Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_3D.7-8.01 Autor: Kateřina Vyčichlová Projekt Škola do života CZ.1.07/1.4.00/21.2699 Dějepis, 8. třída ZŠ Základní škola Kutná Hora, Kremnická.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_3D.7-8.01 Autor: Kateřina Vyčichlová Projekt Škola do života CZ.1.07/1.4.00/21.2699 Dějepis, 8. třída ZŠ Základní škola Kutná Hora, Kremnická."— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_3D.7-8.01 Autor: Kateřina Vyčichlová Projekt Škola do života CZ.1.07/1.4.00/21.2699 Dějepis, 8. třída ZŠ Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98 Co to je osvícenství Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost

2 Vzniká ve Francii a v Anglii roku 1700, pak se šíří do celé Evropy 2. polovina 18. století Celoevropské myšlenkové, kulturní, politické a hospodářské hnutí : - člověk by se ve svém konání měl řídit především svým rozumem a vírou - člověk by měl být tolerantní k ostatním lidem, kteří jsou jiného náboženského vyznání - cílem člověka je důstojný život na zemi

3 Přírodovědecké objevy Doba velkého pokroku v přírodních vědách. Carl Linné poprvé vědecky rozdělil rostlinstvo. Antoine Lauren Lavoisier utřídil chemické prvky. Luigi Galvani prováděl pokusy s elektrickým proudem, vytváří galvanický článek. Alessandro Volta sestavil první baterii. Vynález bleskosvodu je připisován současně dvěma mužům: Benjaminu Franklinovi a Prokopu Divišovi.

4 Isaac Newton získal velkou řadu poznatků z ma- tematiky, mechaniky a gravitace. Blaise Pascal poznal vlastnosti tlaku. James Watt roku 1765 sestrojil parní stroj, který sloužil nejprve k odčerpání vody z dolu, následně k pohonu vozu. Roku 1783 v Paříži předvedli bratři Montgolfierové létací stroj.

5 Absolutismus Důsledným používáním rozumu lze společnost pozměnit k lepšímu. Hledá se cesta od středověkého tmářství. Je patrná snaha o vytvoření lepšího a spra- vedlivějšího uspořádání světa. V 18. století vládnou většinou absolutní monarchové – nikým nejsou omezení, svou moc odvozují od Boha, ve svých rukách drží veškerou moc. Společnost je rozdělena na tři stavy – šlechta (vládne), církev (poskytuje duchovní útěchu) a poddaní (pracují).

6 Osvícenci a společnost – veřejná moc pochází z lidu, nikoli od Boha -smlouva mezi panovníkem a poddanými - poddaný se může bouřit, pokud panovník zkracuje jeho práva (náboženská svoboda, svoboda vytvářet soukromé vlastnictví) John Locke Montesquieur - rozebral všechny známé politické systémy -doporučil usilovat o monar- chii, kde bude společnost rozdělena do tří na sobě nezávislých složek zákonodárná (legislativa) výkonná (exekutiva) soudní (jurisdikce) - položil tak základy konstituční monarchii, kde je panovník omezen konstitucí (ústavou)

7 Encyklopedisté Někteří francouzští osvícenci se rozhodli, že sepíší všechny lidské poznatky do jednoho díla. Měl to být prostředek k většímu štěstí. Mezi léty 1751 – 1772 vydávali Voltaire, Diderot, Helvetius, Rousseau, d‘Alambert Encyklopedii aneb Racionální slovník věd, umění a řemesel.

8 Osvícenský absolutismus Panovníci vychovaní v duchu osvícenství (př. Kateřina II., Josef II.) si plně uvědomovali, že nejdůležitější povinností je starat se o zlepšení hmotných podmínek života poddaných. Vše uskutečňovali prostřednictvím společen- ských a hospodářských reforem.

9 Zápis Osvícenství 2. polovina 18. století Člověk se má řídit rozumem Objevy v oblasti přírodních věd: Linné, Galvani, Volta, Franklin, Diviš, Newton, Pascal, Watt Absolutismus a osvícenský absolutismus Společenské vědy: Locke, Montesquiere Encyklopedisté

10 Metodické pokyny k prezentaci Jsou umístěny ve skrytém snímku. Autor: Mgr. Kateřina Vyčichlová První pololetí, září Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Klíčová slova: osmý ročník, osvícenství, absolutismus, stavy, konstituce, Encyklopedie V této prezentaci seznamuji s pojmem osvícenství a vším, co s ním souvisí. Je třeba žákům zdůraznit, že to není jenom o způsobu vlády a filozofii, ale i o celkovém přístupu k životu ve všech jeho oblastech. Dále to neznamená, že se člověk odklání od víry. U tohoto tématu doporučuji zapojit žáky tím, že si zpracují na výše uvedené osvícence (popřípadě další) referáty na počítači v libovolné aplikaci, ale minimálně ze třech různých zdrojů, které budou bezchybně uvedeny. Pod „smajlíky“ jsou skryty hypertextové odkazy s doplňujícím obrazovým materiálem. Prezentaci je možné využít i k samostudiu. Použitá literatura: HLAVAČKA, M. a kol.: Dějepis pro 8. ročník ZŠ. 1. vyd. Praha: SPN, 2002. 128 s. ISBN 80-7235-053-6. MANDELOVÁ, H. a kol.: Dějiny novověku. 1. vyd. Liberec: Dialog, 2003. 180s. ISBN 80-86761-04-5. kol. autorů: Dějepis 8: Učebnice pro ZŠ a víceletá gymnázia. 1. vyd. Plzeň: FRAUS, 2010. 160 s. ISBN 978- 80-7238-561-4. HARNA, J., FIŠER, R.: Dějiny českých zemí II.1.vyd. Praha: FORTUNA, 1998. 280 s. ISBN 80-7168-522-4.


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_3D.7-8.01 Autor: Kateřina Vyčichlová Projekt Škola do života CZ.1.07/1.4.00/21.2699 Dějepis, 8. třída ZŠ Základní škola Kutná Hora, Kremnická."

Podobné prezentace


Reklamy Google