Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aon Stach Česká republika 0 Využití pojišťovacího makléře na pojistném trhu V Praze dne 31.10.2006 Ing. Pavel Hendrych Aon Stach Česká republika, spol.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aon Stach Česká republika 0 Využití pojišťovacího makléře na pojistném trhu V Praze dne 31.10.2006 Ing. Pavel Hendrych Aon Stach Česká republika, spol."— Transkript prezentace:

1 Aon Stach Česká republika 0 Využití pojišťovacího makléře na pojistném trhu V Praze dne 31.10.2006 Ing. Pavel Hendrych Aon Stach Česká republika, spol. s r.o. pavel_hendrych@aon.cz

2 Aon Stach Česká republika 1 Kdo nebo co je pojistný makléř Pojistně makléřská společnost tedy pojišťovací makléř je specialista v oblasti pojištění, který je vždy na straně pojištěné společnosti Pojistný makléř jako jediný pojišťovací zprostředkovatel je oprávněn vykonávat všechny činnosti v oblasti zprostředkování pojištění Jeho činnost je vázána zákonem č. 38/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech Ministerstvo financí vykonává státní dozor nad činnostmi pojišťovacích zprostředkovatelů – samostatný registr

3 Aon Stach Česká republika 2 Obecné zásady chování makléřů Respektují pravidla hospodářské soutěže a obchodních zvyklostí, vyvarují se používání nepravdivých a pomlouvačných výroků o konkurenčních společnostech Důsledně se vyvarují všeho, co by mohlo porušit důvěru svého klienta Veškerou reklamu vedou pravdivě a v souladu s čestnou soutěží Dodržují personální politiku a zajišťují pravidelný přísun nových znalostí a zvyklostí z pojistného trhu Jsou povinni se podílet na udržení zdravého a funkčního pojistného trhu

4 Aon Stach Česká republika 3 Obecné zásady chování makléřů Makléři se vyvarují všech činností jež by znamenaly konflikt všech zainteresovaných stran Striktně dodržují obchodní tajemství a to i po ukončení pracovního poměru svých zaměstnanců Dodržují přísná pravidla etiky, zejména nesmí zneužívat svého postavení k přijímání či vyžadování finančních či věcných výhod, samozřejmostí je že tyto výhody sami nenabízejí Zaměstnanci nikdy nevyužívají informace a materiály své firmy ve svůj osobní prospěch Každý zaměstnanec si povinně navyšuje své profesionální vzdělání

5 Aon Stach Česká republika 4 Chování makléřů ve vztahu ke svému klientovi Zájem klienta je vždy vyšší než zájem vlastní a trhu Dodržování zásad mlčenlivosti a omezený přístup k datům svého klienta Poskytují zásadně úplné, pravdivé, nezkreslené a srozumitelné informace o pojišťovnách, pojistných produktech a jejich ceně Nesjednávají pojištění se spekulativními záměry Jsou odpovědni za kompletní analýzu rizik, zpracování návrh pojistných programů, konzultační a poradenskou činnost, správu uzavřených pojistných smluv, součinnost při pojistných událostech Mají vždy uzavřené pojištění profesní odpovědnosti za škody Nesmí činit žádné nelegální kroky a to i navzdory přání klienta Vzájemná spolupráce je vždy stvrzena vzájemnou smlouvou a plnou mocí

6 Aon Stach Česká republika 5 Proč využít služeb pojišťovacího makléře Má potřebné znalosti, které jsou ze zákona přísně prověřovány „státní zkoušky na MF ČR“ Nikdy nejsou závislí na kterékoli pojišťovně Zná nabídku pojistných produktů většiny pojistitelů Identifikuje a analyzuje pojistné potřeby svého klienta Na základě svých odborných zkušeností umí posoudit použití nejvhodnější pojistné ochrany Poskytuje odborné rady při likvidacích pojistných událostí Udržují dobré vztahy s využívanými pojišťovnami

7 Aon Stach Česká republika 6 Proč využít služeb společnosti Aon Stach V úplné škále nabízí veškeré neživotní i životní pojištění a penzijní připojištění Je zcela nezávislá na pojistitelích, veškeré své činnosti směřuje vždy a pouze ke vztahu ke svému klientovi Provádí vlastními silami technické prohlídky, analýzy rizik, audit stávajícího pojištění, poradenskou činnost a optimalizaci finanční náročnosti pojistné ochrany Poskytuje trvalou správu veškerého sjednaného pojištění a to včetně likvidace pojistných událostí Nabízí široké možnosti využití své mezinárodní síly všech svých poboček Získané profesní zkušenosti z mezinárodního pojištění implementuje do lokálních pojistných produktů Je spoluzakladatelem AČPM, je členem BIPAR

8 Aon Stach Česká republika 7 Hlavní přednosti spolupráce s Aon Stach Přímý přístup na celosvětový zajistný trh Zkvalitnění služeb risk managementu –podnikový risk management –informační systémy pro risk management Likvidace (samostatný likvidátor PU) Ve vlastních řadu má celou řadu uznávaných odborníků Služby v oblasti zaměstnaneckých programů Finanční služby – poradenství, přístup na burzy, audity, různé typy finančních studií a analýz Vzdělávací akce pro klienty

9 Aon Stach Česká republika 8 Služby s využitím celosvětové sítě Aon Enterprise Risk Management – 360° pohled na pojistitelná, nepojistitelná a jiná firemní rizika, který pomáhá vytvořit politiku risk managementu zaměřenou na minimalizaci rizik a maximalizaci hodnoty pro akcionáře Krizový management – produkty pro finanční ochranu, ochranu značky pojištěného a pojištění únosu a vydírání Pojistně matematická řešení – včasné a spolehlivé odhady ztrát a poradenství při financování rizik Dynamická finanční analýza – modelování pojistitelných a nepojistitelných rizik pro pochopení dynamiky a potenciálního dopadu rizik eBusiness Risk – inovační řešení pro rizika, kterým čelí společnosti provozující obchod prostřednictvím internetu

10 Aon Stach Česká republika 9 Likvidace pojistných událostí Aon Stach Česká republika spol. s r.o. je licencovaným samostatným likvidátorem pojistných událostí Likvidace PU je rozhodující zkouškou kvality pojistného programu Pozice samostatného likvidátora PU umožňuje: –zrychlení doby prohlídky škody (nemusí se čekat na přivolaného likvidátora pojišťovny) –do dohodnuté výše škody likvidujeme sami (urychlení celého procesu likvidace) –jako licencovaný samostatný likvidátor přesně ovládáme proces likvidace (podklady, metodiky výpočtů a spolupráce se znalci) Okamžité zapojení do procesu likvidace škod po nahlášení PU Aktivní koordinace činností na straně klienta, pojistitelů a znalců Sledování splnění závazků všech zainteresovaných stran

11 Aon Stach Česká republika 10 Likvidace pojistných událostí (2) Evidence škod a vyhodnocování: –Každá škoda je zaregistrována do databáze škod –V databázi je zaznamenáván každý jednotlivý úkon spojený s likvidací PU –Umožnění sledování aktuálního stavu likvidace každé jednotlivé PU –Možnost pravidelného reportingu klientovi o stavu likvidace jeho PU –Možnost vyhodnocování škodního průběhu za stanovené období v členění dle požadovaných parametrů – možnost sestavení podkladů pro finanční plánování klienta –Podpůrný prostředek pro jednání s pojistiteli.

12 Aon Stach Česká republika 11 Těšíme se na spolupráci…….

13 Aon Stach Česká republika 12 Díky za pozornost........


Stáhnout ppt "Aon Stach Česká republika 0 Využití pojišťovacího makléře na pojistném trhu V Praze dne 31.10.2006 Ing. Pavel Hendrych Aon Stach Česká republika, spol."

Podobné prezentace


Reklamy Google