Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Osvícenské reformy a proměny Duchovní kultura Evropy ZS 2014 Pátek, sudý, 8:45 Barbora Beňová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Osvícenské reformy a proměny Duchovní kultura Evropy ZS 2014 Pátek, sudý, 8:45 Barbora Beňová."— Transkript prezentace:

1 Osvícenské reformy a proměny Duchovní kultura Evropy ZS 2014 Pátek, sudý, 8:45 Barbora Beňová

2 Osvícenství intelektuální hnutí, životní postoj a filozofický směr 18. století myšlenková epocha, či společenský proud odmítavá reakce na barokní religiozitu X racionalismus, logika, humanismus vlastní duchovní, etické a estetické principy základ občanské svobody a rovnosti, demokracie, pokroku a lidských práv Vliv: antika, humanismus, renesance, věda 17.století VFR, boj amerických kolonií za nezávislost

3 Osvícenství jako myšlenková epocha 16. -18. století Holandsko, Anglie, Francie, Německo, Rusko Osvícenství: střet světla rozumu a víry v pokrok a vědění s temnotou nevědomosti a předsudků Reformace – kritický pohled na církev a zbožnost X protireformace odpoutání se od dosavadního stavovství, zbožnosti a tradičních představ o hierarchii společnosti přední místo: rozum, vzdělanost, právo, člověk Střední Evropa: Societas eruditorum incognitorum in terries Austriacis Konec : konzervativní tendence, nástup romantismu

4 Požadavky osvícenců Růst vzdělanosti ve všech oborech vědění Práva na osobní svobodu člověka, svobodné myšlení a jednání Rovnost před zákonem Nastolení demokracie Zbavení církve politické moci a odloučení církve od státu Trestní právo – humanizované, daňový systém – spravedlivý Politické poměry - nově konstituovány

5 Osvícenství jako životní postoj Zejména buržoazie, aristokracie a částečně klérus Střední Evropa, Rusko - tzv. Osvícenský absolutismus (modernizační reformy) vstup buržoy do veřejného života zvýšená literární produkce, zájem o filozofii a kulturu (tzv. Salóny) Deismus, ateismus, libertinství

6 Osvícenství ve filozofii Racionalismus, či etika, studium a pozdější obrana lidských práv a boj proti despotism Ideální představitel: filozof, vzdělaný člověk, fce jak ve vědě, tak ve společnosti Hlavní duchovní východisko - rozum Podmínka - občanská angažovanost Hlavní úkol: kultivovat svůj rozum a jím prosvětlovat životy ostatních

7 Osvícenství v politice Kritika absolutní monarchie Ideální společnost - odpovídá přírodě, tj. přirozenosti člověka Sociální nerovnost a rozdělení společnosti na jednotlivé třídy - přirozená a správná věc Volby, shromáždění a politické strany – jen někde Idea veřejného mínění Cenzura

8 Osvícenství ve vědě Nebývalý rozmach Rozvoj fyziky, chemie, biologie + vznik mnoha odvětví Rozšířená metoda pokusu, objev mikroskopu Encyklopedie aneb Racionální slovník věd, umění a řemesel Snaha po univerzálnosti

9 Osvícenství v umění Literatura románová tvorba (sentimentální román, epistulární forma) Hudba – Wolfgang Amadeus Mozart - opery

10 Hlavní představitelé osvícenství Denis Diderot Fridrich II. Veliký Claude Adrien Helvétius Johann Gottfried Herder Immanuel Kant Kateřina Veliká Gotthold Ephram Lessing John Locke Montesquieu Jean-Jacques Rousseau Voltaire Choderlos de Laclos

11 Děkuji za pozornost

12 Zdroje http://dejepis.info/?t=164 http://cs.wikipedia.org/wiki/Osv%C3%ADcenstv%C3%AD http://is.cuni.cz/studium/eng/predmety/index.php?do=predmet&ko d=AHSV00443&stev_print=on http://is.cuni.cz/studium/eng/predmety/index.php?do=predmet&ko d=AHSV00443&stev_print=on


Stáhnout ppt "Osvícenské reformy a proměny Duchovní kultura Evropy ZS 2014 Pátek, sudý, 8:45 Barbora Beňová."

Podobné prezentace


Reklamy Google