Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁZEV ŠKOLY: GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA, LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.1082 NÁZEV MATERIÁLU: VY_32_INOVACE_1A_15_Emoce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁZEV ŠKOLY: GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA, LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.1082 NÁZEV MATERIÁLU: VY_32_INOVACE_1A_15_Emoce."— Transkript prezentace:

1 NÁZEV ŠKOLY: GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA, LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.1082 NÁZEV MATERIÁLU: VY_32_INOVACE_1A_15_Emoce TÉMA SADY: ZSV pro 1.a 2. ročník SŠ ROČNÍK: 1. ročník DATUM VZNIKU: Duben 2013 AUTOR: Mgr. Irena Hanzalová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Hanzalová

2 Anotace DUM slouží k probrání a procvičení učiva „emoce“. Kromě výkladu absolvují žáci různá cvičení k lepšímu upevnění a utřídění informací. Cvičení mohou doplňovat přímo do tabulky na interaktivní tabuli nebo do sešitu. Hodnocení z hodiny: Materiál pomáhá žákům zorientovat se v základních pojmech týkajících se emocí a praktická cvičení ihned ověřují, zda všemu rozumí a zároveň ukazují, že každý z nás je jedinečný ve svých emocích. Důležitá je vzájemná tolerance!

3 Emoce

4 Emoce jsou psychické procesy, které hodnotí různé skutečnosti, situace, události, průběh a výsledky činnosti jedince. Působící podnět / vnitřní podmínky → mé subjektivní prožívání Mohou podněcovat a motivovat k činnosti Projevy - verbální - neverbální (mimika, gesta, haptika,…) - fyziologické (zrudnutí, bušení srdce,…) Novorozenec rozlišuje pouze libost – nelibost, později se emoce rozrůzňují Z velké části jsou vrozené a ve všech kulturách podobné, liší se však ve způsobu vyjadřování Úkol: Jaké projevy verbální, neverbální i fyziologické se u vás projevují při pocitu smutku/ radosti / zlosti / bolesti?

5 Úkol: doplňte tabulku: emocepodnětreakce Nebezpečí Překážka, nepřítel Zisk, úspěch neúspěch Přátelství, přímé jednání Nepříjemná situace, věc Neznámá, nejistá situace Nečekaná situace

6 Řešení: emocepodnětreakce StrachNebezpečíÚtěk, boj HněvPřekážka, nepřítelÚtok, agrese radostZisk, úspěchUvolnění, úsměv SmutekneúspěchPláč, apatie DůvěraPřátelství, přímé jednání Spolehnutí se na druhého ZnechuceníNepříjemná situace, věc Únik, odstranění zdroje znechucení OčekáváníNeznámá, nejistá situace Orientace, získávání informací PřekvapeníNečekaná situacePodle situace – strach, radost, únik, očekávání,…

7 Znaky emocí Subjektivnost: individuální prožívání Spontánnost: nezávislé na vůli Předmětnost: spojeny s vůlí, osobou, myšlenkou… Aktuálnost: okamžitý proces, nelze si jí později vybavit se stejnou intenzitou jako poprvé Polarita (ambivalence): protikladnost - mohou snadno přecházet k jedné krajnosti do druhé (libost X nelibost, vzrušení x uvolnění), smíšenost (radost i smutek zároveň) Nakažlivost: přenos emocí (např. když mám špatnou náladu a okolí dobrou, tak na mě začne působit ta nálada dobrá) Stereotypnost: emoce se nemění, ve stejných situacích se nám promítají stejné emoce => vliv na další procesy

8 Dělení emocí z vývojového hlediska 1. Nižší city - souvisí s funkcemi organismu - vrozené, společné se zvířaty - důležité pro přežití - úlek, strach, hněv, bolest, agrese 2. Vyšší city - typické pro člověka - týkají se vyšších hodnot a) morální – hodnota dobra, stud, empatie, dobročinnost,.. b) sociální – sdílení radosti, smutku, láska, úcta, obdiv,… c) estetické – vkus, vnímání krásy d) intelektuální – hodnota pravdy, poznání, učení

9 Dělení emocí podle intenzity a délky trvání 1. Pocity – nejjednodušší, hl. tělesné – hlad, žízeň, únava, pohlavní pud, bolest (vina) 2. Afekt – velmi intenzivní, reakce na podnět, snížené sebeovládání, krátkodobá (min./ hod.) 3. Nálada – méně intenzivní, ovlivňují celkové prožívání a činnost člověka (euforie – deprese), nemusí mít jasně daný předmět, dlouhodobější (hod./dny) 4. Vášeň – velmi silné, zdrojem energie a vůle, dlouhodobé (měsíce, roky)

10 Citové vztahy Kombinace emocí, vytváří složitější vazby na jedince - Láska / nenávist - Přátelství / nepřátelství - Závist - Žárlivost - Pohrdání - Odpor

11 Robert Plutchik 1927 – 2006 Americký psycholog Emoce jsou výsledkem evoluce člověka, jsou vrozené a slouží jako mechanismy k přežití Model kuželu – protikladnost, intenzita, podobnost 8 primárních emocí – strach, smutek, hněv, radost, hnus, přijetí, překvapení, očekávání

12 Úkol: ( podle Plutchika) Uvedené pojmy roztřiď do 8 skupin po třech podle toho, jestli vyjadřují stejnou emoci a v rámci každé trojice je uspořádej podle intenzity Zachmuřenost – zuřivost – očekávání – zaujetí – strach – zármutek – euforie – obava – roztěkanost – překvapení – děs – přijetí – radost – náklonnost – odmítání – úžas – znechucení - ostražitá bdělost (velká pozornost) – rozmrzelost – zhnusení – štěstí – smutek – hněv - zbožnění

13 Řešení: Nejméněstředně velmi intenzivní 1. Zachmuřenostsmutekzármutek 2. Roztěkanostpřekvapeníúžas 3. Obavastrachděs 4. Odmítáníznechucenízhnusení 5. Rozmrzelosthněvzuřivost 6. Radostštěstíeuforie 7. Náklonnostpřijetízbožnění 8. Zaujetíočekáváníostražitá bdělost

14

15 Poruchy emocí - fobie Úzkostná porucha Bezdůvodný chorobný strach z věcí, lidí, zvířat,… Narušuje běžní fungování člověka Projevy – bušení srdce, mdloba, úzkost, třes, závrať, návaly horka/chladu, znecitlivění,.. Postižený o fobii ví, ale nedokáže ji racionálně potlačit klaustrofobie (strach z uzavřených prostor) agorafobie (strach z otevřených prostor, vyjít z domu) akrofobie (strach z výšek / hloubek) hematofobie (strach z krve) xenofobie (strach z cizích lidí) arachnofobie (strach z pavouků) herpetofobie (strach z plazů) sociální fobie (strach mluvit s lidmi, dívat se na ně)

16 Poruchy emocí - deprese Porucha nálady Dlouhodobá – několik týdnů Výrazně smutná nálada, neschopnost prožívat radost, pocity beznaděje, ztráta zájmu o své koníčky, pasivita psychosomatické příznaky – bolest hlavy, bolest na hrudi, nechutenství, nespavost Může vést k sebevraždě

17 Poruchy emocí – patický afekt Velmi prudký afekt následovaný poruchou vědomí Člověk si nepamatuje, co se stalo, může spáchat i trestný čin (nepříčetnost)

18 Kontrolní otázky: Co je to fobie? Uveď 3 příklady fobií Jak se projevuje deprese? Pokud spáchám trestný čin v afektu, jak jsem souzena?

19 Zdroje: ČÁP, Jan; MAREŠ, Jiří. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2001, ISBN 80-7178- 463-X. DENGLEROVÁ, Denisa a kol. Společenské vědy pro střední školy, 1. díl. Učebnice. Brno: Didaktis, 2009, ISBN 978-80-7358-144-2. DVOŘÁK, Jan a kol. Odmaturuj ze společenských věd. Brno: Didaktis, 2008, ISBN 978-80-7358-122-0. DOLEŽALOVÁ, Ladislava; VLKOVÁ, Marie. Občanský a společenskovědní základ. Psychologie: cvičebnice: řešení. Kralice na Hané: Computer Media, 2012, ISBN 978- 80-7402-089-6. Obrázky: MACHINE ELF 1735. wikmedia commons [online]. [cit. 6.4.2013]. Dostupný na WWW: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plutchik-wheel.svg MPECHAC. Emoce [online]. [cit. 6.4.2013]. Dostupný na WWW: http://ei.czechian.net/webs/emoce/plutchik.php


Stáhnout ppt "NÁZEV ŠKOLY: GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA, LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.1082 NÁZEV MATERIÁLU: VY_32_INOVACE_1A_15_Emoce."

Podobné prezentace


Reklamy Google