Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Preromantismus Johann Wolfgang Goethe. Preromantismus 2. pol. 18. století – začátek 19. století ● Umělecký směr, vznikl jako reakce na klasicismus, osvícenství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Preromantismus Johann Wolfgang Goethe. Preromantismus 2. pol. 18. století – začátek 19. století ● Umělecký směr, vznikl jako reakce na klasicismus, osvícenství."— Transkript prezentace:

1 Preromantismus Johann Wolfgang Goethe

2 Preromantismus 2. pol. 18. století – začátek 19. století ● Umělecký směr, vznikl jako reakce na klasicismus, osvícenství a ohlašuje blížící se romantismus ● Zdůrazňuje: ● - opravdovost citu, ● - hloubku vášně ● - prožitek srdce ● - právo každého člověka na plný, ničím neomezovaný citový život.

3 Inspirace preromantismu: ● Zvýšený zájem o přírodu ● Vztah k přírodě (kulisou děl bývá neporušená příroda) ● Útěk ze soudobé civilizace do vzdálené minulosti (středověk, pohanství) ● Obdiv k exotickým krajům ● Smysl pro velikost, vznešenost ● Viz úvodní snímek

4 Silně se preromantismus projevil v Německu Hlavní představitelé: ● Johann Wolfgang Goethe ● Friedrich Schiller ● Hnutí Sturm und Drang (Bouře a vzdor)

5 Johann Wolfgang Goethe Johann Wolfgang Goethe (1749 - 1832)

6 ● Goethe - básník, prozaik a dramatik, přírodovědec, právník a diplomat má v německé literatuře a kultuře výjimečné místo. ● Jeho bohatý a dlouhý život se stal symbolem celé epochy, procházel spolu s ní vývojem a změnami.

7 Základní životopisné údaje ● Narodil se ve Frankfurtu nad Mohanem v rodině zámožného právníka ● Dostalo se mu širokého vzdělání ● Od mládí se zajímal o literaturu, divadlo, přírodní vědy ● Studoval práva v Lipsku, později ve Štrasburku

8 Goethův rodný dům ve Frankfurtu nad Mohanem

9 ● Od roku 1775 žil ve Výmaru Friedrich Schiller ● Později se sem přistěhoval i Friedrich Schiller působili v hnutí Sturm und Drang ● Spolupracovali spolu, působili v hnutí Sturm und Drang ● Goethe hodně cestoval, při návštěvě Itálie a Sicílie se seznámil s antikou, pokládal ji za vrchol kultury, Řecko považoval za nedostižný vzor.

10 Pomník německých básníků ve Výmaru

11 - Goethe měl také velmi vřelý vztah k Čechám, obzvláště k Mariánským Lázním Ulrikou von Levetzow - na sklonku života se zde seznámil se svojí velkou životní láskou Ulrikou von Levetzow

12 ● Ve Výmaru žil Goethe až do své smrti a zde je také pohřben. ● Již během svého života se stal velmi uznávaným autorem.

13 Literární dílo Král duchů, Čarodějův učeň ● Poezie - raná lyrika, balady Král duchů, Čarodějův učeň Utrpení mladého Werthera ● Romány - Utrpení mladého Werthera Faust ● Drama - Faust

14 Utrpení mladého Werthera román v dopisech

15 Autobiografické pozadí románu 1) Nešťastná láska a její průběh Goethe se zamiloval do Charlotty Buffové, snoubenky Johanna Kestnera. Kestner a Lotta uzavřeli sňatek, aniž to Goethovi sdělili. 2) Sebevražda z nešťastné lásky Goethův přítel Karl Jerusalem se z nešťastné lásky zastřelil. Zprávu o jeho smrti dostal Goethe v dopise, poslední část románu je odtud místy doslova přejata.

16 ● Nadaný mladý muž Werther se zamiluje do Lotty, snoubenky svého přítele ● Je k ní poután velkou citovou náklonností, přestává zvládat svá citová hnutí, ztroskotává i v zaměstnání ● Mezitím se Lotta provdá ● Wether si uvědomuje bezvýchodnost situace a spáchá sebevraždu

17 ● Goethe podrobně vylíčil duševní stavy člověka trýzněného nenaplněnou láskou ● Množství citoslovcí, zvolání, přerývaných vět vlnu sebevražd ● Román se ve své době stal bestsellerem, dokonce vyvolal vlnu sebevražd po celé Evropě ● Goethe dokonale vystihl pocity mladých lidí tehdejší doby, sám však byl jejich reakcí zdrcen

18 wertherovského oblečení ● Po Evropě se také rozběhla módní vlna wertherovského oblečení – modrý frak, žlutá vesta, renesanci zažilo psaní dopisů a deníků. ● Všichni toužili být nešťastně zamilováni jako Werther.

19 Společnost při četbě Goethova Werthera (dobový obraz)

20 Provinilý Goethe se vrhá do nové práce ● Uvědomuje si nebezpečí přeceňování citu. ● Chce vyzvednout práci pro společnost, lidstvo.

21 Faust

22 stará lidová pověst ● Podkladem se stala stará lidová pověst o doktoru Faustovi, jenž upsal duši ďáblu, aby získal vědění člověku nepřístupné. dvoudílné veršované drama ● Goethe vytvořil dvoudílné veršované drama o mezích a smyslu lidského údělu.

23 Faust – 1. díl - Bůh a ďábel (Mefistofeles) uzavírají sázku o člověka - vyberou si Fausta, věčně nespokojeného učence - ďábel získá Faustovu duši teprve tehdy, dosáhne-li Faust uspokojení a bude si přát setrvat v dosaženém - Mefistofeles navrátí Faustovi mládí, provází ho bujnými pitkami i čarodějným rejem

24 - pomůže mu získat lásku krásné Markétky

25 - ale ani láska nepřináší Faustovi plné uspokojení - Naopak ústí v tragédii, Markétka způsobí smrt svého dítěte a čeká na popravu - Faust se jí v poslední chvíli pokouší zachránit útěkem z vězení

26 - Markétka odmítá, vidí v pozadí ďábla a odevzdává se svému trestu.

27 Faust – 2. díl - Faust je sám, vzpamatovává se z Markétčiny smrti, odmítá mládí i lásku - Mefistofeles mu dává slávu - Faust odchází jako učenec k císařskému dvoru. Vynalézá papírové peníze (zachraňuje císaře), vyvolá z podsvětí ducha trojské Heleny

28 - Těmito činy získá císařovu náklonnost a vyžádá si na něm půdu - kus bažinatého mořského pobřeží, které chce odvodnit a zúrodnit - Zde chce vytvořit stát pro svobodné lidi, teprve v práci pro druhé nachází uspokojení - Na konci je Faust spokojený, pronese osudná slova a klesá mrtev. „Okamžik směl bych osloviti: Jsi tolik krásný, prodli jen!“

29 - Peklo se chystá pohltit jeho duši, ale zasahují andělé a vzlétají vzhůru – odvolávají se na nesmrtelný princip lásky

30 Prací na Faustovi dosáhl Goethe konečně vytouženého cíle. „ Svůj další život mohu teď pokládat za učiněný dar, a vlastně je teď již docela jedno, zda snad a co ještě vykonám.“

31 Otázky a úkoly: 1) Přečtěte libovolnou ukázku z románu Utrpení mladého Werthera a pokuste se ji interpretovat: - najděte znaky preromantismu - popište citové rozpoložení Werthera - proč se stal román bestsellerem? ● www.dobre-knihy.cz/detail-27517/stahujte- zdarma-utrpeni-mladeho-werthera.htm www.dobre-knihy.cz/detail-27517/stahujte- zdarma-utrpeni-mladeho-werthera.htm

32 2) Zopakujte základní údaje ze Goethova života. 3) Uveďte jeho stěžejní díla. Nápovědu naleznete na virtuální procházce Goethovým životem www.goethezeitportal.de/index.php?id=1665

33 Jméno, které se stalo nesmrtelným

34 Zdroje: Blažke J.: Kouzelné zrcadlo literatury. Písemnictví 19. věku, Velryba Praha 2001 ● www.wikipedia.cz www.wikipedia.cz ● www.goethezeitportal.de www.goethezeitportal.de ● www.german-hosiery-muzeum.de/images/thumbnail/10_15_Werther1787.jpg. www.german-hosiery-muzeum.de/images/thumbnail/10_15_Werther1787.jpg ● www.Werther-anatomylesson.files.wordpress.com/2008/09 www.Werther-anatomylesson.files.wordpress.com/2008/09 ● www.dok.uni-lueveburg.de www.dok.uni-lueveburg.de ● www.dobre-knihy.cz/detail-27517/stahujte-zdarma-utrpeni-mladeho-werthera.htm www.dobre-knihy.cz/detail-27517/stahujte-zdarma-utrpeni-mladeho-werthera.htm ● www.artcyclopedia.com/history/romantism.html. www.artcyclopedia.com/history/romantism.html


Stáhnout ppt "Preromantismus Johann Wolfgang Goethe. Preromantismus 2. pol. 18. století – začátek 19. století ● Umělecký směr, vznikl jako reakce na klasicismus, osvícenství."

Podobné prezentace


Reklamy Google