Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Jitka Smejkalová Název materiálu: Zkratky a tituly Označení materiálu: VY_32_INOVACE_PUK.OA2.914.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Jitka Smejkalová Název materiálu: Zkratky a tituly Označení materiálu: VY_32_INOVACE_PUK.OA2.914."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Jitka Smejkalová Název materiálu: Zkratky a tituly Označení materiálu: VY_32_INOVACE_PUK.OA2.914 Datum vytvoření: 20. prosince 2013 Vzdělávací oblast: Písemná a ústní komunikace Ročník: druhý – obchodní akademie, první – masér sportovní a rekondiční, třetí – sociální činnost Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2

2 Anotace   Tento učební materiál seznamuje žáky s pravidly pro psaní zkratek a se psaním akademických titulů a vojenských hodností.

3 Metodické pokyny Tento materiál je určen k výkladu a procvičování probraných pravidel. Určeno pro výuku v počítačové učebně vybavenou dataprojektorem.

4 Zdroje   KULDOVÁ, O.,FLEISCHMANNOVÁ, E. Jak psát obchodní dopisy a jiné písemnosti. 6., upravené vydání. Praha: Fortuna, 2007, 200 s. ISBN 978-80-7373-009-3

5 Zkratky

6 Zkracování slov   Za zkratkami, které tvoříme začátkem slova, se píše tečka. p. (pan), popř., r. (rok), zvl. (zvláště)   Při zkracování prvním a posledním písmenem slova, tečka za zkratku nepatří. fa (firma), fy, fu, fou, pí (paní), cca (circa)   Uvnitř zkratek více slov je za každou tečkou mezera. a. s., t. r., v. r., Ústí n. Orl.

7 Zkracování slov   Zkratky více slov se píší buď zvlášť t. r., t. m., v. r. nebo dohromady tj., tzv., atd., tzn., mj., apod., atp., např., popř. nebo je možný obojí zápis č. j., čj., č. p., čp.   Za iniciálovými zkratkami (utvořenými z velkých počátečních písmen) se tečka nepíše. ČR, MŠMT, ČD, UNICEF, OSN

8 Zkracování slov   Zkratka právního označení uvedená před názvem firmy se čárkou neodděluje. a. s. Slunečnice; v. o. s. LAGUNA   Právní označení uvedené za názvem firmy se odděluje čárkou. Slunečnice, a. s. RENA, spol. s r. o., Pelhřimov RENA, s. r. o., Pelhřimov Označení podnikatelského subjektu musí odpovídat zápisu v obchodním rejstříku!

9 Akademické tituly   Oficiální zkratky akademických titulů a vojenských hodností mají závaznou podobu.   Titul patří ke jménu člověka, který jej získal.   Je projevem zdvořilosti uvést jej a napsat správně.   Pozor na velká písmena, tečky a čárky!

10 Akademické tituly   Bc.   Mgr.   MgA.   MUDr.   MVDr.   MDDr.   JUDr.   RNDr.   PhDr.   PharmDr.   PaedDr.   Ing.   Ing. arch.

11 Tituly za jménem   Oddělují se čárkami!   Jan Rak, Ph.D. (filozofie doktor)   Jan Rak, Th.D. (teologie doktor)   Jan Rak, dr. h. c. (doktor honoris causa, čestný doktor)   Jan Rak, BA (Bachelor of Arts)   Jan Rak, MBA (Master of Business Administration)   Jan Rak, DiS. (diplomovaný specialista)

12 Vojenské hodnosti   por. Jan Málek (poručík)   npor. Jan Málek (nadporučík)   kpt. Jan Málek (kapitán)   mjr. Jan Málek (major)   pplk. Jan Málek (podplukovník)   plk. Jan Málek (plukovník)   brig.gen. Jan Málek (brigádní generál)   genmjr. Jan Málek (generálmajor)   genpor. Jan Málek (generálporučík)   arm.gen. Jan Málek (armádní generál)

13 Vyberte správně napsaný výraz pp. Novák s pí. Novákovou pp Novák s pí Novákovou pp. Novák s pí Novákovou JJudr. Kaleta JJUdr. Kaleta JJUDr. Kaleta JJosef Malý, Dis. JJosef Malý, DiS. JJosef Malý, DiS

14 MMUDr. Pavel Koutný MMudr. Pavel Koutný MMuDr Pavel Koutný PPHDr. Jana Konečná PPhDr. Jana Konečná PPhdr. Jana Konečná IIng.arch. Eva Jiřičná IIng. arch. Eva Jiřičná IIng. Arch. Eva Jiřičná

15 čč.j. 14N 68/2012-27 ččj. 14N 68/2012-27 čč. j. 14N 68/2012-27 112. ledna t. r. 112. ledna t.r. 112. ledna t r. FFirma Květ a.s. FFirma Květ a. s. FFirma Květ, a. s.

16 MMedea spol s r. o. MMedea spol. s. r. o. MMedea, spol. s r. o. ZZdislava, o.p.s. zahajuje svou činnost. ZZdislava o. p. s. zahajuje svou činnost. ZZdislava o.p.s., zahajuje svou činnost. ZZdislava, o. p. s., zahajuje svou činnost. ZZdislava, o. p. s. zahajuje svou činnost.


Stáhnout ppt "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Jitka Smejkalová Název materiálu: Zkratky a tituly Označení materiálu: VY_32_INOVACE_PUK.OA2.914."

Podobné prezentace


Reklamy Google