Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AMERIKA Obyvatelstvo a hospodářství. ESKYMÁCI INDIÁNI BERINGOVA ÚŽINA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AMERIKA Obyvatelstvo a hospodářství. ESKYMÁCI INDIÁNI BERINGOVA ÚŽINA."— Transkript prezentace:

1 AMERIKA Obyvatelstvo a hospodářství

2 ESKYMÁCI INDIÁNI BERINGOVA ÚŽINA

3  Před 30 000 lety předkové indiánů a Eskymáků  Pravděpodobně přes Beringův průliv  Postupně po celém kontinentu  Střední Jižní Amerika (Mayové, Inkové, Aztékové)  První Evropané  Vikingové (Grónsko), kolem roku 1000  Kryštof Kolumbus rok 1492

4  Vikingové připluli z Islandu a vrátili se zpět. Jejich návštěva upadla v zapomnění

5  Původní obyvatelstvo: - původní obyvatelstvo přišlo do Ameriky z Asie přes zamrzlý Beringův průliv asi před 10 000 lety Indiáni - toto obyvatelstvo je nazývané Indiáni  velké říše: - ve střední a jižní Americe vyrostly velké říše (vyspělé) AztékovéMayové Inkové - Aztékové a Mayové (v Mexiku), Inkové (v Andách)  indiánské kmeny: - v severní Americe se obyvatelstvo soustřeďovalo v kmenech (lovci) Siuxové, Apači, Komančové - Siuxové, Apači, Komančové Inuité - k nim patří také Inuité (eskymáci)

6

7 Období: 250 -900 n. l. Rozsah říše: pol. Yukatán, jih Mexika, Gua- temala, Salvador, Honduras Vládci: Uaxaclajuun, Ub´aah K´awiil (Osmnáct Krá- lík) Charakt. rys: stavitelé pyramid a přesného ka- lendáře

8

9 - nejvyspělejší civilizace předkolumbovské Ame- riky - pyramidy, chrámy, kamenná města, sochy, stély, složité hieroglyfické písmo, matematické a astronomické znalosti - kalendář s přesným výpočtem délky roku - jejich náboženství bylo velmi krvavé – uctívají bohyni sebevraždy Ixtab (při obřadech kněží zajatcům rozřezávají obsidiánovým nožem hruď, rvou srdce z těla, z oběti stahují kůži, krev je pokládána za potravu bohů)

10 Matematika – dvacítková soustava, pojem nula Kalendář – astronomické znalosti (zatmění Slunce, poloha Měsíce); výchozí da- tum – r. 3114 (bohové stvo- řili svět); rok – 18 měsíců – 20 dní

11 Astronomie – observatoře Hieroglyfy – tesány nebo ryty do kamene, vyskytují se ve 2jí formě - v normální nebo jako hlava bož- stva, člověka, zvířete. Rozluštěna jen část.

12 vyspělá kultura ve střední Americe již od starověku lokalita: převážně mexický poloostrov centrum civilizace: kamenná města s chrámy na poč. 10. stol. z neznámých příčin opouštějí svá města příčiny se jen spekulují: sucho, výbuch sopky, války… YUCATÁN [jukatán]

13 sestavili přesný kalendář (cyklické vnímaní času, datum 20.12. 2012 = konec cyklu)  předpovídali zatmění SLUNCE a MĚSÍCE výborní matematici: znalost nuly, dříve než Evropané PÍSMO HIEROGLIFICKÉ – rozluštěno částečně

14 Období: 10. -12. st. Rozsah: centrální Mexiko Vládci: Quetzalcoatl, Huemac Charakt. rys: jako skvělých umělců si jich vážili Aztéko- vé, kteří jiný- mi národy po- hrdali

15 - v jazyce Aztéků znamenalo slovo „Tolték“ umělec či architekt - významným městem Toltéků byl Teotihuacan – ná- boženské centrum - nejslavnějším králem a bohem byl byl Quetzalcoatl (Opeřený had) - měli kalendář – rok 260 dní, 52 ročních cyklů (jako my máme století) Toltécká nádoba z oranžového jílu

16 - Teotihuacán -„Místo, kde se člo- věk proměňuje v boha“ - 63 m, nejvyšší pyramida v Amer. - 235 m při základ- ně - 4 terasy

17 Období: 14. – 16. st. Rozsah: Mexiko, Gua- temala, Salva- dor, Honduras Vládci: Itzcóatl Montezuma Charakt. rys: krvavé obřadní rituály Nepřátelé: šp. dobyva- telé – Hernán Cortés

18

19 - Aztékové vybudují své město Tenochtitlán na ostrově uprostřed jezera, na místě, které jim podle legendy určil bůh Huitzilopochtli - budují hráze - během rituálů obětují i 20 000 zajatců, králové při nich rvali zajatcům srdce z těla - podrobili si okolní kmeny - říši vyvrátil španělský dobyvatel Hernán Cortéz - umění Aztéků bylo náboženského charakteru – uctívali četná božstva (oslavná keramika, sochy z kamene, ob- sidiánu a křemene) - kresby ve formě piktogramů – představovaly předměty - používali jednoduché platidlo – kakaové boby

20 - rituální a sluneční (18 měsíců po 20 dnech a 5 dnů nešťastných) - kamenný, ve středu je tvář slunečního boha, kolem nebesa a dny

21 - popisuje život ve střed- ním Mexiku kolem obdo- bí jeho dobytí Španěly - zahrnuje: dějiny aztécké říše, líčení života aztéc- ké společnosti a zázna- my tributu z podmaně- ných oblastí - vytvořen kolem r. 1550

22 Posledním panovníkem byl Montezuma II., jehož říši zničil v 16. st. španělský conquistador Hernando Cortés. Mexic- kého zálivu dosáhl v r. 1519 a v r. 1521 po mnoha masa- krech a zavraždění Montezumy dobyl Tenochtitlán. Využil víry Aztéků v návrat bílého vousatého boha Quetzalcoatla z východu, za kterého byl Cortéz Aztéky považován. K zániku říše přispěla krutost šp. dobyvatelů i infekční cho- roby (neštovice, spalničky a tyfus).

23  nacházela se na území dnešního Mexika  severně od říše Mayů  od pol. 15. stol. růst moci  postupné podmanění si kmenů ve středním a jižním Mexiku  1519 – 1521 HERNÁN CORTÉZ – vyplenil říši, způsobil její zánik

24 MOZAIKOVÝ KALENDÁŘ výroba mozaiek z drahých kamenů a z per tropických ptáků NÁBOŽENSKÉ OBŘADY: usmrceno velké množství válečných zajatců MÝTUS: Svět a Slunce musí být napájeno krví, aby dál existoval. Aztékové byli též milovníci krásy.

25 Období: 15.-16. st. Sídlo: Cuzco Rozsah: Kolumbie, Ekvádor, Peru, Bolívie, Chile, Argentina Vládci: Pachacuti, Huayna Copac, Atahualpa Charakt. rys: za příslib svobody jsou Inkové schopni Španělům naplnit celý sál zlatem Nepřítel: šp. dobyvatelé – Francisco Pizarro

26 Zpočátku tvořilo říši jen město Cuzco a jeho okolí, postupně obsazovali panovníci další území. Svou zemi nazývají jako „Země čtyř částí“.

27 Vládce Pachacuti – rozkvět Cuzca Francisco Pizarro V roce 1531 vyplouvá z Panamy Francisco Pizarro se 3 lo- děmi a 180 muži. V Peru se dozví, že v říši Inků došlo k občanské válce mezi vládcem Huáscarem a jeho nevlast- ním bratrem Atahualpou. Pizarro toho využívá a vyráží do vnitrozemí. Atahualpa zajme Huáscara.

28 Atahualpa poslední inka Atahualpa se rozhodne přátelsky přijmout bílé muže ve městě Caja- marca. Mezitím Pizarro obsadí všechny budovy kolem náměstí. Povraždí asi 3000 indiánů a inku zajmou. Na pokyn Atahualpy sná- šejí Inkové zlato – 55 tun zlata a 12 tun stříbra. Ani to inku nezachrání, je postaven před soud a odsouzen k smrti. Je uškrcen. Španělé ovlád- nou i Cuzco.

29 Kipu – uzlové písmo, barevné šňůky opatřené uzlíky. Sloužilo při správě země k zaznamenávání počtu obyva- tel, vojska, úrody, počtu zvířat a polí.

30 Machu Picchu – incké kultovní město v peruáns- kých Andách.

31  státní útvar v jižní Americe rozkládal se na území 6 dnešních jihoamerických států  hlavní město: CUZCO („Pupek světa“)  postupná rozpínavost po vítězství nad CHANKY  vrcholem období od pol. 15. stol. do příchodu Evropanů ve 20.letech 16. stol.  říši rozvrátil dobyvatel Francisco Pizarro

32  znamenitá infrastruktura: KAMENNÁ MĚSTA spojují silnice cca o délce až 40 000 km ZAVLAŽOVACÍ KANÁLY ZEMĚDĚLSKÉ TERASY i ve vysokých nadmořských výškách ZÁVĚSNÉ MOSTY MACHU PICCHU [makču pikču]  historické město v nadmořské výšce 2430m n. m.  nezničeno dobyvateli, objeveno archeology ve 20. stol.

33 aztécký kalendář mayská pyramida aztécká pohřební maska Yum Kaax - mayský bůh kukuřice křišťálová lebka

34  Objevování a kolonizace: - před Columbem neměla Amerika téměř žádný kontakt s okolním světem - vyjímkou jsou Vikingové či Polynésané  kolonizace: 1492 Kryštof Kolumbus - roku 1492 přistál u břehů Ameriky italský mořeplavec Kryštof Kolumbus - poté začali evropani Ameriku kolonizovat - střední a jižní Ameriku si rozdělili Španělé a Portugalci - severní Ameriku později kolonizovali Angličani a Francouzi - evropani sebou zároveň do Ameriky vozili jako pracovní sílu otroky z Afriky

35 VIKINGOVÉ ŠPANĚLÉ BRITOVÉ FRANCOUZI

36  Na území dnešních USA založeno 13 kolonií – závislých na V.B.  Závislost ukončena Bostonským pitím čaje – 16.12. 1773-byl protest amerických kolonistů proti britskému impériu- jako jeden z konfliktů směřujících k americké revoluci.americkýchamerické revoluci  postupné získání zbytku  jaké to mělo důsledky pro Indiány  vybíjení, rezervace, vymírání, alkoholismus  přivezení otroků z Afriky  proč? Indiáni byli špatní otroci – nemoci a nevydrželi těžkou práci co tam černoši dělali ? pracovali na plantážích

37 CO DALA AMERIKA SVĚTU? KROCAN KUKUŘICE KAKAO ANANAS PODZEMNICE OLEJNÁ = BURÁKY BRAMBORY DÝNĚ LAMA RAJČATA MORČE

38  současnost: 900 milionů - 900 milionů obyvatel - obyvatelstvo je nerovnoměrně rozmístěné, hodně obyvatel je v městech rasově nejpestřejší kontinent - Amerika je rasově nejpestřejší kontinent (všechny 3 rasy a jejich míšenci)  Míšenci mulat - mulat (běloch X černoch) mestic - mestic (běloch X indián) zamba - zamba (indián X černoch)  Města Mexico City, New York, Sao Paulo - největší města i s aglomerací jsou: Mexico City, New York, Sao Paulo  Hospodářství velké rozdíly - jsou zde velké rozdíly KanadaUSA - vyspělé jsou pouze: Kanada a USA - Latinská Amerika je jen středně rozvinutá

39 BĚLOCH INDIÁN ČERNOCH MULAT MESTIC ZAMBO

40

41

42


Stáhnout ppt "AMERIKA Obyvatelstvo a hospodářství. ESKYMÁCI INDIÁNI BERINGOVA ÚŽINA."

Podobné prezentace


Reklamy Google