Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor:Mgr. Renata Kovaříková Předmět/vzdělávací oblast: Český jazyk Tematická oblast:Jazykové vědomosti a dovednosti (pravopis) Téma:Psaní zkratek a značek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor:Mgr. Renata Kovaříková Předmět/vzdělávací oblast: Český jazyk Tematická oblast:Jazykové vědomosti a dovednosti (pravopis) Téma:Psaní zkratek a značek."— Transkript prezentace:

1 Autor:Mgr. Renata Kovaříková Předmět/vzdělávací oblast: Český jazyk Tematická oblast:Jazykové vědomosti a dovednosti (pravopis) Téma:Psaní zkratek a značek Ročník:1. – 4. Datum vytvoření:prosinec 2013 Název:VY_32_INOVACE_10.3.19.CJL Anotace: Psaní zkratek a značek, zkratkové slovo. Digitální učební materiál je primárně určen pro žáky nástavbového studia technických oborů, kteří mívají s jazykovými jevy problémy. Důraz je proto kladen na přehlednost, což spolu s využitím všech možností multimediálních prostředků usnadňuje porozumění problému i u slabších žáků a žáků se SPU. Interaktivní prezentační prvky, animační efekty sady Office 2010 a bohaté ilustrační příklady zvyšují názornost a udržují pozornost žáků. Inovativním prvkem je zařazení „taháků“, které žákům usnadňují zapamatování jednotlivých jevů. Pro zvýšení interaktivity je vhodné použít interaktivní tabuli. Metodický pokyn: Prezentace primárně slouží pro výklad v hodině, ale díky své názornosti může být využita také k samostudiu, pro distanční formu vzdělávání, k doplnění učiva pro žáky s individuálním učebním plánem, a zejména k opakování ke společné části maturitní zkoušky. Cvičení na konci tématu ověřují, jak žáci danou problematiku zvládli, a po vytištění je lze použít i pro písemné ověření jejich znalostí. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC, dataprojektoru, popř. interaktivní tabule.

2 Psaní zkratek a značek

3 Zkratky 1.Akademické tituly Velké je každé písmeno zastupující celé slovo původního latinského názvu a na konci je tečka. Např.: MUDr., JUDr., Mgr., Ing., Bc., BcA. (bakalář umění), MgA. (magistr umění), PhDr. (doktor filosofie), MVDr. (doktor veterinární medicíny), RNDr. (doktor přírodních věd), DSc. (doktor věd), ThDr. (doktor teologie), PaedDr.(doktor pedagogiky), Dis. (diplomovaný specialista) 2.Akademicko-vědecké tituly Velká písmena a tečka za zkratkou každého slova. Např.: Ph.D. (doktor filosofie), Th.D. (doktor teologie) 3.Vědecko-pedagogické tituly (pedagog na vysoké škole) Malé písmeno a na konci tečka. Např.: doc., prof., dr. h. c. (doctor honoris causa = čestný doktor) bez tečky = zkratky vzniklé z prvního a posledního písmena – fa (firma), fy (firmy), čce (července), pí (paní), fce (funkce)… POZOR viz není zkratka → nemá tečku

4 Zkratky 4.Zkratky vzniklé vypuštěním samohlásek a některých souhlásek Např.: kpt. (kapitán), mjr. (major), rtn. (rotný), rtm. (rotmistr), plk. (plukovník), rtg. (rentgen), mld. (miliarda) 5.Zkratky ustálených slovních spojení Jde o více slov, ale zkratka se píše dohromady. Např.: apod.(a podobně), atd.(a tak dále), aj. (a jiné), např., tj. (to je), tzn.(to znamená), tzv. (tak zvaný) 6.Zkratky tvořené prvním a posledním písmenem (nebo posledními písmeny) slova Na konci se nepíše tečka! Např.: fa (firma), pí (paní), bři (bratři), fce (fce), cca (circa = asi), čce Může se jim měnit koncovka! (do fy Strojírny, od bří Čapků) bez tečky = zkratky vzniklé z prvního a posledního písmena – fa (firma), fy (firmy), čce (července), pí (paní), fce (funkce)… POZOR viz není zkratka → nemá tečku

5 Značky Jednoduchá označení zejména odborných pojmů. Jsou závazné a usnadňují porozumění. Může se jednat i o nepísmenné znaky (např. @) Nepíše se za nimi tečka! Značky měr, vah, prvků, veličin, matematických a hudebních pojmů. Např. m, m 2, km, cm, a (ar), ha, l, ks, g, kg, t, log, cos, Kč, pp (pianissimo), K (kelvin), Si (křemík), S (síra) x s (sekunda)

6 Tahák jen pro vás POZOR na rozdíl: 1 %= jedno procento x 1%= jednoprocentní  50km (padesátikilometrový) x 50 km 10g (desetigramový) x 10 g 5° (pětistupňový)  Jeli 100km rychlostí (i 100kilometrovou). Koupili 5% roztok (i 5procentní). Číslice v češtině nemají „ocásky“!  správně 5členný i pětičlenný  chybně 5-členný, 5tičlenný, 5ti-členný, 5-tičlenný

7 Psaní souhláskových skupin Označte a opravte chyby: Byla pyšná, protože její syn získal titul MuDr. Koupila si 5 m. sametu a 3 ksy velkých růžových spon. Přepadl je nejméně 8-mičlenný gang. Jejího otce určitě znáš, učí u nás na vysoké škole, je to prof. Milan Schneider. Obě strany (viz. výše) podepsali tuto smlouvu o své vlastní vůli. Pane řediteli, přišli p. Němec a pí. Landová.

8 Psaní souhláskových skupin Označte a opravte chyby: Byla pyšná, protože její syn získal titul MUDr. Koupila si 5 m (lépe metrů) sametu a 3 ks (lépe kusy) velkých růžových spon. Přepadl je nejméně 8členný (lépe osmičlenný) gang. Jejího otce určitě znáš, učí u nás na vysoké škole, je to prof. Pavel Schneider. Obě strany (viz výše) podepsaly tuto smlouvu o své vlastní vůli. Pane řediteli, přišli p. Němec a pí Landová.

9 Přeji hezký den… Více na www.pravopisne.cz.www.pravopisne.cz

10 Použité zdroje FILIPEC, Josef et al. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 4. vyd. Praha: Academia, 2005. ISBN 80-200- 1347-4. HLAVSA, Zdeněk et al. Český jazyk pro střední odborné školy a studijní obory středních odborných učilišť všech typů. 2. přeprac. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1999. ISBN 80-859-3730-1. MARTINEC, Ivo, Jana Marie TUŠKOVÁ a Ludmila ZIMOVÁ. Mluvnice: učebnice českého jazyka pro střední školy. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2009, 264 s. ISBN 978-807-2387-793. Pravidla českého pravopisu. 1. vyd. Brno: Lingea, 2008. ISBN 978-80-87062-47-0. SOCHROVÁ, Marie. Český jazyk v kostce: pro střední školy. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 2007. Maturita v kostce. ISBN 978-802-5301-890.


Stáhnout ppt "Autor:Mgr. Renata Kovaříková Předmět/vzdělávací oblast: Český jazyk Tematická oblast:Jazykové vědomosti a dovednosti (pravopis) Téma:Psaní zkratek a značek."

Podobné prezentace


Reklamy Google