Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociologie a marketing Sociologické aspekty výzkumu trhu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociologie a marketing Sociologické aspekty výzkumu trhu."— Transkript prezentace:

1 Sociologie a marketing Sociologické aspekty výzkumu trhu

2 Definice marketingu Marketing představuje určitou koncepci ekonomiky, filozofii, řízení, způsob ekonomického myšlení (ne tedy úzce chápanou činnosti jednoho oddělení – obchodního nebo reklamního) Marketing znamená uznání trhu jako dominanty ekonomického cyklu. Dynamika ekonomiky se odvíjí od trhu.

3 Jde o proces neustálé konfrontace možností výroby s požadavky trhu Je nutno s trhem cílevědomě pracovat, vytvářet novou poptávku, pro trh připravovat nové výrobky Rozhodujícím aspektem trhu je zákazník, cílová skupina Marketing se orientuje na člověka, jeho potřeby, zájmy, to znamená i na poptávku a její ovlivňování

4 Sociologie pomáhá marketingu tím, že: - studuje soudobou společnost, její strukturu a dynamiku, - analyzuje sociální mikroskupiny a makroskupiny a jejich vývoj - vytváří předpoklady k prognózování vývoje sociální politiky - s psychologií posuzuje vývoj zájmů lidí a trendy rozvoje potřeb různých skupin obyvatel - posuzuje vliv technického rozvoje na sociální mobilitu - posuzuje vliv rozšiřování volného času, veřejného mínění, systému hodnot pro marketingové využití.

5 Sociologické výzkumy pomáhají vytvořit optimální prodejní síť, posouzení úlohy cen apod. Význam pro marketing mají výzkumy veřejného mínění – zjištění preferencí např. mladé generace, změny životního způsobu skupin obyvatel, měnící se formy rodinného soužití – to vše má vazby na poptávku po určitém zboží a službách.

6 Výzkumy trhu Desk research – statistické sledování změn ve spotřebě, cenové přehledy a indexy, výkyvy v sezónách, životnost výrobků, rozbor distribuce podle jejich cest (velkoobchod, maloobchod), image značky. Field research – zaměřuje se na zákazníky a konkurenty. Jedná se o analýzu přímé spotřeby spojenou se studiem zvyklostí zákazníků a odhadem jejich kupní síly. Co se má prodávat, kde, komu, kolik, jak a kdy. Vliv toho, do které společenské vrstvy patří zákazníci. Potenciální zákazník – celá společnost (potraviny, léky, voda, energie), speciální a úzce vymezená skupina lidí (učebnice, skripta)

7 Změny spotřeby potravin v závislosti na vlivu poznatků výzkumu, osvěty. Rozdílná skladba potravin v různých zemích – převaha rýže v jídelníčku, nepřípustnost konzumace některých potravin (vepřové maso v islámských zemích). Pro marketing důležité získat konkrétní informace o makroskupinách i mikroskupinách v dané zemi.

8 makroskupiny Národy, rasy, velké demografické skupiny (Muži, ženy, mládež, staří občané) Velké profesní skupiny – učitelé, lékaři, zemědělci, církve atd. Důležitá příslušnost k určitému národu – ovlivňuje chování lidí na trhu. Vliv tradic, zvyků – patrné v oblékání, četbě, hudbě. Národnostní předsudky – možná averze k výrobkům, které byly vyrobeny v „nepřátelské zemi“. Marketing využívá tohoto jevu tak, že v reklamě zdůrazní, že výrobek byl vyrobený doma. Příslušnost k náboženským skupinám – mnohdy striktně vnucován způsob oblékání, stravování (islám – alkohol). Kulturní vlivy – dny svátků, kdy není přípustné pracovat, obchodovat, návštěvy posvátných míst, zakázaná četba atd.

9 Marketing často využívá analýzu věkových skupin. Místo, kde se shromažďuje mládež – nabídka módního zboží. Zaměstnané ženy – prodejní doba obchodů se přizpůsobuje pracovní době Muži staví kvalitu výše než vzhled, ženy upřednostňují vnější krásu, kvalitu považují za samozřejmost (výzkumy demografických skupin v USA)

10 Místo bydlení – lidé ze sídlišť dojíždějí za prací,na venkově vazba na sezonní práce. Pro marketing důležité studium profesních makroskupin – zdravotníci, dělníci, vojáci, zaměstnanci v druhých a třetích směnách (otevírací doby v obchodech).

11 Sociální mikroskupiny Rodinné zvyklosti – stravování, spotřebitelská orientace – nakupování, kulturní orientace, způsob oblékání, trávení dovolené apod. Koncipování televizní reklamy s ohledem na rodinu – na televizi se většinou dívá celá rodina, komentuje, hodnotí programy, včetně reklam. Reklama se koncipuje tak, aby oslovila celou rodinu. Reklama zaměřena zejména na potřeby dětí, (vše se podřizuje potřebám dětí)

12 Pracovní skupina Zde se tvoří veřejné mínění, šíří informace o nových výrobcích. Funguje zde princip nápodoby, silné prvky vzájemného soutěžení, silný sociální tlak, sociální kontrola, inspirace k nákupu módních doplňků u žen, muži hovoří např. o autech.

13 Zájmové mikroskupiny Sportovní činnost často vyžaduje specializovanou obchodní síť Hudební aktivity rovněž vyžadují specializované obchody Automobilový a motocyklový sport Cyklistika, modelářství Aktivity spojené s chovem zvířat Turistika (nordic walking)

14 Sociologické výzkumy pomáhají tomu,aby nebyla prodejní síť budována pouze na základě statistických zjištění o počtu obyvatel, ale podle struktury těchto obyvatel – rodiny s dětmi v panelácích, penzisté ve vilové čtvrti se zahrádkami. Velký nákup je téměř nemyslitelný bez auta – místo s parkovacími místy nutné Sociologové analyzují co nepodrobněji zákazníky u jednotlivých druhů zboží – např. u mražených potravin, dražších kvalitních potravin atd.


Stáhnout ppt "Sociologie a marketing Sociologické aspekty výzkumu trhu."

Podobné prezentace


Reklamy Google