Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

David Cigánek, Metodické centrum pro informační technologie v muzejnictví (CITeM) Moravské zemské muzeum, Brno Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "David Cigánek, Metodické centrum pro informační technologie v muzejnictví (CITeM) Moravské zemské muzeum, Brno Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě."— Transkript prezentace:

1 David Cigánek, Metodické centrum pro informační technologie v muzejnictví (CITeM) Moravské zemské muzeum, Brno Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě - X. Praha, 2. 12. 2009

2 Historie projektu I3S v kontextu ostatních projektů IOP Návaznost na další tematické okruhy Dopady realizace projektu

3 Historie projektu 2006žádost o grant ve II. výzvě Finančních mechanismů EHP / Norska 2008zařazení mezi prioritní projekty OMG MK ČR žádost o grant pro přípravu projektu z OP LZZ přepracování a doplnění projektu 2009studie proveditelnosti + CBA jednání o kofinancování ze strany MK ČR vyhlášení výzvy k podání projektů IOP

4 I3S v kontextu vládou schválených projektů IOP Usnesení vlády č. 536 (14. 5. 2008) IOP Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby – Strategie realizace Smart Administration Strategie rozvoje služeb pro informační společnost OP LZZ prioritní osa 4.4aVeřejná správa a veřejné služby (Konvergence) oblast podpory: Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy

5 I3S v kontextu vládou schválených projektů IOP Národní památkový ústav12 - Uplatnění principu Smart Administration v oblasti nakládání s památkovým fondem České republiky (Ústřední seznam kulturních památek jako zvláštní datový systém nad RUIAN v návaznosti na další základní registry veřejné správy) Divadelní ústav115. - Vytvoření Informačního kulturního portálu v návaznosti na Portál veřejné správy a agendové Portály Národní knihovna & Moravská zemská knihovna116. - Vytvoření Národní digitální knihovny Národní archiv82. - Správa digitálních archiválií a vytvoření Národního digitálního archivu MZM – CITeM123. - Zavedení Integrovaného systému správy sbírek NIPOS216. - Vytvoření Znalostního, metodického a informačního centra pro kulturu Technické muzeum v Brně128. - Vytvoření pracoviště pro digitalizaci sbírkových fondů a archivaci dat v návaznosti na vznik Národní digitalizační jednotky hlavní projekty doplňkové projekty

6 I3S v kontextu vládou schválených projektů IOP Národní památkový ústav12 - Uplatnění principu Smart Administration v oblasti nakládání s památkovým fondem České republiky (Ústřední seznam kulturních památek jako zvláštní datový systém nad RUIAN v návaznosti na další základní registry veřejné správy) Divadelní ústav115. - Vytvoření Informačního kulturního portálu v návaznosti na Portál veřejné správy a agendové Portály Národní knihovna & Moravská zemská knihovna116. - Vytvoření Národní digitální knihovny Národní archiv82. - Správa digitálních archiválií a vytvoření Národního digitálního archivu MZM – CITeM123. - Zavedení Integrovaného systému správy sbírek NIPOS216. - Vytvoření Znalostního, metodického a informačního centra pro kulturu Technické muzeum v Brně128. - Vytvoření pracoviště pro digitalizaci sbírkových fondů a archivaci dat v návaznosti na vznik Národní digitalizační jednotky stavební a architektonické památky knihovní dokumenty archiválie a archivní fondy sbírkové předměty muzeí a galerií „content aggregator“

7 Návaznost na další tematické okruhy Centrální evidence sbírek muzejní povahy ISO-SEUD Demus (a katalogizace sbírek obecně) Multilingual Inventory of Cultural Heritage in Europe Europeana Pokračovatelka Evropské digitální knihovny (EDL) jako integrujícího přístupového bodu pro poskytování digitálního obsahu 47 národních knihoven, později i obsahu z muzeí, galerií, archivů, památkových úřadů a dalších držitelů. Panevropský agregátor kulturního obsahu. Projekt internetového portálu zprostředkovávajícího přístup k existujícím digitálním sbírkám publikovaným on-line. Umožňuje fulltextové i pokročilé vyhledávání obsahu na principu federative search. MICHAEL Plus je pokračováním dřívějšího projektu Michael omezeného pouze na „staré“ členské země EU. Off-line systémy pro správu sbírek (Collection Management Systems) používané v muzeích a galeriích. V současné době zejména Demus, Bach ProMuzeum a některé další minoritní systémy v individuálních instalacích (Bach ProMuzeum SQL, ESMUS, IMBUS atd.) Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví představuje v současné době jediný informační prvek realizující propojení mezi databází ukradených a pohřešovaných uměleckých děl (v gesci Policie ČR) a evidenčními databázemi v muzeích a galeriích v případě pátrání po odcizeném sbírkovém předmětu. Zastaralé technologické řešení a administrativní těžkopádnost zásadně komplikují provoz a fakticky způsobují, že je ze strany muzeí a galerií nevyužíván. Veřejně přístupný informační systém definující část kulturního dědictví (vedle kulturních památek, národních kulturních památek a archiválií) vyňatou z pravomoci dohody o volném pohybu zboží v rámci EU. Povinně eviduje všechny sbírky a sbírkové předměty ve vlastnictví státu, krajů a obcí, nepovinně ostatních vlastníků. Aktuálně cca18 mil. evidenčních čísel (vč. čísel objektů v hromadné evidenci) 2 500 popisných textových charakteristik jednotlivých částí sbírek

8 datové úložiště evidence sbírkových předmětů odborná dokumentace sbírek online katalog autoritní rozhraní

9 akvizice evidence v CES dokumentace restaurování konzervace prezentace inventarizace výpůjčky vyřazení vývozy ISO - SEUD I3S v aspektu muzejní a galerijní práce

10 výstavní činnost Europeana stav digitální dokumentace supervize CES akviziční činnost muzeí a galerií MICHAEL+ aktuální stav sbírkových fondů vývozy I3S v aspektu administrativy MK ČR

11 David Cigánek, Metodické centrum pro informační technologie v muzejnictví (CITeM) Moravské zemské muzeum, Brno Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě - X. Praha, 2. 12. 2009 Děkuji za pozornost! Bližší informace: www.citem.cz citem@citem.cz


Stáhnout ppt "David Cigánek, Metodické centrum pro informační technologie v muzejnictví (CITeM) Moravské zemské muzeum, Brno Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě."

Podobné prezentace


Reklamy Google