Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DITTRICHOVA 21 128 01 PRAHA 2 ZELENÁ LINKA PRO EXPORT 800 133 331 Německo: šance na trhu pro české exportéry Karlovy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DITTRICHOVA 21 128 01 PRAHA 2 ZELENÁ LINKA PRO EXPORT 800 133 331 Německo: šance na trhu pro české exportéry Karlovy."— Transkript prezentace:

1 DITTRICHOVA 21 128 01 PRAHA 2 ZELENÁ LINKA PRO EXPORT 800 133 331 INFO@CZECHTRADE.CZ WWW.CZECHTRADE.CZ Německo: šance na trhu pro české exportéry Karlovy Vary, 27. 4. 2010

2 2 Německá ekonomika 2 16 rozdílně hospodářsky vyvinutých spolkových zemí 90 % exportu do SRN do 6 spolkových zemí 63 % vývozu do SRN tvoří spolkové země: Bavorsko, Severní Porýní-Vestfálsko a Bádensko-Würtembersko 23 % ve vývozu do SRN tvoří spolkové země: Sasko, Dolní Sasko a Hesensko

3 3 Obchodní vztahy ČR - SRN Německo - průmyslová proexportní ekonomika, 30% HDP export (srovnání s ČR – otevřená ekonomika – export 80%/HDP) SRN - tradiční světový šampion v exportu, konkurenční trh provázanost ekonomik ČR a SRN (cca. 30% CZ Exp./D Imp.) aktivní saldo vzájemného obchodu mezi ČR a SRN stejné komoditní složení hlavních položek vzájemné obchodní výměny (stroje a zařízení, elektrotechnické výrobky a motorová vozidla + díly) 2 protichůdné tendence: pokles německé poptávky po dodávkách komponentů a náhradních dílů - negativní důsledky pro české podniky vs. snižování nákladů - něm. firmy zaostřují v rámci sourcingu na nejbližšího východního souseda 3

4 4 Obchodní vztahy ČR - SRN pozitivní dopad šrotovného na český průmysl: - prodeje Škoda Auto v 1.Q 09 v SRN - 35% nárůst oproti 2008 - 2. nejprodávanější auto v SRN po VW (62 tis. škodovek 1.Q. 09) - pův. 5 mld. EUR pak celkově ztrojnásobeno, boj proti 18% poklesu prodeje nových aut v 1.Q. 2009 nárůst podílu exportu do Německa v době hospodářské recese boj s recesí: konjunkturální balíček I+II – mimořádné investice a daňové úlevy 2009-2010 celkem 81 mld. EUR, 3,25 % HDP SRN (příležitost mj. pro stavební firmy) zvýšení a zrychlení odpisů pro malé a střední firmy snížení odvodů na zdravotní pojištění odváděné zaměstnavatelem pomalé a postupné oživení německé ekonomiky – pozitivní efekt v ČR s několikaměsíčním zpožděním 4

5 5 Zahraniční obchod ČR 2007/2008 O B R A TV Ý V O ZD O V O ZB I L A N C E 1-12/20071-12/20081-12/20071-12/20081-12/20071-12/20081-12/071-12/08 mil. Kč% % % % % % SRN1 432 52729,41 399 32128,7762 34130,7757 86730,7670 18628,0641 45426,792 155116 413 Slovensko342 6757,0360 9497,4214 8018,7227 4759,2127 8745,3133 4745,686 92794 001 Polsko284 2045,8299 4586,2147 0545,9159 5446,5137 1505,7139 9145,89 90419 630 Francie244 9175,0230 6594,7134 9055,4133 0655,4110 0124,697 5944,124 89335 471 Itálie235 7214,8222 1354,6121 5454,9114 7554,6114 1764,8107 3804,57 3697 375 Rakousko204 8904,2205 5384,2113 8034,6116 7514,791 0873,888 7873,722 71627 964 Čína199 7434,1225 6114,614 0460,613 1680,5185 6977,8212 4438,8-171 651-199 275 V.Británie191 5963,9176 4143,6126 3715,1118 6284,865 2252,757 7862,461 14660 842 Nizozemsko185 3983,8171 1653,592 6863,797 3923,992 7123,973 7733,1-2623 619 Rusko171 6573,5222 4024,657 6082,367 5572,7114 0494,8154 8456,5-56 441-87 288 Maďarsko145 6553,0135 5442,877 6273,169 9642,868 0282,865 5802,79 5994 384 Belgie117 1442,4112 7052,370 2732,866 0512,746 8712,046 6541,923 40219 397 Španělsko112 0072,3100 4842,165 5352,656 5962,346 4721,943 8881,819 06312 708 USA101 8672,192 8161,948 0001,943 2021,853 8672,349 6142,1-5 867-6 412 Japonsko87 6681,889 0621,810 1300,49 2730,477 5383,279 7893,3-67 408-70 516 Švédsko72 0841,566 9811,444 6901,843 6821,827 3941,123 2991,017 29620 383 Švýcarsko62 7421,361 7871,335 4811,435 5471,427 2611,126 2401,18 2209 307 5 Zdroj: ČSÚ 2009

6 6 Obchodní výměna ČR a SRN (leden – prosinec 2009) Pokles Ex do SRN o 8,5%, současně pokles Im ze SRN o 17,6% - kladná bilance 48,5 mld. Kč. 6 Zdroj: ČSÚ 2010 VývozDovozBilance KvartálCZK(tis.) 1.09174 528 931122 617 107 51 911 824 2.09171 737 200131 141 86340 595 337 3.09172 903 892135 548 866 37 355 025 4.09175 914 748140 935 600 34 979 148 celkem695 084 771530 243 436 164 841 334

7 7 Konjunkturální prognóza SRN Zdroj: Commerzbank, duben 2010 Indikátor2008200920102011 HDP1,3-51,81,5 Nezaměstnanost7,88,18,28,9 Export2,9-14,27,38,0 Import4,3-8,97,37,1 Spotřebitelské ceny2,60,40,91,4

8 8 Hlavní komodity českého exportu do SRN 2008 8 Komodita Stat. hodnota CZK (tis.) Stroje a dopravní prostředky (silniční vozidla celkem 16% vývozu) 409 974 134 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu (železo, ocel, plasty) 153 720 259 Průmyslové spotřební zboží (elektrotechnické výrobky) 93 264 547 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n.31 302 155 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 27 807 702 Potraviny a živá zvířata16 324 594 Nápoje a tabák1 629 218 Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 335 436 Vývoz České republiky do Německa, 2008 Zdroj: ČSÚ 2009

9 9 Příležitosti pro české exportéry 9 zakázková výroba, kooperace a subdodávky napříč zpracovatelským průmyslem zejména:  automobilový  strojírenský  elektrotechnický  kovozpracující  plastikářský  ekologické technologie  dodávky pro investiční celky (stavebnictví, energetika) rostoucí význam oblasti služeb (IT, vývoj softwaru, logistika)

10 10 Vybrané perspektivní obory  Stavebnictví a stavební materiály  Zdravotnická technika  Služby  Energetika  GreenTech 10

11 11 Perspektivní obory: Stavebnictví a stavební materiály  pokračování v implementaci protikrizového balíčku opatření na zajištění zaměstnanosti a posílení růstu ve stavebnictví, projeví se účinek Inv. z loňska  zrychlení investic do dopravní infrastruktury, sanace a zvýšení energetické efektivity budov, šetrnost k životnímu prostředí  lehký nárůst státních plánovaných investic do stavebnictví v roce 2010 o 1,9% oproti roku 2009.  příležitost pro české firmy: – veletrh Bauma 2010, 19. – 25. 4. 2010 www.bauma.de 11

12 12 Perspektivní obory: Zdravotnická technika  nové vnímání segmentu hospodářství zaměřeného na zdravotnictví v souvislosti s demografickým vývojem  silně rostoucí sektor s relativní nezávislostí odvětví na hospodářském cyklu, jeden z pilířů německé ekonomiky  2010: predikce růstu max. ve výši 3% (očekávaný růst exportu přibližně 3%, očekávaný růst importní potřeby kolem 2%)  příležitost pro české firmy: – veletrh Medica 2009, 18. - 21. 11. 2009 www.medica.de 12

13 13 Perspektivní obory: Služby  důraz na výzkum, vývoj a inovace ve službách s cílem zvyšovat podíl služeb založených na znalostech na tvorbě přidané hodnoty  na sektor služeb připadá cca. 70% tvorby přidané hodnoty v celé ekonomice  služby s vysokým podílem know-how vytvářejí 37% přidané hodnoty v SRN  šance: zejména logistika, shared services, software, zpracování dat, multimedia, zdravotnictví  příležitost pro české logistické firmy: – veletrh Transport Logistic 2011, 10. – 13. 5. 2011  www.transportlogistic.de www.transportlogistic.de 13

14 14 Perspektivní obory: Energetika  závislost ekonomického růstu na dostatečných energetických kapacitách  zvyšování podílu alternativních zdrojů energie, důraz na životní prostředí  energetická efektivita, výzkum a vývoj, inovace  strojírenské subdodávky  příležitost pro české exportéry: – veletrh Hannover Messe 2009, 20. – 24. 4. 2009 (ročník 2010 – OFÚ MPO ČR) www.hannovermesse.de 14

15 15 Perspektivní obory: Solární technika, fotovoltaika  důraz na energetickou efektivitu  obnovitelné zdroje energie: motor průmyslu, spící obr  Erneubare-Energien-Gesetz (garantovaný atraktivní kompenzační tarif na 20 let – aplikuje 47 zemí)  fotovoltaika: SRN světová jednička, 36% instalací globálně – 2008 (49% - 2007)  očekávaný 15 - 20% růst tržního segmentu do 2013  solární technika: dvouciferný růst v dalších letech  příležitost pro české exportéry: – veletrh Intersolar 2010, 9. – 11. 6. 2010 www.intersolar.de 15

16 16 Perspektivní obory: GreenTech Dynamicky se rozvíjející segment v následujících 11 letech očekávaný nárůst podílu tohoto segmentu na celkové tvorbě přidané hodnoty v průmyslu ze 4 na 16%, velký podíl MSP působících v globálním měřítku (dnes odhadován objem světového trhu na 1000 Mld. EUR, v roce 2020 na 2200 Mld. EUR), do roku 2020 se zaměstnanost v SRN v rámci Greentech dle prognóz zdvojnásobí Investice a Inovace do „zelených technologií“ směřuje 16x více rizikového kapitálu než v roce 2001 (cíl: MSP, start-ups) Šance překrývání oborů (strojírenství, energetika, elektronika) - výhody: možnost zapojení firem z různých branží, nutnost inovací, prostor pro mezery na trhu uplatnění pro české firmy jako subdodavatelé, v kooperacích s německými společnostmi, možnost spolupráce na třetích trzích růst firem v rámci greentech mezi 5 až 30%; krizi odolný segment SRN - světový leader : jednička na světovém trhu v zelených technologiích, 16% světového trhu v rámci Cleantech 16

17 17 Nejčastější služby v teritoriu  Ověření zájmu o výrobek / službu  Vyhledání obchodních kontaktů  Prezentace firem na stánku CzechTrade na veletrzích a výstavách  Asistenční služby  Zjištění bonity firem 17

18 18 Příklady úspěšné spolupráce Firma Dřevěné království Kontakt na nového německého zákazníka získala firma Dřevěné království v roce 2005 díky zveřejněné poptávce v exportních příležitostech na stránkách agentury CzechTrade. Poptávku českým subjektům zprostředkovala kancelář CzechTrade v Kolíně nad Rýnem. Firma Dřevěné království byla 1 z deseti českých společností, které zareagovaly na publikovanou poptávku, a po následujících jednáních s německou stranou zakázku vyhrála. Německá firma měla zájem o zakázkovou výrobu modelů luxusních postelí z masivu. V průběhu roku 2005 Dřevěné království vyrobilo 2 vzorové postele, na jejichž základě se německý partner rozhodl pro spolupráci s touto firmou. První standardní dodávka byla realizována v únoru 2006. Hodnota úspěšného exportního případu se tehdy pohybovala ve výši 52.800 EUR. Od té doby klient CzechTrade posílá ročně německému partnerovi přibližně 9-10 dodávek s průměrným počtem 10-ti kusů na dodávku. Úsporami při výrobě a předfinancováním nákupu dřeva firma Dřevěné království úspěšně překonala i problém s výrazným posilováním koruny vůči euru. V průběhu času se spolupráce rozšířila i o noční stolky, stoly, komody a jiné modely. 18

19 19 Příklady úspěšné spolupráce aktivní asistence ZK Německo při sourcingu pro koncern AREVA www.areva.com vyhledávání českých firem podle konkrétního zadání dlouhodobá spolupráce projekty po celém světě databáze českých potencionálních subdodavatelů pro Areva unikátní příležitost pro CZ firmy perfektní reference 19

20 20 Tipy pro úspěšný export 20 základem konkurenceschopnosti na německém trhu je kvalita a schopnost inovací nízká cena a nižší mzdové náklady nemohou být dlouhodobě základním kritériem úspěchu vysoce konkurenční trh – nutná aktivní propagace a profesionální marketing přítomnost na trhu výhodou – založení vlastní pobočky (reprezentační kancelář), nárůst využívání služeb obchodních zástupců – šetření nákladů vysoké požadavky německých odběratelů:  jazyková vybavenost obchodního partnera základním předpokladem (NJ, AJ – s ohledem na konkrétní branži, NJ výhodou – důvěryhodnost)  zajištění logistiky od českého exportéra  zajištění poprodejního servisu  garance záruk za výrobek či službu  předpoklad držení certifikátů a licencí i když nejsou formální nutností

21 21 pragmatičnost, dochvilnost nenechat se odradit zdánlivou odměřeností aktivní přístup důraz na dodržení slova, dohodnutých termínů důraz na kvalitu reference (nejlépe od německé firmy / EU) komunikaci emailem nebo poštou vhodné kombinovat telefonickou komunikací využívání veletržní účasti, matchmakingových akcí a každé dobré příležitosti k networkingu Obchodování s Německem

22 Děkuji za pozornost a těším se na Vaše dotazy Vít Bruner Vedoucí kanceláře CzechTrade Německo CzechTrade Německo Hansaring 61 D - 50670 Cologne T: +492211612250 F: +492211612319 M: +49-176-8022-3723 E: vit.bruner@czechtrade.cz www.czechtrade-germany.de CZECHTRADE DITTRICHOVA 21 128 01 PRAHA 2 ZELENÁ LINKA PRO EXPORT 800 133 331 INFO@CZECHTRADE.CZ WWW.CZECHTRADE.CZ


Stáhnout ppt "DITTRICHOVA 21 128 01 PRAHA 2 ZELENÁ LINKA PRO EXPORT 800 133 331 Německo: šance na trhu pro české exportéry Karlovy."

Podobné prezentace


Reklamy Google