Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STUDUJ NA MASARYKOVĚ UNIVERZITĚ >> POZNEJ SVĚT CENTRUM ZAHRANIČNÍCH STUDIÍ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ FAKULTA INFORMATIKY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA PEDAGOGICKÁ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STUDUJ NA MASARYKOVĚ UNIVERZITĚ >> POZNEJ SVĚT CENTRUM ZAHRANIČNÍCH STUDIÍ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ FAKULTA INFORMATIKY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA PEDAGOGICKÁ."— Transkript prezentace:

1 STUDUJ NA MASARYKOVĚ UNIVERZITĚ >> POZNEJ SVĚT CENTRUM ZAHRANIČNÍCH STUDIÍ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ FAKULTA INFORMATIKY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA PEDAGOGICKÁ FAKULTA FILOZOFICKÁ FAKULTA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA LÉKAŘSKÁ FAKULTA PRÁVNÍCKÁ FAKULTA FAKULTA SPORTOVNÍCH STUDIÍ

2 » Pracoviště zodpovědná za organizaci zahraničních pobytů » Na MU:  Centrum zahraničních studií  http://czs.muni.cz/cz/out/home http://czs.muni.cz/cz/out/home  Oddělení pro vědu, zahraniční a vnější vztahy  http://www.law.muni.cz/veda/index.php http://www.law.muni.cz/veda/index.php  http://www.law.muni.cz/veda/studium.shtml http://www.law.muni.cz/veda/studium.shtml » Mimo MU  Národní agentura evropských programů  http://naep.cz/ http://naep.cz/  Dům zahraničních služeb  http://dzs.cz/ http://dzs.cz/  Deutscher Akademischer Austausch Dienst  http://daad.cz/ http://daad.cz/  Fulbrightova komise  http://www.fulbright.cz/ http://www.fulbright.cz/ PRÁVNÍCKÁ FAKULTA CENTRUM ZAHRANIČNÍCH STUDIÍ MOŽNOSTI ZAHRANIČNÍCH POBYTŮ

3  Studijní pobyty  Většinou semestrální nebo celoroční pobyty  Pracovní stáže  Stáže v oblastech blízkých studijnímu oboru  Výzkumné pobyty  Práce v laboratořích, archívech, knihovnách, atd.  Letní školy  Odborné nebo jazykové  V zahraničí nebo v ČR PRÁVNÍCKÁ FAKULTA CENTRUM ZAHRANIČNÍCH STUDIÍ MOŽNOSTI ZAHRANIČNÍCH POBYTŮ

4  Programy umožňující pobyty v Evropě (počty studentů PrF, kteří vyjeli prostřednictvím daného programu v roce 2008)  ERASMUS (LLP)  Studijní pobyty (98 studentů)  Pracovní stáže (4 studenti)  DAAD  AKTION  Finanční mechanismy Evropského hospodářského prostoru/ Norska (3 studenti)  Mezivládní dohody (4 studenti)  Granty pro freemovers (3 studenti)  Freemovers CEEPUS  Visegrádská stipendia  Programy umožňující pobyty mimo Evropu  ISEP (1 student)  Erasmus Mundus External Cooperation Window (1 student)  Mezivládní dohody (2 studenti)  Granty pro freemovers (1 student)  Studium na partnerských univerzitách  John Marshall Law School Chicago (2 studenti)  Specifická stipendia PRÁVNÍCKÁ FAKULTA CENTRUM ZAHRANIČNÍCH STUDIÍ MOŽNOSTI ZAHRANIČNÍCH POBYTŮ

5 ERASMUS (LLP) http://czs.muni.cz/cz/out/studenti/studijni-pobyty/czv_erasmus http://czs.muni.cz/cz/out/studenti/pracovni-staze/czv-erasmus  Typ pobytu: studijní, pracovní, možno kombinovat také s jazykovým kurzem  Pro koho?  pro studenta, který:  je zapsán min. do 2. ročníku akreditovaného Bc., Mgr. nebo PhD. studijního programu na MU – prezenční, kombinovaná i distanční forma studia  je občanem státu zapojeného do LLP nebo má ve státě zapojeném do LLP trvalý pobyt, příp. status uprchlíka  Kam?  Země EU + EHS + Turecko, Chorvatsko a Makedonie  Studijní pobyt se realizuje pouze na základě bilaterálních smluv mezi příslušnou fakultou a zahraniční univerzitou  Pracovní pobyt se realizuje na základě dohody mezi studentem, „podnikem“ a oborovým koordinátorem  Na jak dlouho?  délka pobytu od 3 do 12 měsíců  Jaká je finanční podpora?  studijní pobyty – od 226 po 583 euro na měsíc (vyplácí CZS v korunách)  pracovní stáže – od 323 po 819 euro na měsíc (vyplácí CZS v korunách)  Stipendium slouží pouze k částečnému pokrytí nákladů – předpokládá se finanční spoluúčast studenta!  Termíny?  Studijní pobyty: únor – jazykové přezkoušení (ústní i písemné) + podání přihlášek + oznámení výsledků  Smlouvy pro Právnickou fakultu: http://www.law.muni.cz/dokumenty/4601http://www.law.muni.cz/dokumenty/4601  Pracovní stáže: únor, květen, září PRÁVNÍCKÁ FAKULTA CENTRUM ZAHRANIČNÍCH STUDIÍ MOŽNOSTI ZAHRANIČNÍCH POBYTŮ - CZS

6  Studium na partnerských univerzitách http://czs.muni.cz/cz/out/studenti/studijni-pobyty/stipendia-na-part  Typ pobytu: studijní, někdy možno kombinovat také s jazykovým kurzem  Pro koho?  určeno pro studenty ve všech stupních studia (v některých případech s výjimkou doktorandů), podmínkou však je ukončení min. prvního roku studia  Kam?  Tento program umožňuje studium, na partnerských univerzitách MU mimo Evropu (USA, Kanada, Mexiko, Brazílie, Chile, Japonsko, Jižní Korea, Tchajwan, Hong Kong, Čína, Austrálie)  Na jak dlouho?  délka studijního pobytu je min. 1 semestr a maximálně 2 semestry  Jaká je finanční podpora?  CZS ve většině případů poskytuje stipendium ve výši 10 000 Kč / měsíc  V některých případech poskytuje finanční stipendium i zahraniční univerzita  Stipendium slouží pouze k částečnému pokrytí nákladů – předpokládá se finanční spoluúčast studenta!  Jazyk výuky?  angličtina, španělština, místní jazyky  Termíny?  Konec února – pro studium zahájené v podzimním semestru  Konec září – pro studium zahajované v jarním semestru  Studenti bez certifikátu se musí účastnit jazykového testu, který předchází oběma uzávěrkám PRÁVNÍCKÁ FAKULTA CENTRUM ZAHRANIČNÍCH STUDIÍ MOŽNOSTI ZAHRANIČNÍCH POBYTŮ - CZS

7  ISEP – http://czs.muni.cz/cz/out/studenti/studijni-pobyty/isephttp://czs.muni.cz/cz/out/studenti/studijni-pobyty/isep  Typ pobytu: studijní, možno kombinovat i s pracovní stáží („Academic Training“)  Pro koho?  je určen studentům prezenčního studia bakalářských a magisterských oborů na MU, kteří jsou v době podání přihlášky ve 2.-4. ročníku studia (tzn. 2., 3. i 4. ročniku bakalářského studia, 1. ročníku magisterského studia)  ISEP nedoporučuje účast studentům právnických a lékařských oborů  Kam?  Tento program umožňuje studium, na mimoevropských univerzitách, které jsou zapojené v programu ISEP  Na jak dlouho?  délka studijního pobytu je min. 1 semestr a maximálně 2 semestry  Jaká je finanční podpora?  hostitelská instituce nabízí:  Prominutí školného na hostitelské instituci (vyjma ISEP Direct)  Hrazené ubytování a stravování od hostitelské instituce  MU nabízí:  CZS ve většině případů poskytuje stipendium ve výši 10 000 Kč / měsíc  Jazyk výuky?  angličtina, španělština  Termín  14. prosince 2009 pro následující akademický rok PRÁVNÍCKÁ FAKULTA CENTRUM ZAHRANIČNÍCH STUDIÍ MOŽNOSTI ZAHRANIČNÍCH POBYTŮ - CZS

8  Erasmus Mundus External Cooperation Window http://czs.muni.cz/cz/out/studenti/studijni-pobyty/erasmusmundus_ecw  Typ pobytu: studijní nebo výzkumné stáže, možnost kombinace s jazykovým kurzem  Pro koho?  určeno pro studenty ve všech stupních studia (v některých případech s výjimkou studentů magisterského studia), podmínkou však je ukončení min. prvního roku studia; studium na MU by se vysláním do zahraničí nemělo prodloužit  Kam?  Tento program umožňuje studium na vybraných univerzitách v těchto zemích:  Sýrie, Jordánsko, Libanon  Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Uzbekistán, Turkmenistán  Čína  Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Kosovo, Makedonie, Srbsko  Brazílie, Paraguay, Uruguay  Argentina, Bolivie, Peru  Na jak dlouho?  délka studijního pobytu je min. 1 semestr a maximálně 2 semestry (doktorandi mohou pobyt prodloužit až na 4 semestry)  Jaká je finanční podpora?  studenti bakalářského a magisterského studia obdrží grant ve výši 1000 Euro /měsíc (+ cestovné a pojistné)  studenti doktorského studia obdrží grant ve výši 1500 Euro /měsíc (+ cestovné a pojistné)  Jazyk výuky?  angličtina, ruština, španělština, místní jazyky  Termín  Různě v průběhu roku PRÁVNÍCKÁ FAKULTA CENTRUM ZAHRANIČNÍCH STUDIÍ MOŽNOSTI ZAHRANIČNÍCH POBYTŮ - CZS

9  Mezivládní stipendia http://czs.muni.cz/cz/out/studenti/studijni-pobyty/rp_msmt_pmd  Typ pobytu: studijní, výzkumné i jazykové  Pro koho?  určeno pro studenty ve všech stupních studia, podmínkou však je ukončení min. prvního roku studia; studium na MU by se vysláním do zahraničí nemělo prodloužit  Kam?  Ministerstvo školství vyhlašuje na každý akademický rok studijní pobyty, které se uskutečňují na základě dohod s jednotlivými zeměmi.  Přehled výběrových řízení: http://www.zahranici-stipendium.cz/scripts/detail.asp?id=160http://www.zahranici-stipendium.cz/scripts/detail.asp?id=160  Přehled kvót: http://www.zahranici-stipendium.cz/scripts/detail.asp?id=161&preview=yeshttp://www.zahranici-stipendium.cz/scripts/detail.asp?id=161&preview=yes  Na jak dlouho?  Od několika týdnů (např. letní školy) po celý rok (nejběžnější jeden semestr)  Jaká je finanční podpora?  Studenti dostávají finanční granty odpovídající životním standardům běžným v dané zemi (většinou ze zdrojů hostitelské země)  Studenti mají nárok na proplacení náhrad cestovních výdajů a pojištění (prostřednictvím CZS)  Termín?  Od října do ledna pro následující akademický rok PRÁVNÍCKÁ FAKULTA CENTRUM ZAHRANIČNÍCH STUDIÍ MOŽNOSTI ZAHRANIČNÍCH POBYTŮ - CZS

10  Granty pro „Freemovers“ http://czs.muni.cz/cz/out/studenti/studijni-pobyty/rp_msmt_freemovers  Typ pobytu: studijní, výzkumné, pracovní stáže  Pro koho?  Studenty ve všech stupních studia, podmínkou však je ukončení min. prvního roku studia  Studenty, kteří si sámi domluví studijní pobyt na zahraniční vzdělávací instituci, mimo rámec jakéhokoliv výměnného programu  Žádost musí být odsouhlasena proděkankou pro vědu a vnější vztahy  Kam?  Možno žádat ke studiu na všech institucích kdekoliv ve světě  Na jak dlouho?  Nejčastěji se stipendium přiděluje na dobu jednoho semestru, je možné požádat i o stipendium na kratší dobu.  Jaká je finanční podpora?  CZS ve většině případů poskytuje stipendium ve výši 7 000 Kč / měsíc  Termín  15. listopadu 2009 pro následující kalendářní rok  Freemover CEEPUS  Granty pro „freemovers“ v zemích Střední Evropy  Více informaci na http://ceepus.info/http://ceepus.info/ PRÁVNÍCKÁ FAKULTA CENTRUM ZAHRANIČNÍCH STUDIÍ MOŽNOSTI ZAHRANIČNÍCH POBYTŮ - CZS

11  Studium na The John Marshall Law School Chicago  Pro koho?  určeno studentům 3. nebo 4. ročníku magisterského studia PrF s výbornou znalostí angličtiny  Na jak dlouho?  na jeden semestr (podzimní)  Jaká je finanční podpora?  JMLS hradí: školné, základní životní náklady (ubytování, stravování, knihy potřebné do kurzů, poplatky za hromadnou dopravu na a z univerzity)  CZS většinou poskytuje stipendium ve výši 10 000 Kč / měsíc  Termín?  výběrové řízení se vyhlašuje jednou za rok a výběr studenta (zpravidla jednoho) provádí představitelé JMLS v rámci jejich návštěvy na fakultě  Letos se návštěva uskuteční v termínu 19. - 22.10. PRÁVNÍCKÁ FAKULTA CENTRUM ZAHRANIČNÍCH STUDIÍ MOŽNOSTI ZAHRANIČNÍCH POBYTŮ - PrF

12  Další program mobilitního týdne pro studenty  středa 7. října 2009  blok přednášek hlavních zahraničních agentur v oblasti vysokého vzdělávání – konferenční sál Moravské zemské knihovny, Kounicova 65a  Studentský večírek  14:30 – prezentace Akademické informační agentury (mezivládní stipendia MŠMT)  15:00 – prezentace stipendií Fulbrightovy komise (stipendia ke studiu v USA)  16:45 – prezentace možností studia ve Francii  18:00 – prezentace stipendii GFPS do Německa  18:30 – prezentace stipendií DAAD a Aktion (stipendia ke studiu v Německu a Rakousku)  pátek 9. října 2009 (9:00 – 15:00)  den otevřených dveří na CZS pro všechny studenty i zaměstnance MU PRÁVNÍCKÁ FAKULTA CENTRUM ZAHRANIČNÍCH STUDIÍ MOŽNOSTI ZAHRANIČNÍCH POBYTŮ

13 PRÁVNÍCKÁ FAKULTA CENTRUM ZAHRANIČNÍCH STUDIÍ UZNÁVÁNÍ ZAHRANÍČNÍCH POBYTŮ Uznávání předmětů na PrF po návratu ze zahraničního pobytu  Potvrzení přihlášek a učebních plánů:  U programu Erasmus oborový koordinátor Prof. Josef Bejček  U programů jiných než Erasmus proděkanka pro vědu a vnější vztahy fakulty: Doc. Věra Kalvodová  Po návratu:  student vyplní formulář "Žádost o uznání předmětů absolvovaných v zahraničí", který je na webových stránkách PrF pod Studijním oddělením-Formuláře  na žádosti je třeba doplnit vyjádření garanta předmětu  k žádosti se připojí kopie Transcript of Records ze zahraniční univerzity  žádost si student přinese nechat potvrdit na naše oddělení (potvrzení o splnění podmínek výjezdu do zahraničí)  žádost (spolu s kopií Transcriptu) předá na podatelnu  podatelna předá studijnímu oddělení

14  Studentská foto galerie  studenti mají možnost se podílet o své zkušenosti ze studia v zahraničí s ostatními. Podívat se, jaké zážitky Vám může zahraniční studijní pobyt přinést a nahrávat svoje vlastní fotografie můžete na http://isois.ois.muni.cz/fotogalerie/  CZS newsletter  Centrum zahraničních studií pravidelně (ne častěji než dvakrát za měsíc) zasílá newsletter s nabídkou stipendií, studijních pobytů v zahraničí a stáží organizovaných CZS a dalšími institucemi.  V případě zájmu o zařazení do databáze studentů, kterým newsletter zasíláme, prosím pošlete požadavek přes http://czs.muni.cz PRÁVNÍCKÁ FAKULTA CENTRUM ZAHRANIČNÍCH STUDIÍ JINÉ AKTIVITY

15  Mezinárodní studentský klub (ISC – International Student Club) organizuje pro zahraniční studenty nejrůznější volnočasové aktivity; výlety, prezentace zemí, jazykové kurzy, sportovní a kulturní akce a párty.  Další službou pro zahraniční studenty je také tzv. tutoring. Každému zahraničnímu studentovi je přidělen tutor, český student, který jim může pomoci s vyřizováním popříjezdových formalit a s orientací ve městě a na univerzitě.  Úterý 6.10. od 21:00 – mezinárodní studentská party pořádána ISC  – klub Madarín, Jakubské náměstí 6  Více informací o ISC na webových stránkách: http://isc.muni.czhttp://isc.muni.cz PRÁVNÍCKÁ FAKULTA CENTRUM ZAHRANIČNÍCH STUDIÍ MEZINÁRODNÍ STUDENTSKÝ KLUB (ISC)

16  Oddělení pro vědu, zahraniční a vnější vztahy  Právnická fakulta MU  e-mail: int@law.muni.cz, vedavyzkum@law.muni.czint@law.muni.czvedavyzkum@law.muni.cz  http://www.law.muni.cz/veda/ http://www.law.muni.cz/veda/  kontaktní hodiny: denně 12.00 - 14.30 hod.  Centrum zahraničních studií  budova Lékařské fakulty, Komenského nám. 2  e-mail: ois@czs.muni.czois@czs.muni.cz  http://czs.muni.cz http://czs.muni.cz  kontaktní hodiny: pondělí, středa 12:00 - 14:00 úterý, pátek 9:00 - 11:00 čtvrtek 13:00 - 15:00 PRÁVNÍCKÁ FAKULTA CENTRUM ZAHRANIČNÍCH STUDIÍ KONTAKTY


Stáhnout ppt "STUDUJ NA MASARYKOVĚ UNIVERZITĚ >> POZNEJ SVĚT CENTRUM ZAHRANIČNÍCH STUDIÍ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ FAKULTA INFORMATIKY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA PEDAGOGICKÁ."

Podobné prezentace


Reklamy Google