Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Tomáš Mičaník Výsledky vyhodnocení stavu útvarů povrchových vod z hlediska jednotlivých ukazatelů znečištění Seminář „Nové právní předpisy v oblasti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Tomáš Mičaník Výsledky vyhodnocení stavu útvarů povrchových vod z hlediska jednotlivých ukazatelů znečištění Seminář „Nové právní předpisy v oblasti."— Transkript prezentace:

1 Ing. Tomáš Mičaník Výsledky vyhodnocení stavu útvarů povrchových vod z hlediska jednotlivých ukazatelů znečištění Seminář „Nové právní předpisy v oblasti ochrany vod“, 22. června 2016, Praha

2 Výsledky vyhodnocení stavu útvarů povrchových vod z hlediska jednotlivých ukazatelů znečištění Závadné látky (§ 39 zákona o vodách) Závadné látky pro hodnocení chemického stavu Závadné látky pro hodnocení ekologického Prioritní látky Tabulka 1b přílohy 3 NV č. 401/2015 Sb. Prioritní látky Tabulka 1b přílohy 3 NV č. 401/2015 Sb. Prioritní látky 22 organických látek nebo skupin + 2 prvky + 8 ost. spec.zneč. l. Prioritní látky 22 organických látek nebo skupin + 2 prvky + 8 ost. spec.zneč. l. Prioritní nebezpečné látky 19 organických látek nebo skupin + 2 prvky Prioritní nebezpečné látky 19 organických látek nebo skupin + 2 prvky Všeobecné fyzikálně-chemické ukazatele Tabulka 1a přílohy 3 NV č. 401/2015 Sb. Všeobecné fyzikálně-chemické ukazatele Tabulka 1a přílohy 3 NV č. 401/2015 Sb. Specifické znečišťující látky Tabulka 1c přílohy 3 NV č. 401/2015 Sb. Specifické znečišťující látky Tabulka 1c přílohy 3 NV č. 401/2015 Sb. Teplota Kyslíkové poměry Solnost Acidobazický stav Živinové podmínky Teplota Kyslíkové poměry Solnost Acidobazický stav Živinové podmínky 69 organických látek nebo skupin + 22 prvků 69 organických látek nebo skupin + 22 prvků

3 Vodní útvary povrchových vod v ČR Výsledky vyhodnocení stavu útvarů povrchových vod z hlediska jednotlivých ukazatelů znečištění Typ útvaru / povodíCelkemLabeDunajOdra Počet útvarů povrchových vod ÚPV – tekoucí (řeky) ÚPV – stojaté (jezera/nádrže)

4 Ekologický stav – celkové hodnocení Výsledky vyhodnocení stavu útvarů povrchových vod z hlediska jednotlivých ukazatelů znečištění Stav n. potenciálCelkemLabeDunajOdra Velmi dobrý/max. potenciál4-4- Dobrý Střední Poškozený Zničený Neznámý19145-

5 Ekologický stav – všeobecné fyz.-chem. složky Výsledky vyhodnocení stavu útvarů povrchových vod z hlediska jednotlivých ukazatelů znečištění Stav n. potenciál – teplota vody ve °C CelkemLabeDunajOdra Velmi dobrý/max. potenciál Dobrý Střední Neznámý Stav n. potenciál – kyslíkové poměry (rozp. O 2, BSK 5 ) CelkemLabeDunajOdra Velmi dobrý/max. potenciál Dobrý Střední Neznámý

6 Ekologický stav – všeobecné fyz.-chem. složky Výsledky vyhodnocení stavu útvarů povrchových vod z hlediska jednotlivých ukazatelů znečištění Stav n. potenciál – salinita (sírany, chloridy) CelkemLabeDunajOdra Velmi dobrý/max. potenciál Dobrý Střední Neznámý Stav n. potenciál – acido- bazický stav (pH, KNK4,5) CelkemLabeDunajOdra Velmi dobrý/max. potenciál Dobrý Střední Neznámý

7 Ekologický stav – všeobecné fyz.-chem. složky Výsledky vyhodnocení stavu útvarů povrchových vod z hlediska jednotlivých ukazatelů znečištění Stav n. potenciál – živiny (N-NO 3, N-NH 4 ) CelkemLabeDunajOdra Velmi dobrý/max. potenciál Dobrý Střední Neznámý Stav n. potenciál – živiny (P celk., P-PO 4 ) CelkemLabeDunajOdra Velmi dobrý/max. potenciál Dobrý Střední Neznámý

8 Ekologický stav – všeobecné fyz.-chem. složky Výsledky vyhodnocení stavu útvarů povrchových vod z hlediska jednotlivých ukazatelů znečištění Střední stav n. potenciál (%)CelkemLabeDunajOdra Teplotní poměry (teplota ve °C)7,16,96,78,7 Kyslíkové poměry (rozp.O 2, BSK 5 )20,224,115,410,9 Salinita (sírany, chloridy)2,6 3,01,5 Acidobazický stav (pH, KNK 4,5 )11,212,46,715,2 Živinové podmínky (N-NO 3, N-NH 4 )29,427,536,623,2 Živinové podmínky (P celk., P-PO 4 )28,223,140,926,1

9 Ekologický stav – specifické znečišťující látky Výsledky vyhodnocení stavu útvarů povrchových vod z hlediska jednotlivých ukazatelů znečištění Stav n. potenciál – počet ÚPVCelkemLabeDunajOdra Dobrý Střední Neznámý Stav n. potenciál – %CelkemLabeDunajOdra Dobrý67,363,883,250,7 Střední30,033,316,542,8 Neznámý2,72,90,36,5 Na nedosažení dobrého stavu se podílí celkem 40 látek nebo jejich skupin.

10 Ekologický stav – specifické znečišťující látky Výsledky vyhodnocení stavu útvarů povrchových vod z hlediska jednotlivých ukazatelů znečištění Střední stav n. potenciálCelkemLabeDunajOdra AOX – počet ÚPV AOX – % ÚPV14,119,14,79,4 Železo – počet ÚPV Železo – % ÚPV7,97,65,015,6 Pyren – počet ÚPV Pyren – % ÚPV5,42,31,329,7 Fenanthren – počet ÚPV Fenanthren – % ÚPV5,31,3 33,3

11 Ekologický stav – specifické znečišťující látky Výsledky vyhodnocení stavu útvarů povrchových vod z hlediska jednotlivých ukazatelů znečištění Střední stav n. potenciál Celkem počet ÚPV Labe % ÚPV Dunaj % ÚPV Odra % ÚPV Pr. index překročení NEK Pyren612,31,329,72,66 Chrysen3--2,21,96 Dibenzo(a,h)anthracen1--0,72,91 Benzo(a)anthracen140,2-9,42,28 Fenanthren591,3 33,32,10 Fluoren7--5,11,56 Polyaromatické uhlovodíky

12 Ekologický stav – specifické znečišťující látky Výsledky vyhodnocení stavu útvarů povrchových vod z hlediska jednotlivých ukazatelů znečištění Střední stav n. potenciál Celkem počet ÚPV Labe % ÚPV Dunaj % ÚPV Odra % ÚPV Pr. index překročení NEK Železo897,65,015,91,49 Mangan305,41,05,11,49 Arsen141,80,30,72,54 Beryllium142,0--1,96 Měď70,70,30,71,6 Zinek81,0-0,71,71 Selen171,61,02,21,77 Kovy

13 Ekologický stav – specifické znečišťující látky Výsledky vyhodnocení stavu útvarů povrchových vod z hlediska jednotlivých ukazatelů znečištění Střední stav n. potenciál Celkem počet ÚPV Labe % ÚPV Dunaj % ÚPV Odra % ÚPV Pr. index překročení NEK Malathion30,3-0,75,61 Dimethachlor40,3-1,55,8 Metazachlor50,3-2,23,73 MCPA50,60,3-1,36 EDTA282,8-6,51,99 NTA50,6-0,72,93 Bisfenol A444,4-10,23,09 Pesticidy a ostatní organické látky

14 Chemický stav – celkové hodnocení Výsledky vyhodnocení stavu útvarů povrchových vod z hlediska jednotlivých ukazatelů znečištění StavCelkemLabeDunajOdra Dobrý Nedosažení dobrého stavu Neznámý44-- Podle SR 2008/105/ES StavCelkemLabeDunajOdra Dobrý Nedosažení dobrého stavu Neznámý44-- Podle SR 2013/39/EU

15 Chemický stav – celkové hodnocení Výsledky vyhodnocení stavu útvarů povrchových vod z hlediska jednotlivých ukazatelů znečištění Podle SR 2013/39/EU

16 Výsledky vyhodnocení stavu útvarů povrchových vod z hlediska jednotlivých ukazatelů znečištění UkazatelNEK- RP „105“ NEK- NPK „105“ NEK- RP „39“ NEK- NPK „39“ Zpřísnění NEK Anthracen0,10,40,1 -/4x Bromované difenylethery0, ,14 Hexachlorbenzen0,010,05- Hexachlorbutadien0,10,6- Olovo rozp.7,2-1,2146x Rtuť rozp.0,050,07- Nikl rozp x Změny NEK v SR 2013/39/EU oproti SR 2008/105/ES (  g.l -1 ) Chemický stav – celkové hodnocení

17 Výsledky vyhodnocení stavu útvarů povrchových vod z hlediska jednotlivých ukazatelů znečištění UkazatelNEK- RP „105“ NEK- NPK „105“ NEK- RP „39“ NEK- NPK „39“ Zpřísnění NEK Fluoranthen0,110,00630,121,6x/8,3x Naftalen2, ,2x/- Benzo(a)pyren0,050,1 0, ,27294x/- Benzo(b)fluoranthen ∑0,03 --0,017 Benzo(k)fluoranthen--0,017 Benzo(g,h,i)perylen ∑0, ,0082 Indeno(1,2,3-c,d)pyren---- Změny NEK v SR 2013/39/EU oproti SR 2008/105/ES (  g.l -1 ) Chemický stav – celkové hodnocení

18 Výsledky vyhodnocení stavu útvarů povrchových vod z hlediska jednotlivých ukazatelů znečištění UkazatelCelkemLabeDunajOdra Anthracen11-- Fluoranthen Nikl Olovo Benzo(a)pyren Bromované difenylethery Zvýšení počtu profilů nedosahujících dobrý chemický stav vlivem zpřísnění NEK SR 2013/39/EU Chemický stav – celkové hodnocení

19 Chemický stav – polyaromatické uhlovodíky Výsledky vyhodnocení stavu útvarů povrchových vod z hlediska jednotlivých ukazatelů znečištění Nedosažení dobrého stavu podle SR 2013/39/EU Celkem počet ÚPV Labe % ÚPV Dunaj % ÚPV Odra % ÚPV Pr. index překročení NEK* Anthracen40,2-2,21,99/7,00 Fluoranthen25316,920,155,84,77/3,15 Benzo(a)pyren20013,614,446,448,3/1,56 Benzo(b)fluoranthen1438,011,439,1-/4,07 Benzo(k)fluoranthen794,15,724,6-/3,19 Benzo(g,h,i)perylen21915,020,539,9-/4,11 * 1. hodnota vyjadřuje míru překročení NEK-RP, 2. hodnota překročení NEK-NPK

20 Chemický stav – kovy (rozpuštěná forma) Výsledky vyhodnocení stavu útvarů povrchových vod z hlediska jednotlivých ukazatelů znečištění Nedosažení dobrého stavu podle SR 2013/39/EU Celkem počet ÚPV Labe % ÚPV Dunaj % ÚPV Odra % ÚPV Pr. index překročení NEK* Rtuť756,38,74,4-/3,22 Kadmium584,82,712,32,20/2,18 Nikl1766,135,221,01,60/2,64 Olovo421,98,42,91,49/1,40 * 1. hodnota vyjadřuje míru překročení NEK-RP, 2. hodnota překročení NEK-NPK

21 Chemický stav – ostatní organické látky a pesticidy Výsledky vyhodnocení stavu útvarů povrchových vod z hlediska jednotlivých ukazatelů znečištění Nedosažení dobrého stavu podle SR 2013/39/EU Celkem počet ÚPV Labe % ÚPV Dunaj % ÚPV Odra % ÚPV Pr. index překročení NEK* DEHP80,2-5,13,00/- PBDE171,61,70,7 Hexachlorbenzen20,20,3--/2,11 Endosulfan40,6---/1,98 Diuron20,2-0,72,16/1,56 HCH40,60,30,71,48/2,53 * 1. hodnota vyjadřuje míru překročení NEK-RP, 2. hodnota překročení NEK-NPK

22 Chemický stav – nejzatíženější profily Výsledky vyhodnocení stavu útvarů povrchových vod z hlediska jednotlivých ukazatelů znečištění Název profiluLátkaObdobí∑Index překročení NEK POD 1163 Odra-Bohumínanthracen POD 1163 Odra-BohumínHg rozp ,5 POD 5526 Olše nad PetrůvkouDEHP ,1 POH Klíšský p. Ústí n.L.HCH ,2 PLA 177 Jeřice-ChrastavaPb rozp ,2 PMO KPPTr011 Trkmanka- Želetice Ni rozp ,1 POD 1164 Jičínka-KunínB(a)P PLA 50 Výmola-Císařská Kuchyně Ni rozp ,9

23 Ing. Tomáš Mičaník, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Podbabská 2582/30, Praha 6 | | Pobočka Brno | Mojmírovo náměstí 16, Brno-Královo Pole | | Pobočka Ostrava | Macharova 5, Ostrava | | Výsledky vyhodnocení stavu útvarů povrchových vod z hlediska jednotlivých ukazatelů znečištění Děkuji za pozornost! Zdroj dat: WFD Reporting 2016, verze 2.4, květen 2016 (nefinální verze)


Stáhnout ppt "Ing. Tomáš Mičaník Výsledky vyhodnocení stavu útvarů povrchových vod z hlediska jednotlivých ukazatelů znečištění Seminář „Nové právní předpisy v oblasti."

Podobné prezentace


Reklamy Google