Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing"— Transkript prezentace:

1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Miloslav Bouda. Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 používané v obchodních písemnostech
Slovní obraty používané v obchodních písemnostech Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Miloslav Bouda. Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

3 Heslovité označení obsahu dopisu. Zvýrazní se
1. VĚC Heslovité označení obsahu dopisu. Zvýrazní se podtržením nebo tučným tiskem. Objednávka adventních kalendářů Dotaz na možnost spolupráce Nabídka kurzu výpočetní techniky – základní obsluha PC pro začátečníky Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Miloslav Bouda. Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

4 Oslovujeme, voláme pátým pádem. Vážený pane Peterko …
2. OSLOVENÍ Oslovujeme, voláme pátým pádem. Vážený pane Peterko … Vážená paní učitelko … Milý kolego Kubů … Oslovení není nutnost, lze ho vynechat zvláště v případě, kdy neznáme adresáta jménem. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Miloslav Bouda. Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

5 Příklady Špatně Dobře Vážení… Vážení hosté…
Milí občané… Milé občanky, milí občané… Vážená firmo… Vážení obchodní partneři… Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Miloslav Bouda. Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

6 Vyjadřuje pro vykonání činnosti potřebu splnit určitou podmínku.
3. PODMIŇOVACÍ ZPŮSOB Vyjadřuje pro vykonání činnosti potřebu splnit určitou podmínku. Špatně Dobře Chtěl bych Vám poděkovat za … Děkuji Vám za … Chtěl bych Vás pozdravit z … Zdravím Vás z … Chtěl bych se zeptat na … Mám dotaz … Hledám odpověď na … Můžete mi odpovědět, proč … Chtěli bychom si objednat … Objednáváme … Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Miloslav Bouda. Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

7 4. ZDVOJENÉ UKAZOVACÍ ZÁJMENO TENTO, TATO, TOTO
K ukazovacímu zájmenu musíme připojit podstatné jméno, na které ukazuje. Špatně | Lépe | Dobře Táži se tímto … | Táži se tímto dopisem … | Odpovězte mi prosím… Tímto bych rád poděkoval … | Tímto projevem bych rád poděkoval … | Děkuji … Napsal dopis a tento odeslal … | Napsal dopis a tento dopis odeslal … | Napsal dopis a odeslal ho… Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Miloslav Bouda. Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

8 5. PODSTATNÁ JMÉNA SLOVESNÁ
Podstatná jména slovesná nehromadíme. Špatně Dobře Požádání o přeložení … Žádost o překlad … Povolení k parkování … Povolení parkovat … Sdělení vypravení zásilky … Sdělte, kdy zásilku vypravíte … Kontrolování plnění Je nutné kontrolovat, jak se opatření … plní opatření … Sledování zhoršování Sledovali jsme, jak se kvality signálu … zhoršuje kvalita signálu … Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Miloslav Bouda. Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

9 Pro zachování věcné správnosti textu
6. ZÁJMENA NÁMI, VÁMI Pro zachování věcné správnosti textu se nebojíme použít vedlejší větu. Špatně Dobře Námi doporučené řešení … Řešení, které jsme doporučili … Děkujeme za Vámi Děkujeme za služby, které jste nabídnuté služby … nám nabídli … Vámi zadaný úkol … Úkol, který jste nám zadal … Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Miloslav Bouda. Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

10 Provádět úklid… Uklízet…
7. SLOVESO PROVÁDĚT Opatření nebo činnosti neprovádíme, ale zařídíme, aby věci fungovaly dobře. Špatně Dobře Provádět úklid… Uklízet… Provádět reorganizaci… Měnit… Provádět opravy… Opravovat… Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Miloslav Bouda. Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

11 Je dalším odstavcem. Může být součástí poslední věty nebo souvětí.
8. POZDRAV Je dalším odstavcem. Může být součástí poslední věty nebo souvětí. S pozdravem Těšíme se na Vaši objednávku a jsme s pozdravem S přátelským pozdravem Děkujeme za spolupráci a přejeme mnoho úspěchů. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Miloslav Bouda. Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

12 9. PODPIS Pod podpis odpovědného pracovníka se tiskne jeho titul, jméno, příjmení a funkce. Nad jménem vynecháme místo pro vlastnoruční podpis. Vlevo Vpravo (podpis) (podpis) Ing. Miroslav Peterka Eva Nováčková ředitel a. s. ekon. náměstkyně Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Miloslav Bouda. Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

13 10. PŘÍLOHY - uvádějí se počtem (jsou-li vyjmenovány v textu), zvýrazní se stejně jako „Věc“ - vyjmenovávají se (při malém počtu), každá příloha se zvýrazní - vyjmenovávají se pod zvýrazněným nadpisem Přílohy, jednotlivé přílohy se nezvýrazňují Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Miloslav Bouda. Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

14 Příklady Příloha 2 přílohy Přílohy ceník prospekt objednávka
změna objednávky potvrzení objednávky dodací list Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Miloslav Bouda. Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

15 11. ZKRATKY p. – pan v. r. – vlastní rukou pí – paní zvl. – zvláště
fa – faktura, firma atd. – a tak dále apod. – a podobně čj., č. j. – číslo jednací čp., č. p. – číslo popisné ca, cca – circa, přibližně, asi tj. – to je t. r. – tohoto roku Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Miloslav Bouda. Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

16 12. ZKRATKY AKADEMICKÝCH TITULŮ A VĚDECKÝCH HODNOSTÍ
Ing. nebo inž. – inženýr Mgr. – magistr Bc. – bakalář JUDr. – doktor práv MUDr. – doktor medicíny MSDr. – doktor zubního lékařství MVDr. – doktor veterinárního lékařství PaedDr. – doktor pedagogiky PhDr. – doktor filozofie Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Miloslav Bouda. Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

17 RNDr. – doktor přírodních věd
ThDr. – doktor teologie PharmDr. – doktor farmacie Dr. h. c. – čestný doktor (s mezerami) DSc. – doktor věd (dříve DrSc.) DiS. – diplomovaný specialista (za jménem) Ph.D. – kandidát věd (dřívější CSc.) doc. – docent prof. – profesor Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Miloslav Bouda. Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

18 Příklady prof. Ing. Jan Novák, DSc. doc. PhDr. Jana Smutná, Ph.D.
Ing. Jiří Nový, Ph.D. PhDr. Ondřej Patras MUDr. Karel Jánský Mgr. Danuše Pokorná pplk. Ing. Martin Sekera mjr. Aleš Novotný JUDr. Josef Drhal Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Miloslav Bouda. Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

19 NĚKOLIK VĚT ZÁVĚREM Oslavy desetiletého výročí kina …
Oslavy desátého výročí založení kina … Účastnický poplatek zaplatíte při prezentaci … Účastnický poplatek uhradíte při prezenci … Náš úřad objednává u Vaší firmy … Objednáváme (u Vás) … Diskutujeme problém plynofikace … Diskutujeme o problému plynofikace … Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Miloslav Bouda. Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.


Stáhnout ppt "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing"

Podobné prezentace


Reklamy Google