Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DITTRICHOVA 21 128 01 PRAHA 2 ZELENÁ LINKA PRO EXPORT 800 133 331 Německo: šance na trhu pro české exportéry Karlovy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DITTRICHOVA 21 128 01 PRAHA 2 ZELENÁ LINKA PRO EXPORT 800 133 331 Německo: šance na trhu pro české exportéry Karlovy."— Transkript prezentace:

1 DITTRICHOVA PRAHA 2 ZELENÁ LINKA PRO EXPORT Německo: šance na trhu pro české exportéry Karlovy Vary,

2 2 Německá ekonomika 2 16 rozdílně hospodářsky vyvinutých spolkových zemí 90 % exportu do SRN do 6 spolkových zemí 63 % vývozu do SRN tvoří spolkové země: Bavorsko, Severní Porýní-Vestfálsko a Bádensko-Würtembersko 23 % ve vývozu do SRN tvoří spolkové země: Sasko, Dolní Sasko a Hesensko

3 3 Obchodní vztahy ČR - SRN Německo - průmyslová proexportní ekonomika, 30% HDP export (srovnání s ČR – otevřená ekonomika – export 80%/HDP) SRN - tradiční světový šampion v exportu, konkurenční trh provázanost ekonomik ČR a SRN (cca. 30% CZ Exp./D Imp.) aktivní saldo vzájemného obchodu mezi ČR a SRN stejné komoditní složení hlavních položek vzájemné obchodní výměny (stroje a zařízení, elektrotechnické výrobky a motorová vozidla + díly) 2 protichůdné tendence: pokles německé poptávky po dodávkách komponentů a náhradních dílů - negativní důsledky pro české podniky vs. snižování nákladů - něm. firmy zaostřují v rámci sourcingu na nejbližšího východního souseda 3

4 4 Obchodní vztahy ČR - SRN pozitivní dopad šrotovného na český průmysl: - prodeje Škoda Auto v 1.Q 09 v SRN - 35% nárůst oproti nejprodávanější auto v SRN po VW (62 tis. škodovek 1.Q. 09) - pův. 5 mld. EUR pak celkově ztrojnásobeno, boj proti 18% poklesu prodeje nových aut v 1.Q nárůst podílu exportu do Německa v době hospodářské recese boj s recesí: konjunkturální balíček I+II – mimořádné investice a daňové úlevy celkem 81 mld. EUR, 3,25 % HDP SRN (příležitost mj. pro stavební firmy) zvýšení a zrychlení odpisů pro malé a střední firmy snížení odvodů na zdravotní pojištění odváděné zaměstnavatelem pomalé a postupné oživení německé ekonomiky – pozitivní efekt v ČR s několikaměsíčním zpožděním 4

5 5 Zahraniční obchod ČR 2007/2008 O B R A TV Ý V O ZD O V O ZB I L A N C E 1-12/ / / / / / /071-12/08 mil. Kč% % % % % % SRN , , , , , , Slovensko , , , , , , Polsko , , , , , , Francie , , , , , , Itálie , , , , , , Rakousko , , , , , , Čína , , , , , , V.Británie , , , , , , Nizozemsko , , , , , , Rusko , , , , , , Maďarsko , , , , , , Belgie , , , , , , Španělsko , , , , , , USA , , , , , , Japonsko , , , , , , Švédsko , , , , , , Švýcarsko , , , , , , Zdroj: ČSÚ 2009

6 6 Obchodní výměna ČR a SRN (leden – prosinec 2009) Pokles Ex do SRN o 8,5%, současně pokles Im ze SRN o 17,6% - kladná bilance 48,5 mld. Kč. 6 Zdroj: ČSÚ 2010 VývozDovozBilance KvartálCZK(tis.) celkem

7 7 Konjunkturální prognóza SRN Zdroj: Commerzbank, duben 2010 Indikátor HDP1,3-51,81,5 Nezaměstnanost7,88,18,28,9 Export2,9-14,27,38,0 Import4,3-8,97,37,1 Spotřebitelské ceny2,60,40,91,4

8 8 Hlavní komodity českého exportu do SRN Komodita Stat. hodnota CZK (tis.) Stroje a dopravní prostředky (silniční vozidla celkem 16% vývozu) Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu (železo, ocel, plasty) Průmyslové spotřební zboží (elektrotechnické výrobky) Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály Potraviny a živá zvířata Nápoje a tabák Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky Vývoz České republiky do Německa, 2008 Zdroj: ČSÚ 2009

9 9 Příležitosti pro české exportéry 9 zakázková výroba, kooperace a subdodávky napříč zpracovatelským průmyslem zejména:  automobilový  strojírenský  elektrotechnický  kovozpracující  plastikářský  ekologické technologie  dodávky pro investiční celky (stavebnictví, energetika) rostoucí význam oblasti služeb (IT, vývoj softwaru, logistika)

10 10 Vybrané perspektivní obory  Stavebnictví a stavební materiály  Zdravotnická technika  Služby  Energetika  GreenTech 10

11 11 Perspektivní obory: Stavebnictví a stavební materiály  pokračování v implementaci protikrizového balíčku opatření na zajištění zaměstnanosti a posílení růstu ve stavebnictví, projeví se účinek Inv. z loňska  zrychlení investic do dopravní infrastruktury, sanace a zvýšení energetické efektivity budov, šetrnost k životnímu prostředí  lehký nárůst státních plánovaných investic do stavebnictví v roce 2010 o 1,9% oproti roku  příležitost pro české firmy: – veletrh Bauma 2010, 19. –

12 12 Perspektivní obory: Zdravotnická technika  nové vnímání segmentu hospodářství zaměřeného na zdravotnictví v souvislosti s demografickým vývojem  silně rostoucí sektor s relativní nezávislostí odvětví na hospodářském cyklu, jeden z pilířů německé ekonomiky  2010: predikce růstu max. ve výši 3% (očekávaný růst exportu přibližně 3%, očekávaný růst importní potřeby kolem 2%)  příležitost pro české firmy: – veletrh Medica 2009,

13 13 Perspektivní obory: Služby  důraz na výzkum, vývoj a inovace ve službách s cílem zvyšovat podíl služeb založených na znalostech na tvorbě přidané hodnoty  na sektor služeb připadá cca. 70% tvorby přidané hodnoty v celé ekonomice  služby s vysokým podílem know-how vytvářejí 37% přidané hodnoty v SRN  šance: zejména logistika, shared services, software, zpracování dat, multimedia, zdravotnictví  příležitost pro české logistické firmy: – veletrh Transport Logistic 2011, 10. –  13

14 14 Perspektivní obory: Energetika  závislost ekonomického růstu na dostatečných energetických kapacitách  zvyšování podílu alternativních zdrojů energie, důraz na životní prostředí  energetická efektivita, výzkum a vývoj, inovace  strojírenské subdodávky  příležitost pro české exportéry: – veletrh Hannover Messe 2009, 20. – (ročník 2010 – OFÚ MPO ČR) 14

15 15 Perspektivní obory: Solární technika, fotovoltaika  důraz na energetickou efektivitu  obnovitelné zdroje energie: motor průmyslu, spící obr  Erneubare-Energien-Gesetz (garantovaný atraktivní kompenzační tarif na 20 let – aplikuje 47 zemí)  fotovoltaika: SRN světová jednička, 36% instalací globálně – 2008 (49% )  očekávaný % růst tržního segmentu do 2013  solární technika: dvouciferný růst v dalších letech  příležitost pro české exportéry: – veletrh Intersolar 2010, 9. –

16 16 Perspektivní obory: GreenTech Dynamicky se rozvíjející segment v následujících 11 letech očekávaný nárůst podílu tohoto segmentu na celkové tvorbě přidané hodnoty v průmyslu ze 4 na 16%, velký podíl MSP působících v globálním měřítku (dnes odhadován objem světového trhu na 1000 Mld. EUR, v roce 2020 na 2200 Mld. EUR), do roku 2020 se zaměstnanost v SRN v rámci Greentech dle prognóz zdvojnásobí Investice a Inovace do „zelených technologií“ směřuje 16x více rizikového kapitálu než v roce 2001 (cíl: MSP, start-ups) Šance překrývání oborů (strojírenství, energetika, elektronika) - výhody: možnost zapojení firem z různých branží, nutnost inovací, prostor pro mezery na trhu uplatnění pro české firmy jako subdodavatelé, v kooperacích s německými společnostmi, možnost spolupráce na třetích trzích růst firem v rámci greentech mezi 5 až 30%; krizi odolný segment SRN - světový leader : jednička na světovém trhu v zelených technologiích, 16% světového trhu v rámci Cleantech 16

17 17 Nejčastější služby v teritoriu  Ověření zájmu o výrobek / službu  Vyhledání obchodních kontaktů  Prezentace firem na stánku CzechTrade na veletrzích a výstavách  Asistenční služby  Zjištění bonity firem 17

18 18 Příklady úspěšné spolupráce Firma Dřevěné království Kontakt na nového německého zákazníka získala firma Dřevěné království v roce 2005 díky zveřejněné poptávce v exportních příležitostech na stránkách agentury CzechTrade. Poptávku českým subjektům zprostředkovala kancelář CzechTrade v Kolíně nad Rýnem. Firma Dřevěné království byla 1 z deseti českých společností, které zareagovaly na publikovanou poptávku, a po následujících jednáních s německou stranou zakázku vyhrála. Německá firma měla zájem o zakázkovou výrobu modelů luxusních postelí z masivu. V průběhu roku 2005 Dřevěné království vyrobilo 2 vzorové postele, na jejichž základě se německý partner rozhodl pro spolupráci s touto firmou. První standardní dodávka byla realizována v únoru Hodnota úspěšného exportního případu se tehdy pohybovala ve výši EUR. Od té doby klient CzechTrade posílá ročně německému partnerovi přibližně 9-10 dodávek s průměrným počtem 10-ti kusů na dodávku. Úsporami při výrobě a předfinancováním nákupu dřeva firma Dřevěné království úspěšně překonala i problém s výrazným posilováním koruny vůči euru. V průběhu času se spolupráce rozšířila i o noční stolky, stoly, komody a jiné modely. 18

19 19 Příklady úspěšné spolupráce aktivní asistence ZK Německo při sourcingu pro koncern AREVA vyhledávání českých firem podle konkrétního zadání dlouhodobá spolupráce projekty po celém světě databáze českých potencionálních subdodavatelů pro Areva unikátní příležitost pro CZ firmy perfektní reference 19

20 20 Tipy pro úspěšný export 20 základem konkurenceschopnosti na německém trhu je kvalita a schopnost inovací nízká cena a nižší mzdové náklady nemohou být dlouhodobě základním kritériem úspěchu vysoce konkurenční trh – nutná aktivní propagace a profesionální marketing přítomnost na trhu výhodou – založení vlastní pobočky (reprezentační kancelář), nárůst využívání služeb obchodních zástupců – šetření nákladů vysoké požadavky německých odběratelů:  jazyková vybavenost obchodního partnera základním předpokladem (NJ, AJ – s ohledem na konkrétní branži, NJ výhodou – důvěryhodnost)  zajištění logistiky od českého exportéra  zajištění poprodejního servisu  garance záruk za výrobek či službu  předpoklad držení certifikátů a licencí i když nejsou formální nutností

21 21 pragmatičnost, dochvilnost nenechat se odradit zdánlivou odměřeností aktivní přístup důraz na dodržení slova, dohodnutých termínů důraz na kvalitu reference (nejlépe od německé firmy / EU) komunikaci em nebo poštou vhodné kombinovat telefonickou komunikací využívání veletržní účasti, matchmakingových akcí a každé dobré příležitosti k networkingu Obchodování s Německem

22 Děkuji za pozornost a těším se na Vaše dotazy Vít Bruner Vedoucí kanceláře CzechTrade Německo CzechTrade Německo Hansaring 61 D Cologne T: F: M: E: CZECHTRADE DITTRICHOVA PRAHA 2 ZELENÁ LINKA PRO EXPORT


Stáhnout ppt "DITTRICHOVA 21 128 01 PRAHA 2 ZELENÁ LINKA PRO EXPORT 800 133 331 Německo: šance na trhu pro české exportéry Karlovy."

Podobné prezentace


Reklamy Google