 [cit. 2013-08-06]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Psychoaktivn%C3%AD_droga


Stáhnout ppt "Návykové látky Ch_077_Léčiva a návykové látky_Návykové látky Autor: Ing. Mariana Mrázková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google