Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zásady písemného vyjadřování, zefektivňující kontakt s médii a institucemi Přednáška 03 1.1. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., :: Ing. Martin.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zásady písemného vyjadřování, zefektivňující kontakt s médii a institucemi Přednáška 03 1.1. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., :: Ing. Martin."— Transkript prezentace:

1 Zásady písemného vyjadřování, zefektivňující kontakt s médii a institucemi Přednáška 03 1.1. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

2 Vladimír Menšík Činnosti v média relations – mluvit a psát

3

4 Mluvit nebo psát? Mluvené slovo – více prostředků ke sdělení/vyvolání emocí (působí intonace, rytmus, barva hlasu, hlasitost, interpunkce, mimika, gestikulace), – jasná personifikace, možnost grafického doplnění, ale je: – více náročné na vnímavost posluchačů, – víc improvizace, větší možnost adaptace – plyne lineárně a jiné než lineární strukturování je obtížné; – výhody se uplatní zejména při sdělování jednodušších faktů a souvislostí, v případech, kdy chceme vzbudit určité pocity Psané slovo – umožňuje také vzbudit emoce, ale jinými prostředky, – více času na přípravu, možnost korekcí – nemáme pod kontrolou prostředí, atmosféru, situaci, ve které bude text čten, a zda vůbec bude přečten – může být obsažnější, čtenář se k textu může vracet, aktivujeme zrakovou paměť, – text lze graficky strukturovat – uplatní se zejména k exaktní formulaci (právní aspekt), složitějšímu popisu, objasnění složitějších souvislostí,, shrnutí více stanovisek, pozdějšímu doložení; 4.4. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

5 Efektivní psaní Cílem je vytvořit: přesvědčivý text, který najde uplatnění v médiích, splní komunikační cíl, podpoří image. 5.5. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

6 Jak na to: Přesvědčivost – jasná a srozumitelná fakta, eliminace všech nesouvisejících tvrzení, – logické uspořádání (obecné – konkrétní, časová posloupnost, technologická, hvězdicová atp., induktivní, deduktivní) – úloha čísel, statistik, srovnání, příběhů, Co média vezmou (DZD=důležitá,zajímavá,dobře podaná) – zajímavost (originalita, negativnost, konfliktnost) – význam – čím více můžeme danou skutečnost ukázat ve významných souvislostech, tím lépe. Význam skutečnosti můžeme zvýšit, jestliže například uvedeme Kolika lidí v regionu nebo ve státě se tato skutečnost dotýká, Když ji dáme do souvislosti s jinou známou skutečností, spojíme s osudem konkrétního člověka, firmy atp., Když se v ní angažuje konkrétní osobnost – může to být citát ředitele, starosty nebo jiného člověka, odborníka. – Očekávanost – pozornost veřejnosti a médií roste, je-li daná skutečnost již nějak očekávána, jsou-li již známy určité souvislosti, zkušenosti. – Jednoznačnost –vykonstruované vazby a souvislosti nikoho nezaujmou. – Celebrity – je-li skutečnost spojena s osobami, které jsou veřejně známé, jejich přitažlivost roste. Další vlastnosti: výstižnost, stručnost, osobitost 6.6. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

7 Osobitost - příklady Bohumil Hrabal : …. Když Pepin hulákal, tak pan podstarší, aby se zbavil jeho hlasu, tak dal strýce do prázdného kotle, kde strýc, osvětlen žárovkou a obtočen kabelem, vyklepával vodní kámen, sanytr. Tak vdutý do kotle strýc čtrnáct dní ležel nepřirozeně stočený a kladivem vyklepával kousek za kouskem, žlutý prach vířil, prach jemný jako kakao, ale strýc Pepin si zpíval, sehnutý nebo vleže na zádech a jeho hlas se vznášel nad pivovarským komínem... Jiří Hanák : Nedávno z úst mladé političky, která začala stoupat na žebříčku funkcí, vypadla věta: Budeme komunikovat dohodu! Zajisté, mladá česká zákonodárkyně, ba co dím, dozorkyně nad vládními zákony: Není ho tuto, odešlo ho! Koukaje se z okna pršelo! Co ty lidi ve školách v hodinách češtiny učili? Snad vybraná slova před „š“: myš, plyš, slyš atd.? Možná má za to, že k funkci patří i jakási basic czech. Ostatně u velké části poslanců je běžné, že jejich čeština řítí se do ďáblovy řiti. 7.7. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

8 Podmínky úspěchu 1.Dobrá příprava; – co je cílem psaní, co chceme sdělit, jakou reakci očekáváme a na základě čeho bychom sami reagovali oním žádoucím způsobem – pro koho píšeme (cílová skupina, médium), tomu je potřeba přizpůsobit styl, rozsah a formát 2.Kvalitní text; – méně je více! (vylučovací metoda – napsat více a pak škrtat), efekt fotografie (portrét ostrý, ostatní rozmazané - naznačené). – vnitřní propojenost textu (zejména delšího) – jasné a čtivé psaní (lehké pero): jednoduchá, srozumitelná slova, krátké věty, neotřelé a jasné formulace. Využití headlinů, sloganů, mott, metafor, řečnických otázek, humoru Příliš dlouhý text je dobré rozbít nadpisy, odrážkami, odlehčit vyjmutím poznámek pod čarou atp. Doplňky textu: fotogrtafie, kresby, grafy, tabulky – Korektura: obsahová, jazyková, slohová (víc očí víc vidí) 3.Správné umístění; médium, čas, způsob 8.8. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

9 Typy textů z pera TM Tisková zpráva Press kit (soubor tiskových informací) Článek („PR článek“) Newsletter Firemní časopis Direct mail Dopisy Pozvánky Tiskoviny k akcím 9.9. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

10 Tisková zpráva Relativně krátký text, sdělující novou skutečnost, připravený tak, aby mohl být převzat do médií (zásada převrácené pyramidy – od základní informace k těm ostatním). Základní struktura: – Titulek: výstižný, korektní, nápaditý, vzbuzující zájem o obsah – Domicil: důležité pro novináře, zdůraznění místa i času může mít velký význam – Hlavní sdělení: „kdo, co, kdy, kde“, to jsou hlavní sdělení, pak následuje „jak a proč“ – další části: argumentace, rozvíjející ?proč“, souvislosti, reference, citace, informace o subjektu – Kontakt Nejdůležitější zásady: – hlavní sdělení jako první, pak vše ostatní; neobohacovat zprávu o další souvislosti, nejsou-li úplně podstatné; odstranit všechna nedůležitá adjektiva, zejména sebechválu; krátké věty; každé slovo musí být důležité, žádná vata. 10. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

11 Zásady dobrého psaní Tvořivá práce s pravdivými informacemi Obsah je prvotní, forma jej podporuje Styl (osobitost, emoce, respektování některých tabu) Žánry: popis + citace, poznámky, označené komentáře, dodatečná fakta, infotaiment rozsah 11. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

12 Zdá se to být samozřejmé, ale Gramatika: Umíme oslovovat? p. Němec … pane Němec, pane Němče, Němci? Vem (vezmi) hrábě a jdi něco dělat! Jak skloňovat EURO? Mluvili jsme o soustruzích nebo o soustruhách? Gong? Padouch? Slimák? Povrch? Jazyk? Oni ví (vědí) jak na to? Byla tam spousta lidí nebo tam bylo spoustu lidí? Vyplň vše, kromě data (datumu) narození? Koukal na ni nebo na ní? Číslovky: na 202. kilomatru, na 201. kilometru dálnice atp. Stylistika: trpný rod, více jak - více než, movitý – mohovitý, respektive, díky hurikánu přišlo o život 150 lidí, nejoptimálnější, druhak) Pravdivost (litera scripta manet) Jazyková čistota (cizojazyčné zlozvyky: adresovat problém, Düsseldorf) (vše se lze naučit nebo se v případě potřeby poučit) 12. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz


Stáhnout ppt "Zásady písemného vyjadřování, zefektivňující kontakt s médii a institucemi Přednáška 03 1.1. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., :: Ing. Martin."

Podobné prezentace


Reklamy Google