Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální integrace EU Jana Frková – B 426 Přednášky uloženy na

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální integrace EU Jana Frková – B 426 Přednášky uloženy na"— Transkript prezentace:

1 Regionální integrace EU Jana Frková – B 426 Přednášky uloženy na http://k126.fsv.cvut.cz/?p=lide&uid=16 http://k126.fsv.cvut.cz/?p=lide&uid=16

2 Předmět zaveden za podpory programu Jean Monnet Program na podporu vzdělávání financovaný přímo z Bruselu. Je součástí Lifelong Learning Programme (LLP) = Program celoživotního učení a zaměřuje se na podporu výuky, výzkumu a diskuze v oblasti studií evropské integrace na úrovni vysokoškolských institucí (asi znáte sesterské programy ERASMUS /pro studenty/ nebo LEONARDO DA VINCI /pro absolventy/) Od r. 2000 zavedeny přednášky s odsouhlasenou strukturou osnov (Frková) Od r. 2005 zavedeny semináře - projekty (Hromada)

3 Odborný profil Frkové vzhledem k předmětu Členka hodnotící komise programu OPPI Bývalá členka Monitorovacího výboru OPPI Členka External Expert Panel Brusel programu COST (COST EEP) - Externí hodnotitelka mezinárodních projektů Řešitelka za ČR mezinárodního projektu ENESCOM financovaného z programu IEE (Inteligent Energy Europe) 2009 – 2012 (spoluřešitel Ing. Hromada) Řešitelka projektu Zavedení výuky Evropská integrace na ČVUT financovaného z programu Jean Monnet (2006 – 2010)(spoluřešitel Ing. Hromada) Spoluřešitelka za ČR mezinárodního projektu SME and regional development financovaného z programu COST

4 Podmínky absolvování předmětu Úspěšné zpracování „individuálního projektu“ spolufinancovaného z programu Nová zelená úsporám Úspěšné zpracování „týmového projektu“ – projekt spolufinancovaný z OP a prezentace projektu v ppt. Účast na povinné přednášce na téma Cash Flow projektu. Předmět ukončen zápočtem – podmínkou je dále buď absolvování zápočtového testu nebo účast na 10 týdnech výuky.

5 1.Ekonomické souvislosti vzniku a vývoje EU 2.Makroekonomická analýza členských zemí a regionální rozdíly (GDP in PPS, celkový vládní dluh, vládní deficit, zdanění práce, daňová kvóta….) 3.Regionální politika EU: Nové programovací období 2014 – 2020 a jeho nové cíle podpory. Operační programy financované ze strukturálních fondů EU: Operační programy, prioritní osy a specifické cíle. Žádosti o dotaci, proces zpracování žádosti o dotaci, hodnocení žádosti (hodnotitelé a hodnotící komise), uzavření smlouvy a realizace projektu, udržitelnost projektu. 4.Další programy podpory: Komunitární programy EU, národní zdroje 5.Měnová unie (pro a proti zavedení EURa, podmínky vstupu do EURo zóny – tzv. Maastrichtské kritéria, stabilita kurzu – Exchange Rate Mechanism, ECB, ČNB) Obsah přednášek

6 V průběhu celého roku 2015 obdržela České republika z rozpočtu EU rekordní příjmy ve výši celkem 193,7 mld. Kč a současně odvedla do evropského rozpočtu 41,9 mld. Kč. ČR tak za celý rok 2015 obdržela o 151,8 mld. Kč více, než do rozpočtu EU odvedla a výsledná čistá pozice ČR je nejvyšší od vstupu ČR do EU.

7 Vývoj čisté pozice ČR 2004 - 2015

8 Kam plynuly peníze v r. 2015

9 Stav čerpání prostředků z fondů EU MMR zpracovává tzv. MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ČERPÁNÍ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ. Od r. 2014 to jsou čtvrtletní zprávy Poslední zpráva z 6.1.2016 http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/d92e08b1-4e8b-4f35-b7f5- 5adf83a06cf8/04_CMZ_2014_IVQ_elektronicka.pdf http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/d92e08b1-4e8b-4f35-b7f5- 5adf83a06cf8/04_CMZ_2014_IVQ_elektronicka.pdf

10

11 Celková alokace je stanovena v EUR, proto je klíčové přepočítávání kurzu CZK–EUR

12 ČR získala největší příslib finančních prostředků z fondů EU na programovací období 2007-2013 v přepočtu na obyvatele ze všech členských zemí Od počátku programového období do 7. ledna 2015 bylo podáno více než 115 tis. žádostí o dotaci v celkovém objemu 1 318,5 mld. Kč. (Pro srovnání celkové příjmy státního rozpočtu ČR byly v r. 2013 1 089 mld. Kč)

13 Monitorovací zpráva o průběhu čerpání fondů (MF)

14

15

16

17

18

19 Pozastavené financování ze strany EK pro chyby v přidělování prostředků projektům

20 Pokuty státu a regionů EK Města a kraje zúčastněné v regionálním operačním programu Severozápad by měly platit pokutu 641 milionů korun za chyby v projektech hrazených z peněz Evropské unie. Bruselu se nelíbí třeba „losovačky“, v nichž uspěly předražené nabídky. Tato pokuta se přičítá ke zhruba dvěma miliardám korun, které Ústecký a Karlovarský kraj společně s ministerstvem financí má uhradit za další chyby v přerozdělování peněz.

21 Pravidlo n+3 / n+2 - administrativní nástroj k zajištění plynulosti čerpání finančních prostředků ze SF. Podle tohoto pravidla musí být alokace podpory pro n-tý rok vyčerpána v následujících třech / dvou kalendářních letech. Na alokace roku 2011, 2012, 2013 se vztahuje pravidlo n+2 Prostředky, které nejsou z příslušné alokace vyčerpány do konce daného roku, podléhají tzv. automatickému zrušení závazku. Znamená to, že alokace podpory na daný rok je snížena o nevyčerpané finanční prostředky a tyto jsou navráceny zpět do rozpočtu EU.

22 Alokace financí r. 2008 posuzována v r. 2011 - vyčerpáno Všechny operační programy splnily pravidlo n+3 pro alokaci 2008. Na žádný operační program nebylo aplikováno automatické zrušení závazku.

23 Alokace financí r. 2009 posuzována v r. 2012 - vyčerpáno Všechny operační programy splnily pravidlo n+3 pro alokaci 2009. Na žádný operační program nebylo aplikováno automatické zrušení závazku. Všechny OP limit čerpání v roce 2012 splnily

24 V r. 2013 se nedočerpalo 12 miliard Kč – alokace z r. 2010 i z r. 2011 (přechod na n+2) Plnění limitu čerpání nenaplnilo 5 operačních programů. Celková výše automatického zrušení závazku je 411,4 mil. EUR – tolik nebylo vyčerpáno a o peníze jsme přišli. Povedlo se ale dojednat následující: U několika OP se podařilo uplatnit výjimky z pravidla automatického zrušení závazku, tzn. že EK zohlednila zpoždění v projektech dotčených povodněmi či finanční krizí a dlouhodobě pozastavené projekty kvůli probíhajícím soudním a správním řízením (např. i projekty posuzované ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže). Podařilo se zachránit 25,5 mil. EUR.

25 V r. 2014 se dočerpávaly finance z projektů r. 2012 V roce 2014 nenaplnilo limit čerpání 5 operačních programů - OP Výzkum a vývoj pro inovace (u tohoto OP se podařilo snížit automatické zrušení závazku o 4,1 mil. EUR), OP Technická pomoc, ROP Severozápad, OP Praha Adaptabilita a Integrovaný OP. Celková výše automatického zrušení závazku je 309,4 mil. EUR.

26 Rok 2015 je posledním rokem čerpání finančních prostředků z programového období 2007-2013 – alokace r. 2013. Nevyčerpáme podle nejnovějšího odhadu MMR za rok 2015 z evropských fondů 8 - 10 miliard korun (370 mil. EUR). Automatické zrušení závazku se však nebude provádět hned po konci roku 2015, ale EK bude čekat do 31. března 2017. Přibližně do poloviny roku 2016 bude dokončována certifikace výdajů vykázaných příjemci do 31. prosince 2015 a následně bude prováděn jejich audit.

27 Odkazy - literatura Odkazy - literatura http://europa.eu (v češtině) http://europa.eu www.strukturalni-fondy.cz info a odrazový můstek k jednotlivým operačním programům www.strukturalni-fondy.cz http://www.euroskop.cz/ stránky vlády ČR http://www.euroskop.cz/ http://eur-lex.europa.eu/ přístup k právu Evropské unie. Úřední věstník EU. http://eur-lex.europa.eu/ http://ec.europa.eu/eurostat statistický úřad EU http://ec.europa.eu/eurostat http://ec.europa.eu/ stránky Evropské komise http://ec.europa.eu/


Stáhnout ppt "Regionální integrace EU Jana Frková – B 426 Přednášky uloženy na"

Podobné prezentace


Reklamy Google