Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Písemné vyjadřování, zefektivňující kontakt s médii a institucemi Přednáška 3 26. 10. 2015 od 12:15 do 13:45 1.1. PaedDr.Emil Hanousek,CSc.,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Písemné vyjadřování, zefektivňující kontakt s médii a institucemi Přednáška 3 26. 10. 2015 od 12:15 do 13:45 1.1. PaedDr.Emil Hanousek,CSc.,"— Transkript prezentace:

1 Písemné vyjadřování, zefektivňující kontakt s médii a institucemi Přednáška 3 26. 10. 2015 od 12:15 do 13:45 1.1. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

2 Vladimír Menšík mluví o tom, jak jednoduché je vyprávět a jak těžké potom je to vyprávění napsat – tedy mezi mluveným a psaným textem je velký rozdíl! Činnosti v média relations – mluvit a psát

3 Mluvit nebo psát? Mluvené slovo – více prostředků ke sdělení/vyvolání emocí (neverbální komunikace, intonace, rytmus, barva hlasu, hlasitost, interpunkce, mimika, gestikulace), situační vazba, asertivní komunikace – jasná personifikace, možnost grafického doplnění, ale je: – více náročné na vnímavost posluchačů, – víc improvizace, větší možnost adaptace – plyne lineárně a jiné než lineární strukturování je obtížné; – výhody se uplatní zejména při sdělování jednodušších faktů a souvislostí, v případech, kdy chceme vzbudit určité pocity Psané slovo – umožňuje také vzbudit emoce, ale jinými prostředky, – více času na přípravu, možnost korekcí – nemáme pod kontrolou prostředí, atmosféru, situaci, ve které bude text čten, a zda vůbec bude přečten – může být obsažnějkší, čtenář se k textu může vracet, aktivujeme zrakovou paměť, – text lze graficky strukturovat – uplatní se zejména k exaktní formulaci (právní aspekt), složitějšímu popisu, objasnění složitějších souvislostí, shrnutí více stanovisek, pozdějšímu doložení; 3.3. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

4 Efektivní psaní Cílem je vytvořit: přesvědčivý text, který najde uplatnění v médiích, splní komunikační cíl, podpoří image. Efektivní není to, co se líbí nám, nýbrž to, co vezmou na vědomí ti, o které nám jde 4.4. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

5 Podmínky úspěchu 1.Dobrá příprava; – co je cílem psaní, co chceme sdělit, jakou reakci očekáváme a na základě čeho bychom sami reagovali oním žádoucím způsobem – pro koho píšeme (cílová skupina, médium), tomu je potřeba přizpůsobit styl, rozsah a formát 2.Kvalitní text; – méně je více! (napsat více a pak škrtat), efekt fotografie (portrét ostrý, ostatní rozmazané - naznačené). – vnitřní propojenost textu (zejména delšího) – jasné a čtivé psaní (lehké pero): jednoduchá, srozumitelná slova, krátké věty, neotřelé a jasné formulace. Využití headlinů, sloganů, mott, metafor, řečnických otázek, humoru Příliš dlouhý text je dobré rozbít (nadpisy, odrážky, poznámek pod čarou atp). Doplňky textu: fotogrtafie, kresby, grafy, tabulky – Korektura: obsahová, jazyková, slohová (víc očí víc vidí) 3.Správné umístění; médium, čas, způsob 5.5. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

6 Efektivní text by měl být Přesvědčivý – jasná a srozumitelná fakta, eliminace všech nesouvisejících tvrzení, – logické uspořádání (obecné – konkrétní, časová posloupnost, technologická, hvězdicová atp., induktivní, deduktivní) – úloha čísel, statistik, srovnání, příběhů, Mediální (obsahující informace DZDP = důležité, zajímavé a dobře podané) – Důležité je to, co lidé chtějí (potřebují) vědět; Zajímavé je vše, co je originální, negativnní, konfliktní; – Důležitost informace zdůrazníme, když Uvedeme, kolika lidí v regionu nebo ve státě se tato skutečnost dotýká, Ji dáme do souvislosti s jinou známou skutečností, spojíme s osudem konkrétního člověka, firmy atp., Když se v ní angažuje konkrétní osobnost – citát ředitele, starosty, jiného odborníka – Zajímavé informace jsou takové, které jsou veřejností očekávané, jednoznačné a spojené s celebritami. Sdělný: výstižný, stručný, osobitý 6.6. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

7 Osobitost - příklady Bohumil Hrabal : …. Když Pepin hulákal, tak pan podstarší, aby se zbavil jeho hlasu, tak dal strýce do prázdného kotle, kde strýc, osvětlen žárovkou a obtočen kabelem, vyklepával vodní kámen, sanytr. Tak vdutý do kotle strýc čtrnáct dní ležel nepřirozeně stočený a kladivem vyklepával kousek za kouskem, žžlutý prach vířil, prach jemný jako kakao, ale strýc Pepin si zpíval, sehnutý nebo vleže na zádech a jeho hlas se vznášel nad pivovarským komínem... Jiří Hanák : Nedávno z úst mladé političky, která začala stoupat na žebříčku funkcí, vypadla věta: Budeme komunikovat dohodu! Zajisté, mladá česká zákonodárkyně, ba co dím, dozorkyně nad vládními zákony: Není ho tuto, odešlo ho! Koukaje se z okna pršelo! Co ty lidi ve školách v hodinách češtiny učili? Snad vybraná slova před „š“: myš, plyš, slyš atd.? Možná má za to, že k funkci patří i jakási basic czech. Ostatně u velké části poslanců je běěné, že jejich čeština řítí se do ďáblovy řiti. 7.7. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

8 Typy textů z pera TM Tisková zpráva Press kit (soubor tiskových informací) Článek („PR článek“) Newsletter Firemní časopis Direct mail Dopisy Pozvánky Tiskoviny k akcím 8.8. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

9 Tisková zpráva Relativně krátký text, sdělující novou skutečnost, připravený tak, aby mohl být převzat do médií (zásada převrácené pyramidy – od základní informace k těm ostatním). Základní struktura: – Titulek: výstižný, korektní, nápaditý, vzbuzující zájem o obsah – Domicil: důležité pro novináře, zdůraznění místa i času může mít velký význam – Hlavní sdělení: „kdo, co, kdy, kde“, to jsou hlavní sdělení, pak následuje „jak a proč“ – další části: argumentace, rozvíjející „proč“, souvislosti, reference, citace, informace o subjektu – Kontakt Nejdůležitější zásady: – hlavní sdělení jako první, pak vše ostatní; neobohacovat zprávu o další souvislosti, nejsou-li úplně podstatné; odstranit všechna nedůležitá adjektiva, zejména sebechválu; krátké věty; každé slovo musí být důležité, žádná vata. 9.9. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

10 Zásady dobrého psaní Tvořivá práce s pravdivými informacemi Obsah je prvotní, forma jej podporuje Styl (osobitost, emoce, respektování některých tabu) žánry: popis + citace, poznámky, označené komentáře, dodatečná fakta, infotaiment rozsah 10. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

11 Zdá se to být samozřejmé, ale Gramatika: Umíme oslovovat? p. Němec … pane Němec, pane Němče, Němci? Vem (vezmi) hrábě a jdi něco dělat! Jak skloňovat EURO? Mluvili jsme o soustruzích nebo o soustruhách? Gong? Padouch? Slimák? Povrch? Jazyk? Oni ví (vědí) jak na to? Byla tam spousta lidí nebo tam bylo spoustu lidí? Vyplň vše, kromě data (datumu) narození? Koukal na ni nebo na ní? Číslovky: na 202. kilometru, na 201. kilometru dálnice atp. Stylistika: trpný rod, více jak - více než, movitý – mohovitý, respektive, díky hurikánu přišlo o život 150 lidí, nejoptimálnější, druhak), mimo nebezpečí života … změny času a pohledu Pravdivost (litera scripta manet) Jazyková čistota (cizojazyčné zlozvyky: adresovat problém, Düsseldorf) (vše se lze naučit nebo se v případě potřeby poučit) 11. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

12 Při tvorbě PR textů lze vycházet z Výběru vhodného stylu – Výběr slov (příměry, atgumenty, přesnost určení) – Volba stylistiky (sdělovací, odborná, úřední atp.) – Kompozice (paralelní, kontrastní, konvergentní, gradační, chronologická, hvězdizová atp.) Hlavně však Buďte při psaní sami sebou! (a nejen při psaní) 12. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

13 13. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz Ukázka z filmu Železná lady, kde Margaret Tatcherová mluví s PR poradci a ti ji přesvědčují, aby zůstala sama sebou a své údajné nevýhody proměnila ve své největší výhody.


Stáhnout ppt "Písemné vyjadřování, zefektivňující kontakt s médii a institucemi Přednáška 3 26. 10. 2015 od 12:15 do 13:45 1.1. PaedDr.Emil Hanousek,CSc.,"

Podobné prezentace


Reklamy Google