Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu."— Transkript prezentace:

1 Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu VY_62_INOVACE_02.02.02 – Bankovní systém Autor Ing. Hana Sůvová Tematická oblast Ekonomika pro 3. ročník OA (Bankovnictví) Ročník Třetí Datum tvorby Březen – srpen 2013 Anotace Materiál je určen pro výuku tematického celku bankovnictví včetně zvládnutí výpočtů o úrokování a propočty o valutách a devizách. Metodický pokyn Materiál obsahuje jak teoretickou část, tak i příklady k procvičování, otázky a úkoly k jednotlivým kapitolám a závěrečný opakovací test.

2 Anotace: Tento materiál vysvětluje pojem bankovní systém, členění bankovního systému, historii vzniku bank, bankovní systém v České republice včetně právní úpravy.

3 2. Bankovní systém

4 Co je bankovní systém? = souhrn všech bankovních institucí v určitém státě a souhrn všech vazeb mezi nimi Je základem finančního trhu každého tržního ekonomického systému a centrem ekonomiky. Banky spojují prostřednictvím peněz všechny subjekty ekonomiky (domácnosti, podniky, stát) – jakákoliv porucha bankovního systému a tedy i peněžního oběhu ovlivňuje celou ekonomiku určitého státu. Bankovní instituce a šíře služeb jimi poskytovaných je odrazem vyspělosti ekonomiky daného státu a vypovídá i o míře zapojení do mezinárodních ekonomických vztahů.

5 Historie bankovnictví Dějiny bankovnictví začínají s rozvojem obchodu a oběhu peněz. Nejstarší známky o existenci peněžníků, kteří se zabývali půjčováním peněz a jejich směnou, pocházejí už z Egypta, Babylónie, Asýrie, a to v dobách před naším letopočtem. Ve starém Řecku se vyčlenilo jako speciální zaměstnání zkušebnictví mincí – na to navazovala jejich úschova a půjčování za poplatek. Rozvinuté peněžnictví měl i starověký Řím.

6 Především v městech středověké Itálie, která byla hlavním obchodním centrem celé Evropy, se sbíhaly mince různého původu – zkušebníci i směnárníci na tržištích na dřevěných lavicích přijímali vklady, zkoumali pravost mincí, zprostředkovávali platby do jiných zemí, provozovali zápůjční obchody.

7 Slovo BANKA je italského původu – dřevěná lavice = banco. Jestliže bankéř utrpěl úpadek, byla mu lavice zlomena – banco rotto = bankrot. Další funkcí směnárníků bylo půjčování peněz nebo uložení peněz – ten o tom vydal potvrzení = funkce pokladu (tezauru), dále peníze tedy půjčoval.

8 Historie bankovnictví v ČR Do 2. světové války v ČR existovala řada bank, po roce 1945 rušeny a znárodňovány. V roce 1950 vzniká Státní banka československá, která plní funkci i centrální banky, ostatních několik bank má pouze omezenou funkci, jsou plně podřízeny SBČS a mohou poskytovat pouze omezené služby = jednostupňový bankovní systém. Bankovní soustava v období socialismu velmi redukována, centralistický, konkurenci a podnikání potlačující systém potřeboval banky vykonávající „politickou vůli“.

9 Jednostupňový bankovní systém (v Československu, v období centrálně plánované ekonomiky) SBČS Živnostenská banka Investiční banka Československá obchodní banka Státní spořitelny KLIENT 1KLIENT 2KLIENT 3KLIENT 4KLIENT 5

10 Investiční banka – zabývala se investiční výstavbou Čs. obchodní banka – zahraničním obchodem Živnostenská banka – zahraničním stykem pro soukromé osoby Státní spořitelna – specializace na přijímání vkladů obyvatelstva Všechny banky byly státními podniky.

11 Od 1. 1. 1990, v souvislosti s přechodem na tržní ekonomiku stát potřebuje širokou, služby realizující bankovní soustavu pro fungování trhu a rozvoj podnikání, dochází k zásadním změnám v tuzemském bankovním systému – banky rozděleny na 2 základní typy = dvoustupňový bankovní systém: 1. stupeň: Státní banka československá (ústřední banka, banka bank), od roku 1993 funkci převzala Česká národní banka – plní funkci centrální a emisní banky 2. stupeň: Obchodní banky – podnikatelské subjekty, hlavní cíle – a) spokojenost klientů b) dosažení vlastního rozvoje, především zisku z bankovních obchodů a operací

12 Dvoustupňový bankovní systém (v podmínkách tržní ekonomiky) ČNB ČSOB KB mBank Poštovní spořitelna AirBank GE Money UniCredit bank KLIENT 1KLIENT 7KLIENT 6KLIENT 5KLIENT 4KLIENT 3KLIENT 2KLIENT 8KLIENT 9KLIENT 10

13 Právní úprava bankovnictví Bankovnictví v ČR upraveno řadou právních norem Ústava České republiky – v ní zakotvena existence ČNB jako centrální banky státu

14 Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance – zákon stanoví hlavní cíl CB – zabezpečování stability měny. K naplňování tohoto cíle je ČNB vybavena pravomocí určovat měnovou politiku a realizovat ji pomocí zákonem stanovených nástrojů, je povinna předkládat Parlamentu zprávy o měnovém vývoji a informovat veřejnost. Na pokynech vlády je ČNB nezávislá, předpokladem plnění jejího cíle je však spolupráce s vládou ve věcech týkajících se měnové politiky. Zákon o bankách č. 21/1992 Sb.– upravuje činnost bank jako zvláštních podnikatelských subjektů

15 Otázky a úkoly Co tvoří bankovní soustavu v ČR? Za domácí úkol zjistěte sídlo ČNB a jaké další banky působí na našem trhu.

16 Použité zdroje 1) KIPIELOVÁ, Ivana a kol. Bankovnictví pro střední školy a veřejnost. Vyd. 1. Praha: Fortuna, 1995. 207 s. ISBN 80-7168-273-X. 2) PALYZOVÁ, Martina a LEŠENAROVÁ, Romana. Ekonomika 3 pro střední a vyšší hotelové školy. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2004. 159 s. ISBN 80-7168-897-5. 3) Historie bankovnictví. Bankovnigramotnost.cz [online]. 2010 [cit. 2014-01-13]. Dostupné z: http://www.bankovnigramotnost.cz/clanky/58965/hist orie-bankovnictvi.aspx 4) Vlastní zdroje


Stáhnout ppt "Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu."

Podobné prezentace


Reklamy Google