Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Eva Bartošová Název DUM: VY_32_Inovace_6.3.20 hravé opakování Název sady: Český jazyk 7. ročník Číslo projektu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Eva Bartošová Název DUM: VY_32_Inovace_6.3.20 hravé opakování Název sady: Český jazyk 7. ročník Číslo projektu:"— Transkript prezentace:

1 Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Eva Bartošová Název DUM: VY_32_Inovace_6.3.20 hravé opakování Název sady: Český jazyk 7. ročník Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3577 Anotace: Žáci si hravou formou ověří své dosavadní znalosti, případně si osvojí nové poznatky z mluvnice, slohu či literatury. Materiál obsahuje animace.

2 Návod ke hře: Pomůcky: hrací kostky Žáci se rozdělí do čtyř skupin. Každá skupina si zvolí barvu svých figurek. Hrací pole obsahuje šest okruhů, z nichž žáci vybírají hodem kostky otázky. Po správném zodpovězení vyučující klikne na příslušnou barvu domečku a týmu je tak přičten bod. Při špatné odpovědi skupina nezíská bod žádný. Skupiny se střídají po jedné otázce. Hra končí, jestliže některá figurka dosáhne cíle.

3 MLUVNICE - TEORIE LITERÁRNÍ POJMY SLOHOVÉ ÚTVARY MLUVNICE - CVIČENÍ SVĚTOVÁ LITERATURA ČESKÁ LITERATURA CÍL

4 1 2 3 4 5 10 9 8 6 7

5 Co je aktivní slovní zásoba? Patří sem ta slova, která člověk používá při ústním i písemném projevu.

6 Co je neverbální komunikace? Nedorozumíváme se slovy, ale gesty, posunky, mimikou.

7 Kde používáme spisovnou podobu jazyka? Na úřadech, v médiích, na veřejnosti, při vyučování, v písemném projevu.

8 Jak nazýváme jazyk, který slyšíme od útlého dětství? mateřský jazyk

9 Vysvětli pojem mnohoznačná slova a uveď příklad. Slova mají více významů – jazyk, oko, manšestr.

10 Vysvětli rozdíl mezi historismy a archaismy, viz příklad: cep x bicykl historismy – označují zaniklou skutečnost archaismy – zastaralé slovo

11 Vysvětli pojem slovesný rod. Schopnost slovesa vyjádřit, zda podmět je, nebo není původcem děje.

12 Jaké rozlišujeme druhy vět podle postoje mluvčího? oznamovací, tázací a žádací

13 Vysvětli pojem větný ekvivalent. Základem výpovědi je jiný výraz než určitý slovesný tvar.

14 Vyjmenuj druhy přísudku. slovesný, jmenný se sponou a jmenný

15 1 2 3 4 5 10 9 8 6 7

16 Co je metafora? Přenesení významu na základě podobnosti. Např. zub pily, kapka štěstí

17 Co je rým? Shoda koncových hlásek na konci veršů.

18 Co je to personifikace? Připisování lidských vlastností neživým věcem.

19 Co je autobiografie? Jde o vlastní životopis.

20 Co znamená, když je dílo psáno v tzv. Ich formě? Vypravování v 1. osobě.

21 Co je to povídka? Prozaický útvar kratšího rozsahu. Hlavním rysem je jednoduchý děj a neměnnost charakteru postav.

22 Co je to verš? Jeden řádek básně.

23 Co je balada? Lyricko-epická skladba s ponurým dějem, končí smutně či tragicky.

24 Co je nonsens? Vyjádření postrádající zčásti nebo úplně smysl = nesmysl.

25 Vysvětli pojem literatura faktu a uveď konkrétní žánry. Texty na pomezí literatury umělecké a věcné.

26 1 2 3 4 5 10 9 8 6 7

27 Co je popis? Slohový útvar, ve kterém popisujeme věci, činnosti i osoby.

28 Jak se nazývá zadavatel inzerátu? Inzerent.

29 Jak se nazývá subjektivně zabarvený popis? Líčení.

30 Jaký je zásadní rozdíl mezi zprávou a oznámením? Zpráva informuje o tom, co se stalo, oznámení o tom, co bude.

31 Co znamená slovo publikovat? Zveřejnit.

32 Co znamená curriculum vitae? Životopis.

33 Najdi synonymum ke slovu žurnalista. Novinář.

34 Jaký je rozdíl mezi biografií a autobiografií? biografie – životopis, autobiografie – vlastní životopis

35 Co je charakteristika? Popisný útvar, který zachycuje povahové vlastnosti člověka.

36 Jaký žánr patří k administrativnímu stylu? Jde o formu úředního dopisu, který vyjadřuje požadavek, přání či prosbu. Žádost.

37 1 2 3 4 5 10 9 8 6 7

38 Kdo je autorem knihy Bylo nás pět? Karel Poláček

39 V které knize nalezneme tyto balady: Zlatý kolovrat, Štědrý večer, Vodník? Kytice

40 Ve které knize najdeme postavu kněžny Zaháňské? V knize Babička, kterou napsala Božena Němcová.

41 Kdo je autorem knihy Smrt krásných srnců? Ota Pavel

42 Jak se jmenuje dílo Karla Čapka, v němž poprvé v historii zazněl slovo robot? RUR

43 Karel Havlíček Borovský psal epigramy. Co je to epigram? Jde o krátkou satirickou (výsměšnou) báseň.

44 Vyjmenuj alespoň tři cestopisy Karla Čapka. Výlet do Španěl Italské listy Anglické listy Holandské obrázky Cesta na sever

45 Jak se jmenují hrdinové knihy Bylo nás pět? Uveď alespoň tři celá jména. Petr Bajza, Eda Kemlink, Čeněk Jirsák, Zilvar z chudobince, Antonín Bejval

46 Jak se jmenuje kniha Jana Wericha, která obsahuje moderní pohádky pro děti i dospělé? Fimfárum

47 Kdo napsal knihy Hoši od Bobří řeky a Záhada hlavolamu. Jaroslav Foglar

48 1 2 3 4 5 10 9 8 6 7

49 Jak se nazývá kniha, kterou napsal Antoine de Saint- Exupéry? Malý princ

50 Kdo napsal tyto pohádky: Princezna na hrášku, Ošklivé kačátko, Malá mořská víla či Statečný cínový vojáček? Hans Christian Andersen

51 Jak se jmenovali bratři, kteří se proslavili sběratelstvím klasických německých pohádek? Bratři Grimmové.

52 Kdo napsal první soubor bajek? Ezop

53 Kdo napsal knihu Bílý tesák? Jack London

54 Kolik fantastických ostrovů navštíví hrdina cestopisu Gulliverovy cesty? Navštíví čtyři ostrovy.

55 Kdo napsal Robinsona Crusoe? Daniel Defoe

56 Jedním z nejznámějších světových dramatiků všech dob je: William Shakespeare

57 Sue Townsendová vytvořila slavný humoristický román. Jak se jmenuje jeho hlavní hrdina? Adrian Mole

58 Vzpomeneš si na některý z dobrodružných románů, který napsal francouzský spisovatel Jules Verne? V názvu musí být číslovka. Pět neděl v balóně Dvacet tisíc mil pod mořem Dva roky prázdnin Cesta kolem světa za osmdesát dní Patnáctiletý kapitán

59 1 2 3 4 5 10 9 8 6 7

60 Urči základní skladební dvojici ve větě: Stala se lékařkou už před rokem. podmět nevyjádřený – ona přísudek jmenný se sponou – stala se lékařkou

61 Najdi ve větě všechny přívlastky neshodné: Kůň v ohradě se dosyta najedl jablek ze zahrady sousedů. v ohradě, ze zahrady, sousedů

62 Která z těchto vět je jednočlenná? Zvonili na přestávku. Zvonilo na přestávku.

63 Najdi chyby: zapoměl, vikýř, sčervenal, píchavka. Správně: zapomněl, zčervenal, pýchavka

64 Vytvoř antonyma: hlasitý, sytý, unavený. tichý, hladový, svěží

65 Najdi synonyma: hezký, neobyčejný pěkný, originální

66 Utvoř 2.stupeň těchto příslovcí: dobře, zle, mnoho lépe, hůře, více

67 Podle kterého vzoru se skloňuje slovo děti? Podle vzoru kost.

68 Která slova jsou podstatná jména hromadná? Kalhoty, křoví, mléko, dobytek, ptactvo, prázdniny. křoví, dobytek, ptactvo

69 Utvoř 7.pád spojení dvě ucha. Se dvěma uchy.

70 Zdroj: ilustrace klipart www.office.microsoft.com Neterdová, Lenka. Kostky jsou vrženy in Kafomet pro I. a II. stupeň. 1. vyd. Stařeč: INFRA, s.r.o. 2009. 38. Aktualizace, ČJ-175.12.ISSN 1801-8521.


Stáhnout ppt "Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Eva Bartošová Název DUM: VY_32_Inovace_6.3.20 hravé opakování Název sady: Český jazyk 7. ročník Číslo projektu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google