Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škola: TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní Vodňany, s. r. o., Palackého 81, Vodňany Výukový digitální materiál zpracovaný v rámci projektu EU – peníze.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škola: TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní Vodňany, s. r. o., Palackého 81, Vodňany Výukový digitální materiál zpracovaný v rámci projektu EU – peníze."— Transkript prezentace:

1 Škola: TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní Vodňany, s. r. o., Palackého 81, Vodňany Výukový digitální materiál zpracovaný v rámci projektu EU – peníze do škol Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.5. 00/34.0453 Název projektu: ICT a my Šablona: III/2 Sada: DUM_TA_11_01_Ve Ověřeno ve výuce dne: 9. 12. 2013 Třída: 2. A Předmět: Technika administrativy Klíčová slova: zkratky, značky, akademické tituly, měrné jednotky, značky měn, matematické značky Jméno autora: Ing. Marie Veselá

2 Zkratky, značky

3 Za zkratkami, které se tvoří začátkem slova, se píše tečka. p. (pan, pánové), sl. (slečna), br. (bratr), s. (sestra), ml. (mladší), st. (starší), jun. (junior), sen. (senior), č. (český), č., čís. (číslo), r. (rok), v. (viz), str. (stránka), roč. (ročník), zák. (zákon), zvl. (zvláště), pod. (podobně), event., ev. (eventuálně), pozn. (poznámka), zač. (začátek)

4 Krátíme-li slovo začátkem a koncem, tečka za zkratkou se nepíše. fa (firma, faktura), fy, fě, fu, fou bří (bratří), pí (paní), ca, cca (circa), bto (brutto), ks (kus)

5 Tvoříme-li zkratku z více slov - za každou zkratkou slova následuje tečka. t. m. (tohoto měsíce), t. r. (tohoto roku), m. r. (minulého roku), m. m. (minulého měsíce), v. r. (vlastní rukou), P. F. (pour féliciter – pro štěstí), P. S. (post scriptum), Hluboká n. Vlt.

6 Některé zkratky dvou nebo více slov se píší dohromady (nebo je možný dvojí způsob psaní). tj. (to je), tzv. (tak zvaný), tzn. (to znamená), atd. (a tak dále), mj. (mimo jiné), aj. (a jiné), amj. (a mnohé jiné), ap., apod. (a podobně), atp., atpod. (a tak podobně), např. (například), kupř. (kupříkladu), popř. (popřípadě) čj., č. j. (číslo jednací), čp., č. p. (číslo popisné)

7 Za zkratkami tvořenými z velkých počátečních písmen se tečka nepíše. ČR AV USA OSN EU

8 Zkratky akademických titulů, vojenských a vědeckých hodností. Zkratky uvedené před jménem se neoddělují čárkou. Tituly, které se uvádějí za jméno se čárkou oddělují. Má-li osoba více titulů, předřazují se v pořadí jejich dosažení. Mezi jednotlivými zkratkami se nepíše čárka. Vojenské hodnosti se předřazují před všechny tituly.

9 Tituly uváděné před jménem Bc. (bakalář), Mgr. (magistr), Ing., ing. (inženýr), Dr. (doktor), PhDr. (doktor filozofie), MUDr. (doktor veškeré medicíny), MVDr. (doktor veterinární medicíny), JUDr. (doktor veškerých práv), RNDr. (doktor přírodních věd), RSDr. (doktor sociálních věd), prof. (profesor), doc. (docent),

10 kpt. (kapitán), mjr. (major), pplk. (podplukovník), plk. (plukovník) Tituly uváděné za jménem DiS. (diplomovaný specialista) CSc. (kandidát věd), Ph.D. (doktor) MBA (mistr obchodní administrativy) mjr. Ing. Jan Novotný MUDr. Karel Světlý, CSc., MBA

11 Zkratky označení právní formy podnikání Zkratka uvedená před názvem firmy se čárkou neodděluje. Čárkou se odděluje zkratka za názvem firmy. Zkratky se uvádějí v souladu se zápisem v obchodním rejstříku.

12 a. s. (akciová společnost) s. r. o. (společnost s ručením omezeným) spol. s r. o. (společnost s ručením omezeným) k. s. (komanditní společnost) kom. spol. (komanditní společnost) v. o. s. (veřejná obchodní společnost) veř. obch. spol. (veřejná obchodní společnost) s. p. (státní podnik) a. s. Elektroporcelán, Louny Sklárny, a. s., Petrovice

13 Značky měrných jednotek 20 m 10 km 56 kg 7 x 5 m 11:20 h 14 min 30 s 100 kWh 500 kPa Píší se bez tečky a od číselné hodnoty se oddělují mezerou.

14 Bez mezery se píše přídavné jméno. 6V baterie = 6voltová =šestivoltová baterie 100km rychlost = 100kilometrová rychlost = stokilometrová rychlost

15 Značky měn V sestavách se píší před peněžní částkou. V textech je lze uvádět za ní i před ní. Při psaní peněžních částek se z bezpečnostních důvodů skupiny tří čísel mohou oddělovat tečkou. Zaokrouhlená čísla nebo přibližné částky lze uvádět bez desetinných míst.

16 Nabízíme slevu 12.500 Kč. Zisk je Kč 450. USD 30,20 cena cca 5.200 Kč Kč 15.345,–

17 Matematické značky Čísla se od matematických značek oddělují mezerami. Pokud značky plus a minus vyjadřují hodnotu čísla, předsazují se bez mezery. 7 + 12 = 19 25 – 20 = 5; 5  11 = 55 45 : 9 = 5 a + b + c a – b = c 5 x 11 = 55 6 : 2 = 3 +15 °C -10 °C

18 Zdroje: NEUGEBAUER, T.: Nová pravidla písemné a elektronické komunikace. Prostějov: Computer Media s. r. o., 2009. ISBN: 978-80-7402-011-7 FLEISCHMANNOVÁ, E., KULDOVÁ O.: Jak psát obchodní dopisy a jiné písemnosti. Praha: Fortuna, 2007. ISBN: 978-80-7373-009-3


Stáhnout ppt "Škola: TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní Vodňany, s. r. o., Palackého 81, Vodňany Výukový digitální materiál zpracovaný v rámci projektu EU – peníze."

Podobné prezentace


Reklamy Google