Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvodní setkání Marek Matějka vedoucí katedry marketingové komunikace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvodní setkání Marek Matějka vedoucí katedry marketingové komunikace."— Transkript prezentace:

1 Úvodní setkání Marek Matějka vedoucí katedry marketingové komunikace

2 Obecné schéma univerzitní vysoké školy UniverzitaFakultaKatedra FakultaKatedra

3 Organizační schéma VŠFS VŠFS Fakulta sociálních studií Katedra marketingové komunikace (KMK) Katedra jazyků Fakulta ekonomických studií Katedra ekonomie a mezinárodních vztahů

4 Organizační schéma FSS Fakulta sociálních studií (FSS) Katedra marketingové komunikace Katedra sociologie Katedra jazyků Katedra veřejné správy Katedra práva Katedra informatiky Sekretariát FSS

5 Personálně organizační schéma FSS FSS Děkan Prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. KMK Vedoucí katedry PhDr. Marek Matějka, MIM KJ Vedoucí katedry Mgr. Tomislav Potocký KS Vedoucí katedry Prof. PhDr. Petr Matějů, PhD. FSS Proděkan Mgr. Ondřej Roubal, PhD. Sekretariát FSS Bc. Barbora Ptáčková

6 Organizační schéma KMK KMK vedoucí PhDr. Marek Matějka Garant předmětu Konkrétní pedagog pedagog Garant předmětu Konkrétní pedagog pedagog Garant předmětu Konkrétní pedagog pedagog Garant předmětu Konkrétní pedagog pedagog Garant předmětu Konkrétní pedagog pedagog Asistentka katedry pí Květoslava Dolejšová Zástupce vedoucího katedry Ing. Pavel Klička

7 Personální složení FSS Prof. Dušan Pavlů Děkan FSS

8 Personální složení FSS Ondřej Roubal Proděkan FSS

9 Personální složení FSS Barbora Ptáčková asistentka děkana FSS E108, 210 088 812

10 Personální složení KMK Marek Matějka Vedoucí katedry MK E310, 210 088 805

11 Personální složení KMK Pavel Klička Zástupce VK KMK E310, 210 088 805

12 Personální složení KMK Květoslava Dolejšová asistentka VK KMK E310, 210 088 805

13 Titulování pedagogů na vysoké škole Pedagogické hodnosti (píší se před jménem): Lektor (externí pedagogové) Asistent (A) Odborný asistent (OA) Docent (doc.) Profesor (Prof.) Vědecké hodnosti (píší se za jménem): CSc. (Candidatus Scientiarum) – kandidát věd DrSc. (Doctor Scientiarum) – doktor věd PhD. (Philosophiae Doctor) – doktor filosofie (dříve CSc.)

14 Oslovování rektora (rektorky) VŠ: Vaše Magnificence

15 Co znamenají akademické tituly Akademické tituly: Bc. bakalář Mgr. magistr … absolventský titul Ing. inženýr … absolventský titul PhDr. doktor filosofie JUDr. doktor práv RNDr. doktor přírodních věd RSDr. doktor politických věd PaedDr. doktor pedagogiky MUDr. doktor všeobecného lékařství MVDr. doktor veterinárního lékařství PharmDr. doktor farmacie ThDr. doktor teologie Píší se za jménem MBA Master of Business Administration MPA Master of Public Administration MIM Master of Internationale Management

16 Na vysoké škole není školní rok, ale akademický rok (AR). Akademický rok se dělí na dva semestry Zimní (ZS) Letní (LS). Každý semestr se zakončen zkouškovým obdobím. Zkoušková období jsou určena pro ukončení předmětu předepsaným způsobem: Zápočtem (Z) Klasifikovaným zápočtem (KZ) Zkouškou (Zk). Na VŠ neexistuje žákovská knížka, nýbrž výkaz o studiu (INDEX). Spolu s indexem je výsledek ukončení předmětu zaznamenán do informačního systému školy (IS). Student musí mít všechny záznamy o ukončení studia mít jak v IS, tak v indexu, jinak nebude zapsán do vyššího ročníku.

17 DŮLEŽITÉ!!! Každý vyučující musí mít vypsané konzultační hodiny na své osobní stránce v IS. Platí vždy pro jeden semestr, ve zkouškovém období jsou vypsány zpravidla v jiný čas. Nutno využívat a dodržovat!!! V případě, že vyučující na svých konzultačních hodinách není přítomen, oznámit toto vedoucímu katedry. Informace o změnách (nemoc, stáž apod.) jsou vyvěšeny na osobní stránce a je o nich informována asistentka VK.

18 DŮLEŽITÉ!!! Studenti ve výuce vypnou mobilní telefony, minimálně zvonění. Studenti ve výuce nejí a nevyrušují! Jinak mohou být vykázáni z výuky vyučujícím. Studenti eliminují pohyb do a z výuky během přednášky. Studenti docházejí na zápočty a zkoušky pouze s indexem. Nebude-li mít u sebe student index, nebude ke zkoušce (zápočtu) připuštěn. Nedostaví-li se student na termín zkoušky (zápočtu) bez omluvy, propadne mu termín a je považován na neúspěšný pokus. Je-li u zkoušky student dvakrát neúspěšný (FF, -F, F-, --) bude pozván ke komisionálnímu přezkoušení (dva pedagogové).

19 Klasifikační škála na VŠFS A … výborně B … výborně mínus C … velmi dobře D … velmi dobře mínus E … dobře F … nevyhověl

20 MAREK MATĚJKA INFO@MATEJKAM.COM www.matejkam.com

21 Na shledanou příště Hodně štěstí ve studiu


Stáhnout ppt "Úvodní setkání Marek Matějka vedoucí katedry marketingové komunikace."

Podobné prezentace


Reklamy Google