Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Setkání politické reprezentace města Ostrov se zástupci firem působících na území města Ostrov „Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Setkání politické reprezentace města Ostrov se zástupci firem působících na území města Ostrov „Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost."— Transkript prezentace:

1 Setkání politické reprezentace města Ostrov se zástupci firem působících na území města Ostrov „Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu…“ www.khkkk.cz KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

2 cílem KHK KK je především ochrana zájmů podnikatelské sféry a veškeré formy pomoci těmto subjektům KHK KK svými postoji dává zřetelně najevo, že ji není lhostejný osud podnikatele, českého podnikatelského prostředí a především regionu kde působí KHK KK tvoří především její členové, ti určují především její aktivity a služby Strana 2 Kdo jsme? KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE www.khkkk.cz

3 Poradenství a informační servis – regionální nebo oborová dimenze, začínající podnikatele (Centrum podpory začínajícím podnikatelům) Dotační management – dotační zpravodaj, dotační management vč. poradenství, vlastní projekty Lidské zdroje – propagace technického vzdělávání, semináře dle požadavků, šetření potřeb zaměstnavatelů, Klub personalistů, Sektorová dohoda, propagace na SŠ, Burzy práce aj. Marketing – rozšiřování nabídky, možnost pro členy (partnerství vs. jednotlivé možnosti), spolupráce s KHK Strana 3 Strategie KHK KK 2016 KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE www.khkkk.cz

4 Networking a sociální partneři – Karlovarský kraj, města a obce (smlouvy o spolupráci, regionální potřeby), MAS (zapojení KHK do činnosti), HK ČR, IHK, KHK aj. Legislativa – připomínkové místo ze zákona. Servis pro členy – nacházení řešení (např. s poslanci a senátory) Zahraniční trhy – Centrum mezinárodního obchodu KHK KK Podnikatelské nemovitosti Financování – stabilizace (hledání úspor, nových služeb) Zvýhodněné služby, spolupráce s neziskovým sektorem – podnikání podnikatelům, tenis (golf) Strana 4 Strategie KHK KK 2016 KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE www.khkkk.cz

5 Dotazníkové šetření Informační leták Informování rodičů na třídních schůzkách Interaktivní motivační beseda Informační tabule na základních školách Dílny Publicita (reportáže, tiskové zprávy) Základní školy s polytechnickým zaměřením Strana 5 Podpora technického vzdělávání KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE www.khkkk.cz

6 Strana 6 Podpora technického vzdělávání KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE www.khkkk.cz

7 Strana 7 Podpora technického vzdělávání KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE www.khkkk.cz

8 síťová spolupráce např. s KK (např. průzkum – predikce potřeb zaměstnavatelů), CI, KARP, ÚP (mj. poradní sbory), střední a učňovské školství, základní školství Regionální sektorová dohoda v KK (DVD - černá řemesla) Regionální sektorová dohoda (doprava a logistika) Národní soustava kvalifikací (NSK) Strana 8 Další aktivity KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE www.khkkk.cz

9 KHK KK nabízí zaměstnavatelům možnost propagace na středních školách v Karlovarském kraji. Cílem je zviditelnění firmy u žáků a studentů jako potenciálních zaměstnanců firmy. Co zajistíme: veškerá jednání se školou převzetí reklamního poutače, informačních letáků a videospotu v sídle firmy a zajištění umístění do škol pravidelné umísťování nabídky volných pracovních míst na nástěnky ve školách dle požadavku firmy zorganizování 1-2 exkurzí na každé škole - domluvení termínu, vytipování požadované skupiny studentů, zajištění dopravy studentů do firmy (dopravu hradí firma) zorganizování náborových přednášek na školách – domluvení termínu, vytipování požadované skupiny studentů pravidelná aktualizace a kontrola plnění propagace firmy na školách Strana 9 NABÍDKA PROPAGACE FIRMY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH V REGIONU KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE www.khkkk.cz

10 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Technici - program podpory spolupráce firem se studenty/učni SŠ a SOU v průběhu jejich studia (např. stáže studentů a učňů ve firmách) vč. technických podmínek usnadňující komunikaci a spolupráci Osvětové kampaně popularizace řemesel, technických a přírodovědných disciplín Stáže a odborné praxe učitelů OP a OV ve firmách - podpora spolupráce SŠ a firem Vytvoření a provozování krajské sítě Základních škol s polytechnickým zaměřením (ZŠPZ) Strana 10 PROJEKTY KHK KK 2015 - 2020 KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE www.khkkk.cz

11 Operační program Zaměstnanost Podpora zaměstnanosti znevýhodněných osob na trhu práce (absolventi škol, ženy vracející se na trh práce po RD, osoby v předdůchodovém věku, zdravotně postižení) Příměstské tábory pro zaměstnance členských firem Vzdělávání chův a podpora jejich pracovního uplatnění ve členských firmách Dětské skupiny ve členských firmách KHK KK Rovné šance v zaměstnání 2 - podpora rovných příležitostí mužů a žen a slaďování pracovního a rodinného života ve firmách Zvyšování odborných znalostí a dovedností zaměstnanců firem/OSVČ Zavádění "senior politiky" do společností Strana 11 PROJEKTY KHK KK 2015 - 2020 KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE www.khkkk.cz

12 Operační programy Přeshraniční spolupráce Přenos zkušeností z duálního systému vzdělávání Přeshraniční spolupráce exportérů Karlovarského kraje a Bavorska Centrum mezinárodního obchodu - poradenství v oblasti podnikání na zahraničních trzích, organizace odborných seminářů a workshopů, přeshraničních setkání podnikatelů, zprostředkování kontaktů do zahraničí – ČR – Bavorsko, ČR – Sasko Zdraví životní styl - lázeňství Strana 12 PROJEKTY KHK KK 2015 - 2020 KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE www.khkkk.cz

13 KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE sídlo: nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb kancelář Sokolov: Boženy Němcové 2042 | 356 01 Sokolov Tel.: +420 354 426 140 E-mail: info@khkkk.cz Web: www.khkkk.cz Strana 13 KONTAKTY KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE www.khkkk.cz


Stáhnout ppt "Setkání politické reprezentace města Ostrov se zástupci firem působících na území města Ostrov „Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost."

Podobné prezentace


Reklamy Google