Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Marek Matějka vedoucí katedry marketingové komunikace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Marek Matějka vedoucí katedry marketingové komunikace"— Transkript prezentace:

1 Marek Matějka vedoucí katedry marketingové komunikace
Úvodní setkání Marek Matějka vedoucí katedry marketingové komunikace

2 Obecné schéma univerzitní vysoké školy
Univerzita Fakulta Katedra Obecné schéma univerzitní vysoké školy

3 Organizační schéma VŠFS
Fakulta sociálních studií Katedra marketingové komunikace (KMK) Katedra jazyků Fakulta ekonomických studií Katedra ekonomie a mezinárodních vztahů Organizační schéma VŠFS

4 Organizační schéma FSS
Fakulta sociálních studií (FSS) Katedra marketingové komunikace Katedra sociologie Katedra jazyků Katedra veřejné správy Katedra práva Katedra informatiky Sekretariát FSS Organizační schéma FSS

5 Personálně organizační schéma FSS
Děkan Prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. KMK Vedoucí katedry PhDr. Marek Matějka, MIM KJ Mgr. Tomislav Potocký KS Prof. PhDr. Petr Matějů, PhD. Proděkan Mgr. Ondřej Roubal, PhD. Sekretariát FSS Bc. Barbora Ptáčková Personálně organizační schéma FSS

6 Organizační schéma KMK
vedoucí PhDr. Marek Matějka Garant předmětu Konkrétní pedagog pedagog Garant předmětu Asistentka katedry pí Květoslava Dolejšová Zástupce vedoucího katedry Ing. Pavel Klička Organizační schéma KMK

7 Personální složení FSS
Prof. Dušan Pavlů Děkan FSS Personální složení FSS

8 Personální složení FSS
Ondřej Roubal Proděkan FSS Personální složení FSS

9 Personální složení FSS
Barbora Ptáčková asistentka děkana FSS E108, Personální složení FSS

10 Personální složení KMK
Marek Matějka Vedoucí katedry MK E310, Personální složení KMK

11 Personální složení KMK
Pavel Klička Zástupce VK KMK E310, Personální složení KMK

12 Personální složení KMK
Květoslava Dolejšová asistentka VK KMK E310, Personální složení KMK

13 Titulování pedagogů na vysoké škole
Pedagogické hodnosti (píší se před jménem): Lektor (externí pedagogové) Asistent (A) Odborný asistent (OA) Docent (doc.) Profesor (Prof.) Vědecké hodnosti (píší se za jménem): CSc. (Candidatus Scientiarum) – kandidát věd DrSc. (Doctor Scientiarum) – doktor věd PhD. (Philosophiae Doctor) – doktor filosofie (dříve CSc.)

14 Oslovování rektora (rektorky) VŠ:
Vaše Magnificence

15 Co znamenají akademické tituly
Bc bakalář Mgr magistr … absolventský titul Ing inženýr … absolventský titul PhDr doktor filosofie JUDr doktor práv RNDr doktor přírodních věd RSDr doktor politických věd PaedDr doktor pedagogiky MUDr doktor všeobecného lékařství MVDr doktor veterinárního lékařství PharmDr doktor farmacie ThDr doktor teologie Píší se za jménem MBA Master of Business Administration MPA Master of Public Administration MIM Master of Internationale Management Co znamenají akademické tituly

16 Na vysoké škole není školní rok, ale akademický rok (AR).
Akademický rok se dělí na dva semestry Zimní (ZS) Letní (LS). Každý semestr se zakončen zkouškovým obdobím. Zkoušková období jsou určena pro ukončení předmětu předepsaným způsobem: Zápočtem (Z) Klasifikovaným zápočtem (KZ) Zkouškou (Zk). Na VŠ neexistuje žákovská knížka, nýbrž výkaz o studiu (INDEX). Spolu s indexem je výsledek ukončení předmětu zaznamenán do informačního systému školy (IS). Student musí mít všechny záznamy o ukončení studia mít jak v IS, tak v indexu, jinak nebude zapsán do vyššího ročníku.

17 Každý vyučující musí mít vypsané konzultační hodiny na své osobní stránce v IS. Platí vždy pro jeden semestr, ve zkouškovém období jsou vypsány zpravidla v jiný čas. Nutno využívat a dodržovat!!! V případě, že vyučující na svých konzultačních hodinách není přítomen, oznámit toto vedoucímu katedry. Informace o změnách (nemoc, stáž apod.) jsou vyvěšeny na osobní stránce a je o nich informována asistentka VK. DŮLEŽITÉ!!!

18 Studenti ve výuce vypnou mobilní telefony, minimálně zvonění.
Studenti ve výuce nejí a nevyrušují! Jinak mohou být vykázáni z výuky vyučujícím. Studenti eliminují pohyb do a z výuky během přednášky. Studenti docházejí na zápočty a zkoušky pouze s indexem. Nebude-li mít u sebe student index, nebude ke zkoušce (zápočtu) připuštěn. Nedostaví-li se student na termín zkoušky (zápočtu) bez omluvy, propadne mu termín a je považován na neúspěšný pokus. Je-li u zkoušky student dvakrát neúspěšný (FF, -F, F-, --) bude pozván ke komisionálnímu přezkoušení (dva pedagogové). DŮLEŽITÉ!!!

19 Klasifikační škála na VŠFS
A … výborně B … výborně mínus C … velmi dobře D … velmi dobře mínus E … dobře F … nevyhověl Klasifikační škála na VŠFS

20 Marek Matějka info@matejkam.com

21 Hodně štěstí ve studiu Na shledanou příště


Stáhnout ppt "Marek Matějka vedoucí katedry marketingové komunikace"

Podobné prezentace


Reklamy Google