Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Demografické trendy a problematika chudoby v EU Tomáš Drobík Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Demografické trendy a problematika chudoby v EU Tomáš Drobík Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012."— Transkript prezentace:

1 Demografické trendy a problematika chudoby v EU Tomáš Drobík Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

2 Prezentace vznikla v rámci projektu „Inovace výuky regionálního rozvoje“ OP VK - CZ.1.07/2.2.00/28.0012 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Inovace výuky regionálního rozvoje CZ.1.07/2.2.00/28.0012

3 Růst světové populace Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

4 Nejistá demografická předpověď světa Horizont 30-50 let – růst Horizont 50-90 let – stagnace a pokles Limity růstu světové populace?

5 Dlouhodobý populační výhled – kontinenty - budoucnost Afriky a Asie? - úpadek Číny, Evropy a severní Ameriky?

6 Souhrnná míra plodnosti světa

7 Souhrnná míra plodnosti Evropy - trend

8 Souhrnná míra plodnosti Blízkého východu

9

10 Proměna věkové pyramidy Evropy Světové války Věk 80+ Antikoncepce Rok 1990

11 Turecko vs. Evropa (2010) 30 let zpoždění …

12 Změna populace v letech 2000-2007 Emigrace z ekonomicky slabších regionů – Intranacionální – Internacionální Emigrace – východ – západ Emigrace venkov – města Emigrace – sever - jih

13 Přirozený přírůstek 2000-2007 Migrační saldo 2000-2007

14 Model 2005-2050 Předpoklad nezměněných parametrů

15 Model 2005-2050 Předpoklad restrikce migrace Růst katolického Irska, arabských oblastí Francie, oblastí s polární nocí…

16 Model 2005-2050 Předpoklad restrikce ne EU migrace Růst pouze těch nejatraktivnějších regionů – migrace seniorů

17 Debata nad restrikcí migrace Restrikce vs. Volný pracovní trh http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/109689 8594-udalosti-komentare/213411000371128 http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/109689 8594-udalosti-komentare/213411000371128 Klady a zápory migrace? Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

18 Ceuta, Melilla, Lampedusa, Kanárské ostrovy Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

19

20 Ceuta, Melilla, Lampedusa, Kanárské ostrovy Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

21 I ntranacionální migrace 2000-2007

22 Migrace mezi státy Evropy Bez imigrace ze zemí mimo EU

23 Imigrace neevropanů Zdrojové oblasti Blízký východ Indie Afrika L. Amerika Cílové destinace Metropole Regiony služeb Tradiční oblasti

24 Nová ekonomika pracovní migrace Vychází z neoklasických přístupů – Důležité není rozhodování jedince, ale komunit – rodin, domácností – Cílem není pouze zvýšení příjmu, ale také diverzifikace rizika, nový kapitál či diversifikace příjmu Rozhodování rodin je tedy činěno na základě vnitřních podmínek – Kvalita trhů práce a potřebnost vnější pracovní síly determinuje migrační toky – nutné zvážit strukturální podmínky cílové země – Vzniká vzájemně propojený systém mezi zemí původu a zemí cílovou Kritika – Příčiny migrace – pouze na straně původu – Empirie – neplatí, že z úplně nejchudších zemí by lidé migrovali více než z těch měně chudých – naopak – právě sociální rozvoj umožňuje migrovat…

25 Segmentované teorie trhu práce Migrace je přirozeným efektem globalizace a liberalizace trhu – Důraz na pull faktory Mezinárodní migrace je způsobena neustálou potřebou pracovní síly a jejím nedostatkem v určitých oblastech – strukturální poptávka po pracovní síle – Sociální status a nízká mzda – migranti zaplňují sektory, které „domácí nechtějí“ – Nejistota na trzích práce s nejnižšími mzdy neláká domácí Kritika: – Nejsou uvažovány push faktory – Poptávka z cílových zemí – není to komplexní realita

26 Teorie kumulativních příčin Počítá s rozvojem institucí migrace – Sítě, organizace migrantů ovlivňují následující migraci – Tzn. čím více migrace předcházelo, tím je pravděpodobnější následná migrace Ovlivnění obou stran migrace – Původ – zvyšování motivace – informace, zázemí, infrastruktura – Cíl – strukturalizace společnosti a trhu – migrantské komunity a oblasti, migrantská práce Neustálá komunikace mezi krajinami původu a cílovými krajinami – transnacionalismus

27 Cizinci - muslimové

28 EU – 33,3 milionů cizinců

29

30

31

32 Multikulturalismus 1. STAV Multikulturalismus = koexistence různých sociokulturních skupin se specifickými systémy institucí, tradic, významů, postojů a hodnot. Mezi těmito skupinami nemusí nutně docházet k interakci či spolupráci… 2. PROCES Multikulturalismus = dynamická výměna kulturních statků, vzájemné ovlivňování různorodých kulturních systémů, příp. i vznik systémů kvalitativně nových (tzv. melting pot) 3. VĚDECKÁ TEORIE Multikulturalismus = transdisciplinární vědecká teorie, která se zabývá různými aspekty sociokulturní diverzity. V centru zájmu stojí pluralita světů, sociokulturních vzorců, komunikačních kódů a zkoumání možností přechodů. 4. SPOLEČENSKÝ CÍL/POLITIKA Multikulturalismus = úsilí o vytvoření pluralitní společnosti zahrnující množství odlišných sociokulturních skupin. Soužití je založeno na principech tolerance, respektu, dialogu a konstruktivní spolupráce obou stran.

33 Multikulturalismus Je (byl) založen na určitých antropologicko-politicko- sociologických hypotézách – Předpoklad asimilace či integrace (?) – hybridizace – Politická vyváženost (?) – mocenská asymetrie – Univerzální aplikovatelnost (?) – nomotetičnost vs idiografičnost – Předpoklad generační výměny (?) - konflikt mezi identitami vrozenými a volitelnými

34 Modely multikulturalismu Francouzský – individualistický asimilacionismus – Oddělení soukromého od veřejného – Právo země – rovnost práv a povinností za předpokladu příklonu k národní integraci Německý – diferencovaná inkorporace – Minimalizace vzájemného styku – Právo krve – Cizinci jsou cizinci „na stálo“ – předpokládá se návrat domů – Ale! „Chtěli jsme pracovníky, ale přišli lidé…“ Britský– korporativistická a individuální inkorporace – (multikulturalismus) – Stát uznává práva skupin na svou výjimečnost – Kombinace práva krve a práva země - příklon k občanské integraci – Nutný předpoklad tolerance a ohleduplnosti – snaha přijmout toho druhého jako sobě rovného a snaha jej nalézt

35 Francie Příchod z koloniálních oblastí severní Afriky, západní Afriky Následek kolonialismus a Alžírska – 50-60 léta Složitá integrace/asimilace – Kumulace problematiky náboženské, sociální a politické – Vznik organizací loajálních – Pařížská mešita žádné náboženství není uznáno – nezískává od státu ani EURO… – Neloajální organizace – „podzemní a pololegální“ instituce – imámové mešit – Problémy: Integrace vs. asimilace - šátkové aféry, problémy pařížských předměstí, zákaz nikábu a burky Segregace – severní předměstí Paříže, Marseille

36 Velká Británie Z kolonií Indie, Pákistán, Bangladéš, Levanta Z kolonií Indie, Pákistán, Bangladéš, Levanta – Původní integrace není problematická – silné promísení, vzájemný respekt a podpora – Muslimský úřad pro Británii – Vznik islámských center po celé zemi – vznik samosprávných komunit – Middlands, North Yorkshire, Londýn – Londýn vs. Mekka – mnoho islámských subkultur Liberální x konzervativní Liberální x konzervativní Radikální x umírnění Radikální x umírnění – Církev (anglikánská) je státním náboženstvím, ale ostatní jsou podporovány – Problematické faktory Bezpečnost, segregace, xenofobie Bezpečnost, segregace, xenofobie

37 Německo Problém s jakýmkoliv začleněním Problém s jakýmkoliv začleněním – Vyčlenění skupin mimo společnost – chybí identifikace s němectvím/Německem a tureckostí/Tureckem – Náboženství je uznáno státem a podporováno – všechna mají stejnou pozici – Problematika vzájemného neseznámení – Ghettoizace + velký nárůst počtu imigrantů – Merkel – „Multikulturalismus je mrtev“

38 Muslimové v Česku - příchody – 70. léta – Arabové ze „spřátelených“ zemí Sýrie, Jemen, Libye, Alžírsko, Irák – 90. léta - utečenci Bosňáci – 1992-1995 severní Kavkaz 1994-1996, 1999-2001 – Po 2000 – legální a ilegální migranti, utečenci Pall mall zdrojových zemí - střední Asie, Rusko, Blízký a Střední východ, Afrika

39 Chudoba

40

41 Distribuce příjmu – GINI Index

42 Odlišné cenové hladiny Migrace za sociálními dávkami…

43 Odlišnosti: -důchodové systémy - cenová hladina - akumulace úspor v průběhu života vs. ekonomické cykly

44 Chudoba na základě pohlaví/rodu Znevýhodnění žen na trhu práce Znevýhodnění žen ve společnosti zhoršená dostupnost k ek. zdrojům Delší věk dožití

45

46 Míra zaměstnanosti starších pracovníků 55+ (Eurostat 2006)

47 Nezaměstnanost mladých v Evropě

48

49 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Demografické trendy a problematika chudoby v EU Tomáš Drobík Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012."

Podobné prezentace


Reklamy Google