Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bezpečně v kyberprostoru Jihlava 19. – 20.9.2013 projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bezpečně v kyberprostoru Jihlava 19. – 20.9.2013 projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů."— Transkript prezentace:

1 Bezpečně v kyberprostoru Jihlava 19. – 20.9.2013 projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů

2 Hlavní cíl projektu omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů. Vedlejší cíle projektu: Zvyšování informovanosti občanů JMK a jejich motivace k aktivnímu přístupu pro zajišťování vlastní bezpečnosti a ochrany majetku. Provázání jednotlivých složek: škola, obec, policie, Orgán sociálně-právní ochrany dětí a městské státní zastupitelství Brno při řešení nebezpečných komunikačních jevů. Informování široké veřejnosti o realizaci projektu. Cíle projektu

3 Uživatelé osobních počítačů Cílová skupina

4 Jihomoravský kraj ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje a Městskou policií Brno. Participující subjekty: Pedagogicko-psychologická poradna Brno, SŠDOS Moravský Krumlov, Orgán sociálně-právní ochrany dětí, Městské státní zastupitelství Brno a Probační a mediační služba Brno. Realizátor projektu

5 Omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů je zajišťováno pomocí seminářů pořádaných pro ředitele škol v Jihomoravském kraji, učitele informačních a komunikačních technologií, metodiky prevence na školách v JMK, policii ČR, Orgán sociálně-právní ochrany dětí, státní zastupitelství v Jihomoravském kraji, veřejnost a žáky základních a středních škol v JMK. Všichni zájemci jsou seznamováni s nebezpečnými komunikačními jevy a postupy obrany proti nim. Realizace projektu

6 Ředitelé škol byli seznámeni s formami internetového nebezpečí a postupem při zjištění kyberšikany na škole, byli požádáni o to, aby téma kyberšikany a obrany proti ní začlenili do ŠVP (školních vzdělávacích programů). Popis projektu Učitelé ICT - učitelé byli seznámeni se všemi formami kyberšikany, dostali DVD s prezentací, aby mohli dále sami toto téma zahrnout do výuky. Školení pro učitele se také zúčastnili pracovníci pedagogicko psychologických poraden, kterým byly rozdány materiály k projektu k dalšímu šíření do škol. Metodici prevence byli seznámeni s jednotlivými formami kyberšikany a postupem při zjištění tohoto jevu ve škole. Pro učitele a metodiky prevence základních a středních škol je připravováno na říjen letošního roku pokračování seminářů - Praktické příklady a jejich řešení

7 Policisté byli seznámeni s problematikou kyberšikany a s jejími projevy ve školách, kriminalisté upřesnili následné postupy při zjištění trestného činu. Státní zástupci prošli školením o nebezčných počítačových jevech. Pracovníci obcí absolvovali školení o nebezpečí ve světě online a počítačovou kriminalitou. Rodiče a zájemci z řad veřejnosti jsou seznamováni s fenoménem internetového nebezpečí a možnostmi obrany. Žáci se účastní seminářů o kyberšikaně. Popis projektu

8 Během školního roku probíhají školení pro žáky základních a středních v celém Jihomoravském kraji. Zpětná vazba je zajišťována pomocí dotazníků a soutěží. V loňském roce měli starší žáci vytvořit hudební DVD a mladší napsat povídku.

9 Školitelé dané problematiky jsou zástupci Městské policie Brno, policisté z Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje a pro proškolení policie ČR, byli pozváni lektoři z Univerzity Palackého v Olomouci, Popis projektu

10 Materiály k projektu

11 Metodické DVD pro učitele informačních a komunikačních technologií

12 http://www.kr-jihomoravsky.cz/kyber/

13

14

15 BEZPEČNĚ V KYBERPROSTORU Informace o projektu. Důležité kontakty: Bc. Martina Brtnická – odbor zdravotnictví, Krajský úřad Jihomoravského kraje, tel.: 541 652 151 kpt. Mgr. Roman Mráka – Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, SKPV, tel.: 974 622 957 por. Mgr. Zdeňka Procházková – Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, PIO, tel.: 974 622 458, 602 161 766 Mgr. Jan Čoupek – Městská policie Brno, tel.: 543 566 245 Mgr. Michal Hodovský – pedagog IT, Střední škola dopravy, obchodu a služeb, Moravský Krumlov, tel.: 515 322 243

16 DĚKUJI ZA POZORNOST Bc. Martina Brtnická Jihomoravský kraj Odbor zdravotnictví krajského úřadu Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno Tel.: 541 652 151 E-mail: brtnicka.martina@kr-jihomoravsky.cz


Stáhnout ppt "Bezpečně v kyberprostoru Jihlava 19. – 20.9.2013 projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů."

Podobné prezentace


Reklamy Google