Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obyvatelstvo a hospodářství

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obyvatelstvo a hospodářství"— Transkript prezentace:

1 Obyvatelstvo a hospodářství
Amerika

2 BERINGOVA ÚŽINA ESKYMÁCI INDIÁNI

3 Historie Před 30 000 lety předkové indiánů a Eskymáků
Pravděpodobně přes Beringův průliv Postupně po celém kontinentu Střední Jižní Amerika (Mayové, Inkové, Aztékové) První Evropané Vikingové (Grónsko), kolem roku 1000 Kryštof Kolumbus rok 1492

4 PŘÍCHOD ČLOVĚKA Vikingové připluli z Islandu a vrátili se zpět. Jejich návštěva upadla v zapomnění

5 Původní obyvatelstvo:
- původní obyvatelstvo přišlo do Ameriky z Asie přes zamrzlý Beringův průliv asi před lety - toto obyvatelstvo je nazývané Indiáni velké říše: - ve střední a jižní Americe vyrostly velké říše (vyspělé) - Aztékové a Mayové (v Mexiku), Inkové (v Andách) indiánské kmeny: - v severní Americe se obyvatelstvo soustřeďovalo v kmenech (lovci) - Siuxové, Apači, Komančové - k nim patří také Inuité (eskymáci)

6

7 MAYOVÉ Období: 250 -900 n. l. Rozsah říše: pol. Yukatán,
jih Mexika, Gua- temala, Salvador, Honduras Vládci: Uaxaclajuun, Ub´aah K´awiil (Osmnáct Krá- lík) Charakt. rys: stavitelé pyramid a přesného ka- lendáře

8 Sídla Mayů

9 ZAJÍMAVOSTI nejvyspělejší civilizace předkolumbovské Ame- riky
pyramidy, chrámy, kamenná města, sochy, stély, složité hieroglyfické písmo, matematické a astronomické znalosti kalendář s přesným výpočtem délky roku jejich náboženství bylo velmi krvavé – uctívají bohyni sebevraždy Ixtab (při obřadech kněží zajatcům rozřezávají obsidiánovým nožem hruď, rvou srdce z těla, z oběti stahují kůži, krev je pokládána za potravu bohů) ZAJÍMAVOSTI

10 Věda Kalendář – astronomické znalosti (zatmění Slunce,
poloha Měsíce); výchozí da- tum – r (bohové stvo- řili svět); rok – 18 měsíců – 20 dní Věda Matematika – dvacítková soustava, pojem nula

11 Věda Astronomie – observatoře Hieroglyfy – tesány nebo ryty do kamene,
vyskytují se ve 2jí formě - v normální nebo jako hlava bož- stva, člověka, zvířete. Rozluštěna jen část.

12 MAYOVÉ [majové] vyspělá kultura ve střední Americe již od starověku
lokalita: převážně mexický poloostrov centrum civilizace: kamenná města s chrámy na poč. 10. stol. z neznámých příčin opouštějí svá města příčiny se jen spekulují: sucho, výbuch sopky, války… YUCATÁN [jukatán]

13 MAYOVÉ [majové] - kultura
sestavili přesný kalendář (cyklické vnímaní času, datum = konec cyklu) předpovídali zatmění SLUNCE a MĚSÍCE výborní matematici: znalost nuly, dříve než Evropané PÍSMO HIEROGLIFICKÉ – rozluštěno částečně

14 TOLTÉKOVÉ Období: 10. -12. st. Rozsah: centrální Mexiko
Vládci: Quetzalcoatl, Huemac Charakt. rys: jako skvělých umělců si jich vážili Aztéko- vé, kteří jiný- mi národy po- hrdali

15 ZAJÍMAVOSTI v jazyce Aztéků znamenalo slovo „Tolték“ umělec či
architekt významným městem Toltéků byl Teotihuacan – ná- boženské centrum nejslavnějším králem a bohem byl byl Quetzalcoatl (Opeřený had) měli kalendář – rok 260 dní, 52 ročních cyklů (jako my máme století) Toltécká nádoba z oranžového jílu

16 Pyramida Slunce Teotihuacán „Místo, kde se člo- věk proměňuje v boha“
63 m, nejvyšší pyramida v Amer. 235 m při základ- - 4 terasy

17 AZTÉKOVÉ Období: 14. – 16. st. Rozsah: Mexiko, Gua- temala, Salva-
dor, Honduras Vládci: Itzcóatl Montezuma Charakt. rys: krvavé obřadní rituály Nepřátelé: šp. dobyva- telé – Hernán Cortés

18 Sídla Aztéků

19 ZAJÍMAVOSTI Aztékové vybudují své město Tenochtitlán na ostrově
uprostřed jezera, na místě, které jim podle legendy určil bůh Huitzilopochtli - budují hráze - během rituálů obětují i zajatců, králové při nich rvali zajatcům srdce z těla - podrobili si okolní kmeny - říši vyvrátil španělský dobyvatel Hernán Cortéz - umění Aztéků bylo náboženského charakteru – uctívali četná božstva (oslavná keramika, sochy z kamene, ob- sidiánu a křemene) - kresby ve formě piktogramů – představovaly předměty - používali jednoduché platidlo – kakaové boby

20 Aztécký kalendář - rituální a sluneční (18 měsíců po
20 dnech a 5 dnů nešťastných) - kamenný, ve středu je tvář slunečního boha, kolem nebesa a dny

21 Kodex Mendoza - popisuje život ve střed- ním Mexiku kolem obdo-
bí jeho dobytí Španěly - zahrnuje: dějiny aztécké říše, líčení života aztéc- ké společnosti a zázna- my tributu z podmaně- ných oblastí - vytvořen kolem r. 1550

22 Dobytí říše Posledním panovníkem byl Montezuma II., jehož říši zničil
v 16. st. španělský conquistador Hernando Cortés. Mexic- kého zálivu dosáhl v r a v r po mnoha masa- krech a zavraždění Montezumy dobyl Tenochtitlán. Využil víry Aztéků v návrat bílého vousatého boha Quetzalcoatla z východu, za kterého byl Cortéz Aztéky považován. K zániku říše přispěla krutost šp. dobyvatelů i infekční cho- roby (neštovice, spalničky a tyfus).

23 AZTÉCKÁ ŘÍŠE nacházela se na území dnešního Mexika
severně od říše Mayů od pol. 15. stol. růst moci postupné podmanění si kmenů ve středním a jižním Mexiku 1519 – 1521 HERNÁN CORTÉZ – vyplenil říši, způsobil její zánik expanzivní politika

24 AZTÉCKÁ KULTURA MOZAIKOVÝ KALENDÁŘ
výroba mozaiek z drahých kamenů a z per tropických ptáků NÁBOŽENSKÉ OBŘADY: usmrceno velké množství válečných zajatců MÝTUS: Svět a Slunce musí být napájeno krví, aby dál existoval. Aztékové byli též milovníci krásy.

25 INKOVÉ Období: 15.-16. st. Sídlo: Cuzco Rozsah: Kolumbie, Ekvádor,
Peru, Bolívie, Chile, Argentina Vládci: Pachacuti, Huayna Copac, Atahualpa Charakt. rys: za příslib svobody jsou Inkové schopni Španělům naplnit celý sál zlatem Nepřítel: šp. dobyvatelé – Francisco Pizarro

26 Rozsah říše Zpočátku tvořilo říši jen město
Cuzco a jeho okolí, postupně obsazovali panovníci další území. Svou zemi nazývají jako „Země čtyř částí“.

27 Dobytí říše V roce 1531 vyplouvá z Panamy Francisco Pizarro se 3 lo-
děmi a 180 muži. V Peru se dozví, že v říši Inků došlo k občanské válce mezi vládcem Huáscarem a jeho nevlast- ním bratrem Atahualpou. Pizarro toho využívá a vyráží do vnitrozemí. Atahualpa zajme Huáscara. Francisco Pizarro Vládce Pachacuti – rozkvět Cuzca

28 Dobytí říše Atahualpa se rozhodne přátelsky
přijmout bílé muže ve městě Caja- marca. Mezitím Pizarro obsadí všechny budovy kolem náměstí. Povraždí asi 3000 indiánů a inku zajmou. Na pokyn Atahualpy sná- šejí Inkové zlato – 55 tun zlata a 12 tun stříbra. Ani to inku nezachrání, je postaven před soud a odsouzen k smrti. Je uškrcen. Španělé ovlád- nou i Cuzco. Atahualpa poslední inka

29 Kultura Kipu – uzlové písmo, barevné šňůky
opatřené uzlíky. Sloužilo při správě země k zaznamenávání počtu obyva- tel, vojska, úrody, počtu zvířat a polí.

30 Kultura Machu Picchu – incké kultovní město v peruáns- kých Andách.

31 říši rozvrátil dobyvatel Francisco Pizarro
INCKÁ ŘÍŠE státní útvar v jižní Americe rozkládal se na území 6 dnešních jihoamerických států hlavní město: CUZCO („Pupek světa“) postupná rozpínavost po vítězství nad CHANKY vrcholem období od pol. 15. stol. do příchodu Evropanů ve 20 .letech 16. stol. říši rozvrátil dobyvatel Francisco Pizarro

32 KULTURA INKŮ znamenitá infrastruktura:
KAMENNÁ MĚSTA spojují silnice cca o délce až km ZAVLAŽOVACÍ KANÁLY ZEMĚDĚLSKÉ TERASY i ve vysokých nadmořských výškách ZÁVĚSNÉ MOSTY MACHU PICCHU [makču pikču] historické město v nadmořské výšce 2430m n. m. nezničeno dobyvateli, objeveno archeology ve 20. stol.

33 aztécká pohřební maska
křišťálová lebka aztécký kalendář mayská pyramida Yum Kaax - mayský bůh kukuřice

34 Objevování a kolonizace:
- před Columbem neměla Amerika téměř žádný kontakt s okolním světem - vyjímkou jsou Vikingové či Polynésané kolonizace: - roku 1492 přistál u břehů Ameriky italský mořeplavec Kryštof Kolumbus - poté začali evropani Ameriku kolonizovat - střední a jižní Ameriku si rozdělili Španělé a Portugalci - severní Ameriku později kolonizovali Angličani a Francouzi - evropani sebou zároveň do Ameriky vozili jako pracovní sílu otroky z Afriky

35 PŘÍCHOD ČLOVĚKA VIKINGOVÉ BRITOVÉ FRANCOUZI ŠPANĚLÉ

36 PŘÍCHOD ČLOVĚKA Na území dnešních USA založeno 13 kolonií – závislých na V.B. Závislost ukončena Bostonským pitím čaje – byl protest amerických kolonistů proti britskému impériu-  jako jeden z konfliktů směřujících k americké revoluci. postupné získání zbytku jaké to mělo důsledky pro Indiány vybíjení, rezervace, vymírání, alkoholismus přivezení otroků z Afriky proč? Indiáni byli špatní otroci – nemoci a nevydrželi těžkou práci co tam černoši dělali ? pracovali na plantážích

37 CO DALA AMERIKA SVĚTU KAKAO KUKUŘICE ANANAS KROCAN
PODZEMNICE OLEJNÁ = BURÁKY CO DALA AMERIKA SVĚTU? MORČE BRAMBORY LAMA DÝNĚ RAJČATA

38 současnost: - 900 milionů obyvatel
- obyvatelstvo je nerovnoměrně rozmístěné, hodně obyvatel je v městech - Amerika je rasově nejpestřejší kontinent (všechny 3 rasy a jejich míšenci) Míšenci - mulat (běloch X černoch) - mestic (běloch X indián) - zamba (indián X černoch) Města - největší města i s aglomerací jsou: Mexico City, New York, Sao Paulo Hospodářství - jsou zde velké rozdíly - vyspělé jsou pouze: Kanada a USA - Latinská Amerika je jen středně rozvinutá

39 OBYVATELSTVO - MÍŠENCI
MESTIC INDIÁN BĚLOCH ČERNOCH ZAMBO MULAT

40 MULAT

41 MESTIC

42 ZAMBO


Stáhnout ppt "Obyvatelstvo a hospodářství"

Podobné prezentace


Reklamy Google