Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rekonstrukce vnitropodnikové počítačové sítě Obecního úřadu Šatov Prezentace bakalářské práce Roman Tatár Vedoucí práce: Ing. Martin Pokorný Mendelova.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rekonstrukce vnitropodnikové počítačové sítě Obecního úřadu Šatov Prezentace bakalářské práce Roman Tatár Vedoucí práce: Ing. Martin Pokorný Mendelova."— Transkript prezentace:

1 Rekonstrukce vnitropodnikové počítačové sítě Obecního úřadu Šatov Prezentace bakalářské práce Roman Tatár Vedoucí práce: Ing. Martin Pokorný Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Brno 2007

2 Úvod Malá obec s počtem obyvatel do 2000 Omezená výše peněžních prostředků možných pro investice do výpočetní techniky Správu výpočetní techniky provádí externí firmy jednorázově, nesystematicky a s vysokými náklady Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Brno 2007

3 Cíl práce Provést rozbor výchozí situace OÚ Šatov Navrhnout vylepšené řešení výpočetní techniky a počítačové sítě OÚ Šatov Nákup a obnova výpočetní techniky Změna struktury počítačové sítě Sjednocení připojení k internetu Vyšší stupeň zabezpečení a spolehlivosti počítačů i počítačové sítě Provoz OÚ Šatov nesmí být omezen Řešení ekonomicky zhodnotit Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Brno 2007

4 Metodika 1. Teoretická východiska 2. Rozbor výchozí situace OÚ Šatov 3. Návrh zlepšení situace OÚ Šatov 4. Ekonomické zhodnocení Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Brno 2007

5 Teoretická východiska Základní pojmy Referenční model OSI a architektura TCP/IP Přenosová média počítačových sítí Kroucené kabely, koaxiální kabely, optické kabely Mikrovlnné spoje, infračervené spoje, satelitní spoje Zařízení počítačových sítí Opakovač, rozbočovač, most, přepínač, směrovač Adresování v počítačových sítích Adresování na linkové a síťové vrstvě Zabezpečení Základní pojmy, hrozby, bezpečnostní software Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Brno 2007

6 Rozbor výchozí situace OÚ Šatov Hodnocení stavu technického vybavení Počítač Hedvika, Majka, Starostka, Zaneta Souborový systém UPS Hodnocení stavu programového vybavení Operační systém a antivirový program Pracovní programy, kancelářský balík a pomocné programy Programy pro správu Hodnocení stavu LAN Počítač Hedvika, Majka, Starostka, Zaneta Struktura LAN Používání více síťových protokolů Přihlašovací politika Sdílené adresáře Plán rozvoje LAN Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Brno 2007

7 Návrh zlepšení situace OÚ Šatov Návrh zlepšení stavu technického vybavení Nákup nového počítače - Ucetni Změna souborového systému Nákup dvou UPS Návrh zlepšení stavu programového vybavení Kompletní archivace dat Přeinstalování operačních systémů a modernizace antivirového programu Modernizace pracovních programů a změna kancelářského balíku Změna způsobu elektronické komunikace s bankou Výběr internetového prohlížeče Aktualizace ostatních programů Návrh zlepšení stavu LAN Vytvoření plánu rozvoje LAN Sjednocení přístupu k internetu a změna struktury LAN Nastavení zvoleného routeru Omezení počtu síťových protokolů Odpojení modemů a změna telefonní linky Změna přihlašovací politiky Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Brno 2007

8 Ekonomické zhodnocení Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Brno 2007

9 Ekonomické zhodnocení Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Brno 2007

10 Diskuze Využití volně šiřitelného software Prvním volně šiřitelným programem na OÚ Šatov využívaným pro pracovní činnost je kancelářský balík OpenOffice Zajímavou možností pro OÚ Šatov je zvážení výběru antivirového systému Prosazování volně šiřitelného software bude na OÚ Šatov spíše pozvolný proces než skokový přechod Přínosy řešení Úspora nákladů OÚ Šatov Snadnější možnost dalšího rozvoje počítačové sítě OÚ Šatov Praktické zkušenosti při realizaci návrhu Práce může sloužit jako inspirace pro další malé obce Návrh dalšího pokračování v práci Využití VoIP technologie v počítačové sítí OÚ Šatov pro další úsporu nákladů Realizace „free Wi-Fi HotSpotu“ Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Brno 2007

11 Závěr Cíle vytyčené na začátku práce byly dosaženy Většina navržených kroků byla realizována Na realizaci čekají kroky uvedené jako návrh pro další pokračování v práci Technologie počítačových sítí se rychle vyvíjí, proto je potřeba se neustále zajímat o nové informace z tohoto oboru Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Brno 2007

12 Literatura Literární prameny jsem citoval podle ČSN ISO 960 a ČSN ISO 690-2 K vypracování bakalářské práce jsem čerpal informace ze zdrojů uvedených v seznamu literatury Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Brno 2007

13 Přílohy Orientační plánek budovy Schémata propojení aktivních prvků Tabulky stávajících parametrů výpočetní techniky Tabulky navrhovaných parametrů výpočetní techniky Náklady vynaložené na telekomunikační služby Disk CD-ROM, který obsahuje technické zprávy Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Brno 2007

14 O bakalářské práci Zpracována v typografickém systému TeX Live 2005 Zdrojový kód se nachází na přiloženém CD-ROM 44 stran bez příloh 58 stran a 1 CD-ROM i s přílohami 3 poznámky pod čarou Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Brno 2007

15 Děkuji za pozornost Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Brno 2007


Stáhnout ppt "Rekonstrukce vnitropodnikové počítačové sítě Obecního úřadu Šatov Prezentace bakalářské práce Roman Tatár Vedoucí práce: Ing. Martin Pokorný Mendelova."

Podobné prezentace


Reklamy Google