Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pervazivní vývojové poruchy Setkali jste se již s problematikou autismu ? Shlédli jste nějaký film s danou tématikou a co Vás na něm zaujalo ? Jaké znaky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pervazivní vývojové poruchy Setkali jste se již s problematikou autismu ? Shlédli jste nějaký film s danou tématikou a co Vás na něm zaujalo ? Jaké znaky."— Transkript prezentace:

1

2 Pervazivní vývojové poruchy

3 Setkali jste se již s problematikou autismu ? Shlédli jste nějaký film s danou tématikou a co Vás na něm zaujalo ? Jaké znaky autismu dokážete popsat ?

4  Závažné a komplexní poškození psychiky  Vrozená porucha kognitivních funkcí a socializace  Podmíněnost je dána geneticky a organickým postižením mozku

5  Neschopnost navazovat sociální vztahy  Nerozlišování živých a neživých objektů  Absence očního kontaktu, úsměvu a mimiky  Neschopnost empatie  Neschopnost chápat rozdíl mezi novým a obvyklým

6  Preference jiných smyslových kvalit než je typické  Zvýšená přecitlivělost na určité zvuky  Chybné dekódování jednoduchých obrazců  Obtíže s lokalizací v prostoru  Odmítání nových zrakových podnětů

7  Neschopnost plánovat a odložit aktuálně prováděnou činnost  Neschopnost chápat komplexní podněty  Neschopnost využívat naučených dovedností  Až u 75% postižených se projeví mentální postižení nebo jednostranné nadání ( matematika, hudba), ale jen na základě mechanického úsudku

8  Preference rigidního řádu ( změny vedou k dezorientaci)  Negativní reakce na stres ( úzkost, panika, sebepoškozování, agrese, pohybové automatismy)  Rituální chování

9 Diagnostická vodítka - komunikace  Absence potřeby komunikovat  Vlastní řeč je nápadná, primitivní, jedinec nemluví ve větách, spíše opakuje to, co slyší ( bez pochopení, echolálie)  Řeč není nástrojem dorozumívání, je monologická  O sobě jedinec mluví převážně ve 2. či 3.osobě Jedinec se naučí číst, ale čtenému nerozumí, při hlasitém čtení je znatelný nepřirozený přízvuk

10 PSYCHICKÉ FUNKCE :ZNAKY PERV. VÝV. PORUCH  Chování  Myšlení  Percepce  Socializace  Komunikace  Echolálie  Neschopnost empatie  Neschopnost chápání komplexnosti  Rigidní řád  Obtíže s lokalizací v prostoru

11 PSYCHICKÉ FUNKCEZNAKY PERV.VÝV. PORUCH  Chování  Myšlení  Percepce  Socializace  Komunikace  Echolálie  Neschopnost empatie  Neschopnost chápat komplexně  Rigidní řád  Obtíže s lokalizací v prostoru

12  Do 6 let věku se zlepší asi 10-20% jedinců  Až 60% postižených zůstává závislých na druhých  Cílem vzdělávání a výchovy je zvládání sociálních dovedností pro zajištění adekvátní sociální adaptace

13  Hellerův syndrom ( dezintegrační psychóza v dětství) – autistické znaky se rozvíjí až po 2. roce života, postižena je po normálním vývoji zejména řeč a motorika  Aspergerův syndrom – základem je disharmonický vývoj osobnosti, kdy intelektové a řečové schopnosti jsou v normě, obtíže jsou převážně v sociálních vztazích

14  Vyhledejte vhodnou kazuistiku k danému tématu.  V kazuistice vyhledejte spolu se spolužáky znaky typické pro uvedenou pervazivní vývojovou poruchu.

15  Dětský autismus je ……porucha kognitivních funkcí a ……...  Jedinec není schopen ……. sociální vztahy, rozlišit mezi ….. a …… objekty.  Jedinec je v rámci smyslového vnímání přecitlivělý na ……….  Až u 75% postižených se projeví……. nebo …………nadání.  Jedinec preferuje……řád a ……chování.  Mezi jiné pervazivní vývojové poruchy patří …….a ……syndrom.

16  Dětský autismus je vrozená porucha kognitivních funkcí a socializace.  Jedinec není schopen navazovat sociální vztahy, rozlišit mezi živými a neživými objekty.  Jedinec je v rámci smyslového vnímání přecitlivělý na určité zvuky.  Až u 75% postižených se projeví mentální postižení nebo jednostranné nadání.  Jedinec preferuje rigidní řád a rituální chování.  Mezi jiné pervazivní vývojové poruchy patří Hellerův a Aspergerův syndrom.

17 Mezinárodní klasifikace nemocí- 10. revize. Duševní poruchy a poruchy chování. Popisy klinických příznaků a diagnostická vodítka.Psychiatrické centrum Bohnice. Vydání 1., 1992. ISBN 80-85121-37-9. Vágnerová, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Portál Praha. Vydání 2., 2000. ISBN 80 7178-496-6.

18 Téma sady: Psychopatologie Vzdělávací oblast: Duševní a behaviorální poruchy Vzdělávací obor: Psychologie Tematický okruh: Pervazivní vývojové poruchy Anotace: Prezentace s cvičeními k aktivizaci žáků. Materiál vysvětluje základní pojmy a vymezení ve vztahu k tématu. Autorka: Martina Abiadová Rok vytvoření materiálu: 2012 Název materiálu: Pervazivní vývojové poruchy Jazyk: čeština Očekávaný výstup: Žák chápe vznik a projevy dětského autismu. Rozlišuje jednotlivé pervazivní vývojové poruchy. Dokáže vyvozovat změny v psychice a chování jedinců s dětským autismem. Speciální vzdělávací potřeby: žádné Klíčová slova: pervazivní vývojové poruchy, dětský autismus, rigidita, rituál, Rettův syndrom, Hellerův a Aspergerův syndrom Druh učebního materiálu: prezentace s aktivizací žáka Cílová skupina: žák Stupeň a typ vzdělávání: 4. ročník střední odborné školy Typická věková skupina: 18-19 let

19 - základem materiálu je prezentace využitelná jako osnova pro výklad či opakování výukového tématu - úvodní tematické otázky slouží k otevření diskuse se žáky - součástí prezentace jsou tři cvičení - první cvičení umožňuje jednoduché ověření získaných znalostí z - diagnostiky pervazivních vývojových poruch, cvičení je možné plnit individuálně či ve skupinách - v rámci druhého cvičení vybraný žák za domácí úkol vyhledá na internetu kazuistiku na dané téma. Tato kazuistika následovně bude řešena během - další vyučovací hodiny spolu se spolužáky. - třetí cvičení je zaměřeno na zopakování a utvrzení základních znalostí tématu. Materiál je možné rozložit dle aktivity studentů do více vyučovacích hodin. Na daný materiál navazuje pracovní list. - Daný materiál nahrazuje učebnici, která není v odpovídající formě pro žáky dostupná.


Stáhnout ppt "Pervazivní vývojové poruchy Setkali jste se již s problematikou autismu ? Shlédli jste nějaký film s danou tématikou a co Vás na něm zaujalo ? Jaké znaky."

Podobné prezentace


Reklamy Google