Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Praktické dopady rozvoje e-Governmentu aneb nejen to, co jsme se dozvěděli na ISSS Mgr. Tomáš Lechner Triada, spol. s r. o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Praktické dopady rozvoje e-Governmentu aneb nejen to, co jsme se dozvěděli na ISSS Mgr. Tomáš Lechner Triada, spol. s r. o."— Transkript prezentace:

1 Praktické dopady rozvoje e-Governmentu aneb nejen to, co jsme se dozvěděli na ISSS Mgr. Tomáš Lechner Triada, spol. s r. o.

2 23.9.2016STMOÚ ČR, Ostrava 2011223.9.20162 Obsah přednášky Pojmosloví Co jsme se dozvěděli na ISSS –Přehled důležitých výstupů s ohledem na města a obce Co nám přináší e-Government –Dopady současného stavu –Výhled do budoucna –Pár obecných poznámek o elektronických dokumentech

3 23.9.2016STMOÚ ČR, Ostrava 2011323.9.20163 Pojmosloví E-Government –Do češtiny nepřekládaný termín označující implementaci moderních technologií ve veřejné správě ISSS –Mezinárodní konference Internet ve státní správě a samosprávě, která se koná pravidelně na přelomu března a dubna v Hradci Králové a v rámci které má také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů svá pravidelná setkání

4 23.9.2016STMOÚ ČR, Ostrava 2011423.9.20164 Letošní ISSS

5 23.9.2016STMOÚ ČR, Ostrava 2011523.9.20165 ISSS v číslech 14. ročník ISSS se konal od 4. do 5. dubna 2011 Odehrálo se přes 2 stovky přednášek a prezentací Ve výstavní části se představilo více než 110 dodavatelů technologií a služeb Přišlo se podívat přes 2300 registrovaných účastníků

6 Co jsme se mimo jiné dozvěděli Ministerstvo vnitra představilo souhrnnou zprávu o stavu e-Governmentu v České republice a výhled zejména směrem k základním registrům veřejné správy Ministerstvo financí představilo stav realizace Státní pokladny a harmonogram implementace dalších součástí Ministerstvo pro místní rozvoj podrobně informovalo o novele zákona o veřejných zakázkách Ministerstvo životního prostředí ukázalo možnosti využití ICT například při tvorbě výhledů životního prostředí Ministerstvo práce a sociálních věcí informovalo o využití elektronických dokumentů v ČSSZ Ministerstvo zdravotnictví představilo současný stav vývoje e-Health Národní archiv informoval o stavu realizace Národního digitálního archivu Celá řada obcí, měst a krajů představila svoje konkrétní řešení různých ICT projektů –a mnoho dalších věcí… 23.9.2016STMOÚ ČR, Ostrava 2011623.9.20166

7 23.9.2016STMOÚ ČR, Ostrava 2011723.9.20167 Pro Vás z toho vybírám… Zpráva o stavu e-Governmentu Rozvoj stávajících projektů e-Governmentu –Czech POINT –Datové schránky Připravované projekty e-Governmetu –Základních registry –eSbírka Přehled dalších prezentovaných termínů Národní digitální archiv a další souvislosti Některé projekty měst a obcí

8 Zpráva o stavu e-Governmentu v ČR Základní registry veřejné správy –Příčiny zpoždění – nedokončené soutěže –Termín ostrého startu 1. 7. 2012 držíme Datové schránky –Odstraněny některé kritizované nedostatky Czech POINT –Hodnocen jako jeden z nejúspěšnějších projektů –Priority: přidávání agend, spolupráce s finančními institucemi Komunikační infrastruktura veřejné správy zajišťující bezpečný přenos dat –Původní záměr – demonopolizace poskytování služeb –Projekt zamrazen na 18 měsíců –Prioritou je nová koncepce – ochrana investic státu a kritické infrastruktury, vazba na územní samosprávu 23.9.2016STMOÚ ČR, Ostrava 2011823.9.20168

9 23.9.2016STMOÚ ČR, Ostrava 2011923.9.20169 eGON si vzal Klaudii Klaudie –Sdílení zdrojů, virtualizace, odběr služeb Centrální místo služeb (CMS 2.0) –Hlavní propojovací místo pro všechny základní eGON služby –Poskytuje společné technické, bezpečnostní a SW služby –Využije KIVS a bude s ní plně integrováno –Zprostředkovává rovněž komunikaci se systémy EU –Definuje společné standardy, a to jak komunikační a bezpečnostní, tak i standardy poskytovaných služeb a jejich rozhraní

10 23.9.2016STMOÚ ČR, Ostrava 20111023.9.201610 Varianty Czech POINT Czech POINT –Asistovaná místa - výpisy Výpis z RT Výpis z registru řidičů Výpis z katastru Výpis z OR a insolvenčního reg. Výpis z RŽP Výpis z SKD –Asistovaná místa - podání 10 agend pro ISDS Podání žádosti o konverzi Podání žádosti o živnost Podání žádosti o přístup (MŽP) CzechPOINT@office Speciální agendy Výpis/opis z RT Konverze z moci úřední Zápis matričních údajů do IS EOCzechPOINT@home Přístup k agendám z domova Pro občany Připravovaná varianta

11 23.9.2016STMOÚ ČR, Ostrava 20111123.9.201611 Datové schránky dnes a zítra Datové schránky dnes –Cca 400 tis. datových schránek a cca 38 mil. datových zpráv Priority rozvoje –Změna cenového modelu –Spolupráce s finančními institucemi Budoucnost datových schránek a transakční části portálu veřejné správy –Portál datových schránek IS DS ready formuláře – umožní okamžité odeslání přes datovou schránku –Seznam OVM – Sjednocuje zdroje informace o OVM z různých zdrojů http://www.seznamovm.cz –Poslanecký návrh novely zákona č. 300/2008 Sb. – propojení s internetovým bankovnictvím, případně dalšími službami

12 23.9.2016STMOÚ ČR, Ostrava 20111223.9.201612 Základní registry – přehled ISZR – referenční rozhraní pro přístup k základním registrům ORG – zajišťuje ochranu osobních referenčních údajů uložených v základních registrech, přiděluje základní identifikátor fyzické osoby (ZIFO), generuje agendový identifikátor fyzické osoby (AIFO)

13 23.9.2016STMOÚ ČR, Ostrava 20111323.9.201613 Základní registry – kroky a plány Současný stav –ISZR – těsně před podpisem smlouvy, zahájení pilotního provozu k 30.9. 2011 –ROS, RUIAN – připravuje se pilotní provoz, probíhá čištění datového fondu –ROB, RPP – probíhá nové vyhodnocení tendru –ORG – zahájena implementace, pilotní provoz současně s ISZR Fáze náběhu –Příprava dat v editujících systémech –Připojení editujících systémů a naplnění základních registrů –Připojení klíčových uživatelských systémů a ověření dat v registrech –Příprava celoplošného nasazení Tato etapa bude ukončena spuštěním ostrého provozu systému základních registrů k 1. červenci 2012

14 23.9.2016STMOÚ ČR, Ostrava 20111423.9.201614 Základní registry – rozšiřující poznámky Připojení AIS –Úředník pracuje se svým agendovým informačním systémem (AIS) a nikoliv přímo se základními registry –Možné způsoby připojení AIS Notifikační proces Čtení v reálném čase Publikace kmenu a změnových vět

15 23.9.2016STMOÚ ČR, Ostrava 20111523.9.201615 eSbirka a eLegislativa V EU již 17 z 27 států zavedly závazné elektronické vyhlašování práva –V ČR se připravují se projekty eLegislativa a eSbirka eSbirka –Závazné elektronické vyhlašování právních předpisů –Právně závazné úplné znění právních předpisů –Bezplatný a nepřetržitý přístup –Zachování závazné listinné podoby právních předpisů pro co nejširší přístup –Pro obce a kraje tím končí povinnost zpřístupňování a archivace listinné verze –Plán od roku 2014

16 23.9.2016STMOÚ ČR, Ostrava 20111623.9.201616 Další prezentované termíny a plány Uvažuje se o eVolbách –Pilotní projekt na vysokých školách v roce 2012 –Možná již volby 2014 Novela zákona o veřejných zakázkách –Posílení elektronizace: systém e-Tržišť, povinná e-Aukce Veřejné finance a ICT –Státní pokladna Účetnictví 01/2010 (např. CSUIS) Platební styk a Rozpočtová opatření 01/2012 Příprava rozpočtu 07/2012 S e-Governmentem se to myslí vážně nejen v ČR, ale také v EU –Digitální agenda jako součást evropské strategie Revize směrnice o elektronickém podpisu (2011) Vzájemné uznávání elektronické identifikace a autentizace (2012) Plně přístupné stránky veřejného sektoru (2015) Podpora elektronické komunikace občanů s veřejnou správou

17 23.9.2016STMOÚ ČR, Ostrava 20111723.9.201617 Národní digitální archiv Projekt Národního digitálního archivu je v začátku realizační fáze –NDA je koncipován jako servisní pracoviště poskytující služby archivům a přejímá jejich úlohu pouze v oblasti uchování digitálních dokumentů Archivní portál = brána k digitálnímu archivu –Funkce: vkládání dokumentů, přístup k dokumentům –Rozhraní: webový klient i webové služby pro aplikace (např. spisové služby) Rutinní provoz Národního digitálního archivu se předpokládá na konci roku 2013

18 23.9.2016STMOÚ ČR, Ostrava 20111823.9.201618 Národní standard pro elektronické systémy spisových služeb Základní informace –Národní standard stanoví v jednotlivých kapitolách, strukturovaných podle základních funkcí elektronické spisové služby tak, jak jsou uvedeny v § 70 odst. 2 zákona, v minimálním rozsahu požadavky, jejichž užití je pro adresáty národního standardu povinné, nebo doporučené pro určité uživatelské prostředí –Vychází z evropské normy Model Requirements for the management of electornic redords 2 Pro původce je podstatné –Zcela nový přístup ke spisové službě obsahující zejména výrazná zobecnění Spisová služba je vše, co se zabývá správou dokumentů –1. 7. 2012 končí přechodné období dané zákonem č. 190/2009 Sb.

19 23.9.2016STMOÚ ČR, Ostrava 20111923.9.201619 Projekty měst a obcí Byla představena plejáda různých řešení pro různě velké obce Příklady –Obec Lety – 1000 obyvatel Hromadné rozesílání SMS zpráv nejen v době krize –Město Smiřice – 3000 obyvatel Pokračující příprava obcí na aplikaci Národního standardu pro elektronické systémy spisových služeb –Magistrát města Hradec Králové Zkušenosti magistrátu s realizací spisových služeb pro malé obce

20 23.9.2016STMOÚ ČR, Ostrava 20112023.9.201620 Pár aktuální poznámek k dopadům na města a obce Vnitřní informační systémy měst a obcí –Přestávají být autonomními izolovanými systémy a stále více se propojují s různými nástroji a součástmi e-Governmentu CzechPOINT, CzechPOINT@Office, Informační systém datových schránek, Národní digitální archiv, Základní registry veřejné správy… –Zvyšuje se tlak i na provázanost vnitřních (A)IS, zejména s ERMS Základní registry –Začátek fungování základních registrů změní výrazným způsobem dosavadní praxi, neboť Základní registr obsahuje referenční údaje, … Referenční údaj je považován za správný, pokud není prokázán opak, … Fyzická osoba ani právnická osoba nemusí prokazovat opakovaně údaje poskytované ze základních registrů jako referenční Elektronické dokumenty –Stále více jsou ve veřejné správě využívány elektronické dokumenty a písemnosti, ale umíme s nimi opravdu pracovat?

21 23.9.2016STMOÚ ČR, Ostrava 20112123.9.201621 Rekapitulace výhledu do budoucna Nejbližší kroky –Portál datových schránek –Je třeba zejména se připravovat na to, co přijde v roce 2012 1. 7. 2012 to přijde –Ostrý provoz Základní registrů –Povinnost dodržovat Národní standard pro elektronické systémy spisových služeb –Dokončení projektu Státní pokladny Co bude průběžně –Změny KIVS, rozvoj CzechPOINTu, další součásti Státní pokladny Co bude následovat –NDA, eVolby, eLegislativa, eSbirka, …

22 Příloha: Elektronické dokumenty a elektronické úřadování

23 Trocha historie 1448 – Johanes Gutenberg – knihtisk 1527 – Zřízení České komory představující první byrokratický úřad 1746 – Dobrovolné vedení protokolů o přijatých a vyřízených spisech se nařízením (Marie Terezie) mění v povinnost, vzniká podací protokol (Protocolum exhibitorum) 1855 – Vedení jednotného podacího protokolu ve formě knihy podle spisového plánu 1911 – Rapprichův spisový systém 2000 – Elektronická veřejná listina zakotvena v právní řádu ČR 2009 – Nástup komunikace prostřednictvím IS DS zvyšuje tvorbu elektronických dokumentů ve veřejné správě v ČR 2011 – Tomáš Lechner prezentuje STMOÚ ČR v Ostravě trochu historie 23.9.2016STMOÚ ČR, Ostrava 20112323.9.201623

24 V jiné perspektivě Pokud bychom vývoj od zřízení prvního byrokratického úřadu do dnes přirovnali jedné pracovní době od 8 to 17 hod, pak tento úředník pracující s listinnými dokumentu by –V 15:08 se začal učit vést agendu v souladu s moderním spisovým systémem –V 16:48 by se seznámil s existencí veřejné elektronické listiny –V 16:58 by začal výrazným způsobem elektronické dokumenty používat Lze se domnívat, že by tento úředník na konci své pracovní doby, tj. v 17:00, dokázal práci s elektronickými dokumenty plně zvládat? 23.9.2016STMOÚ ČR, Ostrava 20112423.9.201624

25 23.9.2016STMOÚ ČR, Ostrava 201125 Ochrana dokumentů Listinné – –Podpis (vlastnoruční) – –Úředně ověřený podpis – –Pečeť – –Razítko – –Další ochranné prvky použité například na bankovkách Elektronické –Elektronický podpis Uznávaný elektronický podpis –Elektronická značka –Elektronické časové razítko Kvalifikované časové razítko –Další ochranné prvky budoucnosti?

26 23.9.2016STMOÚ ČR, Ostrava 201126 Originály v různých světech Listinné – –Jeden originál – –Kopie/opis/výpis – –Vidimovaná (úředně ověřená) kopie – –Když chráním originál, chráním nosič – –Když zničím originál, jiný už nemůže být Elektronické –Nekonečně mnoho originálů –Když chráním originál, chráním data –Když zničím originál, nikdy nevím, byl-li poslední nebo jich jsou ještě tisíce kdekoliv uloženy

27 23.9.2016STMOÚ ČR, Ostrava 201127 Závěrečná poznámka Jsme na začátku éry elektronického úřadování a ačkoliv většina dokumentů vzniká v elektronické podobě a celá řada jich i v elektronické podobě dále existuje, stále s nimi ještě neumíme (a ani nemůžeme umět) zacházet se stejnou kvalitou a ve stejném rozsahu situací, jak jsme se to za ta dlouhá léta naučili s listinnými dokumenty

28 Děkuji za pozornost Mgr. Tomáš Lechner Triada, spol. s r. o.


Stáhnout ppt "Praktické dopady rozvoje e-Governmentu aneb nejen to, co jsme se dozvěděli na ISSS Mgr. Tomáš Lechner Triada, spol. s r. o."

Podobné prezentace


Reklamy Google