Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úhrada zdravotní péče v roce 2010 MUDr. Pavel Horák, CSc., MBA ředitel VZP ČR Praha - 16. prosince 2009 CERGE EI.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úhrada zdravotní péče v roce 2010 MUDr. Pavel Horák, CSc., MBA ředitel VZP ČR Praha - 16. prosince 2009 CERGE EI."— Transkript prezentace:

1 Úhrada zdravotní péče v roce 2010 MUDr. Pavel Horák, CSc., MBA ředitel VZP ČR Praha - 16. prosince 2009 CERGE EI

2 2 Vývoj míry nezaměstnanosti - čtvrtletní

3 3 33 Mzdy x HDP

4 4 44 Mzdy x inflace

5 5 Vyměřovací základy připadající na jednoho zaměstnance u pojištěnců VZP

6 6 Makroekonomické ukazatele pro sestavení ZPP 2010

7 7 77 Příjmy VZP ČR

8 8 88 Náklady na zdravotní péči - vývoj

9 9 99

10 10 Výběr pojistného 08/09 – rezervy BÚ

11 11

12 12

13 13 Makroekonomické ukazatele pro sestavení ZPP 2010 výdaje 33,275

14 14 KŘIŽOVATKA SYSTÉMU v.z.p. VÍCE STÁTU v obtížné době? Zdravotní pojištění jako daň (posléze včetně JIM) Vysoká míra solidarity tlačící systém k rysům přídělového systému (ale také úspornost) Pojištěnec jako volný hráč Administrativní způsoby kontroly nákladů pod hrozbou deficitu (který je ale současně motorem navyšování zdrojů Nižší provozní náklady, s rizikem státní neefektivity Zdravotnictví jako sociální náklad SKUTEČNÉ POJIŠTĚNÍ ? Skutečné pojistné Definovaná solidarita a možnost volby pojistných produktů v pojistné smlouvě Více zdrojů financování Výše pojistného založená na pojistné matematice a skutečných nákladech ZZ Autoregulace a konkurence vedle přísné státní regulace jako mechanismus kontroly nákladů Vyšší provozní náklady, vyšší nároky na státní dohled Zdravotnictví jako sektor veřejných služeb

15 Rozdíly mezi úhradovou vyhláškou MZ ČR č.464/2008 platnou pro rok 2009 a připravovanou vyhláškou pro rok 2010

16 16 Praktičtí lékaři pro dospělé a praktičtí lékaři pro děti a dorost  Kombinovaná kapitačně výkonová platba  Vypuštění výkonu 09241 – ošetření a převaz rány 10 cm 2 – 30 cm 2 ze seznamu výkonů zahrnutých do kapitační platby  Rozšíření výkonů hrazených nad rámec kapitace o výkony 02125, 02127, 02150 – očkování spojené s výdejem očkovací látky  Navýšení indexů u tří věkových skupin pojištěnců Věková skupinaPlatné pro rok 2009Platné pro rok 2010 0-4 roky 3,803,91 5-9 let 1,651,70 10-14 let 1,301,35

17 17 Praktičtí lékaři pro dospělé a praktičtí lékaři pro děti a dorost Regulační omezení  Dopsán odstavec v regulaci za léky a ZP, že: „ZP zohlední případy, kdy ZZ prokáže, že zvýšená průměrná úhrada za ZZ předepsané léčivé přípravky a zdrav.prostředky vztažená na jednoho přepočteného poj.byla způsobena změnou výše nebo způsobu jejich úhrady, popřípadě v důsledku změn struktury ošetřených poj.“

18 18 Stomatologie Byla zde v rámci DŘ dojednána dohoda ale MZ tuto dohodu ve vyhlášce pro rok 2010 plně nerespektuje. Kódy 00902 resp. 00947 (preventivní péče) – do frekvenčního omezení MZ doplnilo následující text: „ 2/rok v rámci individuální péče o chrup dětí a dorostu od 6 do 18 let“. Vzhledem k tomu, že pro vykazování preventivní péče dětí a dorostu existují dohodnutá pravidla, tj. preventivní prohlídka 2/rok je vykazována kódy 00901(resp.00946) a 00902( resp.00947) 1/ročně, znamená výše uvedená úprava možnost vykázání 00902 2xročně, což by znamenalo možný nárůst nákladů až o cca 300 mil.Kč/rok.

19 19 Ambulantní specialisté  Odbornost 903  Vyjmutí výkonů implantace čočky - 75347 a 75348 za 0,96 Kč  Hodnota bodu v ostatních odbornostech -1,02  Předběžná úhrada Rok 2009Rok 2010 Hodnota bodu0,75 Kč1,- Kč s výjimkou kódů 72211, 72213, 72215 a 72019 (výkony logopedické terapie a diagnostiky), které jsou za 0,70 Kč Rok 2009Rok 2010 106% objemu úhrady100% objemu úhrady

20 20 Komplement Úhrada jednotlivých výkonů a odborností Odbornost, výkonyÚhrada rok 2009 Úhrada rok 2010 SHB 2009 SHB 2010 Mamm.screening1,10 Kč1,03 Kč-- Screening děložního hrdla1,03 Kč -- Screening kolorektálního karcinomu - provádí PL 1,03 Kč-- 809 - RTG1,10 Kč 0,45Kč0,36 Kč Výkony MR 89711-89725 a výkony CT 89611-89619 0,80 Kč0,70 Kč-0,36 Kč Odb. 807, 816, 817, 8230,70 Kč 0,45 Kč0,36 Kč Ostatní odbornosti0,88 Kč0,70 Kč0,45 Kč0,36 Kč

21 21 Zdravotnická záchranná služba – odbornost 709 Výkonová úhrada - dohoda Pro rok 2010 byla uzavřena v rámci DŘ dohoda  Pro rok 2010 byla uzavřena v rámci DŘ dohoda  vypuštěny dvě hodnoty bodu 1,06 Kč a 1,03 Kč za výkony 06713 a 79202 → pro rok 2010 je platná pouze hodnota bodu 1,06 Kč

22 22 Doprava raněných, nemocných a rodiček – odbornost 989   Pro rok 2010 byla uzavřena v rámci DŘ dohoda  Sníženy procenta pro mez SHB ze 104 % na 100% vypočteného objemu  Změněn „unikátní“ pojištěnec na „převezeného“ pojištěnce  Snížena předběžná úhrada ze 103% na 100 % ref.období

23 23 Home – care (odbornost 925), všeobecná sestra (odbornost 911), psychiatrická sestra (odbornost 914) a porodní asistentka (odbornost 921)  Nově uvedena i odbornost 916 – nutriční terapeut  Snížena mez pro SHB – z 110% na 105% vypočteného objemu  Změna v sestupných hodnotách bodu odbornostSHB 2009SHB 2010 9250,85 Kč0,70 Kč 9110,75 Kč0,63 Kč 914, 916, 9210,70 Kč0,63 Kč

24 24 Fyzioterapie (odbornost 902)  Shodná s rokem 2009  Pouze snížena předběžná úhrada ze 103% na 100 % ref.období

25 25 Lázeňská a ozdravenská péče Prolongována úhrada z roku 2009. Na rozdíl od předešlých let, jsou dány minimální úhrady za den pobytu: Pro KLP se stanoví úhrada ve výši 850 Kč/1 den pobytu Pro PLP se stanoví úhrada ve výši 280 Kč/1den pobytu Pro péči v ozdravovnách se stanoví úhrada ve výši 540 Kč/1 den pobytu

26 26 Nemocnice  paušální složka úhrady za hospitalizační péči je na oproti referenčnímu období navýšena koeficientem 1,052 (pro rok 2009 byl koeficient ve výši 1,05)  Pro úhradu formou případového paušálu dochází k navýšení ZS alfa2010 koeficientem 1,052 (pro rok 2009 byl koeficient ve výši 1,05)  do ambulantní složky úhrady vstupuje nový kód pro ústavní pohotovostní službu

27 27 Nemocnice  individuálně smluvně sjednané složky úhrady jsou rozšířeny o diagnózy týkající se uvolnění karpálního tunelu, ligatury a strippingu cév, lap.výkonů kýly, cholecystektomie, artroskopie, dilatace, kyretáže a kónizace (tj. navíc k TEP, KS/KV a OKA z roku 2009)  Zvýšení nutného počtu případů z 90% na 95% pro stejnou výši paušálu

28 28 Nemocnice Do podmínek pro ambulantní složku úhrady, tj. do risk koridoru, nevstupuje výkon 09563 (ústavní pohotovostní služba) s hodnotou bodu 0,91 Kč. Znamená to, že tento výkon je hrazen výkonovým způsobem úhrady bez zastropování.

29 29 Nemocnice a následná péče Navýšení úhrady v souvislosti se zvýšením kvality ošetřovatelské péče Navýšení úhrady se vypočte jako součin přepočteného počtu všeobecných sester a porodních asistentek v nemocnici a koeficientu podílu počtu pojištěnců Pojišťovny v kraji a částky 30 000 Kč.

30 30 Náklady VZP na nákladná léčiva v centrech se Zvláštní smlouvou Název diagnostické skupiny 20072008 počet pojištěncůúhrada v mil. Kčpočet pojištěncůúhrada v mil. Kč Bechtěrevova choroba1763630592 Crohnova choroba520104702200 Colitis ulcerosa63910930 Dermatoonkologie9701745 Endokrinní oftalmopatie181152 Fabryho choroba203022100 Gaucherova choroba2112222147 Hematoonkologie18653202291777 Juvenilní artritida68146814 Non Hodgkinský lymfom65613238 Metabolické vady1241651 Nádory hlavy a krku235377 Nádory kolorecta522168768317 Nádory plic26613454111 Nádory prsu62272286689594 Nuklearní medicina9522069 Ophtalmologie87922129786 Psoriatrická artritis4677925 Chronická obstrukční plicní nemoc 69815 Psoriáza těžká1413521069 Revmatoidní artritis48890587168 Roztroušená skleroza25776892921831 Antivirotika4836512104 Celkem 14 6781 91917 6243 793

31 31 Kardiostimulátory Typ KSPrůměrná úhrada za ZUM jedné implantace v roce 2008 v Kč Průměrná úhrada za ZUM jedné implantace v roce 2009 v Kč Index poklesu úhrady v roce 2009 Primoimplantace systému pro biventrikulární stimulaci 222 642190 27515% Implantace kardiostimulátoru pro jednodutinovou stimulaci 66 02053 04020% Primoimplantace systému pro biventrikulární stimulaci 146 489120 50118% Reimplantace kardiostimulátoru bez zákroku na žíle 99 13888 52811%

32 32 Kardiovertery Typ KV Průměrná úhrada za ZUM jedné implantace v roce 2008 v Kč Průměrná úhrada za ZUM jedné implantace v roce 2009 v Kč Index poklesu úhrady v roce 2009 Primoimplantace kardioverteru se zavedením elektrod endovasálním přístupem 1 033 231873 88015% Primoimlpantace kardioverteru s biventrikulární stimulací (bez torakotomie) 1 083 742963 03711% Reimplantace kardioverteru977 480844 94714%

33 33

34 34

35 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Úhrada zdravotní péče v roce 2010 MUDr. Pavel Horák, CSc., MBA ředitel VZP ČR Praha - 16. prosince 2009 CERGE EI."

Podobné prezentace


Reklamy Google