Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE – NÁSTROJ PRO ROZVOJ ZLÍNSKÉHO KRAJE“ Libor Lukáš hejtman Zlínského kraje Konference „Regionální inovační strategie Zlínského.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE – NÁSTROJ PRO ROZVOJ ZLÍNSKÉHO KRAJE“ Libor Lukáš hejtman Zlínského kraje Konference „Regionální inovační strategie Zlínského."— Transkript prezentace:

1 „REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE – NÁSTROJ PRO ROZVOJ ZLÍNSKÉHO KRAJE“ Libor Lukáš hejtman Zlínského kraje Konference „Regionální inovační strategie Zlínského kraje a rozvoj meziregionální spolupráce v inovacích“ Zlín – 23. 1. 2008

2 USA je na špici díky inovacím a novým technologiím, které pomáhají k tvorbě produkce s vyšší přidanou hodnotou Hodně tradičních oborů, v nichž jsme byli v minulosti úspěšní, nedokáže dnes konkurovat levnému zboží z východoasijských zemí (např. 100 let výroby obuvi na Zlínsku, popř. v celé ČR) obchodního úspěchuNejvětší evropskou slabinou je malá schopnost přeměnit vědecké pokroky a technologické úspěchy do průmyslového a obchodního úspěchu EU hledá nástroje k podpoře produkce s vyšší přidanou hodnotou, aby dokázala konkurovat východoasijským zemím a přiblížila se výkonnosti USA – jedním z nástrojů mají být inovační strategie evropských regionů Konkurenceschopnost v současné globální ekonomice 1

3 Zlínský kraj existuje 7 let a a během této doby rozvíjí nástroje přispívající ke zvyšování konkurenceschopnosti regionu – buduje infrastrukturu v oblasti dopravy, zdravotnictví, sociálních služeb, školství, cestovního ruchu a dalších…. inovační infrastrukturaPatří zde také inovační infrastruktura a kvalitní lidské zdroje ve výzkumu, vývoji a inovačních procesech podnikatelů sofistikované produkcipodnikatelské prostředí je třeba cíleně rozvíjet s ohledem na žádoucí posun k sofistikované produkci využívající nejen výhodu nízkých mzdových nákladů oproti jiným regionům, ale také jedinečnost produkce a šikovnost pracovníků ve firmách ve Zlínském kraji – VÝCHODISKO PRO VYTVOŘENÍ REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE Konkurenceschopnost Zlínského kraje 2

4 HDP na 1 obyvatele Průměrná hrubá mzda (11. pozice kraje v rámci ČR) (10. pozice v rámci ČR) Zlínský kraj – postavení v rámci ČR Česká republika Zlínský kraj Zdroj: ČSÚ 3

5 Podíl Zlínského kraje na výdajích na výzkum a vývoj v ČR kolísá mezi 7. – 11. pozicí ze všech krajů Zdroj: ČSÚ Výzkum a vývoj ve Zlínském kraji – výdaje v jednotl. krajích (ČR = 100%) 4

6 Podíl inovujících podniků v jednotlivých krajích ČR Zdroj: šetření ČSÚ …i přes nízký podíl výdajů na výzkum a vývoj má v roce 2005 Zlínský kraj 5. místo v žebříčku inovujících firem ve srovnání všech krajů… 5

7 …a páté místo v celkovém počtu inovujících firem v ČR Rozložení inovujících firem v rámci ČR – podíly v jednotlivých krajích (ČR = 100%) 6 Zdroj: šetření ČSÚ

8 Souhrnný inovační indexKomplexní obraz podává tzv. Souhrnný inovační index, který je stanoven na základě dílčích ukazatelů: Úroveň vzdělávání Výdaje na výzkum a vývoj a ICT Výdaje v oblasti informačních a komunikačních technologií Podíl inovujících podniků Počet udělených patentů NUTS II. Střední Morava je v hodnocení souhrnného inovačního indexu v roce 2006 až na 150. místě mezi 203 hodnocenými regiony EU, tj. slabá pozice v rámci EU Ve Zlínském kraji je významná průmyslová tradice, ale omezená výzkumná a vývojová základna, která v mnoha oblastech neodpovídá průmyslovému zaměření → komplikovanější cesta k řešení inovací v podnicích Regionální inovační výkonnost v rámci EU 7

9 Zlínský kraj se podáním projektu Regionální inovační strategie stal jediným českým krajem, který za finančního přispění 6. rámcového programu pro vědu a výzkum tuto strategii od června 2005 připravuje společně s dalšími 32 regiony z různých zemí Evropy Zpracovaná strategie popisuje trendy v oblasti inovací a směr, kterým se chce Zlínský kraj ubírat pro zvyšování kokurence-schopnosti v globalizované ekonomice Byly zjišťovány potřeby podniků, informace o podmínkách v jiných regionech Evropy a pokračuje snaha využít potenciálu, který dnes i přes nízké hodnoty některých ukazatelů existuje Regionální inovační strategie Zlínského kraje 8

10 Úspěšné týmy výzkumných pracovníků na UTB ve Zlíně s dlouhou tradicí a úspěšnými projekty (zejména v oblasti polymerů) Největší české (a také v EU unikátní) pracoviště v oblasti zkušebnictví a certifikace (Institut pro testování a certifikaci, a. s.) Tradice průmyslu a spolupráce některých odvětví v rámci klastrů (např. plastikářský klastr) s firmami, které se řadí mezi TOP inovátory (SPUR, Kasko, Duraline, Ekotrend, D Plast) Úspěšné firmy Zlínského kraje prosazující se díky inovacím na světových trzích (např. Tescoma) Potenciál ve Zlínském kraji v oblasti inovací 9

11 RIS je „sofistikovaný“ nástroj napomáhající definici cílů a aktivit, které by měly v konečném důsledku přispět ke změně postavení kraje v oblasti hodnotitelných kritérií (HDP na hlavu) ŘÍDÍCÍ VÝBOR RIS - diskusní, poradní a schvalující platforma pro realizaci strategie s využitím partnerství subjektů podílejících se na inovačním prostředí v kraji Zlínský kraj spolupracuje s partnery z oblasti veřejné, akademické i podnikatelské sféry – např. s UTB při založení Technologického inovačního centra (TIC) a realizace projektů TIC (podnikatelský inkubátor, vědeckotechnický park, klastrové iniciativy atd.) Účast Zlínského kraje na tvorbě inovačního prostředí regionu: 10

12 Akční plán RIS – definice projektových námětů a hledání finančních možností pro realizaci těchto námětů (strukturální fondy – ROP, OP Podnikání a inovace, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, OP Věda a výzkum pro inovace a další) Konkrétní projekty navrhované z řad hospodářského sektoru budou realizovány Zlínským krajem, UTB, TIC a dalšími partnery CD „INOVAČNÍ PROFIL ZLÍNSKÉHO KRAJE“ JEDNOU Z JIŽ ZREALIZOVANÝCH PILOTNÍCH AKTIVIT AKČNÍHO PLÁNU JE PREZENTAČNÍ CD „INOVAČNÍ PROFIL ZLÍNSKÉHO KRAJE“ PŘEDSTAVUJÍCÍ FIRMY A SUBJEKTY V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE, KTERÉ MAJÍ ZÁJEM O SPOLUPRÁCI SE ZAHRANIČNÍMI PARTNERY V OBLASTI INOVACÍ Realizace Regionální inovační strategie Zlínského kraje: 11

13 Příprava strategické zóny Holešov pro příchod investorů a snaha využít tuto lokalitu převážně k sofistikovaným výrobním aktivitám s vysokou přidanou hodnotou Aktivity s cílem přilákat do Zlínského kraje někoho z významných hráčů světové ekonomiky – význam při rozvoji dalších navazujících aktivit podporujících inovační podnikání v kraji Zahraniční mise Zlínského kraje a orientace firem Zlínského kraje na nové zajímavé trhy s možností spolupráce při inovacích „Kontaktní centrum pro východní trhy“Příprava společného projektu s Krajskou hospodářskou komorou Zlínského kraje – tzv. „Kontaktní centrum pro východní trhy“ (Rusko – Polsko – Ukrajina – Čína) Další aktivity Zlínského kraje s vazbou na rozvoj inovačního prostředí regionu 12

14 Je snaha do roku 2013 maximálně využít zejména finančních zdrojů EU pro realizaci aktivit RIS; zároveň však bude probíhat pravidelné hodnocení, které ukáže, nakolik přispívají tyto aktivity k rozvoji Zlínského kraje po roce 2013Možnost finanční podpory ze strukturálních fondů po roce 2013 bude již mnohem nižší, nicméně pokud se podaří nastartovat aktivity, které budou smysluplné v dlouhém časovém horizontu, měl by pokračovat růst ekonomiky ve Zlínském kraji i v dalších letech (záleží na nás tuto příležitost nepromarnit) V RIS i jiných rozvojových aktivitách budeme v rámci partnerství napomáhat v hledání nových přístupů, abychom dokázali reagovat zejména na měnící se globální podnikatelské prostředí – nutnost otevřenosti dalším námětům a flexibilním reakcím, změnám a opatřením generujícím růstové efekty RIS – očekávání do budoucna 13

15 Motto: …konejme jen takovou práci, která slouží veřejnosti… ….ale také …každá lidská činnost se musí nakonec nějak projevit v číslech… 20. léta minulého století 14

16 Libor Lukáš hejtman Zlínského kraje libor.lukas@kr-zlinsky.cz DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST!


Stáhnout ppt "„REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE – NÁSTROJ PRO ROZVOJ ZLÍNSKÉHO KRAJE“ Libor Lukáš hejtman Zlínského kraje Konference „Regionální inovační strategie Zlínského."

Podobné prezentace


Reklamy Google