Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

31. 3. 2015 ZÁVĚRY ŠETŘENÍ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI V UHERSKÉM BRODĚ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "31. 3. 2015 ZÁVĚRY ŠETŘENÍ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI V UHERSKÉM BRODĚ."— Transkript prezentace:

1 31. 3. 2015 ZÁVĚRY ŠETŘENÍ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI V UHERSKÉM BRODĚ

2 31. 3. 2015Závěry šetření l Odbor vnitřní kontroly Policejního prezidia ČR 2 KONTROLNÍ ŠETŘENÍ zahájeno krátce po události za účelem objektivního posouzení zejména zajištěny záznamy telefonní komunikace a radioprovozu, doprovodná data fotodokumentace výslechy zúčastněných osob a vyjádření policistů kontrolováno, zda byl postup policistů správný zákon o Policii České republiky, zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů vnitřní předpisy - zejména katalogový soubor typových činností - AMOK šetření vlastní a nezávislé na závěrech kontrolního útvaru KŘP Zlínského kraje

3 31. 3. 2015Závěry šetření l Odbor vnitřní kontroly Policejního prezidia ČR 3 OBLASTI ŠETŘENÍ postup policistů při služebním zákroku postup policistů při záchraně osoby ukryté na toaletě přeprava zásahové jednotky komunikace s městem velení na místě mimořádné události

4 31. 3. 2015Závěry šetření l Odbor vnitřní kontroly Policejního prezidia ČR 4 ČASOVÝ SNÍMEK cca 12:36 hod.střelba (20 – 25 výstřelů) 12:38 hod.první oznámení: uvnitř asi 20 osob, střílející muž, oznámení (ani následující) neobsahovala relevantní informaci o zraněných 12:36 – 12:47 hod. střelba na paní účetní (6 výstřelů) 12:38 – 12:45 hod. vyžádání součinnosti: OOP Uherský Brod, záchranná služba, pohotovostní a eskortní oddělení, vyjednavač, městská policie 12:47 hod.první hlídka na místě – zákrok střelba po hlídce (1 výstřel)

5 31. 3. 2015Závěry šetření l Odbor vnitřní kontroly Policejního prezidia ČR 5 VYHODNOCENÍ postup hlídky byl v souladu se zákonem a vnitřními předpisy policisté byli dostatečně iniciativní, ale nemohli zákrok dokončit, aniž by ohrozili osoby, které měly být v restauraci možnost úkrytu pevná přepážka nebyla neprůstřelná – neochránila před střelbou na chodbě ani u schodiště nebyla žádná pevná překážka, za niž by se mohli ukrýt nevěděli, zda je pachatel sám či jich je víc jedny dveře měli policisté v zádech teroristický útok (?)  postup hlídky hodnotíme jako správný

6 31. 3. 2015Závěry šetření l Odbor vnitřní kontroly Policejního prezidia ČR 6 ČASOVÝ SNÍMEK - pokračování 12:52 hod.vyžádání zásahové jednotky 12:53 hod.příjezd první posily vedoucí OOP Uherský Brod a jeho zástupce činnost na místě (zejména) seznámení se situací a získání informací k efektivnímu provedení zákroku vytěžení osob (zranění, pachatel, prostory restaurace) zajištění nejbližšího okolí, střežení zadního traktu budovy stanovení taktiky zákroku a udělení pokynů policistům vedoucí oddělení informuje operačního důstojníka o plánu provést zákrok, správnost jeho rozhodnutí však operační důstojník zpochybní, a to s ohledem na hosty v restauraci – aby se nestalo ještě něco horšího

7 31. 3. 2015Závěry šetření l Odbor vnitřní kontroly Policejního prezidia ČR 7 VYHODNOCENÍ operační důstojník převzal rozhodovací pravomoc, aniž k tomu byl v této situaci oprávněn  postup operačního důstojníka hodnotíme jako nesprávný vedoucí oddělení se i přesto připravuje na zákrok probíhá zhodnocení získaných informací a hovor s vedoucím územního odboru Uherské Hradiště, který vydává pokyn k zákroku zákrok je zahájen kolem 13:00 hod.  postup policistů hodnotíme jako správný

8 31. 3. 2015Závěry šetření l Odbor vnitřní kontroly Policejního prezidia ČR 8 ČASOVÝ SNÍMEK - pokračování kolem 13:00 hod.zahájení zákroku pod vedením vedoucího OOP Uherský Brod 13:00 hod.telefonát pachatele na LTV 158 VZNIKÁ BARIKÁDOVÁ SITUACE A ZAČÍNÁ VYJEDNÁVÁNÍ zrušení pokynu k zákroku 13:06 – 14:15 hod.vyjednávání vyjednavač s mužem hovořil pětkrát a po posledním hovoru učinil deset pokusů navázat komunikaci - neúspěšně 13:58 hod. příjezd zásahové jednotky 14:20 hod. zákrok zásahové jednotky

9 31. 3. 2015Závěry šetření l Odbor vnitřní kontroly Policejního prezidia ČR 9 VYHODNOCENÍ probíhalo vyjednávání pachatel v rámci rozhovorů sděloval vyjednavači, že má pět rukojmí a že nejsou zraněni souběžně probíhalo i nezávislé zjišťování, zda jsou uvnitř zranění a hodnotila se situace, zda je možno provést zákrok stále chybějící relevantní informace o zraněných s ohledem na vyjednávání od zákroku upuštěno důvodem pro neprovedení zákroku nebyla nepřítomnost zásahové jednotky po neúčelnosti vyjednávání rozhodnuto o provedení zákroku zásahovou jednotkou  následný postup hodnotíme jako správný

10 31. 3. 2015Závěry šetření l Odbor vnitřní kontroly Policejního prezidia ČR 10 MOŽNOST ZÁCHRANY MUŽE NA TOALETĚ

11 31. 3. 2015Závěry šetření l Odbor vnitřní kontroly Policejního prezidia ČR 11

12 31. 3. 2015Závěry šetření l Odbor vnitřní kontroly Policejního prezidia ČR 12 nemožnost nepozorovaně osobu vyvést jiný způsob záchrany než provedení služebního zákroku nebyl možný vysoké riziko zranění ukryté osoby  záchrana - postup hodnotíme jako správný komunikace probíhala prostřednictvím mobilního telefonu manželky hovor, SMS nebyl vyčleněn policista či psycholog určený pouze ke komunikaci s mužem ukrytým na toaletě  komunikace - postup policistů hodnotíme jako nedostatečný

13 31. 3. 2015Závěry šetření l Odbor vnitřní kontroly Policejního prezidia ČR 13 VYROZUMĚNÍ MĚSTA 12:45 hod.první oznámení Městské policii Uherský Brod a vyžádání součinnosti 12:59 hod.opětovná informace 13:36 hod.pokyn ředitele KŘP Zlínského kraje k informování starosty 13:46 hod.dotaz na městské policii, zda byl starosta informován operační důstojník v počátku komunikace předpokládal, že bude starosta vyrozuměn městskou policií, aniž by výslovně o vyrozumění požádal.  postup hodnotíme jako správný, v komunikaci vidíme prostor pro zlepšení

14 31. 3. 2015Závěry šetření l Odbor vnitřní kontroly Policejního prezidia ČR 14 PŘESUN ZÁSAHOVÉ JEDNOTKY 12:52 hod.vyžádána zásahová jednotka cca 12:58 hod.odjezd, vzdálenost 93 km 15 policistů, 4 vozidla 13:58 hod.příjezd do Uherského Brodu Vrtulník (Letiště Brno) Eurocopter EC135 (7 pasažérů  4 vyzbrojení policisté) Bell 412 (13 pasažérů  7 vyzbrojených policistů) doletová vzdálenost cca 25 min.  min. 75 min. + přesun k restauraci Družba  postup hodnotíme jako správný

15 31. 3. 2015Závěry šetření l Odbor vnitřní kontroly Policejního prezidia ČR 15 VELITEL ZÁKROKU velitel první hlídky na místě  velitel zákroku do 12:53 hod. vedoucí OOP Uherský Brod  velitel zákroku do 13:05 hod. vedoucí ÚO Uherské Hradiště  velitel zákroku do 13:40 hod. (fakticky od vyrozumění ve 12:44 hod., vydal pokyn k zákroku, ale vedením pověřil do svého příjezdu vedoucího OOP Uherský Brod) vedoucí OOK KŘP Zlínského kraje  postup hodnotíme jako správný

16 31. 3. 2015Závěry šetření l Odbor vnitřní kontroly Policejního prezidia ČR 16 Závěr - shrnutí Nedostatky: převzetí rozhodování o provedení zákroku operačním důstojníkem organizace a koordinace činnosti na operačním středisku Rezervy: v komunikaci s mužem ukrytým na toaletě v informování místní samosprávy v komunikaci s médii


Stáhnout ppt "31. 3. 2015 ZÁVĚRY ŠETŘENÍ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI V UHERSKÉM BRODĚ."

Podobné prezentace


Reklamy Google