Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Průvodce základní literaturou vztahující se ke studijnímu směru Doc. PhDr. Jan Neuman, CSc. UK FTVS Praha, katedra Sportů v přírodě Odd.Turistiky a sportů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Průvodce základní literaturou vztahující se ke studijnímu směru Doc. PhDr. Jan Neuman, CSc. UK FTVS Praha, katedra Sportů v přírodě Odd.Turistiky a sportů."— Transkript prezentace:

1 Průvodce základní literaturou vztahující se ke studijnímu směru Doc. PhDr. Jan Neuman, CSc. UK FTVS Praha, katedra Sportů v přírodě Odd.Turistiky a sportů a výchovy v přírodě Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Hlavního města Prahy.

2 Studium literatury  Předpoklad univerzitního vzdělání.  Nelze nahradit stručnými úvody, přehledy či informacemi v encyklopediích a internetových stránkách.  Naslouchat odborníkům, ověřovat kvalitu díla.  Studovat, číst po částech, dělat si poznámky a diskutovat.

3 Aktivity v přírodě sledovat v různých souvislostech  Hlediska různých vědních oborů.  Význam pro člověka, proč různé druhy aktivit provádí. Význam pro společnost.  Vztahy pohybu a přírodního prostředí.  Postavení aktivit v přírodě v různých programech a aplikacích.  Rozvoj a proměny aktivit v přírodě.  Aktivity v přírodě ve výchovných systémech.  Aktivity v přírodě jako sportovní disciplíny.

4 Historické a filosofické zarámování  Předpokládáme studium základních děl J. A. Komenského a J. J. Rousseaua.  H. D. Thoreau: Walden aneb Život v lesích (1854). Smysl života, vztah člověka a přírody, přínosy osamoceného pobytu v přírodě.  E. T. Seton: Svitek březové kůry (1902). Kouzlo pobytu v přírodě. Zdroj poznání pro mnoho organizací mládeže.  A. B. Svojsík: Základy Junáctví (1912). O výchově v přírodě, české pojetí skautingu, zdroj znalostí.

5 Od filozofie k pedagogice a psychologii  J. Dewey (1859-1952). Úvod v knize F.Singuleho: Americká pragmatická pedagogika(1991). Vliv na současné pojetí výchovy prožitkem a zkušeností.  M. Csikszentmihalyi: Flow ( The psychology of optimal experience) 1990, česky 1996. Význam aktivit v přírodě (AP) pro kvalitu života.  S. D. Wurdinger: Philosophical Issues in Adventure Education (1994). Zarámovaní AP z hlediska filosofie, pedagogiky a etiky.  G. Amesberger: Persönlichkeitsentwiclung durch Outdoor-Aktivitäten? (1992). Ověřování hypotéz o vlivu aktivit v přírodě na osobnostní rozvoj člověka.  J. Valenta: Učit se být (2003). Rámec her a dramatické výchovy pro osobnostní a sociální rozvoj. Inspirace i podobnosti s aplikacemi aktivit v přírodě.

6 Základní zdroje z Velké Británie  H. Drasdo: Education and the Mountain Centres (1972). Celostní pohled na výchovu v přírodě. Stále citovaný autor.  T. M. Parker, K. I. Meldrum: Outdoor Education (1973). Stále důležitý zdroj informací.  J. Hunt a R. Putnam: In search of adventure (1989). Přelomová publikace.  C. Mortlock: The Adventure Alternative (1984). Koncepce výchovy dobrodružstvím.  D. Hopkins, R. Putnam: Personal Gowth through Adventure (1993). Spojení teorie s praxí.  G. Cooper: Outdoors with young people (1998). Aktivity v přírodě a jejich spojení s výchovou k udržitelnému rozvoji.  P. Higgins, Ch. Loynes, N. Crowther: A guide for Outdoor Educators in Scotland (1997). Nová koncepce výchovy v přírodě. Propojení s výchovou k udržitelnému rozvoji.  B. Humberstoně a její příspěvek k rozvoji teoretické a vědecké práce ve V. Británii.

7 Základní zdroje z německy psané literatury  W. Schleske: Abenteuer-Wagnis-Risiko im Sport (1977). Zatím nepřekonaná publikace.  F. von Cube, D. Alshuth: Fördern statt Verwöhnen (1986). Propojení biologie chování s pedagogikou. Důležitost určitého rizika a dobrodružství pro mládež.  B. Heckmair, W. Michl: Erleben und Lernen. Úvod do zážitkové pedagogiky.  J. Ziegenspeck, T. Fischer základní publikace k Erlebnispädagogik –Universität Lüneburg.  Semináře a konference konané na Universität Augsburg. Nejdůležitější německé fórum.

8 Aktivity v přírodě ve vztahu k turistice, výchově v přírodě a výchově dobrodružstvím  A. W. Ewert: Outdoor Adventure Pursuits: Foundations, Models, and Theories (1989). Zarámování aktivit v přírodě – základy, teoretické koncepce, působení na člověka.  P. Ford, J. Blanchard: Leadership and Administration of Outdoor Pursuits (1993). Americká učebnice- základy, organizace, praktické vedení a marketing.  J. Neuman a kol.: Turistika a sporty v přírodě. Přehled základních znalostí a dovedností pro výchovu v přírodě (2000). Stručný úvod k českému pojetí výchovy v přírodě.

9 Propojení českých přístupů s přístupy v anglo-saském světě  J. Neuman: Dobrodružné hry a cvičení v přírodě (1998). První české souhrnné publikování cvičení a her využívaných ve výchově v přírodě u nás i v zahraničí.  J. Neuman a kol.: Překážkové dráhy, lezecké stěny a výchova prožitkem (1998). Výzvové aktivity, české a mezinárodní zkušenosti.  J. Neuman: Dobrodružné hry v tělocvičně (2001). Další pronikání dobrodružných aktivit do umělého prostředí.

10 Konference a semináře I.  Pionýrské kroky katedry SP a oddělení TSVP na UK FTVS v oblasti aktivit v přírodě.  Řada diplomových prací na téma výchovných aplikací aktivit v přírodě.  Řada odborných seminářů od 60. let 20. století.  Podíl katedry a FTVS na konferenci Výchova v přírodě na podzim 1989 - spolupráce s PŠL.  Outdoor Activities. Seminar Prague 1994. Inspirace pro další aktivity v Evropě.  Zahájení tradice mezinárodních konferencí na Hrubé Skále od r. 2004, 2005, 2006. Posun teorie i praxe. Výměna zkušeností, Popularita českého přístupu.

11 Konference a semináře II.  Iniciativa Nadace Pangea a katedry rekreologie FTK UP Olomouc.  Výchova a pobyt v přírodě na konci 20.století (1996).  Kalokagathia – nové dimenze a výzvy (1997).  The Outdoors-The Roots of Life (1999).  Fenomén hry. Teoretické a metodické příspěvky k tématu hry (2003).  Vážanský, M.: Volný čas a pedagogika zážitku (1992).

12 Konference a semináře III.  Několikaletou tradici seminářů věnovaných prožitku založila na UK FTVS prof. A. Hogenová v roce 2001.  Prožitek a jeho vztah s aktivitami v přírodě lze nahlížet z mnoha úhlů a směrů, od teorie k praxi, od praxe k teorii.  Prožitek v kontextu dnešní doby (2001).  Prožitek a tělesnost (2002).

13 Nový časopis Gymnasion  Zaměření na tzv. zážitkovou pedagogiku.  Mnoho článků vychází z aktivit, her a sportů v přírodě.  Teoretické základy zážitkové pedagogiky, výchovy v přírodě i dobrodružné výchovy.  Zahraniční i české zkušenosti zkušeností.  Bezpečnostní koncepty.  Hry a návody jak je vést.  Významné osobnosti.  Tématické zaměření jednotlivých čísel.


Stáhnout ppt "Průvodce základní literaturou vztahující se ke studijnímu směru Doc. PhDr. Jan Neuman, CSc. UK FTVS Praha, katedra Sportů v přírodě Odd.Turistiky a sportů."

Podobné prezentace


Reklamy Google