Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přínos programu SVES pro činnost ČŠI PaedDr. Jaroslav Müllner.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přínos programu SVES pro činnost ČŠI PaedDr. Jaroslav Müllner."— Transkript prezentace:

1 Přínos programu SVES pro činnost ČŠI PaedDr. Jaroslav Müllner

2 SVES 1 Zaměstnanci ČŠI se účastní programu SVES 1 od roku 1996 a jejich účast na aktivitách SVES 1 se vždy těšila velké podpoře Celkem bylo dosud uskutečněno 47 návštěv Nejvíce navštívenou zemí v rámci tohoto programu byla Velká Británie, Španělsko, SRN, Turecko. Zaměstnanci ČŠI dále navštívili Rakousko, Nizozemí, Francii, Irsko, Finsko, Kypr, Maďarsko, Řecko a Dánsko.

3 Přínos účasti pro práci v ČŠI Seznámení se s danou problematikou v hostitelské organizaci Získání nadhledu a názorů na odlišný přístup řešení obtíží Nahlédnutí do praxe řešení problému Možnost šířit nabyté poznatky prostřednictvím interního bulletinu, intranetu a seminářů

4 „New Bridges in Europe“(Turecko – Gaziantep) Tematicky byl celý program zaměřen na prezentaci inkluze evropské dimenze ve vzdělávacím systému Turecka, a to jak vertikálně (od nižších stupňů škol k vyšším), tak horizontálně (v různých typech škol a oborech vzdělávání včetně dalšího vzdělávání dospělých).

5 Přínos této studijní návštěvy Seznámení se s fungováním typu školství s velmi silnou podporou státu a jeho modernizací s akcentem na vytváření a posilování evropských vazeb Seznámení se se systémem evaluace v Turecku a administrativním rozdělením inspekčního systému Návštěva různých typů škol a vzdělávacích institucí Seznámení se s problematikou sekularizace v Turecku a programy celoživotního vzdělávání Výměna poznatků s dalšími účastníky studijní návštěvy

6 SVES 2 ČŠI se poprvé zapojila do programu SVES 2 v roce 2010 Studijní návštěva pod názvem „Evaluace ve vzdělávacím systému České republiky“ se konala v týdnu od 17.5. – 21.5. Hlavním cílem bylo seznámit zahraniční účastníky s evaluačním systémem ČR a prací ČŠI Umožnit zahraničním účastníkům vhled do celkového systému evaluace v ČR

7 SVES 2 Celkem se studijní návštěvy zúčastnilo 16 odborníků ve vzdělávání z 9 evropských zemí (Estonsko,Francie, Chorvatsko, Itálie, Německo, Portugalsko, Rumunsko, Švédsko a Velká Británie) a Turecka. Velká většina z nich byli školní inspektoři, pracovníci na ministerstvu školství a nebo pedagogové

8 „Evaluace ve vzdělávacím systému České republiky“ Představení činnosti ČŠI a evaluačního systému ČR Role inspektora v českém vzdělávacím systému Seznámení se s inspekčním systémem tzv. INSPIS Návštěva MŠMT a vzdělávacích institucí zabývajících se evaluací ÚIV NÚOV Návštěva různých typů škol (základní škola, gymnázium, SOŠ a SOU, pedagogická fakulta UHK) Diskuze s pedagogy Vizitace výuky a maturitních zkoušek

9 Přínos uspořádaní studijní návštěvy Možnost seznámit zahraniční odborníky ve vzdělávání s praxí, systémem a výsledky ČŠI Seznámení s problematikou evaluace v ČR z pohledu různých institucí Během diskuzí možnost praktického srovnání práce českého inspektora a jeho zahraničního kolegy

10 Přínos uspořádání studijní návštěvy Prezentace zahraničních účastníků nás naopak seznámily s jejich systémem evaluace, rolí inspektora a procesem inspekce Velká Británie – praktická ukázka inspekční práce Francie – pohled na evaluaci z hlediska ministerstva školství a ministerstva zemědělství Německo –přístupy k inspekci v různých spolkových zemích (externí a interní evaluace) Itálie – evaluace na jednotlivých stupních škol

11 Přínos uspořádání studijní návštěvy Portugalsko – evaluační systém a jeho klíčové oblasti Rumunsko – problematika externí evaluace, kritéria hodnocení a specifika vzdělávacího systému Rumunska Turecko – turecký vzdělávací systém, administrativní členění inspekce a externí evaluace z pohledu základních škol

12 SVES 2 v roce 2011 Po dobré zkušenosti s organizací této studijní návštěvy se ČŠI rozhodla znovu se zapojit do programu SVES 2 Další studijní návštěva se uskuteční v dubnu 2011 pod názvem „Autonomie škol a pravomoc České školní inspekce“

13

14 Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37 150 21 Praha 5 www.csicr.cz tel.: +420 251 023 245 fax: +420 251 566 789 mailto: jaroslav.mullner@csicr.cz Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Přínos programu SVES pro činnost ČŠI PaedDr. Jaroslav Müllner."

Podobné prezentace


Reklamy Google