Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DATOVÁ SÍŤ NP A CHKO ŠUMAVA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DATOVÁ SÍŤ NP A CHKO ŠUMAVA"— Transkript prezentace:

1 DATOVÁ SÍŤ NP A CHKO ŠUMAVA
pilotní studie proveditelnosti Srpen 2009

2 Airweb s.r.o. komplexní služby pro výpočetní techniku a IT
produkty a ucelené IT systémy technický a programový IT servis autorizovaná distribuce technického vybavení a programových produktů provoz vlastních sítí - servisní podpora zákazníkům, správa a údržba sítě 15 let zkušeností v oblasti IT Společnost Airweb s.r.o. byla založena 1. února 2005 jako obchodní společnost se zaměřením na komplexní služby v oblasti výpočetní techniky a informačních technologií. Zakladatelé společnosti mají více než 15 let zkušeností v oblasti IT. Airweb s. r. o. zajišťuje dodávky ucelených systémů, produktů a vlastního technického a programového IT servisu. Firma úzce spolupracuje s producenty technického vybavení i programových produktů formou výrobcem autorizovaných distributorství a dealerství. Airweb spol. s r.o. zajišťuje softwarovou i technickou servisní podporu zákazníkům v záruční i pozáruční době, preventivní prohlídky a pravidelnou údržbu.

3 Portfolio služeb připojení k internetu VPN spoje
ochrana a zálohování dat, lokalizace rizik realizace sítí LAN, MAN a WAN vzdálená správa PC - outsourcing tvorba prezentací, propagace, webhosting komplexní servis sítí LAN vývoj SW Portfolio činností: připojení k Internetu pevnou linkou nebo bezdrátovou technologií v licenčních i bezlicenčních pásmech VPN spoje - bezpečné propojení stanic - poboček společnosti přes síť Internet ochrana a zálohování dat, lokalizace případných rizik návrhy a realizace sítí LAN, MAN a WAN (kompletní dodávka HW a SW) OUTSOURCING - vzdálená správa PC tvorba www prezentací, reklamní činnost, webhosting a další služby s Internetem spojené komplexní servis sítí LAN vývoj SW

4 Datová síť NP a CHKO Šumava
optimální datové spojení stanovišť správy NP a CHKO Šumava kapacita spolehlivost bezpečnost ekonomická udržitelnost vhodnost technologie Důvodem zpracování pilotní studie proveditelnosti je vyhodnocení optimální varianty datového spojení vybraných stanovišť Správy NP a CHKO Šumava. Kvalitní datová síť umožní využití širokého spektra aplikací od vysokorychlostního a stabilního připojení k síti internet přes nástroje pro zefektivnění vlastní správní činnosti Správy NP a CHKO Šumava (vnitřní komunikace, administrace, evidence, monitoring, zálohování a sdílení dat) po možnost komunikace se širokou veřejností i místními obyvateli (informační kiosky a databáze; podpora krizových situací na území NP a CHKO Šumava). Aplikace jsou také účinným nástrojem geologické lokalizace či zabezpečení; díky rychlému vývoji technologií je možné očekávat rozšiřování možností jejich využití. Datová síť může být zdrojem kvalitního připojení k internetu i pro úřady místní samosprávy a domácnosti v zájmovém území. Dalším parametrem optimální varianty sítě je její technologická a ekonomická udržitelnost, její realizace musí také vyhovět zvýšeným nárokům na ochranu životního prostředí na území NP a CHKO Šumava.

5 Aplikace vlastní datové sítě
připojení k internetu (vč. providingu) nástroje pro efektivní správní činnost vnější komunikace a PR podpora krizových situací lokalizace a monitoring zabezpečení databanky a aplikace pro vědu a výzkum přenos televizního a radiového signálu Kvalitní datová síť umožní využití širokého spektra aplikací od vysokorychlostního a stabilního připojení k síti internet přes nástroje pro zefektivnění vlastní správní činnosti Správy NP a CHKO Šumava (vnitřní komunikace - intranet, administrace, evidence, monitoring, zálohování a sdílení dat) po možnost komunikace se širokou veřejností i místními obyvateli (informační kiosky a databáze; podpora krizových situací na území NP a CHKO Šumava). Aplikace jsou také účinným nástrojem geologické lokalizace či zabezpečení; díky rychlému vývoji technologií je možné očekávat rozšiřování možností jejich využití. Datová síť může být zdrojem kvalitního připojení k internetu i pro úřady místní samosprávy a domácnosti v zájmovém území. Dalším parametrem optimální varianty sítě je její technologická a ekonomická udržitelnost, její realizace musí také vyhovět zvýšeným nárokům na ochranu životního prostředí na území NP a CHKO Šumava.

6 Stanice CHKO a NP Šumava
CHKO a NP Vimperk UP Prášily IS a UP Kašperské Hory UP Srní UP Modrava IS Rokyta IS Kvilda IS Svinná Lada UP Borová Lada IS Stožec UP Stožec IS a UP České Žleby MS Nová Pec CHKO Horní Planá CHKO Sušice IS Idina Pila IS Alžbětín Stávající datové propojení jednotlivých stanovišť Správy NP a CHKO Šumava je co do kapacity a dostupnosti nevyhovující. Správa NP a CHKO nemá dosud vlastní autonomní síť, která by byla komunikační a administrativní platformou organizace. Pro připojení k síti internet jsou využívány služby mobilních operátorů, v několika lokalitách je pak zajištěno vlastní rádiovou sítí. Datová síť NP a CHKO Šumava sestává ze 17 základních bodů. Jde o územní pracoviště a informační stanice Správy NP a CHKO Šumava které propojuje. V Českých Žlebech a Kašperských horách je stanoviště sídlem ÚP i IS zároveň.

7 Technologické varianty
optická síť přenos dat laserem v optickém kabelu uloženém v zemi; vysílač a koncový bod rádiová síť přenos dat rádiovými mikrovlnami; anténa, parabola; využití stávajících vysílačů frekvence 10 GHz – volně dostupná frekvence 11 GHz – vyhrazená ČTÚ hybridní varianta Pro spojení kabelem je možno využít kabely optické či metalické. Pro splnění požadavku vysoké kapacity sítě je vhodné užití kabelu optického. Technologie je založena na přenosu dat usměrněným světelným paprskem v optickém vlákně. Data jsou přenášena laserem pomocí speciálního vysílače a dekodéru. Optický kabel je svazkem chráněných optických vláken. Vhodným typem optického vlákna je WDM single mode vlákno, dostačující kapacitu pro přenos dat () zajistí svazek () o () vláknech. Vlastní síť je tvořena optickým kabelem v PE chráničce (+ zásobník kabelu pro případ jeho poškození), vysílačem paprsku a koncovým bodem. Koncový bod je aktivní prvek umožňující připojení aplikací (lokální sítě, bezdrátového vysílače, kamery, čidla, videotelefonu atd.). Propojení dat s koncovým bodem umožňuje optická vana a datový rozvaděč (switch). Spojení optickým kabelem nabízí prakticky neomezenou kapacitu přenosu dat (dle progrese koncových prvků) a dlouhou životnost (min 30 let), další výhodou jsou nízké provozní náklady spojené pouze s poruchovostí v obvykle snadno dostupných koncových prvcích. Vedení není vidět a nenarušuje ráz krajiny. Nevýhodou média je vysoká pořizovací cena spojená s nutností zakopání kabelu mezi stanovišti do hloubky 60 – 70 cm. Základním předpokladem realizace takové sítě je proto získání stavebního povolení, vzhledem k rozsáhlosti sítě a její lokalizaci problematické (vyřešení vlastnických vztahů, křížení s komunikacemi a vodotečemi, zvláštní ochranný režim některých stanovišť, EIA, povolení atd.). Pro realizaci takové stavby je nutno využít v maximální míře pozemků investora (lesní cesty apod.), pro křížení s komunikacemi a vodotečemi pak použití zemních průtlaků. Příležitostí pro spojení optickým kabelem je využití stávajícího propojení některých úseků železniční trati touto technologií. Využití kombinace obou médií nabízí možnost přemostit problémové úseky optické sítě rádiovým skokem. Pro mikrovlnný přenos je možné využít dvou vlnových délek: Frekvence 10 GHz je výkonná (150–300 MBi) a volně dostupná bez licenčních plateb Českému telekomunikačnímu úřadu, avšak bez garance vyhrazeného pásma. Riziko pro rušení tohoto signálu v řídce osídlených oblastech Šumavy je však nízké. Pro vysílání v tomto pásmu je nutno respektovat pravidla ČTÚ, která určují parametry antén a limity jejich výkonu. Následkem limitovaného výkonu je pro využití této technologie nutno užít větší paraboly s průměrem až 120 cm a odpovídajícími nároky na statiku (ukotvení). Požadavky na stavbu nových stožárů na území NP a CHKO Šumava jsou vzhledem k režimu zvláštní ochrany území nereálné, pro umístění relativně rozměrných parabol a antén je proto nezbytné využít stávající síť stožárů v majetku mobilních operátorů. Pořizovací náklady technologie jsou nízké, avšak poplatky, spojené s pronájmem stanoviště na stožáru operátora, jsou značnou zátěží pro ekonomickou udržitelnost této varianty. Nelze také vyloučit riziko ukončení pronájmu operátorem (například z technických důvodů). Frekvence 11 GHz je vyhrazeným pásmem ČTÚ, provoz sítě na této frekvenci je spojen s licenčními poplatky úměrnými velikosti přenosové kapacity (šířka pásma, kmitočet a výstupní výkon). Výhodou média je záruka vyhrazeného pásma a využití menších parabol a antén (nižší poplatky operátorům za využití stožárů). Tato varianta řešení je ideální v případě prosazení posunu legislativy ve smyslu poskytnutí bezplatného pásma pro NP a CHKO Šumava na jejich území. Rádiové spojení je výkonnou, spolehlivou a na pořizovací náklady nenáročnou variantou. Výhodou této technologie je její rychlá montáž a relativní mobilita; užitím digitální modulace je též zaručena diskrétnost přenosu dat. Základním předpokladem pro využití rádiového přenosu je zdroj elektrické energie. Nedostatkem technologie je požadavek na vysoké provozní náklady a špatná dostupnosti vysílačů v extrémních podmínkách např. šumavské zimy (překážka v rychlosti oprav). Uvažovaná životnost rádiového spoje je 5 – 7 letů kvalita přenosu dat může být ovlivněna proměnlivostí počasí. Technologie se vzhledem k limitům kapacity přenosu dat nejeví jako perspektivní. Nevýhodou velkých parabol (pro volné 10 GHz pásmo) je také jejich viditelnost v krajině, která může být omezena použitím maskovacího zbarvení.

8 Schéma radiové sítě

9 Schéma optické sítě

10 SWOT analýza – rádiová síť
silné stránky slabé stránky rychlá instalace a relativní mobilita nízké pořizovací náklady dobrý výkon volný přístup k frekvenci vyhrazené pásmo – bez rizika rušení signálu malé paraboly viditelnosti mezi body sítě využití věže mob. operátora vysoké provozní náklady poruchovost v koncových i translačních bodech špatná dostupnost vysílačů životnost 5-7 let zdroj elektrické energie nájem věže zajištění statiky velké paraboly placené licence ČTÚ RÁDIOVÉ SPOJENÍ silné stránky slabé stránky rychlá instalace a relativní mobilita nízké pořizovací náklady dobrý výkon volný přístup k frekvenci vyhrazené pásmo – bez rizika rušení signálu malé paraboly zajištění viditelnosti mezi body sítě nutnost využití věže mobilního operátora vysoké provozní náklady poruchovost v koncových i translačních bodech špatná dostupnost vysílačů v extrémním počasí životnost 5-7 let požadavek na zdroj elektrické energie velké poplatky za nájem věže zajištění statiky velké paraboly placené licence ČTÚ příležitosti hrozby využití stávajících vysílacích věží při optické dostupnosti nezáleží na členitosti terénu posun legislativy k získání vlastní frekvence od ČTÚ ukončení nájmu operátorem extrémní klimatické jevy či zábrany viditelnosti limitovaná kapacita přenosu dat možnost rušení signálu

11 SWOT analýza – rádiová síť
příležitosti hrozby využití stávajících vysílacích věží při optické dostupnosti nezáleží na členitosti terénu posun legislativy k získání vlastní frekvence od ČTÚ ukončení nájmu operátorem extrémní klimatické jevy či zábrany viditelnosti limitovaná kapacita přenosu dat možnost rušení signálu RÁDIOVÉ SPOJENÍ silné stránky slabé stránky rychlá instalace a relativní mobilita nízké pořizovací náklady dobrý výkon volný přístup k frekvenci vyhrazené pásmo – bez rizika rušení signálu malé paraboly zajištění viditelnosti mezi body sítě nutnost využití věže mobilního operátora vysoké provozní náklady poruchovost v koncových i translačních bodech špatná dostupnost vysílačů v extrémním počasí životnost 5-7 let požadavek na zdroj elektrické energie velké poplatky za nájem věže zajištění statiky velké paraboly placené licence ČTÚ příležitosti hrozby využití stávajících vysílacích věží při optické dostupnosti nezáleží na členitosti terénu posun legislativy k získání vlastní frekvence od ČTÚ ukončení nájmu operátorem extrémní klimatické jevy či zábrany viditelnosti limitovaná kapacita přenosu dat možnost rušení signálu *10 GHZ ;11 GHZ

12 SWOT analýza – optická síť
silné stránky slabé stránky neomezená kapacita neovlivní krajinný ráz nízké provozní náklady životnost min 30 let nezávislost na počasí bez dalších poplatků poruchovost jen v koncových bodech bez požadavků na zdroj elektřiny uvnitř sítě není mobilní – dané koncové body náročná instalace velké pořizovací náklady RÁDIOVÉ SPOJENÍ silné stránky slabé stránky rychlá instalace a relativní mobilita nízké pořizovací náklady dobrý výkon volný přístup k frekvenci vyhrazené pásmo – bez rizika rušení signálu malé paraboly zajištění viditelnosti mezi body sítě nutnost využití věže mobilního operátora vysoké provozní náklady poruchovost v koncových i translačních bodech špatná dostupnost vysílačů v extrémním počasí životnost 5-7 let požadavek na zdroj elektrické energie velké poplatky za nájem věže zajištění statiky velké paraboly placené licence ČTÚ příležitosti hrozby využití stávajících vysílacích věží při optické dostupnosti nezáleží na členitosti terénu posun legislativy k získání vlastní frekvence od ČTÚ ukončení nájmu operátorem extrémní klimatické jevy či zábrany viditelnosti limitovaná kapacita přenosu dat možnost rušení signálu

13 SWOT analýza – optická síť
příležitosti hrozby narůstající požadavky na kapacitu přenosu využití stávajících optických rozvodů ČD při železnici přemostění problematických úseků rádiovým skokem možnost zapojení vyššího počtu uživatelů získání stavebního povolení vlastnické vztahy k dotčeným pozemkům stěhování koncových bodů RÁDIOVÉ SPOJENÍ silné stránky slabé stránky rychlá instalace a relativní mobilita nízké pořizovací náklady dobrý výkon volný přístup k frekvenci vyhrazené pásmo – bez rizika rušení signálu malé paraboly zajištění viditelnosti mezi body sítě nutnost využití věže mobilního operátora vysoké provozní náklady poruchovost v koncových i translačních bodech špatná dostupnost vysílačů v extrémním počasí životnost 5-7 let požadavek na zdroj elektrické energie velké poplatky za nájem věže zajištění statiky velké paraboly placené licence ČTÚ příležitosti hrozby využití stávajících vysílacích věží při optické dostupnosti nezáleží na členitosti terénu posun legislativy k získání vlastní frekvence od ČTÚ ukončení nájmu operátorem extrémní klimatické jevy či zábrany viditelnosti limitovaná kapacita přenosu dat možnost rušení signálu

14

15


Stáhnout ppt "DATOVÁ SÍŤ NP A CHKO ŠUMAVA"

Podobné prezentace


Reklamy Google