Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informace o spalovacích pecích k likvidaci kadáverů MVDr. Marek Žižlavský, Ph.D. SEVARON.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informace o spalovacích pecích k likvidaci kadáverů MVDr. Marek Žižlavský, Ph.D. SEVARON."— Transkript prezentace:

1 Informace o spalovacích pecích k likvidaci kadáverů MVDr. Marek Žižlavský, Ph.D. SEVARON

2 Doporučené použití Likvidace uhynulých zvířat a živočišného odpadu Farmy hospodářských zvířat Masný průmysl – řeznictví, malé jatky Veterinární kliniky Útulky pro psy a kočky Krematoria zvířat Státní instituce odpovědné za likvidaci v krizových nákazových situacích

3 Princip spalovacích pecí Dvoustupňové spalování, plně automatizované Biologický materiál je spalován v primární spalovací komoře (900 - 950°C) Zplodiny jsou odváděny do sekundární spalovací komory (850°C minimálně 2 s) Tímto se snižují emise zplodin hoření a nežádoucí zápach, hoření bez dýmu Palivo: zemní plyn, LPG, nafta Odpovídají směrnicím EU (veterinární, ochrana ovzduší)

4 Požadavky na instalaci a provoz Zařízení musí být umístěno na betonové plotně o tloušťce minimálně 10 cm Spalovna musí být chráněna před deštěm nehořlavým přístřeškem Spalovna musí být zajištěna proti vstupu nepovolaných osob a zvířat Záložní zdroj elektrické energie Provoz zařízení podléhá schválení SVS

5 Výhody spalovacích pecí Zvýšená biologická bezpečnost na farmě – okamžitá likvidace zvířat bezprostředně po uhynutí – eliminace rizika zavlečení infekce na farmu cizími vozidly asanační služby Nezávislost na externí asanační firmě Nízké náklady na údržbu, provoz a zpracování ve srovnání s klasickou likvidací Žádné úniky uvolněných živočišných tekutin Kontrola výstupních emisí

6 Výkony spalovacích pecí Kapacity komor: 75 kg – 9.500 kg Rychlost hoření: 50 kg – 3.000 kg / hodinu Spálení kadáverů na popel do 3 % z hmotnosti spalovaného materiálu Likvidace zbytkového popela do kejdy Výrobci: Bentley Czech a Masterburn

7 Ekonomické srovnání Roční produkce kadáverů na farmě (FtoF) je přibližně 100kg / prasnice / rok Cena za likvidaci asanační službou je 8 Kč/kg Cena za likvidaci spalovací pecí je 4 Kč/kg Příklad: Farma 2.000 prasnic x 100 kg x 8 Kč = 1.600.000 Kč Farma 2.000 prasnic x 100 kg x 4 Kč = 800.000 Kč Rozdíl za 1 rok = 800.000 Kč Cena spalovací pece pro 2000 prasnic 800.000 – 1.000.000 Kč Dotace na likvidaci kadáverů se vztahuje na oba způsoby

8 Možnosti dotací Dotace na likvidaci kadáverů Investiční dotace na pořízení spalovací pece – SZIF, Program rozvoje venkova, I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků Výše dotace teoreticky může dosáhnout 60 %, ale realita dle počtu žádostí a finančních prostředků bude okolo 25 %

9 Legislativní požadavky Stavební řízení (není nutno u naftových hořáků) EIA (Environmental Impact Assesment, lze získat za cca 2 měsíce), resp. změna IP Dílčí revize – plynová přípojka, (není nutná u naftových hořáků), elektrická přípojka, komín, hořáky Celková revizní zpráva a revizní kniha (dle Vyhl. 21/79 Sb.), zaškolení obsluhy

10 Povolení zkušebního provozu – v jeho průběhu se měří emise autorizovanou firmou, na základě zkušeností z provozu se vypracuje provozní řád Definitivní povolení provozu veterinární správou (dle zákona 166/1999 Sb. § 40) U zařízení se pak pravidelně 1 x ročně měří emise, proto jsou sekce komínu standardně vybaveny stabilními měřícími místy (dle ČSN EN 13284-1 a ČSN ISO 9096) Legislativní požadavky

11

12

13

14

15

16

17 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Informace o spalovacích pecích k likvidaci kadáverů MVDr. Marek Žižlavský, Ph.D. SEVARON."

Podobné prezentace


Reklamy Google